O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 26. február – 3. marec, 2012

27.02.2012 08:59

Milovaní.
Zatímco se denně zabýváte svými činnostmi, prosíme vás, aby jste pochopili, že vše, co si myslíte, cítíte a děláte, se odráží na tvárné astrální úrovni, což zpětně působí na atmosféru kolem Země, a tím pádem má vliv naprosto na VŠE. Právě proto vám radíme, aby jste se stali vědomými si nutnosti sebe-kázně a sebe-odpovědnosti. Nyní kráčíte po Zemi coby mocné činorodé Bytosti, a všechno co děláte vytváří rozdíl. Když říkáme, že vaše Světlo produkuje odlišnost, pak to také i míníme!

Každý z vás je správcem svého vlastního těla, myšlenek a emocí. Víme, že je mezi vámi mnoho těch, kteří se musí vyrovnat s energiemi, jež se stále vracejí, aby mohly být vyřešeny, a že je pro vás občas hodně obtížné pokračovat ve svých cvičeních. Na to říkáme: „Dělejte to nejlepší, co můžete, a odpusťte si za jakékoliv neúspěchy, které zažíváte, neboť jsou ve své podstatě přechodné, a vyskytují se periodicky – což rovněž odezní.“ Nejspíš jste již zaznamenali, že kdykoliv se tyto cyklické záležitosti objeví, emocionální a nucené zatížení má stále klesající tendenci, a rovněž je daleko jednodušší osvobodit se od nich a nechat je odejít.

Také je důležité, aby jste při této činnosti byli bdělí, neboť máte právo volby na změnu svých myšlenek k vyššímu cíli pokaždé, když se tytéž staré úvahy začnou znovu opakovat. Nespěchejte a upevněte se, když se myšlenkové a zvykové vzory stále objevují, poté sepište formulaci svého záměru, kterou si budete opakovat ve chvíli, kdy podobná situace opět vyvstane. Toto časem uvede do chodu nový vzor v rámci vašeho mentálního těla, a otiskne do vašeho pěti-tělního systému nový program a model. To je to, co se stane pokud si denně opakujete svá rozhodnutí, a proč najednou ztrácíte chuť pracovat s některými lidmi. Tito jedinci splnili svůj úkol tím, že vám pomohli získat vyšší potenciál, a právě nadešla chvíle vyhledat někoho nového.

Každý z vás je velmi pilný co se týče vašeho duchovního postupu vstříc cestě Vzestupu. Upozorňujeme na to, že je teď naprosto zásadní, aby jste pečovali o své Já, a my vám velmi doporučujeme, aby jste si denně vyšetřili čas a dělali něco, co vám dá pocit ocenění či potěšení. Milujte se plni soucitu a laskavosti, a odpusťte si mnohé „špatné postupy“, jež se dějí, zatímco si osvojujete lekce, které se před vámi odehrávají. Tyto lekce obsahují víc než můžete pochopit ze své pozice tady na Zemi. Z vašeho Mocného JÁ JSEM pochází vyšší hledisko, které se vyjadřuje. Buďte na své cestě trpěliví, a zaměřte se na okamžik, ve kterém jste Nyní.

Pro oddané Pracovníky Světla na Zemi se cesta začíná zužovat. Bylo provedeno více nastavení, ve vašem vědomí se uskutečňuje obsáhlejší propouštění světského Světa. Během tohoto dění je pro Procitnuté Bytosti směr mnohem otevřenější, zatímco se ve Světle ubírají po Stezce odvážně kupředu. Název hry je „Změna“, Milovaní. Každý den je sám o sobě dobrodružstvím, proto je obtížné vytvářet jakékoliv plány. Člověk prostě musí prožít vše, co je před ním. Vždy postupujte čestně a vyslovujte svou pravdu jemně. Nikdy nevíte, kdy se stane vaše chování dokonalým katalyzátorem pro pozitivní změnu v životě vašeho bližního. Do příštího týdne….

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

Diskusní téma: Hilarion, 26. február – 3. marec, 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.