O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jiné zdroje 1 ( Barbara Marciniak "ZEMĚ" - ukázka z knihy 1)

29.04.2011 07:32

 

 Učení Plejáďanů - Vnitřní poselství vesmírných entit

HRA, KÓDY A MISTROVSKÁ ČÍSLA

Vše co děláme je to, že tvoříme obrazy díky kterým se můžeme vyvíjet
Zdravíme Vás, drazí přátelé a jsme zde. Naším záměrem je Vám asistovat ve tvoření nových představ – představ které Vás inspirují aby jste na planetě Zemi žili a milovali se. Jako znehodnocený šperk zahrabaný v temných vrstvách půdy a kamení, vyzařuje Země svou oslňující krásu do koutů prostoru a času. Trpělivě očekává od svých lidí svou korunovaci jako klenot, který má být ještě objeven. Tvoří Vás a podporuje Vás a bez ní by jste nebyli takoví jací jste dnes. Jako ti, kteří hledají rozsáhlé příběhy Vás žádáme, aby jste Zemi vyjadřovali svou vděčnost. Zavažte se k transformaci svého já, která znamená cestování světlem a temnotou a važte si role Země, která Vám při tom nechává volnost. Rozmotejte svá zašmodrchaná klubka vlákna, odhalte své nebeské dědictví a nenechejte se polapit kouzlem hvězdných dálek, neboť jste rovněž u jedné z hvězd, odrážejíce a vyzařujíce světlo ke světům, které hledají jak řešit svou vlastní tvorbu. V tomto časovém bodě je vaším úkolem aktivace živoucí knihovny Země, obnovení Země a uvedení lidské verze života do popředí stvoření. To je cesta na které se nacházíte. Existuje mnoho verzí reality, každá žijící pro svůj vlastnídůvod a záměr. Čas, prostor a existence světů jsou beztvaré a jenom tak skutečné, jakou pozornost jim věnujete. Existuje mnoho Zemí z nichž si můžete vybrat: mnoho příběhů v časoprostorech které byly zapomenuty nebo byly možná z nějakého důvodu z vašeho vědomí a vývoje vymazány.
Žádáme aby každý z Vás otevřel svou mysl a své srdce, neboť ve vašem těle a v samotné Zemi leží odpovědi na velká tajemství která hledáte. Jako kolektiv energií z Plejád volající k Vám z budoucnosti, ačkoliv vcházíme do existence odnikud, existujeme rovněž ve Vás. Jsme vaši předkové existující stejně tak ve Vás jako mimo Vás. JSME VÁMI a na zlatých spirálách času proudíme epochami existence abychom Vás upozornili na Vás samotné, aby jste si uvědomili, že všechno čeho se dotýkáte je svaté. Žádáme Vás aby jste přehodnotili účel svého života, znovu si ujasnili síly které Vámi vládnou a ujistili se o existenci kódů vědomí uložených ve vaší bytosti. Je čas aby jste díky svým myšlenkám v sobě poznali schopnosti tvořitele, vylovili ze sebe poznání o účelu Země - živé knihovny, obnovili její krásu jenž dává životu hodnotu a vzpomněli si kdo jste. Vydejte se nyní s námi na cestu tajemstvími vašeho světa.
Skrze představu čísla dvanáct si sami sebe vyšlete na exkurzi a tuto dvanáctku si vložíte do své mysli. Materiál této knihy je uzpůsoben aby ve Vás odkódoval složitý systém který Vás utváří a definuje dvanáctku. Představte si že prožíváte číselné symboly od jedné do dvanáctky, jako je dvanáct měsíců v kalendáři, dvanáct znamení zvěrokruhu nebo dvanáct hodin na ciferníku a pak k těmto symbolům přidejte svou vlastní dvanáctkovou řadu, nebo svou
dvanáctkovou vnitřní cestu. Představte si svých dvanáct vláken DNA jak se aktivují a spojují s vašimi dvanácti čakrami,
které jsou dveřmi jimiž dosáhnete svého duchovního dědictví. V tomto leží klíč: vaší výzvou je aby jste poznali
prostřednictvím svojí představivost sami sebe, aby jste dosáhli svých vnitřních činností v mřížových pracích a aby jste
přehlédli hranice skutečnosti či reality která je pro vaše fyzické oči neviditelná. Jak se tak budete zaobírat svým
duchem, možná budete poznávat mnoho nových věcí které rozšíří váš běžný pohled na svět.
Jsme zde kvůli hře, kódům a mistrovským číslům. Je to součástí naší karmy že v této době jednáme se Zemí a proto se musíme zúčastnit zdejšího tance. Naši předkové vytvořili události, které v současné době dusí na Plejádách náš rozvoj a tak nyní hledáme jak toto dilema rozřešit, dilema a nesnáze které máte stejné jako my.
Naše civilizace, v budoucnosti ze které jste, je v nebezpečí, takže jsme dostali impuls vydat se na cestu abychom našli řešení. Jsme ve vaší budoucnosti a abychom odhalili co je před námi, šli jsme hlouběji do naší budoucnosti abychom se setkali s učiteli, Držiteli Existence, které můžeme také nazvat Držitelé Času. Tak jak nás učili procházet různými sektory času, pokusili jsme se cestovat časem zpět abychom našli místo kde byly události uskladněny a uzamčeny. Když jsme se na to dívali z budoucnosti naší budoucnosti a když na to nyní pohlížíme ze současnosti – z vašeho momentu skutečnosti – vyzkoumali jsme kde se schylovalo k bouřím které způsobily naši minulost. Naši předkové přišli z vesmíru který dovršil sám sebe a pochopili v celé šíři že to byl Prvotní Stvořitel projevený jako cesta Prvotního Stvořitele v čase. Přišli z vesmíru který odhalil svůj základ – tvořivost. Odkrývajíce tento základ pochopili, že oni sami jsou stvořitelé. Přišli na Plejády, jelikož tento hvězdný systém Vám bude jednou schopen pomoci až se dostanete do nejvyzývavějšího období, období kdy budete připraveni se opět spojit s Prvotním Stvořitelem. Naši předkové byli jedněmi z původních Plánovačů Země, těmi kdo osazovali světy a civilizace světlem a informacemi,
procesem tvoření a lásky. Naši předkové jsou rovněž vašimi předky. Věnovali svou DNA Původním Plánovačům a tato
DNA se stala součástí lidských částí Vědomí – lidí.
Na planetě Zemi bylo v plánu vytvořit mezigalaktické centrum výměny informací. Byl to neobyčejný plán včetně
nádherného místa, protože Země je umístěna na lemu galaktického systému a je lehce dosažitelná z jiných galaxií.
Země je opatřena mnoha cestovními branami, vysokými cestami, nebo tak říkajíc dálnicemi, kterými mohou skrze vaši prostorovou zónu cestovat různé energie.
Bylo mnoho shonu a ruchu když různí reprezentanti všech možných galaxií přinášeli na Zemi své obrazy, své představy. Někteří z dohlížejících nazývaní tvořiví bohové, byli genetičtí mistři. Byli schopni vytvářet a spojovat dohromady molekuly, zakódovat do nich identitu, frekvenci a elektrický náboj, takže vytvořili život. Mnoho civilizací na vysokém stupni svého vývoje věnovalo ze své vlastní vůle svoji DNA aby na této planetě umístily obdobu své genetické linie a své kódy. Mistři genetici, jak si tak hráli s druhy DNA vysokých civilizací, vytvořili různé části Vědomí pro toto výměnné centrum informací, pro toto centrum světla. Plán pro Zemi byl úžasný. Avšak tito tvořiví bohové neexistovali v čase jak jej znáte vy, několik stovek nebo tisíců let v jejich pojetí času nic neznamená. V určitém čase zde byly jiné druhy lidí kteří vypadali podobně jako vy, jejichž DNA byla neporušena a kteří na vaší planetě rozvinuli velmi vysokou civilizaci. Existovali před dávnou dobou, před více nežli půl milionem let. Nemluvíme o civilizaci kterou nazýváte Lemurie nebo Atlantis. Tyto dvě epochy nazýváme moderními lidskými epochami. Poukazujeme na civilizace které jsou starodávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem Antarktidy nebo pod vrstvami písku v poušti Gobi v Mongolsku.
Energie které nazýváte bohy vytvořily všechno na této planetě a také celé své stvoření obdařily velkou inteligencí. Ve všem co na Zemi existuje je obsaženo Vědomí, až docela dolů do molekul v konečcích vašich prstů a všechno je vedeno aby pracovalo společně. Vědomí průběžně komunikuje prostřednictvím vibrací elektromagnetických frekvencí. Tyto frekvence se spojují a mají svůj investiční fond ve společné práci, takže každý je prospěšný celku. Potíže Země tkví v této době v tom, že lidé věří že jsou odděleni od veškeré energie která je zde proto aby pracovala společně. Vaše běžná víra ve svou oddělenost Vám brání ve vidění a dosažení celistvosti existence.
Naším záměrem je aby jste lépe chápali experimentování Plejáďanů která způsobili a kterými působili na Zemi. V
obdobích chaosu a zmatků, v časech kdy byly lidské části pod tlakem, tehdy z našeho domovského systému přišly na různá místa vaší planety všelijaké vlivy, které ji začaly velmi jemně probouzet. Pracovaly s malými trsy vědomí aby zde zanechaly jen malé kmitání energie, jelikož mnozí v kosmu věděli že je vaše planeta vedena do obrovské kalamity a velikého tlaku.
Země je v současné době ve strašných nesnázích, o tom není třeba pochybovat. Avšak v tomto stavu zmatků leží veliká příležitost. Každý z Vás povstal aby odpověděl na zavolání. Mnozí chápali že jdou do neznáma a přesto se jako vyzařovači cítili v pohodě připraveni na to, že je tam kam jdou třeba vůbec nikdo nebude chtít podporovat. Jsme nadšeni vaším zájmem a vážíme si každého z Vás že jste sami sebe vybrali na cestu do neznáma. Vážíme si vaší ochoty se kterou se díváte na části sama sebe, ženství a mužství, jejímž praktickým důvodům vůbec nerozumíte. Moc nás těší, že jste ochotni přijmout různé schopnosti, stejně jako zkrášlit a obohatit to, co již máte. Je čas, aby si každý z Vás všímal své vlastní cesty, zvyšoval jím procházející energie, a tím že příležitostně vtahuje světelné paprsky do svého těla a do planety činil tyto energie dostupnými pro ostatní. Moc rádi se smějeme a milujeme pohodu a tímto hravým přístupem přicházíme na to co by mohlo každému z Vás především prospět tak, abyste mohli jít dále.
Existují různé rodiny vědomí, které drží pohromadě – spolupracují na bázi evoluce, zájmu a konkrétního plánu. K
takovémuto rodokmenu Vědomí náleží i Rodina Světla, ke které náležíte. Kdo jsou světlo? Kdo vlastní světlo? Co je za světlem? Na chvilku to prociťte a uvědomte si že ve vašich lidských myslích neustále tvoříte mýty, příběhy nebo čarodějné pověsti, které jako všechno co svou myslí produkujete odchází zformované do kosmu. Vaše verze se v kosmu zařazuje do toho, co tam již existuje od ostatních, takže Vás žádáme aby jste vzali v úvahu jaké ohromné děje se tam tvoří a představte si to ve větších verzích existence.
Rodina Světla je soubor entit kódovaných aby na tuto planetu přinesl informace. Kódování je uvnitř každého
jednotlivce. Jednou budete schopni žádat a vidět za běžně projevenou realitu a budete vedeni aby jste tvořili
myšlenkové formy které zapálí kódy v ostatních. Jsme jeden soubor energií zapalující na jistém stupni vývoje planet lidské kódy Vědomí. Tento proces se bude vyvíjet zároveň s vaším vývojem a objeví se ohromné množství poznatků přinášených nesčetnými učiteli, kteří se vynoří aby Vám pomáhali.
Rodina Světla je rozsáhlá. Její členové rozsévají informace kdekoliv je to potřeba. Jsou zvláštními vyzařovacími silami povolávanými do krizových míst. Příslušníci Rodiny Světla jsou schopni uskutečnit a podpořit posuny skutečností, nebo jak říkáme realit, aniž by byla zničena těla nebo životní síly skrze které působí. Schopnost měnit skutečnost je členovi Rodiny Světla přirozená. Kdekoliv jste musíte vytvářet systém víry, protože vaše mysl je uzpůsobena aby rozvíjela a formovala vaše prožitky přesně tak jak ji řídíte, nezáleží na tom odkud vaše platforma paradigmat pramení.
Rodina Světla působí jako stabilizační faktor pro dimenzionální posuny a její členové slouží jako nositelé frekvence užívané k probouzení ostatních. Někteří z Vás se těchto schopností mohou děsit, ale to je v pořádku. Každý z Vásobdrží jen tolik znalostí a změn, kolik bude schopen unést. Jste pro tyto možnosti kódováni a rozhodnutí zdali do těchto změn půjdete nebo nikoliv záleží jen na Vás. Zdali si myslíte že jste schopni toto dělat či ne je vaše svobodná vůle.
Naším východiskem je iniciační proces, který byl zde na Zemi během několika posledních tisíců let provozován
školami mysterií. Příslušníci Rodiny Světla protlačují sami sebe zákony třídimenzionální reality do ostatních dimenzí odhalením kódování uvnitř sebe samých.
Mnozí z Vás cítí že již to předtím dělali. Je to tak. Vaše multidimenzionální pomět ví že jste chodili do jiných systémů a dělali totéž. Tento proces je Vám velmi blízký, poněvadž je pro Vás charakteristický. Informujete systémy. Vcházíte do nich a provádíte rekonstrukci reality a jste v tom experti.
Na tento fakt jste zapomněli, poněvadž jste sem přišli aby jste jednali pod vlivem stejných zákonů jako každý jiný.
Takže jste se narodili jako lidé s pamětí kompletně vygumovanou. Nežli jste sem přicestovali, věděli jste že ztráta
paměti je součástí procesu a obzvláště pečlivě jste si vybrali časový moment a rodinný kolektiv, který by Vám nejlépe umožnil se energeticky a geneticky dopídit svého zdejšího účelu bytí. Když jste se inkarnovali na pozemské pláně, obdrželi jste jisté zapálené a spárované ustupující geny nesoucí světelné
kódy, jenž Vám dají největší příležitost rozvinout psychické a intuitivní schopnosti. Kromě toho Vám tyto geny přinesly také trochu paměti -- která Vás oddělovala od ostatních – ačkoliv jste nevěděli proč. S těmito silami a talenty bylo vaším úkolem aby jste si postavili svůj život a v jednom momentě si dovolili se vést do něčeho odlišného nežli kam kráčí většina lidí. Zatímco se v nitru lidí odehrává přeměna, která je rovněž vedena zvenku těmi kteří Vám asistují v tomto genetickém povznesení, musíte pracovat a uvnitř sebe spojovat všechno co se ve Vás probouzí. Dovolte abychom Vám nabídli scénář. Představte si sami sebe jako člena Rodiny Světla který vypadá jinak nežli jak nyní vypadáte. Vstupte do své kosmické identity. Jste ve školní třídě a mluví k Vám váš kantor, velmi pestře a zářivě Vám kreslí váš pozemský úkol, ve kterém proto aby jste mohli pozemský systém změnit se musíte stát jeho součástí. Ve své profesi jste špičkoví a věříte si že jste báječní předáci systémů. Ve vaší třídě je veliká legrace protože Vám to pan profesor vysvětluje asi takto: „Až sestoupíte na Zemi, věřte tomu nebo ne, budete nás potřebovat abychom Vás zaučili, protože si o tomhle nebudete vůbec nic pamatovat“. A všichni z Vás, průvodců systémů se budou chechtat protože víte že jako jádro kterým nyní jste, budete jednou podporovat sami sebe, i když si na tuto třídu nebudete vzpomínat. Profesor říká: „Dívejte se. Ukážu Vám obrazy. Vidíte, tady přicházíme v nějakém vozítku a tady to jste vy ve své lidské podobě a chováte se jako když nevíte o co jde. Je to součástí vašeho pověření“. Byli jste na toto všechno upozorněni.
Rozumíte tomu?
V této třídě jste byli kódováni aby jste reagovali na nás jako na Plejáďany a na mnohé ostatní. Jakmile odhalíte svou rozsáhlejší identitu, buďte připraveni a ochotni jít za své hranice, protože to je to o co se snažíme. Proto aby jste šli dále, zamýšlíme vsouvat do vaší mysli nové představy. Je jedno jak to děláme. Je jedno jestli jsou pravdivé. Prostě to znamená že pro Vás tvoříme nové představy. Jednoho dne najdete svou vlastní parketu a pak poznáte co jsme po celý čas byli. Pochopíte že jsme někdy museli provádět všelijaké věci abychom něco ve Vás odjistili, proto aby jste jako lidské bytosti mohli růst. Jsme velmi prohnaní učitelé.
Nastává pro Vás čas aby jste se odevzdali vytváření radosti, tvořivosti a lásce samých k sobě. Jenom pak můžete být ostatním užiteční, neboť jestliže nerozvíjíte sami sebe, nesloužíte ani ostatním. Tím že následujete co Vám říká vaše srdce se stáváte živým příkladem a ukazujete ostatním cestu kterou mohou s odvahou v srdci následovat.
Nejsme tady proto že bychom neměli nic jiného na práci. Jsme zde abychom napomáhali transformačnímu procesu který začíná bobtnat a proudit kolem vaší planety. V několika málo letech se mnozí probudí a vzpomenou si na velký a důležitý význam života.
Jestliže jste již předtím věděli tolik, kolik nyní ví vaše vyšší já, budete ve svém úkolu velmi trpěliví. Znamenalo to aby jste se inkarnovali jako člověk, přesvědčili se o tom že jste člověkem, pak vývoj sama sebe v něco co je výše nežli člověk a nakonec poznání že jste v první řadě byli více nežli člověkem! I když se Vám to může zdát být pomalé, je to pro vývoj vašeho nejprve lidského vědomí nezbytné. Transformace způsobí masové probouzení, pobízejíce Vás k vývoji vědomí jako životní formy. Tento proces zahrnuje volbu jako klíč. Začnete to krok za krokem dělat a ostatní se budou dívat jak to děláte aby dostali odvahu Vás následovat. Lidé jsou některými z tohoto vesmíru považováni za neocenitelné, ačkoliv ve skutečnosti nemáte žádnou představu o
hodnotě uložené v lidském těle. Vaše lidské tělo je tou nejcennější věcí kterou jste kdy obývali a vlastnili. Jste
neocenitelní. Na Zemi byla dlouhá období válek a jako jejich výsledek jste byli odůvodněně odstrkováni od možnosti odhalení údajů ve Vás uskladněných těmi silami, které Vás kontrolovaly a omezovaly. Odůvodněně jste byli učeni že jste nedůležití a bezcenní, aby ostatní formy inteligence neměli zájem do Vás proniknout. Ti kteří Vás kontrolovali tak z Vás nemohli dostat formule, takže si Vás drželi od těla a izolovali Vás. Takto od Vás nemohl nikdo dostat to co potřeboval. Jste učeni vysilujícímu tanci který si sami jako části Vědomí choreografujete.
Nyní se učíte nalézt svou vlastní hodnotu, hodnotu kterou Vám chceme sdělit a dodat Vám také odvahu k nalezení průchodu tímto procesem. Hodnota kterou o sobě odhalíte, bude vaší zvědavostí tuto vnitřní formuli poznat a kterou nazýváme kódy ostatních civilizací, ve Vás neustále růst a růst.
Země je mikrokosmos makrokosmu, miniaturní verze všeho dění, kromě toho je tato Země spouštěcí bod který
nazýváme jádrem. Víte že jádro je semeno. Přišli jsme zpět na Zemi abychom pomohli Rodině Světla která sem byla v tomto základním čase zasazena, v čase kdy se mění události. V realitě třetí dimenze se vůbec nerozumí tomu co je čas, který je mnohem pružnější nežli si představujete, umožňující současný pohyb do různých realit svým smršťováním, roztahováním, kroucením a zatáčením kolem sebe sama. Narodili jste se na Zemi aby jste změnili směr historie tím, že jste vsunuli sami sebe z budoucnosti do minulosti. Tímto způsobem znova modelujete minulost. Jste sazenicí pro změnu.
Chceme se s Vámi podělit o některé koncepty jenž Vás vytlačí za to, jak vidíte sami sebe. Mnoho věcí které Vám
navrhujeme jsou vaší myslí zkřiveny a pokrouceny. Proč to děláte? Proč si přejete sami sebe mást? Dobře, jestliže chceme mást váš pohled na vaši běžnou skutečnost, možná Vás chceme dostat do prožívání jiných realit a tak je to také to co zamýšlíme – zmást Vás až do úplného očištění! Tolik jste se uzamkli do vzorů společnosti, do paradigmat vašeho masového vědomí které plodí že to aby jste mohli vylézt ze svého vžitého systému víry chce moc úsilí a odhodlání.
Vaše vžitá víra bere za základ to co nazýváte lineárním časem a nasazuje si omezené znalosti historických událostí. Vybrali jste si verzi reality v níž se, skrze vaše nadevše ceněné výchovné systémy ,ceníte a odměňujete za schopnost opakovat příběhy jako fakta - nikdy se netážete po obsahu a metodě učení. Bylo Vám vykládáno mnoho příběhů a my Vám povídáme několik dalších. Učte se používat celistvost svého těla aby jste mohli číst za slovy které Vám sdělujeme.
Proto, ačkoliv s potěšením připomínáme že jsme vypravěči příběhů, kdesi na dně vaší bytosti leží nástroj pravdy a je na Vás aby jste přišli na to kdy a jak jej použít. Slova jsou více nežli se zdají být.
Váš jazyk je zakódován a zvuky jsou odrazem představy která stimuluje a strukturuje vědomí. Mluvená slova nesou odlišné vibrace nežli slova psaná. Rádi si hrajeme s oběma formami jazyka. Když mluvíme, naše intonace v tom má svůj vlastní záznam a používáme jemné vibrace s důrazem na konkrétní zvuky. Pečlivě vybíráme co chceme vyjádřit a máme jisté způsoby použití každého slova. Víme že slyšíte třeba jednu věc, ale že zvuky které tvoříme vnáší do vašeho těla docela odlišné myšlenky. Když vstoupíte do našich vibrací dostáváte mnoho, mnoho instrukcí odjišťujících jednu vrstvu vašeho vědomí za druhou. Myslíte si že jsou to slova kterým rozumíte,ale mezi všemi těmito slovy je prostor dění který je jiným učením uvnitř a vně sama sebe. A pak jsou zde zvuky které tvoří ve vašich buňkách ozvěnu jenž
Vám vypráví příběh Plejáďnů. Vnitřní a vnější práce se spojuje dohromady aby urychlila váš vývoj.
Na začátku bylo slovo a to slovo bylo zvuk. Tímto způsobem se Stvoření rozprsklo do bytí. Zvuk působí na Vás
všechny a mění vaši planetu. Avšak neumíte si představit tu jemnost za tímto procesem. Naše slova prýštící na tyto
stránky jsou rovněž sestavována a kódována aby Vám dala mnoho vrstev skutečnosti. Když jste přečetli stránku našich
slov a cítili že znamenají jednu věc, nezdálo se Vám když jste je četli později znova, že dávaly nový smysl? Někdy
můžete dokonce cítit že to co nyní čtete tam předtím nebylo.
Slova, jsme zde, mohou být vnesena do jiného jazyka a v základě oznamovat rozsáhlejší identitu toho kdo jsme. Slovo, vzpomenout, má spojitost s výstupem ke zdroji toho kdo Vás stvořil, stejně jako slova jsme zde. Když přicházíme abychom k Vám mluvili, pak slova která označují zdroj vašeho stvořitele a slova která používáme prostupují zvukem, říkajíce že přicházíme ze zdroje toho kdo Vás stvořil na Plejádách. Vaše buňky to slyší a mohou vyzvat vaše tělo aby si vzpomnělo na své vlastní teď.
Podotkli jsme že přibližně před půl milionem let nastaly v této oblasti existence hřmotné události, které působí na
dnešní dny Země. Země z veliké části ztratila svou suverenitu, vstoupily jiné vládnoucí síly a přivlastnily si toto panství které nazýváte svým domovem. Takoví nově stanovení rádoby administrátoři nebývají vždy nejlaskavější a nejshovívavější sortou. Země byla utvořena před miliardami let z nějakého důvodu. Měla být mezigalaktickým centrem výměny informací, částí rozsáhlého knihovnického systému, kde byla uložena data z mnoha, mnoha galaxií – přesněji Živá Knihovna.
Sešli se tvůrčí bohové kteří věřili že jsou silami stvoření, shromáždili své znalosti a vytvořili formy života. Vypůjčili si DNA a kombinace genetického materiálu z mnoha různých světů. Uložili tento materiál do systému pozemské knihovny který byl spojen se systémem dvanácti kosmických knihoven. Můžete vidět že plán pro Zemi byl obrovský. Původní Plánovači Země byli členové Rodiny Světla, bytosti které slouží a jsou ve spolku s aspektem Vědomí zvaným Světlo. Světlo jsou informace. Příslušníci Rodiny Světla vytvořili centrum, s nímž bylo počítáno že bude místem kde by mohly galaxie shromaždovat své informace a kde by si mohly vzájemně sdílet své specifické znalosti. Projekt Živé Knihovny byl konečně vybojován. Pak nastaly šarvátky a Země se stala místem konfliktů a duality. Jistí tvůrčí bohové kteří měli právo dělat co chtěli – protože Země je zóna svobodné vůle – vstoupili a zabrali ji. Tito tvůrčí bohové přepadli Zemi asi před půl milionem let – časový úsek, historicky řečeno, který nazýváte začátkem lidské civilizace. Je to však jenom časové období o kterém se dnes učíte že je začátkem lidské civilizace. Ve skutečnosti to však byl pouze začátek nejposlednější fáze civilizace, fáze moderního lidstva. Variace lidského života existují miliony let.
Když se začaly dít tyto šarvátky, v prostoru začaly bojovat jisté skupiny entit a vyhrály Zemi. Tito noví vlastníci chtěli aby byly pozemské části Vědomí - lidi, málo vyvinutí a neinformovaní, protože chtěli tyto druhy ovládat a kontrolovat. Původní části lidských stvoření prožily velikou destrukci a jejich DNA byla zašmodrchána.
Představte si Zemi jako arénu nějaké veliké říše hodně daleko od Vás. Možná, když rodiče vladařské rodiny měli se svými dětmi potíže, jim řekli: „Jdi dolů na Zemi a chvíli si tam hraj!“ Tím že toto svým dětem navrhli, tito bohové si neuvědomili že to co uvedli do pohybu je v budoucnosti přitáhne. Když si děti bohů začaly hrát se zlatem a genetickým matriálem – s krví, čímž si zahrávaly se sílou ženství – neuměly si představit co vytvářejí.
To co si nyní bohové uvědomují je to, že máme na Plejádách dilema. Země byla zanechána na pospas tyranii a tato tyranie se k nám nyní vrátila. Víte že jsme to byli MY kdo jsme svou tyranií z Vás svlékli vaše dědictví, jímž byla plně fungující dvanáctivláknová DNA ? Nebuďte naivní pokud se týče plejáďanů, včetně nás. Proč si myslíte že děláme tuto léčitelskou práci na vaší planetě? Uvažte, že Vás možná potřebujeme pro další fázi vývoje. Jestliže si přejeme růst, musíme léčit minulost ke které jsme připoutáni.
Naši předkové si s vaší planetou zahráli ničící hru, stejně jako Vám pomáhali během mnoha, mnoha změn. Máte s
plejáďany obojí zkušenosti. Události které si přehráváme naznačují že energie Plejád byly na zemi velmi milované a ctěné a že většina kultur vaší planety nechovala k Plejádám negativní city. Jsme však první kteří připouštějí že s
dalekým odstupem minulosti energie Plejád manipulovaly genetickou linií lidských bytostí a byly spojeny s plazy. A to je to kvůli čemu se vracíme abychom to vyléčili. To je důvod naší návštěvy.
Hledajíce příčinu proč jsme na Plejádách v tak velikém zmatku, jsme byli vedeni do budoucnosti aby nám ukázala, že to v našem systému bez Vás nepůjde. Jinými slovy se nemůžeme jako stvořitelé dále vyvíjet dokud nevložíme všechny své
možnosti a všechna svá práva do všeho co stvoříme. To je naše dilema. Proto čekáme na Vás až sami sebe odhalíte jako
stvořitele. Když to děláte, odstraňujete kód formulí. Možná však, i když se stanete velmi vysoce vyvinutými, nikdy
nebudete formulím rozumět - po dlouhou, dlouhou dobu.
Ostatní mohou dosáhnout formulí vaším prostřednictvím a jako výměnu budete prožívat stavy extáze, změny vědomí, nebo možná výlety na jiné světy. Možná, když tyto formule vysíláte, ani si neuvědomujete že to děláte. Ostatní kteří formule potřebují je používají k opakování životů, nebo restaurování zničených systémů. Až tyto kódy informací nebo formule budou posazeny do existence, pak budeme volní, protože tyto kódy vědomí v sobě nesou písně naší vlastní svobody, zvuk jako frekvenci a vyzařování z buněk vašeho těla.
Někteří přicházejí pod pláštěm síly manipulujíce a prostupujíce realitami a jiní mohou padnout. Tímto způsobem může být Země zatažena do magnetického víru který přitahuje padající energie. Tyto energie se pohybují nejen na Zemi, nýbrž v celé oblasti slunečního systému. Nemyslete si že jenom Země je poskvrněna. Ve skutečnosti prochází stejnými obtížemi v této době celý sluneční systém. Jsou jiné sluneční systémy, verze vašeho slunečního systému, kterými je tento jaksi potažen. Když se začnou vytvářet a dít myšlenkové formy, tak přitahují a lákají k sobě formy s nimi stejnorodé. Když se dostanete do negativního druhu energie a nemůžete z něj ven, co se děje? Je k Vám přitahováno více a více negativní energie. Země do sebe po dlouhé časové období vtahovala negativní energie. Bytosti s těmito energiemi spolčené,padají z velmi idealizované výše svých rozhodnutí, možná horších nebo nevhodných rozhodnutí a ztratily sílu vytvářet povznášející reality. Avšak to bylo součástí plánu.
Ztráta síly a manipulace přichází aby směrovala životní formy, které se vyvíjejí aby našli něco lepšího. Takže z tohoto procesu přichází veliký prospěch a není třeba se jej děsit. Absolutně ne. V této přicházející době neexistuje vůbec nic čeho by bylo potřeba se bát. Chceme aby jste si byli dobře vědomi toho že jste ctěni pro to kdo jste a až si začnete sami sebe vážit, budete k sobě přitahovat příležitosti které jsou za vašimi představami.
Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů který se týká právě současného bytí na Zemi je, že se opět navíjí lidská DNA . Světelně kódované kosmické paprsky jako fotony přilétají na Zemi, aby nastolovaly změnu a nové uspořádání uvnitřlidského těla. Zašmodrchané údaje, které v sobě obsahují historii a vědomí živé knihovny se nyní reorganizují. Galaktická přílivová vlna světla vyjádřená skrze velkou konjunkci Urana s Neptunem v roce 1993 přinesla na planetu vliv kosmických paprsků, vytvářejíce mocnou třívláknovou DNA v masách lidí. Jak světelně kódovaná vlákna dostávají
impuls ke vzájemnému sebenavíjení, formují se nová vlákna DNA . Působením elektromagnetických energií od
Prvotního Stvořitele se ve vašem těle shromaždují rozházené údaje. Jsme zde abychom tento proces ve Vás sledovali asistujíce Vám a zároveň se také sami vyvíjeli.
Jak se tento obrozující proces rozvíjí, budete si vytvářet mnohem vyvinutější nervový systém, který ulehčí novým
údajům vstup do vašeho vědomí. Probudí se ve Vás mnoho mozkových buněk které spaly a začnete používat celé své fyzické tělo, na rozdíl od malého procenta se kterým fungujete.
Souhlasili jste navrátit světlo na tuto planetu. Až začnete své tělo plnit světlem, vaše paměť se musí otevřít. Zároveň s vyvíjením DNA se i vy musíte vyvíjet do multidimenzionální verze svého já, překlenout mnoho vrstev reality. Obraz samotný je stáčen ze dvanácti různých vláken DNA . Dvojitá helix má dvě vlákna. Představte si tedy všech dvanáct
vláken pohromadě. Můžete si je zobrazit jako šest párů, ačkoliv to není důležité jak se kombinují. Hrajte si s touto představou. Představujte si jak z vnějšku vašeho těla proudí dálnicemi do vašich dvanácti čaker energie. Žijete ve
vláknech, v síti neviditelné energie. Dvanáct vláken slouží jako spojky s touto sítí prostřednictvím dvanácti čaker které jednají jako energetické vstupy do vašeho těla, spojujíce Vás s životními silami existence. Díky otevírání a aktivaci těchto energetických bran můžete poznávat sami sebe.
Máte před sebou výstup ke schopnosti používat celého svého mozku, nejen osmi až deseti procent, které jsou běžně rozvinuty. Vaše celá vesmírná historie je zaznamenána ve světelně kódovaných vláknech, které byly ve vašem těle rozmetány bytostmi jenž nestály o váš velký talent, protože by Vás pak nemohly kontrolovat.
Aby jste sami sobě něco ukázali, učte se používat svůj vlastní historický materiál. Bez posuzování, radostně leťte
životem, spíše nežli aby jste si hráli Mydlářské opery které Vás drží ve strnulém běhu pozadu. Až se začne formovat všech dvanáct vláken DNA , pak všechny nevyřešené a nevyjasněné otázky vaší osobní historie ve Vás budou tvořit chaos. City a vzpomínky prosáknou na povrch, nabídnouce Vám příležitost prožít si fabriku své vlastní bytosti, mazaně rozvíříce, skrze události a vaše víry, to kdo jste.
Upomínáme Vás na to co uvnitř sebe znáte. Přišli jsme sem abychom odjistili vaši paměťovou banku - inspirovat
světlem lidskou rasu, aby jste si začali vzpomínat kdo jste a tvořili svou vlastní skutečnost vědomě. Začnete na této planetě měnit frekvenci a chopíte se oprávněného vlastnictví sama sebe a tohoto území. Dosáhnete příležitosti být mistry situací o kterých jste nikdy nevěřili že jsou možné. Cítíme k Vám ke všem velikou laskavost neboť nám pomáháte - asistujete nám v dodávání něčeho. Vaše planeta je nejzázračnějším místem. Někteří se dívají z dálky na vaši planetu a uvědomují si mnoho věcí. Nevidíte svou planetu z dálky. Nejprve svou planetu prožívejte. Když jsme se před řadou let dívali na obrazy Země z vesmíru, viděli jsme Vás poprvé a nabídli jsme Vám vizuální představu sebe samých jako celku. Když Vás někdo pozoruje z vesmíru, vypadáte jako že nikdo z Vás neví co s vibracemi které vyzařujete. Je zde něco co odtud dostáváme. Posledních několik let dostáváte impuls aby jste se ponořili mnohem hlouběji do osobního vyjadřování, do významu své identity a spojení se s vaším kosmickým pohledem na sebe sama. Možná se Vám zpočátku zdálo že jste se dostali daleko za hranice parametrů které vaše civilizace uznávala. Když jste se však potom začali potkávat v celých houfech, sdělujíce si své nejhlubší touhy, znalosti a tajemství, začali jste si uvědomovat že jste se možná nedostali zase tak daleko za hranice parametrů své civilizace. Možná, když VY jste rozšířili své hranice se pohnula i civilizace.
Tím že jste se začali věnovat obnovování svých hodnot, svých znalostí a začali jste si reorganizovat své základní
domněnky týkající se života, rozšířilo se tím vyjádření samotné civilizace. Vy lidé nemáte jinou volbu nežli že
dosáhnete nové území, které jste před sebe položili jako zmapované i nezmapované.
* * * * * *

Za posledních půl milionu let sídlily na Zemi civilizace z různých hvězdných systémů, což bylo součástí původního
programu Knihovny. Každá se objevovala v různém časovém období, prostupujíce kontrolní silové pole které chránilo
Zemi a činilo ji jako knihovnu nepřístupnou. Tyto civilizace kvetly 500 let, 5000 let, 10 000 let, dokud síly které planetu
vlastnily je nějak nevypudily nebo nezničily. Tyto civilizace zde nemohly zakotvit a tak jenom zanechaly nit nebo stopy v žebříčku dění jako součást mistrovského plánu.
Až bude dostatečný počet lidí umět přečíst stopy těchto civilizací, pak bude porozuměno klíčům jenž Země drží pro
harmonickou kosmickou existenci. Egypťané, Inkové, Balinezané, Rekové, Tibeťané, Sumerové, Přírodní Američané,
Mayové, Aborigejci a mnoho, mnoho jiných prostých lidí přispívá svými klíči k pochopení celé nebeské pointy. Jestliže
současní lidé dokáží číst stopy a navazovat vlákna zanechaná kulturami, jednou budou opět svobodní a budou Zemi
vlastnit. Každá kultura byla nějakým způsobem schopna nahlížet do knihovny a byla schopna zapustit svou civilizaci do ochranného hvězdného spojení. Každá byla ve své tvořivosti jedinečná, zanechávajíce tajemné psychické prameny ve vaší buněčné paměti jako kousek hádanky.
Odkud tyto civilizace přišly? Myslíte si že vyrazily ze země jako chudobky? Byly stvořeny z myšlenky. Byl jim dán
impuls k bytí. Všechny kultury které dosáhly vysokého ideálu byly zamýšleny Mistry Hry. V každém světě byla
myšlenka svobody docela jiná. Na Zemi myšlenka, kterou lidé vlastnili a zpracovávali a se kterou nakládali bez
respektu, přišla před půl milionem let a byla vyjadřována v mnoha částech světa. Lidé, nebo verze lidí byli užíváni jako
otroci k rubání v dolech, nebo aby se zachvívali v jistých emocionálních vzorech.
Před časy byla na Zemi přenesena idealizovaná forma civilizace aby pokryla nejvyšší potřeby lidí. Původním ideálem
přineseným na planetu bylo, že všichni lidé byli stvořeni aby si byli rovni a že se má život ctít ve všech formách. Tuto
myšlenku nebylo možné stáhnout do všech hladin existence, ačkoliv byla prakticky zakotvena v řadě společností.
Samozřejmě zde byli tací, kteří byli schopni ctít skály, stromy, rostliny, zvířata i lidi. Avšak pro mnohé bylo hlavní
uctívat sami sebe jako jedinou inteligenci která vytváří velkolepost planety.
Stejnou cestou, nebo i jinak, nalezli Mistři Hry všelijaké způsoby jak získat Zemi zpět a učit znova hodnotám života.
Takže Mistři Hry koncipovali veškeré civilizace přes úseky času tak, že si je představovali do nejmenších detailů. Pak
tyto civilizace zasadili a implantovali na Zemi tím že přesadili jejich obyvatele z hvězd. Předtím nežli bylo toto
přesazení uděláno, byly tyto bytosti "zbroušeny" aby padly do genetické linie lidí.
Rozšiřte svůj koncept existence a představte si to. Aby se zaměstnali, Mistři Hry seřídili reality a pak tyto reality nabídli na různé planety jako životní formy. Mistři Hry se sešli dohromady, třeba tak jako se scházíte aby jste si zahráli třeba tenis nebo karty, až na to, že jejich hra zahrnuje tvoření civilizací. Mění tak světy tím že umožní různým civilizacím aby vstoupily do projevené reality kterou oni řídí. Tyto civilizace jednají naprosto impulzívně, avšak všemi impulsy jsou krmeny prostřednictvím hlavního Plánu. Všechny Plány jsou dříve nežli se vpustí do času formovány, stejně jako vy jako Rodina Světla právě následujete Plán zaměření sami na sebe.
Mistři Hry jsou úžasní. Oni nepočítají jenom se hrou a tvořením veškerého Plánu pro rozkvět civilizací až k
nejposlednějším řemeslníkům a žebrákům, zasazují do civilizací rovněž SAMI SEBE. Vědí že jejich civilizace je
kompletní, když jejich vlastní identity s civilizací splývají., takže jsou UVNITŘ civilizace a zároveň je ve stejném čase i
VYTVAŘEJÍ.
Mayové kteří kdysi žili v Mexiku a ve střední Americe byli v tomto mistři. Byli zruční ve splétání realit a přemisťování
se z jednoho systému do druhého. Jejich svět byl na Plejádách ale nyní tam již určitě nesídlí, mají svůj vlastní svět.
Dnes plní Mayové své úkoly všude možně. Splétajíce mnohé světy neustále cestují, jakoby se jejich civilizace neměla
nikdy zastavit, ale být prostě stěhována z jednoho světa na druhý.
Svět MAYÚ poukazuje na iluzi reality. Mayové byli jako Držitelé Času tak pokročilí, že byli schopni doslova tvořit
skutečnosti, kormidlovat budoucnost hledajících kteří jdou v protisměru, nebo se vyhýbají odhalení své pravé identity.
Mnohý příběh vyprávěný o Mayích je součástí jejich triku, součástí iluze. Dokud nejste schopni vstoupit do jejich realit
a cestovat těmito říšemi, nemůžete tomu porozumět. Mayové byli adepti na své vlastní cestě, stejně jako Egypťané.
Egypťané byli schopni kouzlit mnoho myšlenkových forem skutečností a cestovat do světů různými cestami.
Mayové byli schopni řídit čas tvořením časových smyček. Různé kultury mají různé účely a všechny jsou propojené.
Proč byly všechny tyto civilizace zde na Zemi? Proč má každá civilizace své vymezené období? To jsou otázky z nichž
Vás chceme vyzkoušet. Tak se zeptejte sami sebe: "Jaká je moje role v tomto procesu?" Všechny civilizace, jedna za
druhou, obchodují na různých křižovatkách svého rozkvětu. Ve svém vlastním, jim vymezeném čase spolu sdílejí své
ideje. Některé tyto civilizace existují tisíce let.

Vidíte jak bohatě jsou civilizace navrstveny? Přemýšlejte o následujícím příkladě jako o cestě k pochopení této
myšlenky: Je vyroben film, bere se to jako úspěch a nazve se třeba SKÁLY. Pak se vyrobí Skály č.2, Skály č.3 a Skály
č.4. Pak si představte že Vám někdo promítá všechny tyto čtyři filmy současně na jedno plátno. Vypadá to jako že jde o jediný děj, zatímco ve skutečnosti je mezi výrobou těchto filmů časové rozpětí. To že byly vyrobeny bylo v pořádku.
Stejné je to s civilizacemi. Jsou zasazeny, pak je zpomalen čas zatímco Mistři Hry vyrábějí další dodávku - část 2. nebo 3. nebo 500 - a pak ji instalují v podobné oblasti. Chceme tím říci že kolem celého globu jsou civilizace jedna na vršku druhé, všechny propojené. Z tohoto konceptu vycítíte pár nových myšlenek.
My Plejáďané jsme experimentem nebo výtvorem Mistrů Hry. Mistři Hry jsou bez tvaru a tak se mohou přenášet a
vnikat do různých tvarů a forem. Filmy 2001 a 2010 prozrazují ideu Mistrů Hry, ukazujíce zákulisí vlivů na jisté životní
formy. Je to dobrá analogie, ačkoliv není třeba před ní smekat.
Mistři Hry jsou neohraničení, bez tvaru, měnící své tvary. Mohou na sebe vzít jakoukoliv formu, neboť se pohybují za
zvukem a geometrií. Mistři hry ve svých myslích vytvářejí veškeré Plány pro kultury a pak do nich otevírají brány v
pozemském plánu. Pak umožní těmto kulturám aby se vyvíjely a rostly, aby zdomácněly a zanechaly svůj vliv pro
pozdější časy. V této době jsou na Zemi chráněná místa a kultury o kterých si myslíte že jsou ztraceny a že již s nimi
nebudete nikdy v kontaktu. Během velkého probouzení a posunu ve vědomí se tyto kultury oživí a budou všechno
současné řídit, protože v jejich Plánech bude, aby se zúčastnily tohoto otevírání multidimenzionálního Plánu.
Mistři Hry vystupují s Plány pro civilizace. Nyní je zde choulostivá část Plánu. Když Mistři Hry vytvářejí Plán pro
civilizaci, má v sobě mnoho verzí a je vyjádřen na mnoha světech a v mnoha realitách. Součástí úkolu Mistrů Hry je
všemi těmito realitami žonglovat současně a učit se z každé jednotlivé verze o tomto Plánu. Je to třeba jako když se
vyrábějí pláštěnky. Krejčí ušije jednu pláštěnku a napadne jej, že by jich mohl ušít stovky různých variant, aby pokryl
spotřebu všech a aby pokryl nezbytný základ pro výrobu pláštěnky samotné. Takto Mistři Hry pracují. Takže když
Mistři Hry tvoří plán, jazyk a metodu přenosu na planetu, Plán není prostě zakotven jen do jedné oblasti. Je zakotven do mnoha oblastí, říší.
Někdy trvají civilizace mnohem delší nebo kratší dobu nežli archeologové předpokládají. Mohou se prostě objevit jako
když odjakživa existují, i když ve skutečnosti některé z těchto vyjádřeních, zvané civilizacemi, mohou existovat jenom jedno odpoledne. Tato představa může být pro Vás příliš rozsáhlá nebo cizí, aby jste ji mohli v tomto bodě svého růstu strávit. Avšak jednoho dne Vás protlačíme těmito omezeními, takže si budete moci začít uvědomovat že skutečnost je vskutku docela tvárná.
Chceme tlačit do hranic vaší identity. Chceme zmařit to o čem věříte že je skutečnost, protože pak budete schopni cítit informace prosakující od vašeho vyššího já. Veškerý důvod toho že jsme přišli na Zemi abychom s Vámi mluvili není
ten, abychom Vám dali zcela nový Plán existence a řekli Vám: "Vezměte tenhle hřebík, tamten taky a ještě jeden, takhle
a támhle je zatlučte a to je přesně to jak se to má dělat." Nejsme zde abychom předělali váš svět. Jsme zde abychom
Vám pomohli rozbalit Plán ve kterém žijete a navrhnout Vám velmi vysoké zákony podle nichž můžete stavět nové
struktury. Za tím vším je skryta idea, že všechno co myslíte můžete stvořit. To je základ našeho účelu. Zamýšlíme tím,
že Vás uvolníme aby jste prožívali tento širokosáhlý koncept, aby jste konečně vstoupili do své plné mozkové kapacity.
Spustíce tento osvobozující déšť,aby jste v sobě rozvinuli to kdo doopravdy jste, konečně v sobě uvolníte vysoké kódy
vědomí. Tyto kódy jsou doslova kusy údajů které hledají mnohé existence. Na vaší planetě si vážíte hledačů zlata a
starodávných předmětů. Třeba můžeme být váženými hledači v koridorech času, kteří si hrají hru.
Kódy a mistrovská čísla která hledáme jsou geometrické formule a kombinace inteligence uskladněné v lidech. Lidé
jsou samozřejmě nedílnou součástí plánu živé knihovny. Každé stvoření v živé knihovně má svůj důvod a má v sobě
uskladněno ohromné množství údajů. Uvnitř lidského těla jsou formule které kopírují, nebo opakují ostatní formy
inteligence celého vašeho vesmíru.
Když ostatní formy inteligence tvořily Zemi, byly schopny chápat výsledek stvoření Země. Chápaly že možná jednoho
dne mohou být jejich vlastní civilizace zničeny a ony nechtěly aby byly ztraceny docela. A tak byly všude kolem
existence stavěny knihovny a každá byla naplněna speciálními údaji. Všechny formy inteligence které tyto knihovny
vytvářely, si cenily jejich identit a cenily jejich civilizace. Věděly jak jsou jejich civilizace konstruovány. Cenily si
života.
Mistrovských čísel je dosaženo, když je kritické množství jednotlivců schopno vyzařovat vibrační kódy. Mistrovská
čísla umožňují aby byly objeveny různé časové smyčky nebo zámky a předány civilizacím, vytvářejíce odolnost k
jakémukoliv druhu destruktivní energie. Avšak destruktivní, roztrhané energie jsou zpočátku ke tvoření celého procesu nezbytné. Vytvářejí hru.
Dualita a polarita jsou v tomto vesmíru základem pro aktivaci svobodné vůle k jejím nejvyšším možnostem. Role
duality ve skutečnosti slouží jako hybné síly které odrážejí sami sebe zpátky jedna ke druhé, takže se jejich polarizace
konečně sjednocuje. Realita, nebo skutečnost, je mnohovrstevnatá a průběžně rodí sama sebe, takže to pak z jednoho
momentu do druhého není stejné. Tep vašeho vesmíru prožívá masivní změnu. V této době je zde pohyb vytvářející
léčení k obnovování a návratu Země do tvořivé vibrační frekvence. Díky specifickým bytostem které se vracejí,
zabírajíce území a přinášejíce své hvězdné vědomí, bude Země konečně znovu utvořena jako velmi odlišná kolonie od
té, kterou je nyní. Nastane zde smysl pro povznášení, pro harmonii, spolupráci a spojenectví, vytvářející pro všechny
větší příležitost.
Stejná věc se děje na vesmírné hladině. Země je jednou ze základních knihoven této galaxie a univerza, proto je zde
tento děj tak veliký. Jak Země prochází svou transmutací, spojená psychická energie obyvatel Země vysílá poselství
svého transformačního procesu, který bude konečně vibračně bublat a vytvářet velký posun tím jak se toho všechny
světy tohoto vesmíru ve smyslu polarity budou zúčastňovat.
Naším záměrem je k Vám vysílat větší perspektivy vašich Plejáďanů a vašeho hvězdného dědictví a inspirovat Vás aby jste byli zodpovědnější, odvážní, smělí a aby jste bláznivě milovali lidské bytosti. Vaše minulost na Plejádách je
mnohem rozsáhlejší a více všezahrnující nežli co běžně znáte. Chceme aby jste si vzpomněli na svou historii a odhalili
velmi dávnověkou pravdu.
Půjdeme hlouběji do toho co hra, kódy a mistrovská čísla znamenají. Celá existence může být viděna jako hra, která
může mít konec když ji někdo nehraje správně. Skutečně. Konce se objevují pouze na jistých hladinách ale na jiných
hladinách žádné konce nejsou. Ačkoliv konce které se objevují na jistých hladinách jsou dosti děsivé. V systému Plejád
máme před sebou krize konce. Tyto krize konce mají co dělat s naší karmou která se k nám vrátila. Proto abychom
mohli jakkoliv dále růst ve svém vývoji a ve svém hledání nových forem energie, smyslu a života, musíme vytvořit
jistotu, že všechny formy života které jsme stvořili a uvedli do pohybu mají tolik svobody, kolik my sami toužíme mít.
Slabé místo experimentu Plejáďanů má co dělat s nalezením cesty k uchlácholení Matky Bohyně, protože Matka
Bohyně je ten s kým jsme všichni spojeni!
Energie plazů se v závěru těchto dnů nějak moc vyplazují na povrch. Objevuje se mnoho věcí: Komety, meteory,
asteroidy připlouvající z vesmíru, planety které se pohybují skrze vůli, všechny možné druhy fenomenálně nadaných
lidí, aby se žaslo co se tomuto světu děje, když celkové pachtění reality proklouzává mezi prsty. Chceme aby jste
chápali že všechno je v božím pořádku.
Časy se mění a není třeba aby jste panikařili nad tím co přichází. Je čas aby jste uvnitř svých bytostí cítili rozjaření. Čas který očekáváte, důvod vašeho bytí zde, je na vrcholu svého naplnění. Připomínáme Vám že jste Rodina Světla a
miliony z Vás zde mají své pověření právě v této době. Jako Rodina Světla nesete každý schopnost vtáhnout světelnou frekvenci do svého těla a rozptýlit ji po pozemské pláni. Tímto způsobem Země samotná, jako živá, životaschopná bytost, se může ponořit do své vlastní transformace a zahubit starý řád. Někteří z Vás mají strach že Země umírá. Chcete postavit velikou zeď aby jste zastavili smrt Země a zhoršování jejího prostředí. Ve skutečnosti všechny tyto zdánlivě hnusné, těžké a hyenistické události vytvářejí hybnou sílu, která je potřebná k pohybu a aktivaci šesti miliard pozemských lidí, aby se změnili.
Jste transformátory energie. Stejně jako přenášíme energii z jiného systému reality na váš systém a naši učitelé a ostatní ji přenášejí na nás, musíte vzít to co znáte a velmi jemně to přenést - hravě, beze strachu, pro obyvatele Země. Ostatní uvidí že jste v pohodě, uzemněni, milující, a že pracujete ve jménu míru. Mějte v tom jasno. Vždycky když něčeho
běžně neznámého dosáhnete, přidejte k tomu koncept klidu a buďte přátelští k energiím které vypadají že jsou k
ostatním děsně studení. Děláte tak velmi, velmi posilující práci.
Jako člen Rodiny Světla jsi přiváděn do věku spojování myšlenky odevzdání se, do Věku Světla. Jestliže jste schopni
přijmout a držet tyto vlny světla pochopíte, že transformace této planety se děje na bázi síly vaší mysli. Tato revoluce
mysli je přijímána velmi rychle ve všech kulturách. Překračujete kulturní hranice, překročíte galaktické hranice. Máme
v úmyslu aby ti kteří nás znají a mají blízký vztah k našim energiím měli posvíceno na cestu a byli schopni žít klíče
které Vám sdělujeme. Přednostně Vám dáme klíče a budeme s Vámi šprýmovat, vždycky s Vámi šprýmujeme. Je
moudré aby jste k nám byli trochu podezřívaví. Jestliže nejste, pak jste pošetilí. Učte se být ke všem věcem skeptičtí a učte se, že někdy máme velký důvod k tomu co děláme. Dokonce i když se to možná v tomto čase neprojevuje.
Se vší úctou a srdečností Vám říkáme, že váš největší zájem, vaše celistvost, vaše ochrana a vaše výživa je naší
záležitostí. Nechceme Vás ztratit. Jste pro nás klíčem. Můžete s tím počítat? Můžete to cítit až do samého jádra své
bytosti? Jestliže dokážete obsáhnout to o čem nyní s Vámi diskutujeme, ve vašich dalších letech prožijete mnoho
neobvyklostí. Jestli chcete pochopit že Vás potřebujeme a chceme, že jste cenní, a jestli dokážete své ego odložit
stranou, otevřít své srdce a jít těmito neznámými oblastmi, pak vaše dny budou nádherné.
Když rozvíjíte příběh toho kdo jste a když více prožíváte nežli myslíte, pomůžeme Vám porozumět jak tento příběh
vypadá na kosmické hladině a kdo v něm jste. Dáme Vám mnoho návazností a připomeneme Vám že je vždycky v
našem zájmu Vás učit takovým druhem energie, který Vás vede aby jste se stali vlastními učiteli, svými vlastními zdroji
vědění. Když máme úspěch v aktivování Vás jako inteligentní bytosti, potom Vám vaše kvalifikace odjistí jisté kódy a
mistrovská čísla ve vaší bytosti, které posunou celé spektrum vaší existence na této planetě jinam nežli jak jej znáte
nyní. Doslova zase jednou otevřete knihovnu. A tím že naleznete své vlastní odpovědi - tím že Vám budeme asistovat v používání klíčů a skládání mozaiky dohromady - začnete chápat že potřebujete jenom sami sebe. Ne že by jste pracovali sami, nebo bez nás. Mezi všemi částmi vědomí je harmonie a spolupráce - sdělování světla, sdělování znalostí, že všechno je jedno. Všechno co děláme je to,že tvoříme obrazy ze kterých se můžete vyvíjet. Nezavírejte dveře za naším příběhem. Poslouchejte příběhy každého a pak je vyhodnoťte. Nechejte si je pro sebe. V této době Vám každý učitel na této pozemské pláni nabízí klíč. Nabízíme Vám také jeden z těchto klíčů - prostě máme svou vlastní cestu jak to děláme. Máme svůj vlastní majetek a svůj vlastní pořádek a víme jak Vás stimulovat abychom Vás rozhýbali a povznesli. Víme jak Vás učinit svobodnými a to je to za čím jdeme. Zamýšlíme navrátit hodnotu lidské existenci, aby se posunula do popředí stvoření.

Poznámka redakce : V knize je u každé kapitoly  cvičení, které zde neuvádím, protože ne s každým typem cvičení se názorově shoduji ve vztahu k formě a metodě cvičení. Omlouvám se předem a děkuji za pochopení...  Celkově knihu doporučuji ke koupi a detailnímu prostudování, je zde opravdu hodně dobrých a více vrstevných informací.

LK

Diskusní téma: Jiné zdroje 1 ( Barbara Marciniak "ZEMĚ" - ukázka z knihy 1)

Datum: 22.09.2011

Vložil: marsha

Titulek: překlad

Ten překlad je neuvěřitelný blábol. Náhodně jsem porovnala pár divných míst s anglickým originálem a nesmírně jsem se pobavila, protože v angličtině je něco úplně jiného. Ten text není snadné chápat ani v originále, ale číst ho v tomto českém překladu je ztráta času. Vidím, že si ho od dubna přečetlo více než sto tisíc lidí a jen dnes přes dvě stovky. Upozornění pro čtenáře: když vám v textu českého překladu bude nějaké slovo nebo slovní spojení připadat divné nebo nejasné, vězte, že se s velkou pravděpodobností jedná o omyl překladatele, který anglicky moc neumí a ještě se ani neobtěžuje podívat se do slovníku. Pracuje tak, že čemu nerozumí, to si "tvůrčím" způsobem domyslí - nebo spíš vymyslí.