O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Energetické obrazce Krystalů - 2 (Močový měchýř)

09.03.2011 09:47

Energetické obrazce krystalů jsou na základě mé prosby požehnány naším Otcem, Stvořitelem Všeho na základě jeho Milosti a Milosrdenství s Lidstvem. Dále jsou obrazce požehnány KRISTEM, a to Světlem a Láskou, které protéká obrazcem podle potřeby a zacílení.  Bylo mi předáno, že každý obrazec bude aktivován tak, že skrze něj bude protékat osnovně laděná energie příslušného Krystalu tak, jak byl vytvořen na počátku Stvoření v podobě matrice. Tato osnovně laděná energie bude protékat každým obrázkem či kopií tohoto obrazce a čím více těchto obrázku bude, tím více se budou skrze vás léčit samotné krystaly Země do původního vibračního obrazce. Pak budou Krystaly Země sami vyzařovat v takové míře, že bude skrze ně léčeno všechno na Zemi. Proto vás žádám a prosím, rozšiřujte tyto obrázky, odkazy na naše stránky, aby si to lidé stahovali a používali je. Osobně to vnímám jako velký dar a to nepřeháním...!!!

 

JAK CVIČIT?

Když zahajujete léčení, uvědomte si, že Obrazec má tři barevné rámy, které odpovídají jednotlivým tělům 3JT (trojjedinné tělo)

a) červený vnější  odpovídá MET (materiálně éterickému tělu)

b) oranžový střední  odpovídá CET (citově emočnímu tělu)

c) žlutý vnitřní odpovídá DT (duševnímu tělu)

Touto vědomou korespondencí s příslušnými těli, si je aktivujete a obrazec působí na všechny tři úrovně najednou!!!

 

...nejprve se dívejte cca 30 až 60 sekund na příslušný obrazec krystalů jako souhrn nebo samostatně (viz PDF) a pak zavřete oči s neustálým udržování představy tohoto obrazce před sebou. Nalaďte se na tento obrazec a to tak, že budete vnímat co proudí do vás (orgánu či místa) z tohoto obrazce.  Tím, že věnujete svou pozornost určitému místu (orgánu), toto místo se prokrvuje ve zvýšené míře a zároveň přitahuje ve zvýšené míře k sobě tok příslušné energie použitého obrazce krystalu/krystalů. Díky tomuto obrazci , proudí a transformuje se příslušná energie z vyšších rovin do nižších rovin orgánu....

V tomto případě nejprve:

a )  do Močového Měchýře (MM) a močových cest

Když přestane téci energie - záření do jedné močové cesty, obraťe svou pozornost na druhou močovou cestu.

b ) do meridianu MM a to na levé straně a pak na pravé straně 

průběhu této energetické dráhy (viz obrázek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec/Obrazce najdete zde: Léčebné Krystaly - Močový Měchýř.pdf (1,9 MB)

Níže v textu jsou vhodné věty pro autosugesci, které lze využít a použít po naplnění příslušné energie do orgánu (místa) se kterým konkrétně cvičíme...!!!

 

 

Meridián Močového měchýře (Urinary Bladder): charakteristika + autosugesce

 

... zde si představte dráhu, ale nemusí být absolutně přesná, stačí jí naplnit Světlem a Láskou nebo léčivou radiací skrze krystal. Šipka ukazuje počátek dráhy...

 

Obecná charakteristika- Jangová dráha probíhající sestupně od hlavy k noze

Orgány a okrsky pod jejím vlivem- Hlava šíje záda, gluterální krajina, centrální nervový systém, kůže, vnitřní orgány.

Patologické příznaky a onemocnění- poruchy vodního hospodářství, zadržování moči, enuréza, bolesti hlavy, oční onemocnění, kožní vyrážky, astma bronchiale, bolesti podél dráhy, hlavně krku, zad, lumbální krajiny, a dolních končetin-při ischiagiích a různýchneuralgiích, křečové stavy

Maximální čas- 15-17 hod.

Povrchové tkáně- kosti

nálady- strach

 

  

Autosugesce:

1.    Lehce a bez námahy se odpoutávám od starého a vítám nové.

2.    Jsem si jistý

3.    Překonávám každou slabost. Jsem silný a odvážný.

4.    Odvaha a důvěra určují můj život.

 

 

Po skončení cvičení (proudění energie do příslušného místa, orgánu, jeho energetické dráhy, příslušné čakry, aku-bodu) , si představte jak příslušná energie prostupuje a naplňuje celou planetu Zemi, tím aktivuje a uzdravuje odpovídající Krystaly, které pak léčí svým vyzařováním vše živé (rostliny, zvířata, lidi, živlové bytosti)

Nezapomeňte poděkovat Stvořiteli Všeho a Kristu za Milost a Milosrdenství, kterého se vám tímto dostává....!!!

 

Cvičení není časově omezené, ale zpravidla je hotovo do 5-ti minut maximálně vše....

Diskusní téma: Energetické obrazce Krystalů - 2 (Močový měchýř)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.