O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 13. – 20. november, 2011

13.11.2011 23:08

Milovaní.

Bravo! Vaše zaměření na portál 11-11-11 pomohlo nastavit model pro Nový Svět, který je v procesu překalibrování, navyšuje vibraci a frekvenci. Oslavujte a radujte se v tomto uskutečnění, neboť šlo o důležitý, klíčový krok ve vývoji směrem k novým začátkům, jež se nyní začnou projevovat po celé Planetě. Mnoho čeká na své otevření (vyjevení), a krom toho se vyžaduje sjednocení stáhnutých energetických souborů, které již máte a které i nadále budete přijímat. Vaše Světlo je čím dál víc jasnější a stále narůstá, zatímco si začínáte rozpomínat na svou pravou totožnost.

 

Vše se odkrývá tak, jak je to obsaženo v Božím Plánu vašeho osobního a kolektivního osudu. Jako jednotný hlas Lidstva jste zaslali jasnou zprávu Stvořiteli, že vaše Civilizace je připravena převzít zodpovědnost za svou Planetu, a že jste ochotní přijmout pozitivní, mírumilovná opatření, jež jsou nezbytná ke spuštění procesu uzdravování a procesu změny v každé stránce života, jak je nyní znáte. Množství probuzených Lidí začíná narůstat, a tato přeměna bude i v následujících měsících a letech pokračovat.

Každý z vás plní úkoly své Duše, jimiž jsou spoluúčast a služba, a které byly vybrány ještě před vaší inkarnací na této Planetě. Vaše Duše byla dychtivá přispět energiemi, které byly nutné k nastavení probouzející se Cesty rozzářené Světlem vaší Lásky a jedinečnosti. Nyní bude následovat období přizpůsobování, sloučení a překalibrování v rámci energetického pole každého z vás, které bude mít dlouhodobý a trvalý vliv na vaše fyzická těla, která si právě teď přivykají na více Světla, jež je vyplňuje.

Zatímco tento proces pokračuje, ve vašem systému bude probíhat tolik známé energetické proudění, které přiměje každého z vás občas propuknout ve vyšších úrovních v podráždění, v nespokojenost a v citovou nestálost. Jedná se o část procesu, který proběhne během aktivace vašich RND/DNA vláken, jež se objevují během navyšování vašich frekvenčních stupňů, a je něčím, na co si jedinec musí zvyknout a rozhodně pochopit. Doporučujeme vám poslech krásné libozvučné hudby, aby během těchto časů uklidnila vaše Bytí. Zkuste experimentovat s různými druhy hudby tak, aby jste se pak mohli sami rozhodnout, které z nich ve vás navodí harmonii a mír.

Na vyšších úrovních je zvýšená aktivita, zatímco jsou nové systémové mřížky Země přivedeny do stavu přijímat informace a jsou překalibrovány, a my pracujeme v jednotě s našimi galaktickými bratry a sestrami ve snaze zabezpečit co nejjemnější možný přechod do nové frekvence Země. Elektromagnetické frekvence již velmi vzrostly, a daly podnět k aktivaci Mocných Krystalů, spojily lidské myšlení, a během navyšování této činnosti se sjednotí vyšší vědomí celého Lidstva na celém Světě a usnadní vývoj nového Člověka, který je předurčený kráčet povrchem zemským v novém Zlatém Věku.

Tato elektromagnetická mřížka je předurčena k tomu, aby se stala vysoce blahodárně mocnou v nesčíslných způsobech, napomáhala rozvíjet vyšší duchovní spojení mezi celou Civilizací a spojila Lidstvo se Zemí během upevňování zemského magnetického pole ve Světle. Tato mřížka bude použita pro komunikace s vyššími dimenzemi, pro léčení a pro pomoc. Nárůst ve frekvenci bude dále otevřené Lidstvu do pojetí Jednoty a to povede k mnoha laskavým a dalekosáhlým změnám pro všechny.

Oslavujeme s vámi tuto významnou událost, udělejte si čas k vykonání obřadu a ctěte sami sebe za to, že se podílíte na tomto Významném Díle, a zatímco se dobíjí energie, vězte, že jsme stále s vámi, vedeme vás, posilujeme vás, léčíme vás a pomáháme vám ve vašem pokročilém postupu.

Do příštího týdne…

 

JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel

 

Diskusní téma: Hilarion, 13. – 20. november, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.