O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jaký má účel mentální matrice a jaké vlastnosti má tato mentální matrice?

11.05.2010 09:14

Mentální matrice má vlastnosti  čtyřpólového magnetu a ovlivňuje činnost ducha v astrálm le.
Je elektromagnetická a vede myšlenky a představy k vědomí ducha. Spojuje mentální tělo s astrálním.

 

Mentální matrice je coby čtyřpólový magnet středem všech vlastnosa sil věčného ducha, jenž ji
v astrálm těle, ve své schnce, poívá. Po opuštění obou schránek, to znamená hmotného a astrál-
ního těla, si mentální matrice podrží všechny vlastnosti a síly, které člověk vlastní na konci svého
hmotn
ého života, a vezme je s sebou do mentálsféry.