O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 8. – 15. január, 2012

09.01.2012 09:28

Milovaní.

Možná jste zaznamenali, že vaše těla (mentální, emocionální a fyzické), se přeměňují v průběhu vaší cesty na této Planetě. Třebaže uvnitř stále zakoušíte výzvy protichůdných sil, jsou zde i síly rozjasňující vašeho ducha, a rušící nechápavost, která vás držela připoutané ke starým vzorům paradigmatu. Bude se vám zdát mnohem jednodušší chodit kolem jámy opakujících se myšlenek a vzorů, než do ní opět skočit, ale vy pochopíte, že jste v tomto již zběhlí.

 

Život bude vyhlížet radostněji, objeví se léčivý humor, který se bude chtít projevovat mnoha úžasnými způsoby. Milovaní, připusťte to, neboť nadešel čas pocítit osvobození od tíhy Bytí, a též čas k uchopení radostného okamžiku tak, jak samovolně ve vás narůstá. Jde o jas vaší Duše, nově očištěné a čisté, jež nyní přichází, aby vás vedla do nového dobrodružství směrem k nezmapovaným oblastem. Svou práci jste odvedli a teď se srovnáváte svými nejvyššími aspekty, což vám během počátku roku 2012 začne být daleko jasnější.

 

Budete zářícím majákem Světla těm, kteří s vámi pobývají a všem ve vaší komunitě. Vaše pocity radosti se budou přenášet na vaše bližní a váš klid uprostřed bouře bude velmi ceněn a obdivován. Přestože mnozí z vás jste se cítili neviditelní a nepovšimnutí navzdory Světlu a pravdě vašeho Bytí, to co právě teď vychází najevo je milující odpověď Vesmíru. Hledejte ve svých životech úžasné synchronicity, znamení a symboly, neboť tyto budou platnými důkazy, že jste na správné cestě a že vše je dobré.

 

Denně se skrze afirmace ujišťujte, že jste Světlem a Láskou. Toto vám pomůže nastavit svůj záměr tak, aby jste žili svůj nejvyšší potenciál ve všem co děláte. VY JSTE poslové a žijící příklady Kristovy vibrace, a toto bude během roku stále více patrné. Za všech okolností buďte k sobě pravdiví, a ctěte své vnitřní vědomí, neboť je nejpravdivějším průvodcem z nehlubší části vašeho Božího vědomí, a tak nikdy neklopýtnete ani nesejdete z cesty. Bude zde mnohé, co se bude pokoušet zaujmout vaši pozornost, jen proto, aby vás to udrželo z dosahu tohoto vedení a odvrátit vás tak od vaší cesty, avšak jste vybavení tak, aby jste rozlišili a překonali tyto energie, když přijdou.

 

Každý z vás jste pevně na své cestě Vzestupu, a změny, jež se odehrávají uvnitř vašich těl na všech úrovních vašeho Bytí, vám budou připadat zázračné. Toto vyžaduje přizpůsobení ve vašich úrovních přijetí, avšak půjde o šťastné a spokojené přizpůsobování, tedy nic čeho byste se měli obávat. Je tady to na čem jste tak pilně pracovali. Vzestup se ODEHRÁVÁ! Soustřeďte se, soustřeďte se, soustřeďte se!

 

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

 

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

Diskusní téma: Hilarion, 8. – 15. január, 2012

Datum: 09.01.2012

Vložil: gaba

Titulek: peklo

https://www.youtube.com/watch?v=SnH1uOGXVrI