O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak cvičit? - 5 (JAK CVIČIT S „H“ VIBRACÍ)

14.01.2011 09:32

Vážení čtenáři a čtenářky, zde vám ještě předkládám podrobnější metodický návod jak cvičit s "H" - vibrací a nejen s ní ve prospěch SVV DNA, aby to bylo snadné a především co nejvíce účinné. Přeji vám ať se vám daří tato práce na sobě co nejlépe....

LK

 

JAK CVIČIT S „H“ VIBRACÍ

Vstup do NB v IST

 

„Zpřítomňuji si V-IST v  CHDS v IST“

Požádám Stvořitele Všeho o  jeho požehnání, ochranu a vedení …

Provedu požehnání v CHDS  pro CHDS  a  MIKROKOSMOS …

Přejdu  do vědomí boží roviny v IST…

„Zpřítomňuji si V-BR/IST  a  BR/IST.“

Zde si zpřítomním  NB všech NB  v  BR/IST a vědomí tohoto bodu…

„V-BR/IST spoj mne a zpřítomni mi  V-NB v NB této roviny a zpřítomni mi tento bod jako nekonečno!“

Zde se stabilizuji pro práci v tomto nekonečném prostoru NB …

Zahajuji cvičení s FOS pomocí „H“ vibrace, tím že ho vyslovím….

„HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHH“  ….. ( v A-tónu a pocitu tepla až horký van tepla)

Můžeme opakovat toto vyslovení  „H“ vibrace  opakovaně podle potřeby, dokud se prostor NB nenaplní do co největší hustoty=dynamiky příslušné vibrace. Od cvičení k dalšímu cvičení se tato hustota= dynamika vyslovované vibrace neustále zvyšuje….

Pokud budete cvičit bez dalšího použití této vibrace a nebo pokud se chceme vrátit do normálního stavu, necháme tuto vibraci imaginárně rozpustit…

Cvičení s „H“ vibraci pro 1. a 9. SVV DNA

 

Vyslovil jsem „H“ vibrace a naplnil jsem nekonečný prostor NB co nejhustěji = nejdynamičtěji co můžu a sám sebe prožívám jak „H“ …. „JÁ JSEM H- vibrace!“

 

Po tomto sebe-prožití a sebe-ztotožnění  s vibrací „H“, jí odešleme = adresujeme kam potřebujeme… v tomto případě do 9. a 1. SVV DNA…

 

„Vibrace  „ H“ prostup a rozvibruj 9. SVV  mého DNA a zde posil všechny léčivé a očistné schopnosti této vrstvy, které nechť působí na 1.SVV DNA a 1.chemickou rovinu (kvarková úroveň hmoty) DNA mého těla!“

 

 „Vibrace  „ H“ prostup a rozvibruj 1. SVV  mého DNA a zde posil očistné a harmonizační schopnosti této vrstvy vůči hmotné DNA na její 1.dimenzionální rovinu

(kvarkové úrovni hmoty) !“

 

„Vibrace „H“ prostup, rozvibruj a naber tvar mého fyzického těla v úrovni KEM a během 10 minut tohoto cvičení pročisti a zharmonizuj všechny energeticko-toxické  gluony v kvarkovém meziprostoru…."

Zabezpečili jsme si zadání TVARU a ČASU realizace, takže k  realizaci programu dojde ve HMOTĚ = ve 1. D což ovlivní i 2.D a 3.D …

 

Další varianta cvičení pro tuto úroveň = další stupeň ovlivnění 1. chemické vrstvy DNA

 

„Vibrace „H“ prostup, rozvibruj a naber tvar mého fyzického těla v úrovni KEM a během 15 minut tohoto cvičení pročisti a  zharmonizuj celou 1. chemickou rovinu DNA podle  9.SVV mého DNA!“

Zabezpečili jsme si zadáním TVARU a ČASU realizace, působnost 9.SVV DNA cestou 1.SVV DNA na 1. chemickou rovinu DNA (1.CHR DNA)

 

 

POZNÁMKA:

 

 

Pokud zvládnete základy uvedených metodických cvičení toho kterého cvičení, můžete si po cca 10 cvičeních upravit pro vás přijatelnější  vaší verzi svého cvičení. Dokonce to doporučuji…!!! Každý z nás máme své vyjadřovací schopnosti a způsob chápání té či oné skutečnosti. Vše co uvádím, je psáno = vysloveno na základě zkušenosti a snahy postihnout co nejpochopitelněji o čem vlastně to celé je. Osobně si dělám zkrácené verze cvičení, které postupně obrušuji jak v obsahu, tak i verbálně použitých výrazech.

Nabádám vás tedy, udělejte si vlastní a pro vás  co nejpřijatelnější verzi toho co budete cvičit (méně je někdy více), ale až… :

a)Pochopíte podstatu a obsah cvičení v plné míře o co jde…

b)Zvládnete metodiku daného cvičení (způsob a důvod provádění)….

c)Poznáte na sobě skutečnou působnost cvičení

 

....několik vysvětlujících obrázků....

 

 

Prezentace : JAK CVIČIT S H-vibrací-P.ppsx

 

Diskusní téma: Jak cvičit? - 5 (JAK CVIČIT S „H“ VIBRACÍ(

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.