O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak pracuje Duch s myšlenkami ? Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a myšlením?

11.05.2010 09:36

Myšlenku může najít nebo se k dopracovat m člověk, přiměřeně svému stupni vývoje a své
z
ralosti, na základě mle, ve kterém je odpovídající mlenka obsažena. Myšlení je pouze schránka
mlenek, jež dosvají prosednictm mentální matrice k domí ducha. Myšlenka pochází ze světa
příčin.
Duch přijímá všechny mlenky skrze mentální matrici, která je správcem mlenek a představ.

Kdmentální tělo, to znamená duch, vysílá mlenky k dalšímu duchu, vznitelepatie, tj. přenášení

mlenek pomocí akášického principu mimo čas a prostor v menlní sféře.