O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře?

09.05.2010 12:16

Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně cestou IST. Vede nás pomocí mlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu (BD) a nakonec se s ním ztotožnili.

Univerzální Bůh nám klade v mentální oblasti do cesty překážky, až do okamžiku, v němž ovládneme veškeré univerzální živly a jejich vlastnosti. To se projevuje obzvláště sebepozoro, cvičech, ale též v obyčejném životě. Univerzální Bůh se v nás projevuje v mentální oblasti jako negativní stav mimo čas a prostor,(skrze  podvědomí ) jako absolutní Nic, jako prázdnota a také  především ve svědomí.