O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jaký je elektrický a magnetický vliv a jeho příčiny?

07.05.2010 08:22

Pokud na nás působí a ovlivňuje nás elektrické fluidum (různé zdroje elektromagnetického charakteru s projevem světelným,expanzivním a elektrickým), působí v nás živel ohně silněji a tím způsobuje z hlediska pozitivního působení pocit horka a nebo jsme ve zvýšené míře činní, přičinliví, aktivní. Když však začne míra přesycenosti překračovat z hlediska času a intenzity schopnost vodního principu zadržovat expanzivní vlastnost ohně a k tomu především u vzdušného principu schopnost vyrovnávat tyto dva živly a jejich fluidické složky, dojde k  disharmoniím v energetické bilanci lidského těla jako celku. Všechny vnitřní stavy směřujíci k nerovnováze (nevyrovnanosti psychické, duševní, charakterové a tělesné v různých stupních projevu - nemoci), pak jsou o to více zesíleny a projevují se podle intenzity a doby působení jako náhlé projevy bolestí, nepříjemných pocitů a nepohody.

Při zesíleném vlivu magnetického fluida je to v podstatě shodné, jen obráceně, budeme pociťovat chlad a když dojde  k přesycení, poznáme to podle toho, že bude zesíleno vyměšování. Bohužel v dnešní době je spíše akutní první stav, protože obecně platí, že je přebytek různých vlivů především expanzivního charakteru. Je potřeba se zaměřit na vyrovnanost  živlů ohně a vody. Posílit správným vědomým dýcháním vzdušný princip je v podstatě povinností každého z nás, protože tím posilujeme nejen vyrovnávací schopnost tohoto principu, ale i zavádíme do těla životní energii, která se váže na akášský princip obsažený v krvi a je jí roznášena do všech částí našeho těla. Životní energie je elektromagnetická a tedy má schopnost podle potřeby těla vyrovnávat místní fluidickou nerovnováhu. Posilujte také Lásku v jejich projevech a v každodenní činnosti vůči sobě a vůči svému okolí ve kterém se nacházíte. Láska je všeprostupující, všudypřítomná, nesmrtelná a věčná! Láska je magnetická, přitahující, chladivá a hřeje, protože expanzi ohně přeměňuje na teplo, svou působností skrze vodu a její vlastnost kohezi(stahování).