O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Indický guru Sai Baba zemřel (23.11.1926-24.4.2011)

26.04.2011 08:21

Někteří z Vás to možná zaznamenali i v nedělních hlavních televizních zprávách, nebo na netu:

 

Česká televize informuje o úmrtí Sai Baby

 

Dillí - Indický náboženský guru Sai Baba, známý v celém světě a považovaný miliony svých přívrženců za živého boha, v neděli ráno zemřel v Indii ve věku 84 let.

"Sai Baba už není fyzicky s námi. Vydechl naposledy v 07:40 a zemřel na zástavu srdce a dechu," citovala agentura AFP z prohlášení vydaného vedením nemocnice v Puttaparthi ve státě Ándhrapradéš.

Před nemocnicí v rodném městě Satji Sai Baby, kde guru minulé tři týdny ležel v kritickém stavu, se shromáždily tisíce věřících. Policie musela zřídit bariéry k usměrňování davů.

Od hospitalizace duchovního učitele v nemocnici financované jeho organizací přijížděly a přicházely do Puttaparthi stovky jeho uctívačů. Mnozí dokonce kvůli nedostatku hotelových pokojů přespávali přímo na chodnících. Jako projev úcty k tomuto muži byly ve městě zavřeny obchody, hotely a kanceláře.

 

Ale připomeňme si kdo Sai Baba vlastně byl (převzato z https://www.sathyasai.cz) : 

 

Kdo je Satja Sáí Bába?

Satja Sáí Bába je v současnosti jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů na světě. Jeho život a poselství inspirují mnoho lidí po celém světě k tomu, aby se obrátili k Bohu a vedli smysluplný a morální život. Sáí Bába se zasazuje o obnovení věčných hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí v každodenním životě. Hledající pravdy z nejrůznějších světových kultur přitahuje jeho nadčasové a univerzální učení a také způsob, kterým vede svůj vlastní život. Bába neusiluje o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství, ani o založení nového vyznání. Namísto toho doporučuje s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech národností, náboženství a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho učení, zpěvu duchovních písní a k aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty všeho lidstva.

Přicházím rozžehnout svítilnu lásky ve vašich srdcích, aby den ode dne svítila se stále větším jasem. ... Nepřišel jsem, abych zviditelnil nějakou sektu či vyznání, ani abych sbíral příznivce nějaké své doktríně. ... Přišel jsem, abych vám řekl o univerzální jednotné víře, cestě lásky. ... Věřte, že všechna srdce jsou motivována jediným, pravým Bohem, že všechna jména všech jazyků a všech tvarů, která může člověk pojmout, označují jediného, pravého Boha. ... Kultivujte jednotu všech lidí, všech vyznání, všech zemí a všech kontinentů. To je poselství lásky, které přináším.

Satja Sáí Bába se narodil 23. listopadu 1926 v Puttaparti, odlehlé vesnici ve státě Ándhra Pradéš v jižní Indii. Zde také dosud žije. Už od dětství projevoval výjimečnou moudrost, soucit a štědrost lidem v nouzi. Po více než osm desetiletí je jeho život působivým a dojemným příběhem lásky a soucítění.

 

Učení Satja Sáí Báby

Satja Sáí Bába předává ve svých promluvách a psaných textech hlubokou moudrost a nabízí vedení ve všech aspektech duchovního, náboženského a na lidské hodnoty zaměřeného života. Učí, že základní podstata člověka je božská a že smyslem života je uvědomění si tohoto božství. Toho lze dosáhnout, říká, vedením morálního života, poskytováním nesobecké služby lidem v nouzi, konáním duchovní praxe a rozvíjením lásky, úcty a soucitu vůči veškerému životu.

Satja Sáí Bába učí, že všechna náboženství vyjadřují stejné univerzální principy. Nabádá lidi, aby:

  • věřili v Boha, protože je jeden Bůh pro celé lidstvo, ačkoliv může být nazýván mnohými jmény

  • upřímně následovali svá náboženství a žili svůj každodenní život v souladu s dobrým chováním a morálkou

  • respektovali všechna ostatní náboženství, protože žádné z nich neobhajuje negativní a nižší vlastnosti člověka

  • vykonávali nesobeckou službu chudým, nemocným a lidem v nouzi, bez myšlenky na odměnu nebo slávu

  • ve svých životech pěstovali hodnoty pravdy, boží lásky, správného jednání, míru a nenásilí, a svými životy propagovali tyto hodnoty mezi všemi

  • aby milovali a sloužili zemi, ve které žijí, a ctili její zákony

Je pouze jediná společenská kasta, kasta lidství; je pouze jediné náboženství, náboženství lásky; je pouze jediný jazyk, jazyk srdce; je pouze jediný Bůh a Ten je přítomen všude.

Esence jeho učení může být shrnuta těmito osmi slovy: Milujte všechny, služte všem. — Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte.

 

 

Humanitární projekty

Satja Sáí Bába inicioval, vedl a realizoval celou škálu humanitárních projektů v Indii a tím inspiroval své následovníky k uskutečňování podobných projektů po celém světě.

 

Zdravotní péče

sai v nem.jpeg

V roce 2002 Sáí Bába řekl: „Je mnoho chudých a utiskovaných lidí, kteří trpí nedostatkem řádné lékařské péče. Ve velkých nemocnicích se o ně nikdo nestará, protože si nemohou dovolit drahá léčení. V některých nemocnicích jim není dokonce povoleno, aby vstoupili hlavní branou. Může být větší hřích než tento? Mým záměrem je poskytnout zdarma lékařskou péči všem těmto chudým a opuštěným lidem.“

Satja Sáí Bába založil čtyři nemocnice, z nichž dvě jsou vybaveny nejmodernějším zařízením pro vyšší péči v oblastech kardiologie, kardiochirurgie, neurologie, nefrologie, urologie, očního lékařství a v jiných oborech medicíny.

Zdravotní péče je také poskytována formou lékařských táborů, které zprostředkovávají potřebnou péči a léky lidem, kteří by k nim jinak nikdy neměli přístup, ale i poučení o výživě a hygieně.

Veškerá zdravotní péče je poskytována zdarma.

Více o projektech zdravotní péče ...

 

Zásobování pitnou vodou

godavari-12.jpg

V mnoha odlehlých oblastech Indie nemají chudí lidé přístup k čerstvé pitné vodě. Nosí proto pitnou vodu do svých domovů dlouhé kilometry nebo používají znečištěnou vodu ze studní, což může mít zničující zdravotní následky.

V listopadu 1995 oznámil Satja Sáí Bába svůj záměr pomoci lidem trpícím nedostatkem pitné vody. Pod jeho vedením zahájil Sri Sathya Sai Central Trust rozsáhlý projekt na zásobování pitnou vodou. Dosud byl projekt realizován ve čtyřech oblastech: v Anantapur district a Medak a Mahabubnagar districts, v Čennaí a v okresech Západní a Východní Gódávarí. Nezávadná, pitná voda tak byla poskytnuta přibližně 2,7 milionu lidí ve vesnicích a šestimilionovému městu Čennaí.

Více o projektech zásobování pitnou vodou ...

 

Služba potřebným

Sai-Service.jpg

Satja Sáí Bába často osobně pečuje o potřebné, ať už se jedná o rozdávání jídla a ošacení nejchudším, darování invalidních vozíků hendikepovaným nebo šicích strojů nezaměstnaným, aby si mohli šitím zajistit své živobytí. Založil domov pro strádající a osiřelé děti v Kammavaripalli a domovy pro seniory v Kadugodi, Bengalúru a Anantapuru.

Více o projektech služby potřebným ...

Učení Satja Sáí Báby ...

 

 

 

Pozn. redakce Rahunty (PN) : Jsme si vědomi i stránek s informacemi, které tvrdí, že Sai Baba se dopustil mnohých triků či podvodů, nebo dokonce sexuálních zneužití. Není těžké si představit toto vše jako součást/snahu o diskreditaci člověka, který je nebezpečný svými myšlenkami, svými činy, svým učením. Koneckonců nebylo by to poprvé. Tam kde chybí argumenty, nastoupí zpochybňování a diskreditace samotného nositele těchto myšlenek ...

 

Diskusní téma: Indický guru Sai Baba zemřel (23.11.1926-24.4.2011)

Datum: 26.04.2011

Vložil: LK

Titulek: ..odešel duchovní přítel

za kterého jsem Sai Babu považoval z doby kdy mne několikrát navštívil po prvním našem mimotělesném setkání, kdy mne žádal o pomoc. Překvapilo mne to, protože ač jsem o něm věděl jako o Avatarovi této doby, nijak zvláště jsem se o něj nezajímal. V posledních dnech byl zřejmý atak nesvětelných sil na všechny duchovní pracovníky Světla. Nechtělo se mi tomu věřit, ale byl odejit dříve a to skoro o 10 let, které měl ještě před sebou, jak sám říkával svým následovníkům. Byl však připraven odejít, kdykoliv. Včera jsem se s ním setkal v Kristově CHDS tohoto Vesmíru, zpytoval své činy a jejich následky... Bylo vidět, že mu udělalo radost, když mne zde spatřil. Každý člověk potřebuje v tomto stádiu přechodu oporu Vědomí. Modlil jsem se za jeho spásu a rychlé procitnutí do plného Vědomí. Tím , že byl odejit dříve než měl, nesvětelné síly se "trochu" přepočítali, protože se nyní vše ještě více dramaticky zrychlí události dnešních dnů. Jejich záměr byl, aby se musel projevit poslední Avatar dnešního času. Jak to vypadá, oni sami nevědí kdo to je a kdy se projeví. Budou chtít cestou svých nohsledů ve 3D ustanovit na toto místo svého temného anděla, kterého budou vydávat za anděla Světla. Bude to velice zajímavé sledovat přicházející události. Moje Rada pro všechny pracovníky Světla, spočívá v jednoznačném nastolení a udržení kvantitativní a kvalitativní rovnováhy. Žádná negativní moc na vás pak nebude moci uplatnit svůj vliv.
Nenechte se již vyprovokovat na žádnou diskusi, kde byste kohokoliv hodnotili, posuzovali či jinak o někom hovořili s jakoukoliv formou odsudku, né každý z vás by to ustál... tohle přesně nyní potřebuje temná strana... vhodný interface k napojení se na vás!!! Vysílejte všeobecně Světlo Lásky celoprostorově s přáním svítit každému bez výhrad jako kdybyste byli žárovkou!!! Přeji každému hodně vnitřní síly a víry v lepší časy.... :-)