O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 20. – 27. november, 2011

21.11.2011 18:29

Milovaní.

Tento týden budete sjednocovat a vstřebávat všechny stažené soubory, které jste již obdrželi, a které i nadále budete přijímat. Je to chvíle pro tichou úvahu a rozjímání a rovněž čas, kdy byste měli být na sebe jednoduše hodní. Přemýšlejte o kráse, jež vás obklopuje a oslavujte ji každý nový den. Jste živé, prožívající bytosti v nádherném lidském těle, což samo o sobě je zázrak biologické funkčnosti. Skrze tohoto podivuhodného nositele (těla) smíte užívat své smysly – dýchání, díky kterému cítíte vůně, hmat, skrze který smyslově zakoušíte své prsty, zrak, jež je tím nejmagičtějším objektivem vašich očí, chuť jídla, které jíte a zvuk hlasu vašich Milovaných či hlasu ptáků na stromech.

 

Nyní vstupujete do období, které s sebou přináší větší uvědomování si ostatních smyslů, jež pro vás dříve nebyly tolik zřejmé. Ačkoliv většina z vás zakoušela hodně z následujících smyslů, jimiž jsou: prorokování, telepatie, jasno-slyšení, jasnozření, jasno-cítění, přesto se vyskytovaly jen zřídka. V mezích zázračných dějů, u většiny z vás tyto smysly vytryskly velmi náhle a poté zase odezněly. Takovýto stav posloužil jako vnitřní výstražný systém proto, aby vás ochránil během cesty na tomto Světě. Nejen prorokování, telepatie, jasno-slyšení, jasnozření, jasno-cítění, ale mnoho dalšího se v tomto čase bude vyskytovat mnohem častěji, než kdykoliv předtím, uvnitř každé lidské bytosti, a ve chvíli, kdy se tak stane, započne se stejný proces odehrávat u Lidstva jako celku, což následně vytvoří naprosto nový způsob konání a bytí ve vašem Světě.

Pokud může jedna osoba snadno postřehnout a vidět auru, například u svého souseda, není již mezi těmito jedinci místo na vzájemné ovlivňování skrze nečestné motivace, myšlenky či záměry. Vše se stává průzračné a zřejmé těm, kteří oplývají schopností vidění aury, tak aby vztah mezi člověkem a vůlí potřeby byl čestnější a pravdivější, a založený na poctivosti Člověka. Zatímco se znovu oživené smysly uvnitř vás aktivují, stanou se výzvou pro ty, kteří ještě neovládají umění nestrannosti, jelikož coby člověk, máte sklon brát věci osobně, a proto se zde mohou vyskytnout humorné důsledky zpětné reakce člověka na poznatek, kdy rozezná skryté (vnitřní) mínění, jež o něm má druhá osoba, a také co k němu cítí. Nadejde období přizpůsobování, během něhož se tyto schopnosti stanou více skutečné uvnitř každého člověka na Zemi.

Tyto nově znovu objevené schopnosti budou mít dalekosáhlý vliv na vzory chování Lidstva, a každý člověk začne přirozeně rozvíjet hodnoty Lásky: soucit, poctivost, bezúhonnost, šlechetnost a přičinlivost. Toto vše se odehraje naprosto překvapujícím a přirozeným způsobem, jelikož mnohem více lidí je již ve svých vyšších schopnostech Probuzených. Zatímco se plně aktivují nové krystalické mřížky, Lidstvo s nimi bude spojeno, a toto spojení stvoří pozitivní změny díky síle soustředěného záměru, a takto je tvořena jednota a spolupráce mezi Lidstvem a Stvořitelem, jež povede k mocnému míru a harmonii na celém vašem Světě.

Jak vstupujeme do ještě větších frekvencí, život začne být naplněný úžasnou lehkostí, a výjevy radosti, vděku, smíchu, humoru a nadšení se začnou projevovat ve vzájemném spolupůsobení Lidstva, a poté se život na zemi bude žít s radostí, mírem a harmonií coby trvalé, pevné každodenní bytí. Milovaní, tato chvíle přichází, a nové cesty jsou právě teď tvořeny vzájemnou volbou, jež byla vytvořena právě teď, v okamžiku NYNÍ.

 

Do příštího týdne…

 

JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel

 

Diskusní téma: Hilarion, 20. – 27. november, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.