O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jaký je rozdíl mezi elektrickým a magnetickým vlivem a jejich účinkem?

07.05.2010 08:58

Elektrický vliv se u nás projevuje v cholerickém temperamentu a ve vůli, magnetický vliv v melancholickém temperamentu a ve víře.(Víra je schopnost stáhnout své zaměření na předmět-objekt  zájmu tak intenzivně, že ostatní objekty a vůbec okolí jakoby přestane existovat. Pak může dojít k tzv. manifestující víře, která je naopak expanzivní, tedy elektrická)

Na povrchu lidského těla působí elektromagnetické fluidum jako zářící životní magnetismus. Pravá strana těla je u praváka aktivně elektrická, levá strana je pasivně magnetická. U žen a leváků je to naopak.

Elektrické fluidum v nitru každého těla způsobuje svou expanzí záření elektronů, které jsou opět přitahovány magnetickým fluidem země. Elektrické fluidum se nachází uvnitř všeho stvořeného, tedy též ve středu země, zatímco magnetické fluidum působí na povrchu země a všeho stvořeného. Působení elektrického fluida se vyznačuje teplem a expanzí, magnetického fluida chladem a stahováním. Rozdíl (protiklad) mezi působením elektrického a magnetického fluida je příčinou zemské přitažlivosti nebo váhy, zemské tíže. Elektrické fluidum tvoří ve všech organických a anorganických tělech i chemického, alchymistického hlediska kyseliny, zatímco magnetické fluidum působí zásaditě.