O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jasnozření - 1 (cvičení mentálního zření)

25.01.2011 08:25

Mentální jasnozření

1.Ztiš se ve svém nitru ( V-IST v CHDS)…

2.Zpřítomni si DT a naplň hlavu akášou –éterem s přáním a vírou jasného vidění kam budete chtít bez ohledu na čas a prostor…

3.Zpřítomni si V-NB 7. a 6. čakry ( ve středu hlavy)…

4.Zpřítomni si ve svém  V-NB 7. a 6. čakry  obraz Krystalu v Epifýze…

5.Aktivuj 5. oko a Mysl skrze 3.oko…

6.Zadej cíl zření (vlastní nebo podle TV Amezdas)…

7.Začni sledovat přijímaný obraz…

 

 

     Ztiš se ve svém nitru ( V-IST v CHDS)…

„Zpřítomňuji si V-IST v CHDS!“

…Zde si provedu:

… modlitbu a prosbu k SvS…

… požehnání svého CHDS, Mikrokosmu a cvičení…

… zpřítomnění a práci s SB v CHDS

 

     Zpřítomni si DT a naplň hlavu akášou –éterem s přáním a vírou jasného vidění kam budete chtít bez ohledu na čas a prostor…


 

„Zpřítomňuji si ve V-IST (V-SB v CHDS) DT!“

„Naplňuji si hlavu A-E a vidím nad čas i prostor!“

… naplňování hlavy A-E provádíme imaginačním vdechováním a to plným nádechem a prázdným výdechem…

…víra  přání je nezbytná pro vytvoření schopnosti nejen vidět, ale i dostatečně zaostřovat své zření kam potřebujeme…

… vidět nad čas a prostor znamená bez rozdílu zda v minulosti, v přítomnosti či v budoucnosti u času a kdekoliv bez rozdílu vzdálenosti ve Stvoření u prostoru…

…A-E překlenuje čas a prostor, takže jako bychom byly přímo v prostoru  zadaného cíle zření…

 

      Zpřítomni si V-NB 7. a 6. čakry ( ve středu hlavy)…

 

 

…provádíme z V-IST v CHDS nebo přímo z V-SB v CHDS…

„Zpřítomňuji si V-NB 7. a 6. čakry !“

… zde se řádně zpřítomníme, tak aby NB  byl nekonečným prostorem…

… tímto zpřítomněním se v NB se ještě více ztotožníme  a prostoupíme s A-E…

 

      Zpřítomni si ve svém  V-NB 7. a 6. čakry  obraz Krystalu v Epifýze…

 

„ V-NB 7. a 6. čakry zpřítomni mi ve  Vědomí obraz  příslušného Krystalu v Epifýze!“

…příslušný Krystal znamená v odpovídající barvě podle sféry nebo roviny, kterou chceme zřít ( viz základní barvy rovin a sfér)…

 

 

      Aktivuj 5. oko a Mysl skrze 3.oko…

 

„ Aktivuji  skrze Hypofýzu  5.oko a vytvářím v nekonečném prostoru  místo zobrazení !“

…vytvořením místa zobrazení se myslí například u TV Amezdas obrazovku podle jejich návodu…

… můžete si vytvořit i vlastní projekční místo (plátno,velko-projekční obrazovku, vícedimenzionální projekční prostor a atd. podle sebe a získávané praxe…

 

 

 

       Zadej cíl zření (vlastní nebo podle TV Amezdas)…

„ V-NB 7. a 6. čakry zpřítomni mi ve  Vědomí obraz XYZ  v přítomném čase!“

…zadáním konkrétního místa, přesně dislokujete to co chcete zřít a sledovat v minulosti, přítomnosti či budoucnosti…

… TV Amezdas vždy v přítomném čase, pokud nebude uvedeno jinak na jejich stránkách…

 

       Začni sledovat přijímaný obraz…

 

… sledujeme obraz cíle zření podle potřeby a pokud není obraz jasný nebo cíl zření se nám nezobrazil tak jak jsme chtěli, opakujeme činnost podle snímku číslo 6 tohoto dokumentu…

… ukončení zření provádíme  odpojením se od cíle zření…

„ Odpojují se od  XYZ a vracím se do normálního stavu vědomí, vše co jsem viděl, slyšel a cítil se my zapíše do hmotné paměti!“

… vypustíme z hlavy A-E a přejdeme do normálního Vědomí Já…

… stejná praxe je u mentálního zření s otevřenýma očima, je to shodné jen je to náročnější na udržení pozornosti a nerozptylování se vjemy z okolí přijímané fyzickým zrakem…

 

       Seznam použitých zkratek

 

V-IST … vědomí intuičně soucitného těla

CHDS … chrám duchovního srdce

SB … sloup božství

SvS … Stvořitel všech Stvořitelů

A-E … akáša-éter

V-NB … vědomí nulového bodu

 

Prezentace tohoto cvičení naleznete zde:

 

 

Diskusní téma: Jasnozření - 1 (cvičení mentálního zření)

Datum: 30.01.2011

Vložil: Miloš

Titulek: Chybí mi tu prezentace

Dobrý den, je to perfektní bude i tato stránka v pps.

Děkuji Miloš