O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak na negativní pocity, zkratovitost, agresivitu ve svém okolí ?

02.05.2010 10:20

LK: Vážení čtenáři, žijeme dneškem a proto i k aktuálnímu dění bychom měli zaujímat stanoviska. Již v pátek ráno a odpoledne, když jsem jel po dálnici, tak jsem zaznamenal, že řidiči jsou nějací divní. Včera to samé a při návratu domů, jsem sám zaznamenal obrovský odběr energie do okolí. Dostával jsem energii, ale úplně jinou než obvykle mám. Tělo reagovalo tak, jako bych to nebyl ani Já. Vzhledem k tomu že reaguji okamžitě, tak jsem musel sám sebe překonat, abych neprovedl automatickou korekci, protože jsem chtěl vědět co se děje spolubližním:

 

Co jsem zjistil? Že je to pro nepřipravené opravdu hodně zatěžující, snižuje se dramaticky pozornost, soustředěnost, rychlost reakcí, nárůst pocitů nutkavých činností (například rychle a zkratovitě jednat) a hlavně negativní pocity s tendencí být agresivní (prostě takové ponoukání k tomu). Protože se to včera opakovalo, nechal jsem to schválně rozeběhnout a snímal jsem okolně jedoucí řidiče a pak z celého cca 20 km úseku dálnice. Řidiči a jejich spolujezdci byli podráždění, protože dálnice jen popojížděla, kvůli výstavbě a kvůli drobným havárií aut. Takže jsem to do sebe nasál a vědomě se v tom patlal, abych věděl a měl zkušenost. Proč? Chtěl jsem na to najít řešení. Zde je pro vás a pro Vaše blízké a známé. Předesílám, že nebudu používat naše obvyklé postupy, byly by sice ještě více efektivní a v podstatě trvalé, ale né každý tomu přijde hned na chuť. Takže napíši dvě varianty:
 

A) Varianta první pomoci
B) Varianta trvalé pomoci

 


Add. A) Pokud mne přepadne nějaká energetická disharmonie, emoční nestabilita a mentální myšlenkový chaos, tak nezbývá než udělat následující:

- Udělat si několik minut čas - pauzu (na následující úkony)

- Naladit se na energii, která přichází z okolí, ale ne od lidí – od přírody od univerza

- Přestat se jí bránit, ale naopak se na ní naladit a přijmout

- Vědomě jí dát prostor k vyladění do požadovaného stavu jednotlivých úrovní

- Požádat tuto energii o pročistění a zprůchodnění bloků a disharmonií

- Představit si moře světla, do něj se jakoby ponořit a všechny negativity, jak své, tak svého okolí v nich nechat rozpustit.

To je vše touto cestou!

 

 

Add. B) Pokud mne přepadne nějaká energetická disharmonie, emoční nestabilita a mentální myšlenkový chaos, tak nezbývá než udělat následující:

1) „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

2) „V-IST zpřítomni mi CHDS v IST!“ (CHDS=Chrám Duchovního Srdce)

 
Provedeme Požehnání:

Vejdu do chrámu a provedu požehnání tomuto chrámu i celému svému Mikrokosmu:

U vchodu si představte dvě nádoby se svěcenou vodou, mezi kterými procházíte. Smočte své prsty v této vodě dejte si obě ruce špičky prstů na čelo a začnete rituál žehnání:

a) dotknu se čela a říkám: „ Ve jménu Otce

b) dotknu se rtů a říkám: „ i Syna

c) dotknu se středu hrudi a říkám: i Ducha Svatého..“ a začnu opisovat ze středu hrudi kolem hlavy tvar Srdce, které spojím opět nad čelem a vedu zpět ke hrudi. Při tom všem říkám: „.. budiž Světlo a Láska v plnnosti, harmonii a vyrovnanosti..“ Ruce spočinuté a dotýkající se dlaněmi před hrudi natáhneme před sebe a jako když něco mírně ze široka dáváme obrátíme dlaně nahoru a pokračujeme v žehnání: „… v tomto chrámu Ducha a i ve všech tělech a rovinách těl mého Mikrokosmu! STANIŽ SE!

Jdeme dál do centra chrámu k oltáři nebo místu, kde provádíte své modlitby, prosby či žádosti a zde pokračujete takto:


3) „V-IST spoj mne a zpřítomni mi V-3JT (Vědomí Trojjediného Těla)!“

4) „V-IST skrze V-3JT zpřítomni mi 3JT (Trojjediné Tělo) zevnitř!“

5) „V-IST skrze V-3JT vylaďuj 3JT na Transformační energie a pomocí nich prováděj KIH!“

6) „V-IST skrze V-3JT prováděj vždy automatické korekce 3JT!“

7) „V-IST spoj mne zpět do normálního Vědomí Já a ať jsem v plném Vědomí Já!“

 

Jak vidíte, není to až tak složité, ale účinek je velice dobrý a hlavně trvalý. Pokud budete praktikovat, zjistíte to, že co jiní považují za transformační příznaky, jsou jen vlastní bloky, nevyváženosti a odrazy projevů Mysli v energetických tělech., které jste schopni adekvátně řešit. Je pikantní na tom celém, že to co jiní považují za nepříjemnost a nedobré energetické prostředí, vy můžete tuto energii naopak považovat za DAR od Stvořitele na konci Věků. Je to skutečně DAR a je nástrojem jak pomoci připraveným, tak pro nepřipravené Bičem popohánějící stádo na porážku vnitřního materialismu.

Tak to zkuste, až zase budete se cítit nějak divně …

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz