O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jaké jsou okultní schopnosti astrálního těla?

14.05.2010 09:06

Jaké jsou okultní schopnosti astrálho těla?

 

Astrální tělo může mít následující okultní schopnosti: jasnozřivost, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť, jasnočich, absolutní živlovou rovnováhu. Může se duchem odpoutat z hmotného těla pomocí uvolnění elementární životní pásky (exteriorizace), která svazuje astrální tělo s hmotným a může přejít s duchem do astrální sféry (putování). Může být učiněno neviditelným a může být odděleno od duchovního a hmotného těla až k samostatnosti.  Na základě psychometrie může mág uskutečňovat duševní spojení skaždou osobou, která přišla do kontaktu s nějakým určitým předmětem, z něhož může mág číst příhody, týkající se minulosti, přítomnosti a také budoucnosti tohoto předmětu.

 Astrální tělo může mít médium pod kontrolou vůle, může se spojit a identifikovat s každou inteligencí; s každou vysokou božskou bytostí, s kdýmbožstvím. Duše, tedy astrální tělo, je schopná podle předcházejícího odpovídajícího vzdělání v sobě shromáždit a ovládnout všechny živly a vnitřně i zevně s nimi pracovat. Astrální tělo je nástrojem k ovládnutí akášického principu, může se vědomě prosednictvím akášického principu přivést do stavu transu. Astrální tělo slouží také k použití živlů z akáši za pomoci individuálních rituálů. Duše může být těmito čtyřmi nejvyššími božskými vlastnostmi (ctnostmi) prolnuta.

 

 

                            

gencí;