O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak jsou zaznamenávány myšlenky, zralost, vývoj, a to v mentální oblasti, ve světě příčin, v akášickém principu?

10.05.2010 09:46

Myšlenky se v mentální oblasti registrují v kosmické paměti, ve světě příčin jako příčiny a v akášickém principu jako následky (účinky). Zralost, stav vývoje, se registruje v mentální oblasti jako moudrost. Stupeň vývoje ducha se ukazuje ve světě příčin jako absolutní živlová rovnováha, v akášickérn principu jako vyrovnaný člověk. Takový vyrovnaný duch nepodléhá již svému osudu, ale přímo akášickému principu, Prozřetelnosti.