O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jiný pohled - (rozhovor s Dolores Cannon)

11.01.2011 07:50

Dolores Cannon - rozhovor s Jerry Pippinem

Dolores Cannon se zabývá regresní hypnózou několik desetiletí a je komunitou UFO uznávána jako vedoucí osobnost v tomto oboru. Zaměřuje se na spirituální záležitosti a v tomto interview z roku 2005 na UFO-konferenci v Ozarks mluví s Jerrym o své práci během všech těch let, o svých knihách, o UFO a reinkarnaci.


Povězte nám více o vaší teorii.

To je důvod, proč mluvím na tolika konferencích, protože má práce se týká tolika různých témat. Já jsem působila více než 20 let jako badatelka UFO a mimozemšťanů v případech únosů jako hypnotizér a začala jsem únosovými případy, ale pak to začalo být stále větší, protože ty věci, které z toho vyplývají, jsou velmi pozitivní; pro mě to vůbec není negativní záležitost. Když o tom mají přednášky jiní, říkají: Oni se snaží převzít vládu nad světem a všechny ty špatné věci, ale tak to není; já jsem objevila samé pozitivní věci. Ta teorie, se kterou jsem vystoupila já… víte jsou tu tzv. vědci a vyšetřovatelé" tvrdé linie" a oni nevěří v nic, pokud to nemohou vidět, měřit, dotknout se toho, rozpitvat, ale tak to nefunguje… Vždy chtějí vědět, jaké palivo potřebujete, abyste se dostala na tamtu planetu nebo hvězdu, ale tak to nefunguje, oni jsou uzavřeni ve své malé skřínce, oni nepřemýšlejí správným způsobem, protože zde není potřeba palivo… Co jsem zjistila je, že oni užívají sílu vlastních myslí, aby poháněli své lodě a není to jen jeden- celá skupina může řídit plavidlo zároveň. Jejich energie je skladována v obřích krystalech na palubě lodi a to lodi dodává energii.

A jak to dělají?

Procházejí skrze dimenze. A to dělají tím, že mění frekvenci vibrace své lodi. Je to jako když pozorujete lopatky větráku, jak se roztáčí až se stanou neviditelnými.To dělají - zvyšují vibraci lodě a to je přesune do jiné dimenze.

Odkud jsou? Z jiné dimenze? Z jiného světa?

Řekla bych že jsou odevšad. Star Trek není fikce, ani Star Wars. Na palubách lodí jsou mnozí z mnoha různých míst, různých planet, a někteří z nich nemohou dokonce jít zpátky do svých domovů, protože jejich domovy byly zničeny a jsou na palubách celý čas, jiných jsou domovy daleko, takže se také nevracejí a mají rodiny na palubě s sebou. A je tady velká škála bytostí, které to dělají. A to je jejich práce cestovat galaxií a kontrolovat planety, čas od času, jak si vedou.

Říkáte, že je to jejich práce… existuje něco jako federace, jako je to v Star Treku?

Ano, určitě, Star Trek není fikce.

Chtěl bych o tomto vědět...

Je zde známé médium Phyllis Schlemmer (www.theonlyplanetofchoice.com ) a ona žije na Floridě mnoho let a napsala nějaké knihy… Prostřednictvím chanellingu s mimozemšťany, mnohem dříve než to bylo známé, asi 40-50 let zpátky… Gene Roddenberry (autor Star Treku) žil v jejím domě 20 let, on byl vystaven všem těmto samým věcem, které tu slyšíte dnes- odkud pocházejí, jak cestují… takže věci, které ukazuje Gene Roddenberry nejsou fikce, je to pouze to, čemu byl vystaven, měl představivost dát to vše do fiktivního příběhu, to je rozdíl. Takže když já mluvím o průchodu dimenzemi…to je to, co dělají - oni zvýší vibraci a pak zmizí.

A jdou někam jinam...

Když jiní badatelé užívají hypnózu, zůstávají v emocionální části mysli. Bojí se, říkali mi, že se bojí jít dále. Technika, kterou jsem vyvinula, už jsem o tom mluvila, je taková, že se dostávám do nejhlubších úrovní a odstraňuji vědomé i emocionální části mysli, a jdu do podvědomých částí mysli. Když odstraníte tu část, kde máte všechen strach a emoce, pak dojdete k tomu, co se opravdu stalo a to není všechno, co si ten člověk myslí, že se stalo, a co si pamatuje, že se stalo, protože každá vzpomínka má rozrušený pohled zabarvený emocemi.

Takže dochází k nějakému vymazávání vzpomínek? Je to něco hlubšího...

Ano, ve vědomé paměti dotazovaných lidí je mnoho strachu a strach, víte, je nejsilnější emoce, co člověk má. Když něčemu nerozumíte, zabarvíte to strachem. A když se dostanete, jak jsem zjistila, za to, můžete to pak zvládnout . Není to žádná terapie, když je strach v emocích. Známe případy, kdy badatelé zkoumali tyto lidi a dostali hrozivé příběhy… Já pracuji s úplně jinými příběhy. A říkají, že jestli se toto stalo, mohou s tím žít. Protože je to mnoho pozitivnější, než co si mysleli.

Co přináší tyto rozdílné nápady? Regrese prý může způsobit poškození. Někdy se říká, že v ní je ďábel...

Hypnotizéři nevědí, co dělají. Já to dělám 40 let a nikdy se mi to nestalo. Hypnotizéři často do člověka vkládají svůj systém víry, můžete pak ony osoby poškodit… moje práce je ochraňovat je celý čas.

???

Určitě, já je vidím celou tu dobu.

Mohou vás kontaktovat?

Mám nyní kancelář v Hampsville, tam teď žiji. A také vidím své klienty, když cestuji a dělám přednášky.

Byla jste taky v Kyjevě a dalších zemích za tehdejší železnou oponou…

Byla jsem v Bulharsku.

Je to tam jiné?

Slyšela jsem ty samé příběhy po celém světě, zdokumentovala jsem všechno, a proto jsem napsala tolik knih, a věřím, že když budete mluvit s těmi všemi různými lidmi, kteří se neznají, v různých zemích světa a oni vám budou povídat ty samé příběhy, tak na tom musí být něco pravdy. Ale jiní badatelé do toho dávají emoce. Já pracuji na jiné úrovni. Když vytěsníte vědomou mysl a strach, vyjde pravda. Bylo mi řečeno, že ideální by bylo, kdyby si ta osoba nepamatovala nic. Nechtějí narušovat životy těch lidí. Ale řekli, že problém je ten, že přídavné látky v našem jídle, nečistoty ve vzduchu, léky, drogy, alkohol- to narušuje chemiku mozku a způsobuje to rozpomenutí se na ty události v deformované podobě.

Takže mimozemšťané nemají zlé úmysly?

Ne, už jsou za tím, už to překonali…( smích). Nejsou tu, aby nám ubližovali. Nic takového jsem nezjistila. Zjistila jsem jejich důvody toho, že jsou tady, a že s námi pracují od počátku světa. Nebudou nám ubližovat. Je tu jen strach lidí.

Takže jako ve Star Treku, první zákon..

…nevměšování se, určitě, není jim to dovoleno.

Takže si nemyslíte, že se stane něco hrozného?

Oni nám pomáhají zachránit nás. Jsou velmi znepokojeni tím, co děláme svému světu, oni se snaží nám pomoci, oni se naopak o nás bojí… násilí…

…no jo, jsme poněkud násilný druh…

Říkají, že jsme nejhorší ze všech galaxií… (smích). Říkají, že jsme znovustvořili svůj svět se svobodnou vůlí a oni to ctí a dívají se, co mohou tyto bytosti dokázat se svou svobodnou vůlí.

To je zajímavá věc ta svobodná vůle, poukazuje to na spiritualitu, mýty, něco na tom musí být...

Ten nápad byl sledovat, co budeme dělat a jak daleko to dovedeme. Nejsou tím nadšeni…

Tyto dny je mnoho pozorování a mnoho lidí je tím zasaženo. Je to jen tyto dny? Je pro to nějaký důvod, že se to nyní děje?

Oni by chtěli dostat více naší pozornosti, chodí sem od počátku časů. Je to součástí jejich agendy sledovat a kontrolovat Zemi, jak se vyvíjíme z buněk, přes zvířata až do dneška. Sledovat růst. Takže oni sem chodí už dlouho. Ale teď sem chodí více, protože se stáváme hrozbou.

Ano, je tu nukleární hrozba, nejde všechno dobře…

…oni nechtějí, abychom zamořili celou galaxii.

A pořád je zde to nevměšování?

Říkají, že jediný moment, kdy by zasáhli, je kdybychom byli tak hloupí, abychom vyhodili do vzduchu celý svět. Tehdy by zasáhli - vibrace by šly skrze celý kosmos, a to by zasáhlo nejen jiné planety, galaxie, ale také jiné dimenze- tak v tomto momentu by museli udělat něco, aby nás zastavili, ale jinak budou čekat, jak daleko to až dotáhneme. Nejsou vůbec potěšeni.

Dělat tuto regresi - je to stále to samé? Proč mají kontakt s některými lidmi?

Jsme součástí programu, je to experiment, který se táhne od počátku světa.

Takže je to tak, jako když si vytáhneme nějaké zvíře z lesa a prozkoumáme ho?

Ano. Pracuji s lidmi, kteří už v tom jsou celé generace- matky a jejich matky a jejich děti, pak jejich děti a všichni mají ty samé zážitky a oni zjišťují,  jak si vedeme. Říkají, že po světě jsou desetitisíce lidí, kteří jsou zahrnuti v tomto programu. Jiní říkají, že se nechtěli účastnit, ale oni chtěli. Když jsem vzala lidi skrze smrt na spirituální stranu …

...mluvili jsme o tom a je to fascinující.

Podívejte, mysl překračuje všechna omezení, ale předtím, než se vrátíte do života, si proberete a vyberete co budete chtít dosáhnout příští život, učiníte smlouvu, a jak činíte tuto smlouvu, někdy k vám přicházejí mimozemšťané ze spirituální strany a říkají: V tomto budeš zapojený až budeš žít. Chceš být součástí projektu? Vy podepíšete smlouvu…

…doslova podepíšete smlouvu?

Ano. A později, když to probíhá, jsou lidé naštvaní a oni říkají: Nepamatujete? Vy jste toto podepsali. A jestli nechcete být zapojeni, řekněte nám - nechceme tu mít takové lidi. Ale ti, kdo nechtějí být zapojeni, těm jsou pozměněny geny a mnoho z nich říká, že to je špatné, ale to je z důvodu, aby bylo tělo uchráněno chorob, které jsme na ně přenesli. Snaží se prý odstranit choroby a prodloužit délku života. Není to negativní věc,vůbec.

Takže oni nás vlastně léčí? Při únosu do UFO?

Ó já jsem viděla zázračná uzdravení. Měla jsem tři lidi v minulých pár měsících, kterým byla mimozemšťany vyměněna část srdce. Oni to nevěděli, dokud jsme neudělali sezení. Měli jsme zázračná uzdravení, protože to jsou ti, kteří opustili ten program. Po jedné přednášce jeden člověk přišel ke mně a řekl: Jak se dostanu do programu? Řekla jsem: Já nevím, nemám s tím nic společného (smích). Ale to je také vysvětlení zmrzačování krav, protože oni jsou velmi zaujati tím, co si dáváme do svých těl - my kontaminujeme své jídlo, my kontaminujeme svá těla. To je jejich hlavní zájem. Takže oni říkají, že při mrzačení krav zjišťují, co jíme a vidí, jak je kontaminujeme.

Takže není pravda, že vysávají krev…

...oni ji vyšetřují. A říkají, že toho neudělali ani polovinu, co se o nich říká. V mnoha dalších je zapletena vláda. Oni chtějí vědět, co děláme s masem a nelíbí se jim to. To, co dáváme do masa, co jíme, destabilizuje to orgány.

Všechny druhy jedí maso?

Ne. Proto právě nás považují za zvláštní. Jsou zde tři věci, kvůli kterým nás rádi pozorují, protože to my jsme odlišní, ne oni. Jedna je ta, že jíme, konzumujeme jídlo… oni říkají: Jíte jídlo, které způsobuje, že vaše tělo stárne, a to je to, co zabíjí člověka, to že jí jídlo. A naši vědci to studují a zjistili dva důvody, proč tělo stárne: Jíme a dýcháme. A všichni vědci se toho snaží zbavit (smích). Ale oni, většina z nich, žije ze světla-světlo pronikající jejich tělem je udržuje naživu.

Ale oni musí mít nějaký pohon…

To je, co říkám, musíte něco konzumovat.

Oni jsou jistě vyvinutí za ty věky, musí být zmateni lidmi, co dělají…

Ano. Oni říkají, že to pro nás není dobré. Lidé se mě často ptají, kde je v tom všem Bůh. A oni jsou blíže Bohu, než my kdy budeme, protože oni žijí ze světla a já se ptala, odkud světlo pochází a oni říkají, že pochází ze zdroje, takže bez něj nemohou žít. Oni jsou ve spojení se zdrojem světla. Ale další dvě věci, které na nás nacházejí jako zvláštní, je náš způsob přivlastňování, považují to za docela komické. Většina z nich nemá majetek, protože mají pořadové číslo a žijí, jak dlouho chtějí. A další věc na nás zvláštní je, že umíráme - oni žijí tak dlouho, jak oni chtějí. A když chtějí, tak klonováním vytvoří jiné "vozítko" a duše může do něj vstoupit, v případě že mají například nehodu.

Takže na nějaké planetě, dimenzi, zvířata ani ostatní nedýchají jako my…

Oni tak vytvořili svou populaci. U mnoha druhů dýchací a jiné orgány jsou atrofované, protože už je nepoužívají. Orgány pro zažívání-potravu, rozmnožování, trávení, jsou atrofované, protože je nepotřebují. To je důvod, proč lidé mluví o malých šedých, kteří vypadají děsivě, je to proto, že komunikují myšlenkami, nepoužívají už obličejové svaly pro jedení ani mluvení. Oni si myslí, že my jsme zvláštní. Samé ty obličejové pohyby, vaše ústa se neustále pohybují, vydávají zvuky a ruce se pohybují celou dobu …my jsme pro ně děsiví. Ale pro nás to vypadá jako maska, protože tam není žádný výraz, nepoužívají svaly, používají mysl.

Když zůstaneme u ufologie, je zde mnoho různých druhů…

Ano je.

Takže něco na tom bude.

Ano, protože my se vyvíjíme v linii savců, jiní se vyvinuli z hmyzu.

Ano, dostávám emaily, že někteří viděli Reptiliány.

Reptiliáni také nejsou zlí.

Myslel jsem si to, jen si to tak vykládáme…

V naší kultuře se na plazy díváme jako na negativní, ale to prostě znamená, že se vyvinuli v jiné linii. Říkají, že byste byli překvapeni, jak jste mohli vypadat. Bytosti se mohou vyvíjet různě a mohou být různé na různých planetách. Jsou mnohé, o kterých byste neřekli, že mohou žít, protože jsou tak neobvyklé.

Většina z nich i v sci-fi má dvě ruce, dvě nohy…

Je to nejčastější forma v galaxii, protože je to... řekla bych nejvhodnější a funkční.

Mohlo by zde být něco jako nějaká postava ze Star Treku?

Může to být cokoliv! A takové jsem také našla. A je to jako… jako ve Star Wars-mnoho různých bytostí. Ale říkají, že se nemůžete dostat k myšlence, že je to všechno to samé - myslíme si, že rozdílný je špatný, ale tak to není. Hlavní věcí mé práce je, že jsme duše, duchové, tohle jsou jen "vozítka", která teď používáme a ty se opotřebují a nakonec je vyhodíme a příště si vyberete jiný oblek. Když budete chtít žít v mimozemském těle, můžete. My všichni už jsme byli mimozemšťany, tak proč bychom se jich měli bát.

To je zajímavé. Lidská rasa je velmi omezená v myšlení…

To je to, o co se snažím- donutit je podívat se na tyto věci z jiného směru, protože, a o tom píšu ve svých knihách, jsem měla lidi, kteří místo, aby šli do minulých životů, šli do života na jiných planetách a dimenzích, a jsou zde dimenze, kde vůbec nemáte tělo, jste jenom energie - světlo. Jsou to krásní lidé, mohou si vytvořit tělo kdekoliv si přejí. Takže se musíte dostat přes názor, že je to vše různé.

Takže zde mluvíme u úplně rozdílných formách, ne jen bílí lidé atd. …

Oni říkají: Jak si o vás můžeme myslet, že toto přijmete, když nejste ani schopni přijmout některé z vaší lidské rasy?

To jsem myslel…

To je taky jeden důvod pro vymazávání paměti, protože nechtějí šokovat média; vědí, že dokážeme snést jen něco.

Takže si myslím, že na jejich škále toho, s čím se setkávají, jsme někde pod úrovní mateřské školky…

Ó ano (smích). Jsme hooodně pod tou úrovní. Máme toho hodně před sebou. Chtějí, abychom se vyvinuli do té podoby, abychom s nimi mohli spolupracovat. Říkají, že jsme pro ně hodnotní, máme zvědavost a kreativitu, a to oni chtějí, ale musíme se zbavit té negativity, násilnosti.

Co je to s tou lidskou myslí, že vytváří to vše špatné? Mytologie je plná násilností…

Věř mi, já mám také případy, že lidé byli v minulých životech zabiti, že věřili nebo dělali něco takového. To je důvod, proč musíme změnit náš myšlenkový systém; to co nacházím není negativní, ale podívejte se, jak to celé generace po tisíce let do nás vtloukaly, proto to bude těžké se od toho oprostit.

Ale myslíte, že je zde naděje pro lidstvo?

Oni si to myslí.

Ještě to s námi nevzdali?

Ne, ještě ne. Opravdu nám chtějí pomoci. Ale je to postupný proces a my se tam teprve dostáváme. Skutečné probouzení psychických schopností lidských myslí, které spaly od doby Atlantidy a byly vysoce vyvinuté, a pak byly odebrány, protože je lidstvo zneužívalo. Nyní dovolí, aby se nám vrátily. Doufají, že budeme schopni je používat.

Zdá se mi, že už jsme několikrát začali od začátku…

To oni nechtějí, aby se stalo. Mohlo by se to stát vzhledem k tomu, kam svět spěje.

Víte, já jsem optimista, ale nevidím tu mnoho optimistického…

Nechtějí, aby se to zase stalo. Říkají, že Atlantida nebyla jediná, byly tu mnohé civilizace, které vyrostly k závratným výškám a pak byly zničeny. A říkají, že kdyby se to stalo, stali bychom se legendou, tak jako Atlantida a celá naše kultura by byla zničena.

 Je v kosmu více než naše galaxie, více dimenzí?

Ano, více dimenzí; a také říkají, mnoho vesmírů. Je to tak velké, že tomu nemůžeme rozumět.

Mohou být paralelní vesmíry? nebo možná opačné vesmíry?

Je to tak velké, že to nemůžeme pobrat. Každý se zabýváme svým tělem a svým životem a neuvědomujeme si, že je tu mnohem více. Ale říkám, že lidé nejsou tělo. My máme tělo. Musíte učinit první dětské krůčky a prozkoumat co je za tím a pak objevíte za tím celý svět a je to tak úžasné a jiné.

Dolores, bylo to úžasné s vámi hovořit.. děkuji Dolores.

 

překlad: Ladislav Zelinka

https://www.jerrypippin.com/UFO_Files_dolores_cannon.htm

Poznámka redakce: ne všechna tvrzení tohoto článku se shodují s názory redakce.

 

 

Převzato z : https://www.exopolitika.cz/news/dolores-cannon-rozhovor-s-jerry-pippinem/

Diskusní téma: Jiný pohled - (rozhovor s Dolores Cannon)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.