O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 22. – 29. január, 2012

25.01.2012 13:50

Milovaní.

Vyšší energie Kosmické Lásky neustále proudí atmosférou Země, a stále většímu počtu lidí se začínají vynořovat dlouho ukryté či nevyřešené záležitosti, aby se tak s nimi znovu konfrontovali, což v nich vytváří mnoho obav, otázek a starostí. Buďte vůči těmto energiím ve střehu, jakmile se začnou kolem vás, vaší rodiny objevovat, a buďte soucitní, ale zároveň i nestranní. Již není třeba, aby jste dál přebírali starosti vašich bližních. Nezáleží na tom, jak moc je milujete, uvědomte si, že jsou to ONI, kdo se MUSÍ smířit s tím, co se nyní objevuje.

Milujte se natolik, aby jste si dovolili setrvat v radosti nad plody vaší práce, kterou jste již v tomto ohledu udělali, a tedy jste právě teď ve stavu plné síly, a můžete nabídnout svou pomoc tím, že budete v každé nastalé situaci klidní, rozvážní a vyrovnaní. Tyto situace se od sebe budou lišit stejně, jako se liší lidé, kteří jim čelí. Žádáme vás, aby jste používali svou sílu Lásky za každé situace. Buďte laskaví za všech okolností, jež nastanou, neboť teď je těchto vlastností, včetně trpělivosti, zapotřebí.

Většina z vás se naučila, jak toto zvládat bez obětování svých vlastních cílů týkajících se vaší cesty k Vzestupu, a naše poslání zde je posílit vědění, které jste již ohledně tohoto procesu obdrželi, a požádat vás o poskytnutí vaší moudrosti, kterou jste získali vlastními zkušenostmi, ku pomoci při získávání zkušeností vašich bližních v tomto okamžiku. Je pravdou, že jsme všichni Jedno, a naše poslání bude pokračovat do té doby, dokud každý jedinec na této planetě nepocítí celistvost uvnitř svého Bytí. Jde o úkol pokračující po nespočet věků. Skrze svá každodenní cvičení, která jste si osvojili, aby jste překonali Pozemská omezení, udržujte se ve vyrovnaném stavu bez ohledu na to, co se kolem vás děje.

Používejte tuto schopnost, jež jste získali, zatímco se bude odehrávat mnoho změn v lidech a událostech. Je životně důležité, aby jste udrželi prostor pro své bratry a sestry během jejich procitání blíž k pravdě, neboť v jejich bytí je mnohem více než kdy dříve mohli zažít nebo očekávat. Vaši bližní budou potřebovat Lásku a pomoc ve svém úsilí smířit se s událostmi v jejich Světě. Přišel čas, aby jste se stali majáky Světla, protože tomu jste se učili, a svou pouhou přítomností povzbudíte jejich odhodlanost směrem k poznání. Svou blízkostí své okolí účinně posílíte a podpoříte, aby tak vaši bližní měli odvahu spatřit své úkoly dovedené k úspěšnému konci.

Nesnažte se soupeřit s energiemi, jež k vám bezděčně směřují, a budete v pořádku. Každý z vás byl ještě zdokonalen ve své vlastní přeměně – tím, že se na všech úrovních, ve svých tělech stáváte více krystalickými. Pro všechny na úrovni Země je to období náročné a klid musí zvítězit. Prosíme vás, žádejte svou Rodinu Světla, své Průvodce a Andělské skupiny, aby vám pomáhali ve všem, co denně děláte, a otevřete se našim radám. Mnoho z vás zakouší naši přítomnost coby záblesky neobvykle barevných světel a těles. Vězte, že to JSOU vaše Božské pomocné skupiny, které vás obklopují.

Především vás ale žádáme, aby jste vytrvali v pociťování radosti ze spojení mezi vámi a vaším Božským Zdrojem. Jsou to pocity radosti a vděčnosti a jejich prožívání, které ve vás udržují nové energie a díky vaší houževnatosti tyto energie ještě rostou. Takto se stanete pro VŠECHNY žijícím požehnáním. Udržujte svá srdce a záměry ryzí a ušlechtilé, Milovaní, a vše ve vašem Světě bude i nadále dobré.

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

Diskusní téma: Hilarion, 22. – 29. január, 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.