O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak drží mentální a astrální tělo

14.05.2010 08:31

Je astráltělo smrtel?

Astrální lo je pomíjející, protože je pouze strojem věčného ducha.

 

Co se stane s astrálním tělem na druhé straně v případě, že opustí mentální tělo?

Když duch v mentální sféře opusastrální tělo, rozplyne se toto opět v původní látku, ze které bylo stvořeno.

 

Jak drží mentální a astltělo

Menlní lo je spojeno s astrálním tělem pomocí mentální matrice (MM = IST + vyšší DT) na základě elektromagnetických vlivů živlů.

 
LEGENDA:

MM - mentální matrice

IST - intuiční a soucitné tělo (ohnisko Ducha)

vyšší DT - vyšší složky Duševního Těla = Mysli