O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 25. – 31. december, 2011

27.12.2011 18:42

Milovaní.

Vy, jež jste osaměle kráčeli cestou Světla, budete brzy na této stezce následováni mnoha a mnoha dalšími, kteří svou pouť započnou spolu s vámi. Za každou oběť, jež jste věnovali pro nejvyšší dobro všech, vám Vesmír právě teď přináší plno skvostných synchronicit, zázraků a darů. Vše co je třeba udělat, je otevřít vaše srdce k přijímání, a přebývat v důvěře a radosti. Vyhlížejte tyto synchronicity, zázraky a dary ve svých každodenních životech, rozpoznejte je, přijměte je, radujte se z nich a uchovejte si je v paměti. Již brzy budete vědět, beze všech pochybností, že jste VŽDY byli a jste milováni a opečováváni, a že NIKDY nekráčíte sami!

 

Podél vaší vinoucí se zářící Cesty, jste se střetli s mnohým, co nebylo láskou, a svou empatií jste přijali tyto energie za své vlastní. Přišel čas, kdy vaše síla soudnosti a intuice prudce, skokově poroste, a vy objevíte schopnost oddělit se od energií a výzev ostatních, skrze nepřetržitě dávanou Lásku a soucit. Každý z vás musel zvládnout úkoly a zkoušky, jež vás skrz naskrz změnily ve vašem hledání průzračnosti a čistoty. Dokonce i když jsou tyto staré energie stále vynášeny z hloubek vašeho Bytí, vězte, že je pouze otázkou času, kdy od nich budete navždy oproštěni, a na jejich místo nastoupí obdiv a úcta.

 

Vaše vyšší smysly právě začínají vynikat, a my vás žádáme, aby jste byli připravení a obeznámení s tím, že tyto smysly otevřou schopnost uvědomovat si myšlenky bližních a jejich vnitřní motivace ještě před tím, než si jich oni sami budou vědomi. Je důležité, aby jste používali milující nestrannost, zatímco se toto bude dít, a aby jste nebrali toto naladění osobně. Staňte se pozorovateli a vědci, a místo toho, aby jste se zabývali odkrýváním vnitřní práce svých bližních, soustřeďte svou pozornost a uchovejte si v paměti synchronicity, objevy, frekvenci, nastavení, intuitivní pobídky, které se dějí, aby jste si tak mohli začít uvědomovat to nové, co VY začínáte projevovat naprosto novým způsobem.

 

Pravou zkouškou vyšších schopností je zůstat v energii Lásky ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, dokonce i když svými smysly zjišťujete, že se lidé snaží před vámi skrýt své výchozí motivace, přičemž vám jsou křišťálově jasné. Pozorujte, avšak zdržte se jakéhokoliv soudu či reakce. Procvičujte milující laskavost a soucit. Jde o dočasný stav, který s sebou přináší nepokoj, ale zároveň se jedná o další krok na vaší cestě k vyššímu vědomí a vnímání, a pokračující Mistrovství vašich Já. Stejně jako brusič diamantů čistíte a leštíte své vnější Já do oslnivějšího jasu a čistoty, které se nachází hned pod povrchem, a čeká jen aby se mohlo rozzářit a vyjevit svůj lesk.

 

Vaše Světlo kolem vašich fyzických těl má teď mnohem větší dosah, a tak může mít vliv na energetická pole těch, se kterými se stýkáte. Toto bude sílit, takže je důležité, aby jste neustávali ve svých cvičeních (duchovních i tělesných), a kráčeli cestou míru a harmonie, aby vše čeho se dotknete bylo posíleno a požehnáno. Tím, že zůstanete ve svých každodenních životech ve stavu vyrovnanosti je klíčové, takže pokud pociťujete, že jste se ocitli jakkoliv mimo vyladění, snažte se co nejrychleji dostat do původního rovnovážného stavu. Máte k dispozici mnoho nástrojů, které vám byly ukázány, a nyní nastal čas, aby jste je začali používat. Sebekázeň je další náležitostí, jež je nutná k Mistrovskému Já spolu se soudností, a může být řízená pouze vaším záměrem.

 

Snažte se filtrovat každou událost skrze svou srdeční čakru tak, aby jste se vycvičili v osobu, která je zaměřená na své srdce, nikoli na svou mysl. Mnohokrát vás bude srdce vést přímo k jádru věci – otevřeně a jasně, čímž dosáhnete svobody, a oprostíte se od všeho zmatku a pochybností. Vězte, že jste jeden každý nezměrně Milován a neustále obklopen energií Andělů, během své cesty na tomto Světě, ve službě Božímu Plánu pro nejvyšší dobro všech.

 

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana, (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.

Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

 

Diskusní téma: Hilarion, 25. – 31. december, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.