O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jennifer Hoffman – 2012, Předpovědi

15.01.2012 20:10

Tak jako posledních několik let, vytvořila jsem předpovědi na rok 2012. Ačkoliv předpovědi nedělám ráda, vím, že pokud vám poskytnu vhledy do toho, co vidím jako nadcházející změny, výzvy a příležitosti, můžete se na ně připravit. Některé z výzev minulých několika let u nás občas vedly k zamyšlení, zda cíl na konci naší cesty za to stojí. Jako lidé rádi vidíme onen koncový bod, abychom věděli, proč něco děláme, chceme vědět, že někde existuje odměna za naše úsilí. Odměna existuje, avšak není toho druhu, na jaký jsme zvyklí. Žijeme v nových časech, jsou nová pravidla a hrajeme novou hru.

2012 nám nabídne rozličné úrovně a typy výzev, a jednou z věcí, které tento rok poznáme, je aspekt života nutící nás ke střízlivému úhlu pohledu, kdy si začneme uvědomovat, že musíme mít vládu nad realitou, kterou sami pro sebe tvoříme, individuálně i na úrovni kolektivu. Jak jsme viděli při zpětném úderu proti hnutí ,,Obsaďte Walll Street” a jiným, které zpochybňovaly zavedené řídící struktury, nejsou těmi u moci změny vždy oceňovány. V našich vlastních životech zažijeme určitý odpor vůči změnám, jež chceme provést, a to od nás samotných i od ostatních. Otázka však je, zda dovolíme, aby nás tento odpor zastavil v tom, co děláme, nebo se přes něj překleneme?

V roce 2012 si budeme stále více uvědomovat přítomnost temných energií, ale je to tím, že si mnohem více uvědomujeme světlo. Ústředním bodem naší cesty je právě teď to, jak naložíme se svou silou a jak přejdeme do vyšších dimenzí. Můžeme být pro svět mučedníky anebo můžeme být vítězi a postoupit mimo vědomí oběti, abychom svět učili a léčili prostřednictvím naplněného života žitého tak, aniž bychom čemukoliv či komukoliv předávali svou sílu. Je to pro nás velký krok, krok, na který jsme se dosud připravovali, na který jsme připraveni a který je nyní třeba zahájit. Jakým způsobem můžeme zakoušet život na úrovni stále větší radosti, hojnosti, klidu a míru, a lásky… Utrpení je vždy volbou, avšak takovou, již můžeme vždy odmítnout ve prospěch radostnějšího, více naplňujícího výsledku.

Jestliže si každý z nás udrží ten nejvyšší stupeň sebeuvědomění a bude žít plně v přítomnosti, stáváme se tím, co svět potřebuje, když se rozhlíží po nových řešeních celých věků nadvlády a bezmoci. Stvořili jsme novou Zemi, jež nyní potřebuje tvůrčí, účinné myšlení, neboť tato nová Země není stvořena pro nás, tvoříme si ji sami. Jak chceme, aby vypadala, jak ji chceme zažívat, co bychom si přáli, aby obsahovala? To jsou některé z otázek, na něž si budeme muset odpovědět při průchodu rokem 2012. Doufám tedy, že pro vás předpovědi budou užitečné a posílám vám přání roku radostného života, překypující hojnosti a naplnění všech přání vašich srdcí.
Mnoho požehnání,
Jennifer

 

Předpovědi na rok 2012

Příchod roku 2012 očekáváme již mnoho let, takže je těžké uvěřit, že tam konečně jsme. Mnozí z nás mají pocit, že jsme ušli předlouhou cestu, abychom se sem dostali, a je to pravda. Tato dekáda nebyla snadná – a i před ní, od roku 1990, se mnoho z nás potýkalo s celou škálou témat a záležitostí, které pro nás byly tak náročné, že jsme někdy přemýšleli, zda cíl bude takový, aby se nám vyplatila cesta, kterou jsme k němu museli ujít.
Nicméně tento boj je pryč a nyní můžeme začít žít životy s plnou účinností, uvědoměním a záměrem. Na tyto časy jsme čekali a vstupujeme na novou Zemi, při jejímž stvoření jsme každý hráli svou roli.

2012 bude zajímavý rok – nebudu ho nazývat náročným, protože si myslím, že výzvy jsme již překonali. Zažili jsme jich už dost k tomu, abychom věděli, jaké jsou… jsou příležitostmi k přijetí naší síly a moci a k opětovnému zvážení iluze reality, kterou si tvoříme.

Ačkoliv my možná budeme – počínaje rokem 2012 – žít život v milosti a lehkosti, jiní nebudou mít takové štěstí. Oddělení mezi dimenzemi bude s pokračujícím rokem stále více zjevné a my poznáme, podle toho, co kdo zažívá, kdo odvedl svou práci na léčení a transformaci, a kdo nikoliv. Budeme-li si pamatovat, že každý svůj život řídí sám se vší účinností a svrchovaností, může nám to pomoci odolat pokušení druhé napravovat, léčit nebo se jinak vměšovat do jejich životů. Neznamená to, že lidem nemůžeme pomáhat, znamená to, že nejúčinněji léčíme a pomáháme, pokud jsme sami sebou na té nejvyšší úrovni.

2011 byl definován jako rok, kdy jsme mohli zakoušet svou velikost. V průběhu roku jsme zažívali svou velikost prostřednictvím své ,,malosti”, když jsme museli poznat, co omezuje proudění naší energie a jakým způsobem máme přijmout odpovědnost za stvoření života, jenž chceme. Obzvláště bolestivým aspektem roku 2011 bylo uvědomění, že naše spřátelené duše často nemají zájem postoupit s námi do další fáze vztahu. Naší jedinou možností, častokrát, bylo ponechat je jejich vlastnímu poznávání a léčebné cestě. Toto detailně rozebírá má kniha ,,Vzestup do světa zázraků – stezka duchovního mistrovství“ a bude to nadále tématem roku 2012.
2012 bude mít tři ústřední témata:

Pravda – bude to rok, kdy bude odhalena pravda, ať již jde o pravdu o chamtivosti, korupci, nečistých obchodech, podvodech a manipulaci, které obohatily několik málo lidí na účet všech ostatních, nebo o pravdu o našich vztazích obecně a o partnerských vztazích, o tom, kdo jsme a co doopravdy chceme a co jsme ochotni sami sobě dovolit mít. Jaká je vaše pravda, co poznáváte jako pravdu o sobě coby božské, duchovní bytosti, a jak moc ochotni jste tento fakt přijmout, to je otázka, jíž všichni budeme muset tento rok čelit. Bude nám odhalena pravda o světě, jenž jsme stvořili, individuálně i jako kolektiv, spolu s pozváním a příležitostí jej změnit.
Uvedení do souladu – Jakmile známe pravdu, jsme schopni spatřit stezku, kterou jsme ušli, abychom tuto pravdu stvořili. S tou jsme v souladu a je to jeden z nejdůležitějších aspektů roku 2012. S čím jsme byli v souladu, abychom mohli v každém okamžiku tvořit svou realitu? Jak moc je v souladu naše realita s pravdou o tom, kým jsme? Jak to, co děláme, myslíme, v co věříme a co známe, podporuje naši pravdu? Jakákoliv oblast, v níž nejsme v souladu s touhou své duše po celistvosti, což zahrnuje radost, lásku a hojnost, nám bude odhalena způsobem umožňujícím, aby došlo k transformaci. Máme dost odvahy ke změně? Rok 2012 bude plný příležitostí, abychom se setkali tváří v tvář s tím, s čím jsme v souladu, a pokusili se provést změnu.

Integrita, celistvost – Úroveň naší celistvosti se projevuje v naší energetické frekvenci, protože ta – více než cokoliv jiného – ukazuje, kde na své stezce jsme. Druh lidí, situací a zkušeností, které přitahujeme, lekcí, jimž čelíme, to vše nám ukazuje naprosto přesně, kde se nacházíme. Oblast, kde jsme dosud nebyli v jednotě se svou vlastní silou, ať již jsme ji předali druhým, nepřijímali jsme sami sebe nebo jsme se viděli jako bezmocní, nám bude odhalena, abychom se mohli sjednotit s oním mocným člověkem, jímž jsme. Abychom mohli žít život, jenž chceme, jenž pro sebe zamýšlíme, musíme s ním být v souladu na všech úrovních, duchovně, energeticky, fyzicky, intelektuálně, a musíme být vyrovnáni na úrovni těla, mysli, emocí a ducha.

Zde je několik obecných pozorování ohledně toho, co pro nás má rok 2012 v zásobě:

Změny na Zemi – máme tendenci pohlížet na potenciál zemských změn s určitými obavami, protože víme, že jsme nebyli dobrými správci Země, víme, že jsme její zdroje špatně používali, že jsme ji zneužívali mnoha způsoby, a doufáme, že konečná odplata nebude příliš strašlivá. Ačkoliv toto vše mnozí z nás mění, jiní tak nečiní.

Zemské změny roku 2012 budou zaměřeny na určité oblasti a budou zahrnovat (v tomto pořadí) sopky, zemětřesení, záplavy a posuny v zemské kůře jako sesuvy půdy nebo propady. Soustředěny budou v částech světa, která nejsou energeticky v rovnováze, jako je např. Střední východ (hlavně Saudská Arábie), Filipíny, a v oblasti ostrovů Indonésie, východní poloviny Indie a Pákistánu a východní části Afriky. Rušivé zemské změny nás nutí věnovat pozornost Zemi, a pokud uděláme preventivní opatření, Země na nás nebude muset ,,křičet”, aby naši pozornost získala.

 

Víry a energetické portály

Víry na Zemi jsou koncentrovanou energií a portály jsou otvory v zemské elektromagnetické mřížce, které umožňují energii proudit do Země. V r. 2011 jsme stvořili mnoho nových portálů, nyní je musíme posílit. Existují stále pradávné víry, zvláště v oblasti Středního východu a Afriky, které umožní plynutí ,,staré” energii oddělenosti, avšak zmenšují se a budou se v r. 2012 dále zmenšovat. Slunce toto podporuje a rok 2012 se dočká historických solárních erupcí, koronálních výtrysků hmoty a změn v typu a stupních záření, jež slunce vysílá k Zemi.
Mnozí pracovníci světla budou v r. 2012 přesunuti do nových oblastí, do míst, která by nečekali, avšak tyto oblasti potřebují jejich energii a půjde také o společenství, kde budou podporováni a ctěni. Čas zimního spánku je pryč, potřebujeme být venku ve světě, v místech, která podporují nás a naši energii, a kde je naší energie zapotřebí k posílení vírů nové Země, a abychom též byli ukotvujícími prvky pro nové energie přicházející na Zemi.

 

Návrat ke vztahům

Mnoho klientů se mne ptá: ,,Kdy se dočkám nějakého vztahu?”, protože se celé roky nacházíme na ,,vztahové poušti”. Nyní, když jsme vyřešili mnoho svých záležitostí týkajících se lásky k nám samotným, našeho významu, hodnoty, zasloužení si a vděčnosti, můžeme ke vztahu přistupovat z pozice celistvosti namísto z pozice potřeby a nalezneme vztahy, které budou na všech úrovních a doopravdy vztahy partnerskými. 2012 požehná mnoho z nás láskyplnými, důvěrnými vztahy s partnery, kteří si nás cení, ctí nás a respektují. Dejte si záměr ohledně vztahu, jenž chcete, a takový si v tomto roce stvoříte.

 

Zrození nové Země

Přivedli jsme k životu novou Zemi, což znamená nové vědomí, větší porozumění nám samotným jako lidské rodině, většího uvědomění si našeho spojení ke Zdroji a mnohem silnější poznání nás samotných jako božských lidí. Nová Země je v 5. dimenzi a dále, existuje vedle 3. dimenze a můžeme kdykoliv vstoupit anebo odejít. Na této nové Zemi budeme zažívat větší radost, klid a mír, lásku a hojnost, budeme součástí podporujících, láskyplných společenství duší s podobným smýšlením. Nová Země je tady, byla již přítomna několik let a během r. 2012 si ji zvolí stále více lidí, kteří jsou ochotni podstoupit transformaci nezbytnou k tomu, aby se mohli stát její součástí.

 

Rok potěšení, světla, radosti a míru

Archanděl Uriel řekl, že 2012 bude rokem světla a radosti a bude na nás, abychom nalezli potěšení v našich životech, v sobě samotných, v tom, co děláme, kde a s kým žijeme. Naše pozornost by se letos měla soustředit na vytváření radosti, na ,,sobectví” v tom smyslu, že odmítneme všechno, co neslouží naší cestě. Byli jsme již dlouho bojovníky a mučedníky pro Zemi, lidstvo a vesmír, je čas, abychom odložili své meče a nechali novou generaci, která potřebuje nalézt svou pravdu a své nadšení, aby to převzala.
Naším posláním na nové Zemi je naučit druhé, jak žít podle záměru a se záměrem, jak se radovat, propouštět karmu a chápat transformaci, aby i oni mohli dosáhnout úrovně frekvencí nezbytné pro přístup k nové Zemi, jež má být nebem na zemi Taková je naše role učitelů a léčitelů na nové Zemi, a abychom toto mohli učit, musíme to znát a zažít. Ano, můžeme stále bojovat, ale to už jsme dělali. Ve frekvencích nové Země není místo pro nic menšího než radost, mír a hojnost, a pokud jsme ochotni vpustit tyto energie do svých životů, zažijeme ono nebe na Zemi, tedy příchod našeho konečného domova.

 

Silná období

V průběhu roku se vyskytují silná období, kdy se mění energetická rovnováha Země, dochází k novým energetickým vyrovnáním, otevírají se nové víry nebo se staré zavírají. Často jsou v rozporu s naší vlastní energetickou frekvencí a mohou způsobit, že se cítíme nepohodlně a dokonce můžeme fyzicky onemocnět. Říkáme tomu ,,symptomy vzestupu” a jsou součástí naší vzestupné cesty, neboť potřebujeme v rámci své mise stvoření ,,nebe na zemi” vnášet na Zemi novou energii. V těchto silových obdobích můžeme vidět zemské změny, silné bouře, záplavy, zemětřesení nebo neobvyklé počasí. Ve svém životě můžeme zažívat náhlé konce, narušení, změny na úrovni pocitů či mysli anebo dokonce fyzická onemocnění.

V r. 2012 bude 6 takovýchto silných období:

1. – 25. ledna: To je ,,klid před bouří”, období, kdy je nám poskytnut čas na relaxaci, osvěžení, obnovu naší energie a nastavení záměru pro nový rok. To, co budeme v této době dělat, bude mít výrazný dopad na vývoj zbytku roku. Pokud tohoto času využijeme k dokončení propouštění, k tomu, abychom porozuměli svému životu a vytvořili účinný záměr pro směrování své energie, budeme připraveni zažívat požehnání a potěšení tohoto nového roku způsobem výkonným a požehnaným.

Březen: Jarní rovnodennost přinese nové energie, jejich účinek se projeví v široké škále od jemných projevů k dramatickým, v závislosti na energii příjemce, jeho soustředění pozornosti a úrovni léčení. Může docházet k silným bouřím se spoustou deště a větru. Též by se mohlo ve zprávách objevit více slunečních erupcí.
Červen až červenec: Červen obsahuje méně rozruchů než červenec a bude docházet k větší solární aktivitě než obvykle, k velkým energetickým přílivům, které nám budou velice nepříjemné. Během těchto dvou měsíců se mnoho lidí probudí, budou pociťovat silnou potřebu nějak změnit svůj život a jiní si uvědomí, že jejich čas skončil a je čas odejít. Ač se může objevit mnoho zpráv o úmrtích a též možná vzroste počet sebevražd, poukazuje to pouze na volby učiněné těmi, kteří se již nechtějí účastnit života na zemské pláni.

Září: Další informace o obchodech vlád či korporací, které spoustu lidí rozzlobí. Mohlo by dojít k povstáním a nepokojům, neboť si lidé budou připadat využiti a zbaveni moci a vlivu. V této době nemusí být bezpečné cestovat, hlavně do zemí Středního východu, Číny, do částí Asie a do těch nejvýchodnějších částí východní Evropy a Pákistánu.

Pozdní říjen až konec listopadu: Toto silné období by mohlo být v r. 2013 označováno jako doba, kdy se svět změnil. Je to čas pro zveřejnění informací dříve skrývaných, lidé ztratí důvěru ve společnost jako celek a někteří budou velmi deprimováni. To, co se děje, má další celosvětový dopad, takže dění ovlivní velký počet lidí. Zvýší se zájem o duchovní učení, jež nás posilují, a vynoří se nové informace. V této době bychom dokonce mohli mít důkaz o mimozemských bytostech a energiích.

Konec prosince 2012: Rok končí ve vážném tónu, není příliš co oslavovat, ale bude mnohem větší pocit celosvětové odpovědnosti a nebude existovat žádná tolerance pro cokoliv, co není pravdivé. Též jde o čas, kdy má dle předpovědi skončit Mayský kalendář (pro ty, co tomu věří: jde o 21. 12. 2012), takže si mnozí budou dělat starosti.

Jedná se o intenzivní rok, v němž se dostáváme k tomu, abychom získali zpět svou sílu, jako jednotlivci a také jako kolektiv. Stupeň pravdy, jenž budeme zažívat, bude chvílemi těžko stravitelný, protože odhalí masovou manipulaci, dokonce technologie jako ovládání mysli, jež byly proti lidstvu používány celá století. Avšak je to též rok vykoupení, kdy můžeme vznést nárok na svou sílu, uctít své božství a můžeme též mnohem efektivněji manifestovat. Naopak nám rok 2012 spíše připomene, že pokud si nestvoříme život, jenž chceme žít, budeme jednoduše žít život, jenž nám někdo tvoří.

Přeji vám hojnost požehnání, klidu a míru, radosti a lásky, na jejichž spolutvoření s vámi již čeká laskavý, láskyplný a podporující vesmír.
Mnoho požehnání,

Jennifer Hoffman

 

Copyright ©2011-12 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 11. 01. 2012

 

Diskusní téma: Jennifer Hoffman – 2012, Předpovědi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.