O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 27. november – 4. december, 2011

27.11.2011 15:17

Milovaní.

Každý z vás nyní uvnitř sebe zažívá tlak protichůdných sil. Energie, jež jsou zde přiváděny proto, aby se sladily s vaším Bytím, se projevují jako velký pocit tlaku, zvláště v oblasti solar plexu. V této chvíli bude zapotřebí mnoho silné vůle k tomu, aby jste zůstali rozhodně na své Cestě. Denně se napojujte na své Božství a pozorujte toto Božství i ve svých bližních, ve svém okolí, a vše bude dobré. Protichůdné síly uvnitř vás patří mezi poslední zbytky myšlenkových vzorů, zvyků a vlastností třetí dimenze, a i přestože je to obtížné, jediným východiskem k jejich překonání je jejich prožitek a přijetí, a to skrze nalezení rovnováhy v jejich rámci.

 

I nadále pokračuje vyvažování vašich energetických polí, a celému Lidstvu jsou posílány posvátné geometrické kódy, jež nepřetržitě ozařují Zemi. Vy všichni přijímáte tyto posvátné kódy se záměrem nasát vše, co dokážete vstřebat a sjednotit každý den. Nastávají cykly vnímavosti a tyto cykly střídá období odpočinku a přizpůsobení se. Vy se právě teď nacházíte v cyklu odpočinku a přizpůsobení se, což bude nějakou dobu pokračovat. Velebte se a naslouchejte svému zemskému tělu, a následujte vnitřní výzvy, jež jste obdrželi. Mnoho z vás hodně odpočívá a spí, což znamená, že zpracováváte a vstřebáváte tyto nové energie, jež zesilují a vytvářejí změny uvnitř vašich těl, zatímco pokračuje přeměna.

 

Nepřestávejte pozorovat vše, co z vás vyvěrá a průběžně to čistěte. Takové energie, které uvnitř vás vytvořily podobný nepokoj, brzy vymizí a před vámi se otevře cesta daleko lehčí, plná milosti. Jste uprostřed v mezičase ukončení jednoho a začátkem dalšího cyklu. Vše může být vytvořeno nově, a proto povzbuzujeme každého z vás k rozhodnutí, k prohlášení a k záměru takovému, který vy sami chcete zažít ve svých osobních životech a ve Světě, ve kterém žijete. Vaše obětavost pro nový cyklus je známa a uznávána, a my pracujeme s vámi na tom, aby se vše správně zrealizovalo. Tím, že se uvidíte coby ztělesnění většího Světla, vám v tomto období může velmi pomoci.

 

Kráčejte radostně svými každodenními životy. Buďte vděční za vše, co k vám právě přichází v ústrety: za uznalou péči, která do vašich životů vnáší více toho, zač jste vděčni, což pak udává tón sjednocenému poli vědomí, obklopujícího celou Zemi a ovlivňuje každého, kdož je se Zemí spojen, a kde se odehrávají úžasná jasnozření a růst; zatímco se toto děje, vzpomínka na váš důvod a příčinu, množství vašich aspektů, které jste dříve nebyli připraveni vynést na světlo, to vše nyní vplouvá do vašeho vědomí. Denně žádejte o začlenění všech těchto novějších stránek vás samých, a plně je přijměte.

 

Síla Lásky neustále působí svým kouzlem na vše a na každého napříč celou touto Planetou, a když nejdříve zesílila uvnitř každé Duše, nechá prostor pro to, co není Láskou, aby odešlo a bylo osvobozeno. Je zde nesčetně způsobů k ústupu těchto neláskyplných energií, jež by vás na jejich odchodu mohly ovlivnit, a to v případě, že byste neprocvičovali objektivitu, nestrannost. Zůstaňte pozorovateli, když tyto neláskyplné energie budou vycházet, pouze připusťte a oslavujte, že opouštějí váš systém, aby se už nikdy nevrátily zpět. Brzy se Cesta před vámi vyčistí, a vaše vědomí prostoupí více pochopení. Milovaní, buďte v míru, milujte sebe a každého, a vězte, že jsme stále s vámi, zatímco pokračujete dál na vaší Cestě k Vzestupu.

 

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

Diskusní téma: Hilarion, 27. november – 4. december, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.