O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Erien Azarin: Malé duchovní povídání I.

12.02.2012 14:06

Tady na začátku celého povídání a sepisování myšlenek je dobré říci to důležité. Duchovno nikdy nesmí a ani nemůže vycházet ze společenské roviny, jako jakési dogma, nebo obecně přijatá pravidla duchovní cesty. Duchovno, je čistě individuální záležitost vycházejí z roviny poznání a zkušeností užívaných v běžném životě. Můžeme si myslet, že jistá míra vzdělávání je nezbytná. Ovšem pouze v oné přímé návaznosti na aktuální okolnosti našeho života. Tedy hledání odpovědí na otázky, které vyvěrají z mého vlastního uvažování. Nejde tu o učení se složité náboženské, nebo magické filozofii, ale především o pochopení souvislostí mezi příčinou a následkem, které zažívám v přítomném okamžiku. To proto, že tato cesta navazuje na naši nejhlubší zkušenost a umožňuje nám výsledek vlastního poznání okamžitě pochopit.

 

Duchovní cesta byla díky různým náboženským hnutím, sektám a materiálnímu smýšlení značně zprofanována a pro mnoho lidí představuje nejen filozofický, ale především etický problém, neboť se s modlářstvím a některými esoterickými praktikami nedokážou ztotožnit. Vždy se tu velmi hrubě a násilně lidem vnucuje, že duchovní je to, co pochází od Boha. Že jsou to různé formy podvědomého procesu, tajuplné energie a další zázraky přesahující chápání běžných lidí. Naneštěstí se tomuto nesmyslnému mýtu natolik uvěřilo, že se počala utvářet nejen církev, ale i jistá větev společenského hnutí zvaného esoterika. Nic proti tomu, tady musí každý člověk sám zvážit jaké informace a s jakým záměrem kolem sebe šíří, i jaké přijímá. Pravda totiž není o tom, jestli se někomu bude, nebo nebude líbit. Pravda je aktuální skutečnost, se kterou se buďto ztotožníme, nebo budeme žít celkem zbytečně ve lži, produkované naším vlastním pocitem jedinečnosti.

 

Pokud by se člověk navrátil k onomu ideálnímu stavu své dávné existence, ke svému úžasu by zjistil, že se tato společnost, otázkou náboženství nebo esoteriky vůbec nezabývá. Ve školách se učilo v souladu s nejvyšším poznáním a věděním. Zboží se vyrábělo pouze v kvalitě odpovídající dosaženým vrcholným technologiím. Společenská pravidla se utvářela na základě nejhlubší prožité zkušenosti. A právě zkušenost, byla tím, co odpovídalo našemu pojmu duchovno. Reálná, zřejmá a pochopitelná zkušenost. Tedy zákon příčiny a následku. Pokud budu tvrdit, že jsem duchovní, protože se modlím a praktikuji nějakou esoterickou disciplínu, potom pouze ať chtě či nechtě, šířím svou zmatenost napříč vesmírem, bez jakéhokoliv užitku jak pro sebe, tak pro ostatní. Je to stejné jako tvrdit že jsem doktor, protože umývám podlahy. Především proto, že neduchovní věc, ve vesmíru prostě neexistuje. Tedy správně zní naše věta: „jsem duchovní, protože jsem“.

 

Místo kde naše bytí začíná je zahaleno tajemstvím, které na ně bylo uvaleno v průběhu mnoha staletí nejtemnější epochy naší existence. Těžko by bylo tvrdit, že se tak stalo náhodou, protože člověk se sám pro tuto zkušenost z jakéhosi nejzazšího místa vesmíru, kam až vědomí může dospět, aniž by pozbylo schopnost tvoření vlastní reality, sám rozhodl. Udělal to proto, že chtěl prožít zkušenost, ze které veškeré stvoření vyvěrá. Chtěl poznat dobro a zlo, což není nic jiného než prvotní zákon, ze kterého veškeré stvoření vzešlo. Ale nejen poznat jako myšlenou pravdu, ale skrze prožitou zkušenost, aby se ona stala jeho vnitřní silou, které dokáže vládnout. Byla to nebetyčná pitomost, nebo neobyčejná moudrost, která jej vedla? Těžko říct, protože tady na samotném konci svého pádu, ještě zdaleka nemůžeme tušit, kam naše poznání nakonec v rámci budoucího utváření povede. Víme jen to, že dojít až sem, nás stálo nejen mnoho sil, ale především bolesti a utrpení. A víme i to, že zdaleka ne všichni si odtud také odnesou to, pro co se rozhodli sem přijít. To proto, že není snadná cesta. Kdo má, tomu bude dáno a přidáno, a kdo ne, neodnese si odtud ani to, co si myslí, že tu získal.

 

Zkušenost nelze získat tím, že si sednu v kině a budu se dívat, jak se na plátně odehrávají osudy herců. Stejně tak jako ji nezískám čtením knihy. Pokud se sám nestanu součástí děje, a nepřijmu následky jak v kladném, tak i záporném vztahu ke svému bytí, nedostaví se ani vnitřní prožitek potřebný k pochopení vztahu mezi příčinou a následkem. Budu moci o všech pravdách nekonečně dlouho mluvit, ale schopnost aktivního utváření mi zůstane skryta v hlubinách záhad. Tedy život je o žití, větší tajemství už nebude nikdy odhaleno.

 
Erien Azarin

 

Diskusní téma: Erien Azarin: Malé duchovní povídání I.

Datum: 14.02.2012

Vložil: Rozárka

Titulek: všichni

Jak se autor článku dopracoval k tomuto východisku: "A víme i to, že zdaleka ne všichni si odtud také odnesou to, pro co se rozhodli sem přijít. To proto, že není snadná cesta. Kdo má, tomu bude dáno a přidáno, a kdo ne, neodnese si odtud ani to, co si myslí, že tu získal." ???
Již jste druhé odsoudil(a) aniž by jste znal jejich poslání a důležitost zde? Nebo se snad jen tak rozhlédnete a začnete psát jak jsou někteří lidé ztraceni a jak je jejich cesta zde bezvýznamná?
Lidské psyché není na hraní a pokud někdo staví lásku na první místo, bude lidi podporovat a ne odsuzovat nebo je strašit předčasnými soudy.Datum: 14.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: všichni

Nejsem autor článku, přesto zde napíši svůj pohled, protože s autorem článku jsme prodiskutovali mnoho hodin a čas od času ještě na daná témata hovoříme. Ono když více než 20 let učíte lidi, říkáte jak a co a oni neustále si "melou" a to svoje malé přízemní JÁ nechávají vládnout nad svým životem, tak moc není už co předávat. Stále svítíte stejně každému, jako žárovka, ale už z toho nemáte vnitřní radost. Svítíte, trošku hřejete a nic víc, pokud čas od času něco nenapíšete s naději, že se přece jen někteří chytnou za nos.Vím, že kolegu, mne a i další nějak přestává bavit kohokoliv přesvědčovat a hlavně dokazovat z jakého že titulu zde něco přednášíme, říkáme, poučujeme. V době kdy jsme zde na Zemi říkali věci které nikdo nechápal a zdálo se to jako blud, lidé spali. Dnes je to tak, že každý druhý je něčeho mistr, a každý třetí učitel či rádce. Prostě se z toho stal duchovní bussines, tak jak kdysi napsala Alice Bailey o této době, která již přišla. Takže, není to odsuzování, jen hluboký smutek na promrháváním možnosti, která je právě nyní a zde(nechci používat to co opakuje každý: "Tady a Teď") u mnoha lidí. Zkuste tedy prosím i vy neodsuzovat autora článku a hlavně nepřisuzovat mu něco co mu nenáleží :-). Předem děkuji za pochopení. Přeji Vám Světlo a Lásku na Vaší Cestě, kterou jdete.

Datum: 14.02.2012

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: všichni

Tím je také vyjádřeno vše. Nechci tu opakovat pokolikáté se pokoušíme toto téma přiblížit každému a jak důležité je v této věci se rozhodnout a konat. Všude okolo nás je vidět, jak se věci mají, neustále jen brečet a čekat na zázrak. Laciné řečičky složené bez sebemenšího smyslu a obsahu jsou vynášeny do nebes, protože slibují snadnou cestu bez vědomého úsilí. Taky tu dokážu sepsat pamflet o bezpodmínečné lásce a všemocných vibracích. Jenže bych tím zároveň tvrdil, že celá cesta, kterou člověk vykonal, byla jen rozmarem a zlomyslností Boha. Protože vlastně vůbec nebyla potřeba, když se na vše dá uplatnit zázrak. Tohle není o smrti, ale o skutečném vzestupu. Dá se to říct tak že až se spojí dokonalá zkušenost, s dokonalým principem, pro mnohé to bude znamenat otevření netušených úrovní stvoření, zatímco pro jiné jen zklamání, protože se nepohnou ani o milimetr. Tohle přece nerozhoduje nikdo z nás a stejná slova použil i Ježíš: "Kdo má......". Takže možná to bude chtít méně odsudku a více úsudku.

Datum: 13.02.2012

Vložil: Rozárka

Titulek: hmm

Nic z toho co se tu děje nebude zapomenuto a zkušenosti, které tu každý získal si jistě taky odnese, protože to bude v jeho akášickém záznamu. Život je o žití, to není žádné tajemství, ale základ bytí. A ten život, tedy to žití, nás přivedlo až sem na Rahuntu.

Datum: 13.02.2012

Vložil: gap

Titulek: Re: hmm

K poznání (vědění), že život je o žití, a to i v tomto, nebo spíše právě v tomto nejzazším místu vesmíru, vede dlouhá cesta. Mnozí to "tajemství" neobjevili ani po mnoha inkarnacích.

Datum: 13.02.2012

Vložil: Rozárka

Titulek: Re: Re: hmm

Ti mnozí se dostávají do Vašeho prostoru, že jste zjistil(a) info i o jejich dřívějších inkarnacích?

Datum: 13.02.2012

Vložil: gap

Titulek: Re: Re: Re: hmm

Dobrá reakce :-)
Usuzuji tak z toho jak lidé žijí, z debat s nimi i ze své osobní zkušenosti. Stále se seznamuji s tím, co je to vlastně žití tady, v tom čemu se běžně říká 3D, a co je žití v tomto systéme (vesmíru) a co Žití jako takově.

Datum: 14.02.2012

Vložil: Rozárka

Titulek: Re: Re: Re: Re: hmm

Děkuji za úpřímnou odpověď. To tedy znamená, že potenciály v nich teprve dřímou a Vaše nové úhly pohledu a nová poznání jim můžou vhodnými slovy otevřít cesty k uvědomění....