O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak na to? - 5 (Metodika jak používat V-JJ a JJ pro vnější činnost?)

29.09.2010 20:49

Vážení čtenáři a čtenářky, přišel čas zveřejnit i jiné možnosti použití  spojení mezi jednotlivými úrovněmi Vědomí mimo váš Mikrokosmos. Toto spojení, zpřítomnění a ztotožnění může být velice účinným nástrojem pro Službu. Záleží na každém z Vás jak tento NÁSTROJ použijete ku prospěchu ŽIVOTA……..

Možné použití  Vědomí Já , kterékoliv úrovně

1.      Spojení s kteroukoliv entitou stejné nebo nižší úrovně použitého typu-úrovně osobního vědomí

2.      Zpřítomnění si a ztotožnění se s kteroukoliv entitou stejné nebo nižší úrovně použitého typu-úrovně osobního vědomí a možnost poznání i prožívání toho co která entita prožívá

3.      Možnost prozkoumat a prožít celou úroveň, ve které se daná entita pohybuje či žije

Možné použití  Vědomí „JÁ JSEM!“  z kterékoliv úrovně Ducha a IST (pojítka)

1.      V-JJ v BD - z této úrovně Vědomí můžete obsáhnout prakticky všechny úrovně Akášké sféry  mimo sebe a dokonale ovládat všechny sféry po všech stránkách (svůj Mikrokosmos)

2.      V-JJ v ŽD - z této úrovně Vědomí můžete obsáhnout prakticky všechny úrovně Akášké sféry a ostatní sféry pod ní, mimo sebe (svůj Mikrokosmos)

3.      V-JJ v LD - z této úrovně Vědomí můžete obsáhnout prakticky všechny úrovně Akášké sféry a ostatní sféry pod ní, mimo sebe (svůj Mikrokosmos)

4.      V-JJ v IST - z této úrovně Vědomí můžete obsáhnout prakticky všechny úrovně Akášké sféry a ostatní sféry skrze akášskou rovinu každé úrovně  mimo sebe(svůj Mikrokosmos)

Praktické možnosti – ukázka

Pomoc jiné osobě, která má problémy třeba s atopickým ekzémem

„ Mé V-JJ v IST spoj mne s V-IST pana/paní XY!“

„V-IST pana/paní XY spoj mne a zpřítomni mi prosím své V-BD !“

        „V-BD  mohu pomoci tvému Mikrokosmu skrze Světlo a Lásku?“

        Pokud souhlasí, tak:

        „Žehnám tomu to Mikrokosmu pana/paní XY skrze V-IST Světlem a Láskou, která jej očistí  a doplní do celého těla dostatek magnetického fluida!“

Pomoc živlovým bytostem

„ Mé V-IST spoj mne s V-JJ a zpřítomni mi  JJ v BD!“

        „Žehnám všem živlovým bytostem zde na Zemi Světlem a Láskou, aby mohli nerušeně pracovat ve svém živlovém prostředí, a aby byla vzájemná úcta mezi nimi a Lidstvem!“

Takto to můžete dělat s nerosty - horninami, rostlinami, zvířaty, bytostmi živlů, lidmi, planetou, planetami, sluncem. Je zde mnoho možností a záleží jen a jen na vás jak budete tyto praktiky používat pro své zdokonalení a pro pomoc svému okolí v jakékoliv rovině Bytí. Dále můžete takto oživit každé jídlo, pití nebo naopak zneutralizovat vše toxické v jídle, pití a vzduchu.....!!!

Přeji vám mnoho úspěchu v práci v sebezdokonalování a práci - službou pro jiné…

LK

Diskusní téma: Jak na to? - 5 (Metodika jak používat V-JJ a JJ pro vnější činnost?)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.