O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - úvod

18.03.2010 15:59

Integrovaná  Harmonizace a Komplexně Integrovaná Harmonizace (IH a KIH) vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - úvod 

Luděk Kováč: Dnešním dnem začínáme nový seriál, který by měl navazovat na seriál „Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí“ (MKS), a ve kterém na základě jednotlivých dílů : 9. až 15., probereme jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí z pohledu jejich činnosti a produkce hormonů. V tomto seriálu probereme podrobně z hlediska MKS praktické možnosti a návody, jak si pomoci podle diagnostikovaných problémů, anebo podle symptomů. Takže tento seriál už bude opravdu především o praxi. Doufáme, že zde budete už diskutovat a ptát se na konkrétní věci, jak a co řešit pro sebe a své blízké ...

 

Úvodem zde předkládáme Tabulku jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí, orgánů a jejich produkované hormony a potřebné chemické látky (peptidy, kortikoidy atd.). Dále jsou zde uvedeny i časté nemoci způsobené hormonální nerovnováhou a oslabenou činností některých žláz s vnitřní sekrecí. Převzato z https://wapedia.mobi/cs:

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tabulka endokrinních žláz a vylučovaných hormonů

1. 1. U žen i mužů

(od hlavy směrem dolů)

  • epifýza (šišinka)
    • melatonin u lidí a ostatních savců ovlivňuje cirkadiánní cykly u obojživelníků podmiňuje změny barev pokožky
    • trofický hormon (glomerulotrofin)

1. 2. Jen u mužů

1. 3. Jen u žen

2. Choroby

2. 1. Cushingův syndrom

Nadprodukce hormonů kůry nadledvin nebo také nadbytek vody, která zůstává v těle. Způsobující „měsícovitý obličej“, otoky, obezitu, vysoký krevní tlak, hrbatá záda a vysoký krevní cukr. Léčí se odstraněním žláz.

2. 2. Diabetes mellitus (cukrovka)

Poměrně stálou hladinu cukru v krvi zajišťuje hormon inzulin. Při cukrovce vylučuje pankreas málo inzulinu nebo vůbec žádný. Hladina cukru v krvi je pak nebezpečně vysoká a jsou nezbytné pravidelné injekce inzulinu a omezený přísun sacharidů.

2. 3. Hypertyreóza

Nadprodukce hormonů štítné žlázy tyroxinu a trijodtyroninu, způsobující zvýšení látkové přeměny, nepravidelnou srdeční akci, nadměrný příjem potravy, zrychlení tepu, neklid, třes , labilitu, nadměrné pocení a hubnutí. Člověk jí, ale netloustne. Je zmírňován léky nebo částečným odstraněním štítné žlázy.

2. 4. Hypofyzární gigantismus

Nadprodukce hypofyzárního růstového hormonu somatotropin. Vyvolá nadměrný vzrůst. Obvykle je příčinou nádor hypofýzy, který může být odstraněn.

2. 5. Hypofyzární trpaslictví

Nedostatek hypofyzárního růstového hormonu somatotropin Vedoucí k malému vzrůstu. Může být léčeno injekcemi růstového hormonu. V lékářství nazýván lépe jako nanismus.

2. 6. Hypotyreóza

Snížená produkce hormonů štítné žlázy tyroxinu a trijodtyroninu, způsobující snížení metabolismu, snížení frekvence dechu a tepu, tloustnutí, zpožděné myšlení a řeč, únavu a ztrátu vlasů. Může být vyvolána nedostatkem jódu v potravě a může být léčena podáváním uměle vyrobených hormonů. Neléčená vede ke kreténismu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

V prvním díle tohoto seriálu budeme probírat HYPOTHALAMUS a praktická cvičení s touto částí mezimozku.

 

V každém díle seriálu se budeme zabývat každým orgánem nebo žlázou po stránce:

a)  spojení, zpřítomnění a identifikace s celkovým orgánem (pochopení a vědomé prožívání funkce orgánu, zmapování a diagnostika problémů, disharmonií a potřeby korekce z úrovně Vědomí orgánu nebo žlázy jako celku,  eventuálně  z jiných úrovní Vědomí nebo objektů (těla, roviny těla, orgánů-žláz, čaker, Aku-bodů, energetických drah a jejich klíčových bodů)

b)  spojení a aktivace všech úrovní Vědomí příslušného orgánu nebo žlázy, podle úrovně tohoto orgánů nebo žlázy (zde je myšleno, že úroveň objektu= tělo objektu, je shodné  jako u těl s příslušnými rovinami, jenže pouze u objektu typu orgán-žláza)

c)  IH nebo KIH, podle toho zda se jedná o samostatný objekt (orgán-žláza) nebo o sdružený podle:

- funkce, kterou zastává

- součinnosti z hlediska energetiky a funkční propojenosti

- vlastního výběru (viz KMS Tab. 9.-15.1 a Tab. 9.-15.2)

d)   Vlastní dílčí diagnostika a přímé zmapování, diagnostika problémů disharmonií, jejich korekce z úrovně - úrovní, ve kterých byl diagnostikován problém či  disharmonie.

 

Přejeme Vám za celý kolektiv www.rahunta.cz  mnoho  nových osobních zážitku jak při čtení, tak  především úspěchů při vlastním praktikování naznačených metod. Neváhejte se ptát na to, co Vám nebude jasné, nebo budete potřebovat dovysvětlit. Budeme rádi, když se budete schopni podělit o své zkušenosti a osobní úspěchy. Samozřejmě i o své problémy, ale ty snad budeme zvládat společně řešit, takže budou také nakonec Vaším úspěchem.

 

 

Související:

seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí