O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Galaktická Federácia Svetla

26.01.2012 23:07

 

"Prvý Kontakt" je činnosť, ktorá začala v r.1990 ako jednoduchý príkaz Rady Sírianskej Oblasti jej rozsah bol rozšírený keď bola táto činnosť potvrdená Hlavnou Galaktickou Radou v r.1991. "Prvý Kontakt" začne potom, keď budu hlavnými svetovými vládami vydané zvláštne sledy oznámení čo nastane takmer súčasne. Oznámenia, že ET (Mimozemšťania) sú tu a že sú priateľskí a bude uznaná úloha, ktorú zohrala Galaktická Federácia v zaistení prejavu novej skutočnosti podľa božského plánu. Po ukončení formálnych prehlásení a zabezpečení celosvetového blahobytu začneme s našim vlastným jednaním. To bude zahŕňať sériové denné prelety. Budeme ich doprevádzat s oznamením kto sme a čo robíme. Ďalší krok bude niekoľko malých pristátí. V tomto bode vám umožníme skúmať naše plavidlá a vyberieme zopár jednotlivcov na krátky "výlet" v našich lodiach. "Prvý Kontakt" by sa tiež zúčastnil na masových pristátiach ak by to požadovala Duchovná Hierarchia. Špeciálne veliteľské lode veľkosti planét z Vedeckých a Výskumných flotíl budú slúžiť ako hlavné veliteľské lode pre poslanie Prvého Kontaktu. V Prvom Kontaktne je zapojených 50 národov vesmírnych ľudí. Naše poslanie je božské a našim cieľom je uskutočniť mnoho dôležitých projektov, vyhlásiť svetový mier, zmeniť spoločenské, kultúrne a ekonomické štruktúry a umožniť Matke Zemi aby sa sama transformovala. Ako posledný krok vás predstavíme vašej miestnej Duchovnej Hierarchii a znovuzjednotíme vás s vašimi bratmi z Vnútornej Zeme. Prebehne séria oznámení Vzostúpených Majstrov, ktoré pomôžu vyriešiť prirodzené kultúrne spory a umožnia spoluprácu medzi kultúrami. Každý z nich predstúpi a vysvetlí pôvod a dejiny mnohých vašich kultúr a náboženstiev a nastanú zásadné zmeny vo vašich náboženských sporoch. Naši pozemskí spojenci sú si už vedomí, že vo chvíli formálneho "Prvého Kontaktu" sa skončia mnohé tisícročia v ktorých bola táto skutočnosť ovládaná pravidlom "rozdeľuj a panuj". Bude to tiež prehlásením, že nebudeme ďalej znášať chamtivosť a drzosť vašich súčasných politických intrigánov. Oznámenie "Prvého Kontaktu" povzbudí plné odhalenie v súčasnosti super-tajných vládnych archívov o UFO. Oblasť tak zvanych UFO štúdii vyžaduje duchovné vedenie. Táto oblasť nám umožní nahliadnuť až za technológiu a uvedomiť si, že pokročilé, osvietené spoločnosti majú v prvom rade duchovnú povahu.

Vnútorné "Slnko" (jadro) sa mení, Matka Zem sa pripravuje vykonať rýchle zmeny na jej súčasnom zovňajšku. Jej schopnosť udržovať Eko-sieť sa zmenšuje, kvôli život-ohrozujúcim vplyvom vašej priemyselnej spoločnosti. Ekosystém je postihnutý krízou. Musíte prijať úlohy patriace k opatrovaniu Matky Zeme a jej krehkého Eko-systému. Delfíny a Spoločnosť Agartha z Vnútornej Zeme horlivo očakávajú aby sa mohli stať vašimi radcami v týchto záležitostiach. My sme tiež pripravení poskytnúť podporu ak to bude potrebné. Zatiaľ sme pripravili skupiny vedeckých spolupracovníkov zameraných na pokročilé ekologické techniky. Meniaca sa príroda Matky Zeme má časový rámec, v ktorom jej Nebo povolilo zmeniť sa úplne na jej nové ja. Akonáhle sa zmena začne, nebudete ďalej schopní žiť na jej povrchu. Budete musieť byť pohotovo premiestnení na naše lode alebo do zvláštnych obydlí, ktoré sme pre tento účel vybudovali vo Vnútornej Zemi. Predstavujte si ich ako obklopené silovými poľami holografickou technológiou a milujúcim rozpustením. Tam budete rýchlo zmenení na vaše plne vedomé Ja. Pozemské rastlinstvo a živočíšstvo budu evakuované do špeciálnych prostredí na Materských lodiach. Majstri tohoto sveta a Síria sa spojili, oni sa zjavia pred vami. Posádka Prvého Kontaktu pochádza z Plejádskeho Hviezdneho Spolku, Súhvezdia Androméda, Lýra, Perseus a Baran a tiež z Hviezdneho Národu Síria. Vo vašom nadchádzajúcom prechodovom období budú pôsobiť ako sprievodcovia a učitelia. Lode z rôznych ľudských galaktických spoločenstiev vás uvítajú do Galaktického Spolku Svetla. Prvý prstenec lodí obklopuje Matku Zem a váš umelý Mesiac. Flotila sa skladá z vyše milióna lodí. Naši prví spravodajcovia budú spojky vybrané z niekoľkých našich v prvom rade ľudských mimozemských galaktických spoločností. Spojovacie skupiny vykonajú sled celosvetových vysielaní; sú plánované dva programy, ktorými sa predstavíme. Vycvičíme malé jednotky zložené z dvoch az šiestich lodí. Tieto lode pristanú a umožnia miestnemu obyvateľstvu aby si ich prehliadlo. Tímy Galaktickej Federácie opustia na krátky čas svoje lode aby vás poučili ohľadom ich technológie a vysvetlili vám vašu zodpovednosť ako Fyzických Anjelov. Začneme s plánom umožňenia vašej návštevy na našich Materských lodiach. Pred masovým pristátím bude vykonaných mnoho preletov prieskumných lodi. Uvoľníme tajné technológie a viac zázračných zariadení, medzi iným mnoho vynálezov z oblasti energetiky a dopravy, ktoré boli vytvorené vo vašom svete v minulom storočí. Vaše tajné vlády tieto technológie zamlčali spolu s mnohými ďalšími environmentálnymi vylepšeniami kvôli hlboko zakorenenému strachu, že takéto vynálezy by mohli spôsobiť ich pád. Tiež zavedieme lepšie fungujúcu technológiu a každému z vás umožníme získavať informácie - a ľahšie sa spájať medzi sebou. Vďaka vynoreniu post-Internetového prostredia ktoré zavedieme vás uvedieme do nových možností v komunikácii a zábave. Jednoduché príručné alebo ľahko nositeľné zariadenia budú okamžite poskytovať údaje a umožnia vám slobodne sa spojiť s kýmkoľvek na svete. Vďaka používaniu malých organických počítačov vás bude možné globálne spoznať pomocou skutočnej frekvencie vášho tela. Tieto zariadenia prepojené s vašou mysľou poskytujú 3d holografické obrazy s údajmi, obrázkami atď. Obchodný systém bude 3d plne farebná telepatická holografia. Ktokoľvek kto si praje komunikovať, si jednoducho vizualizuje osobu a ich počítače ich spoja. Bude obsahovať všeobecný prekladač a vyvolávací systém úzko napojený na vače jednoznačné fyzikálne znamenie. Každá domácnosť obdrží zariadenie, ktoré premieňa svetelnú energiu na hmotu a poskytuje tak oblečenie a stravu. Pamätajte si, že plány hojnosti vám umožnia mať všetky potrebné peňažné zdroje. Naši pozemskí spojenci sa uzniesli na mnohých dohodách dokonca významnejších ako NESARA. Tieto odmeny pre verejnosť nebudú uvoľnené pred verejným vyhlásením prvej sady dohôd. Druhá a tretia vlna akcií budú odhalené a verejnoprávne zabezpečené až potom. Uvedieme vás do technológie ktorá vám umožní slobodnejšie cestovať. Poskytneme vám nový druh dopravy a vaše nové osobné vozidlá sa budú vznášať niekoľko stôp nad povrchom a sú schopné dosahovať rýchlosti do 500mil (800km) za hodinu. Lietadlá ako ich poznáte zmiznú a budú nahradené za technológiu "magnetických vznášadiel" so schopnosťou dosahovať rýchlosť 8Mach (cca 10tis km/h pozn. zayko) a tiež poskytneme jednoduché lode podobné našim. Teleportačný systém bude dostupný pre núdzové výlety na dlhé vzdialenosti. Túto technológiu použijeme tiež na vybudovanie plne automatického systému diaľnic.


Bude uvedený rozsiahly výcvikový plán pre liečebné postupy, ktoré nie sú zdraviu škodlivé. To posunie vaše liečiteľské služby bližšie ku našim. Príjmete nesmierne množstvo nových údajov a aby sme napomohli prijatiu ohromného množstva vedomostí poskytneme vám technológiu, ktorá umožní ich zavedenie priamo do vašej pamäte a spomienkových systémov. Rozviniete vašu Vedu a rozšírite vaše filozofie neslýchanými spôsobmi, čo spôsobí žiarivé spojenie týchto v súčasnoti protikladných prvkov. Uvedieme vás do zázrakov "umelej inteligencie". Poskytneme systém technológií, ktoré spolu s vašimi prejavenými schopnosťami, odstránia splodiny ktoré znečisťujú váš vzduch, vody a krajinu na Matke Zemi za menej ako šesť mesiacov. Našim druhým cieľom budú továrne, úrady, domovy a elekrárne, vzdušné, vodné a pozemné vozidlá, ktoré produkujú väčšinu splodín. Budú zavedené zariadenia na voľnú energiu, ktoré je možné rýchlo hromadne vyrábať. S použitím našich technológií môžme "vypariť" a znovu plne vystavať budovy behom dní a vybaviť nástrojmi vašu výrobnú sieť za menej ako týždeň. Naviac ju môžme plne zautomatizovať. Technologické vynálezy vám umožnia ukončiť vašu závislosť na výrobných hmotách. Budete schopní konštruovať vaše vlastné obydlia a kolektívne plánovať vaše mestá. Poľnohospodárske oblasti sa zmenia na ich pôvodnú podobu na lesy a lúky. Mnoho našich technológií dokáže meniť živé Svetlo na potravu, oblečenie a iné potreby, čo ukončí vašu závislosť na poľnohospodárstve a drevospracujúcom priemysle. Pamätajte, že technológia je nástroj ktorý poskytuje vedomie za účelom vytvorenia čo najpríjemnejšieho prostredia. Musíte urobiť ďalší veľký skok, vyrásť z planetárnej spoločnosti na galaktickú. Naši drahí, nikdy nezabudnite, že sa meníte na "Homo Galactica". Viac spojená verzia vás, galaktický človek je nadaný schopnosťou viesť otvorený zmysluplný rozhovor s vašim skutočným ja.


Budú vytvorené špeciálne svetové strediská. Zrodí sa nový peňažný systém. Toto preusporiadanie vášho celosvetového bohatstva pripravuje cestu pre novú dobu sily vo vašom svete. Táto sila bude založená na ľuďoch bez zlomyseľného sebectva vašich niekdajších tajných vládcov. Mnoho skupín z vášho a mimo vášho sveta spolupracuje s duchovnými ríšami aby bolo ukončene to, čo bráni vzniku vašej peňažnej hojnosti a rýchlemu nastoleniu svetového mieru. Našou hlavnou úlohou ostáva "bezpečné a príčetné" ako úspečné uzavretie nášho poslania Prvý Kontakt. Tento postup zahŕňa mnoho rôznych možností. Tá, ktorú uprednostňujeme je byť tichou podporou pre rýchly a úspešný vojenský, politický a ekonomický prerod vo vašom svete. Na pridelenie boli usporiadnané, katalogizované a pripravené ohromné obnosy. Hotovosť, bankové siete a zoznamy príjemcov sú pripravené. Sme spôsobilí dohliadnuť aj na rozhodujúce zásahy pri riadení a vnútení rady dôležitých odstúpení v mnohých mocných vládach. Naviac, právne listiny na zahájenie tohoto postupu boli podpísané a právne uznesené na najvyšších možných úrovniach. Vlády budú pretvorené alebo rezignujú a OSN bude preusporiadaná a bude vyhlásené nové medzinarodné nariadenie ľudskej zvrchovanosti a slobody. Nadbytok sebastredných multinacionálov bude preorganizovaný. Budú zavedené nové pravidlá riadenia. Súčasné pojatie "Korporácií" bude právne postihnuté. Zmiznú veľké elektrárne ktoré zásobia vaše mestá a priemysel. Všimli sme si mnoho biologických projektov v laboratóriách temných intrigánov. Hoci sme drasticky obmedzili tieto projekty od neskorých 90ich rokov, niekoľko z nich, ktoré boli uvedene v 70ich a 80ich rokoch spustošili váš svet a stali sa hlavnými celosvetovými epidémiami. Naše zdravotnícke skupiny ich sledujú a po Prvom Kontakte môžu priamo zasiahnuť. Preto vyzývame všetkých, ktorých sa to týka aby na odpor proti týmto umelo vytvoreným epidemiám využili svoje duchovné a fyzické zdroje. Skoncujeme s tajnou politikou "zavretých dverí" minulosti.


Zdvojnásobili sme počet obranných lodí operujúcich v slnečnej sústave v kvadrante Zem-Mesiac. Tiež sme utiahli špeciálny interdimenzionálny štít, ktorý obklopuje vašu planétu, a môže zabrániť každému neoprávnenému vstupu alebo opusteniu vašej planéty. Zneškodníme všetky jadrové zbrane a dodáme vhodne náhrady za všetky jadrové zariadenia vo vašom svete. Budeme musieť premiestniť určité časti našej flotily bližšie ku vám. Toto znamená tiež, že vo vhodnom čase ukončíme všetky nepriateľské vojenské spojenia a okamžite odovzdáme tieto zodpovednosti našim pozemským spojencom. Sme rozhodnutí zabezpečiť úspech našich spojencov zaistením toho, že celá základná posádka v súčasnosti ovládaná poslednými intrigánmi Zeme bude rýchlo zajatá. Tieto rýchle nájazdy do tábora intrigánov umožnia našim Pozemským spojencom dosiahnuť ich východzie ciele v tichosti a pohotovo. Po zatknutí vodcov intrigánov môžu byť formálne ohlásené hlavné a bez pochýb pozitívne svetové zmeny. Akonáhle bude vyhlásený mier dohliadneme na rýchle rozpustenie všetkých bojujúcich skupín. Odhalenia tiež umožnia verejné vyhlásenie našej existencie novými dočasnými vládami. Naviac tieto vlády budú schopné uviesť naše plánované vysielania pred Prvým Kontaktom. Na začiatku tohoto sledu prenosov objasnia našu úlohu v týchto udalostiach a pripravia ľudí Matky Zeme na "Prvý Kontakt".


Naše plavidlá sú žive, organické Bytosti, vybavené vysoko pokročilými organickými počítačmi, ktoré sú zvačšenými kópiami našich mozgov. Loď má schopnosť prepojenia sa s nami na všetkých úrovniach. V každej lodi sú zabudované siete s dlhým dosahom a sieť s menším dosahom, ktorá pripája všetkých členov posádky ku lodi. Akonáhle nastúpite na naše plavidlo ste okamžite "pripojený" do tejto siete ktorá neustále sleduje všetky vaše telesné funkcie, myšlienkové procesy a citove stavy každého jednotlivca na palube. Tento zázračná kus technológie sa vám bude javiť ako živá, vysokointeligentná Bytosť. Jednou zo základných vlastností tejto technológie je medzihviezdne cestovanie. Môžeme nastaviť frekvenciu lode aby sa premiestnila od hviezdy k hviezde. Tieto "skoky" z jedného hviezdneho systému do druhého sa udejú vďaka spôsobu ktorým je fyzikálna realita vytvorená. Z našich výskumných lodí alebo veľkých materských lodí odhalíme prostredníctvom rádia, TV a počítačových sietí skutočný obraz svetových dejín, a tiež sprisahania ktoré vám odopreli skryté technológie. Vysielania vám vysvetlia ako na vás dozerali ľudia Vnútornej Zeme. Pripravili pre vás takmer nekonečné pole enkláv, Rajských oblasti, kde ukončíte váš prerod na plne vedomé Bytosti. Špeciálne miesta vybudované pre vás sú v plnej prevádzke a čakajú. Masové pristátia budú pozdržane pokiaľ nastane čas odovzdať vás do vašich nových dočasných domovov vo Vnútornej Zemi. Nebo nastavilo obdobie od pár týždňov to takmer 14 mesiacov ktoré má slúžiť ako prechod. (?)


Prišli sme so všetkých oblastí tejto galaxie a tiež z mnohých susedných galaxií a obrovských Usporiadaní a Živých-prúdov Neba. Začneme vytvárať vašu Galaktickú spoločnosť a vy budete schopní cestovať ľubovoľne po tomto nesmiernom vesmíre. Čoskoro sa presuniete bližšie ku Síriu a zaujmete vaše miesto v jeho viac-hviezdnom systéme. V roku 2013 je vašim osudom pripojiť sa ku Levím Bytostiam Síria "A" a ľudským galaktickým spoločnostiam Síria "B" a "C". V krátkom čase Mars znova rozkvitne, Venuša; krajina hojných oceánov bude prekypovať životom. Maldek znova povstane a najvnútornejšiu planétu astronómovia nazvali Vulkán. Mesiac sa stane vašou novou Pozemskou Vesmírnou Stanicou. Mars vám bude tak dôverne známy ako vaša drahocenná Matka Zem. Harmónia a úroveň celkovej spolupráce akú ste vo vašom svete nikdy predtým nevideli sa stane bežnou. Bude ustanovený nový systém ktorý vám umožní zmeniť činnosť vášho sveta. Vzostúpený majster, zaviazaný touto činnosťou je Comte de Sainte Germaine. Nastane celkový blahobyt a zrodí sa nová galaktická spoločnosť. Vaša skutočnosť je uprostred procesu, ktorý ju zmení navždy. Podkladom vašej súčasnej premeny je vytvorenie novej, plne vedomej reality. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sa stanú jedným. Potreba byť obmedzovaný alebo prebývať v temnote sa skončí. Každá skutočnosť skupinového vedomia sa posunie len keď dosiahne správne kritické množstvo. Keď toto nastane vaša skutočnosť ako celok sa premení. Matka Zem, na ktorej prebývate spolu so všetkými jej obyvateľmi sa presunú spolu. Posuniete sa do stavu plného vedomia a plnej účasti v Galaktickej Federácii Svetla. Naplníte sväté proroctvo a stretnete sa s vašou galaktickou rodinou. Nová ríša bude založená na obstaraní podmienok, ktoré vás budú podporovať vo vytváraní vašej novej Galaktickej Spoločnosti. Majstri Saint Germaine a Hilarion ako aj El Morya a mnohí ďalší Majstri majú v úmysle dohliadať na vytváranie vašej Galaktickej Spoločnosti.


Preklad: SiR

Převzato:  https://www.galacticfriends.com/

 

Copyright © 2012 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena

zdroj: https://www.matrix-2012.cz

 

Diskusní téma: Galaktická Federácia Svetla

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.