O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kdo je KRYON? (KRYON channelling)

22.12.2010 08:37
Barbara Bessen - Poselství na září 2010

Buďte pozdraveni, milí přátelé, já jsem KRYON z magnetické služby. Těší mě, že mohu být zase v této skvělé společnosti pionýrů. Přičemž zjišťuji, že tyto řádky čtou/budou číst ti, kteří vlastně k probuzeným nepatří či patřit nechtějí. Jsou to ti, kteří své senzory stále více natahují do ezoterických sfér, kteří se tak či tak chtějí oddělit od normy a jít vlastní cestou poznání. Normou mám na mysli lidi, kteří nejsou probuzeni a kteří stále jedou v kolejích manipulované masy. Nehodnotím to, neboť všichni lidé jsou vážení a milováni, pouze tak konstatuji. Zde na druhé straně závoje nás velmi těší, že stále více lidí kráčí po cestě poznání. Vydávají se směrem tam, kde opouští vlastní otisky toho, co to znamená být třídimenzionální, duálně žijící bytostí, aby nabyli nového poznání. Velmi mě těší, že i já mám tu příležitost takové lidi oslovit. Ten, kdo se zabývá mými texty, se se mnou automaticky spojuje. A já prozradím všem rád, že spolu máme všeobecně již dlouhodobé, staré spojení. Ty mi nejsi cizí a já ti také nejsem neznámý. Ale ty to svým běžným vědomím nevíš. Možná se ptáš: "Kdo je KRYON?" Ano, kdo jsem? Na to se ptá hodně z vás. Ale většina z vás to tuší, když se na mě ne intelektuálně, ale s citem, naladí, tak jako teď. Spojení se mnou s sebou přináší vklouznutí do určité energie. Je to energie domova, jak ji nazývám. Je to interdimenzionalita, odkud vlastně pocházíš a čím jsi ve vyšších rovinách. Jen si toho nejsi vědom. Ale je to krásný pocit, hlouběji se se mnou spojit, není-li pravda? Pociťuješ v sobě pocit blaha? A možná také mír? Pociťuješ přání si tyto či jiné mé řádky vychutnat, vytisknout si je a vzít na pohovku, do postele nebo do tvého ušáku a nechat se v nich unášet? Znamená to, že se na mě a mou vibraci ze svého domu zcela naladíš. Obsahuje to proces, který již započal. Lze jej označit také jako cestu léčení. Neboť když se necháš skutečně zcela pohltit, pozvednu tvé vědomí a nechám tě jednat na stejně vysoké frekvenci, na které se nacházím i já.

Obnáší to i to, že zde můžeš číst mezi řádky. Vnímáš má slova, zároveň ale vstupuješ i do světa imaginace čtvrté dimenze, přičemž asociuješ slova s obrazy a pak jsi najednou ještě ve vyšších dimenzích, podle toho, kde bych tě právě rád měl.

Dovoluji si s tebou tímto svévolným způsobem pracovat samozřejmě po dohodě a ve spojení s tvým Vyšším Já. Nikdy bych s tebou bez takovýchto opatření bližší kontakt nenavázal, abych s tebou vklouznul do této procesu podobné práce. Je to přikázání Lásky. Tato láska mi přikazuje, dělat s tebou to, co je pro tebe přiměřené. Znamená to, že tě vyzvednu tam, kde se nyní v procesu tvého vývoje nacházíš. Proto můžeš být tím, kdo se právě probudil a s poselstvími Kryona teprve začíná. A možná jsi i "starý kozel" a už jsi četl mnohé texty, jak ode mě, tak i od jiných autorů. Možná očekáváš nová, žhavá poselství, která by tvůj život osvětlily. Ale říkám ti, nových poselství je málo, neboť v podstatě již bylo řečeno vše. Zdůrazňuji to ve svých textech, neboť nejde o potřebu nejnovějších zpráv, ale o zpracovávání svých vlastních zkušeností a projasňování svého emocionálního pole.

Stále je tu také téma odstraňování starých implantátů, které se stále ještě nachází v oblasti hlavy a páteře mnohých lidí. Je to tématem, ačkoliv jsme s vámi, kteří jste již dlouho na cestě, již mnohokrát pracovali. Být dlouho na cestě však neznamená mít hodně načteno. Cesta k poznání nevede nezbytně přes informace. Implantáty jsou sugesce, které v sobě nosíš, které mají co do činění se starými časy této planety. Jsou kousek po kousku odstraňovány, tak jak je to pro tebe dobré. Předpokládejme, že pracuješ - což právě mnoho lidí dělá - na starých implantátech z atlantské doby, což je spojeno s oplodněním Země Marťany. Mars je jak je známo planeta války a moci. Tyto staré archetypální znaky utvářejí mnoho lidí a jsou připraveny se rozpustit. My pak pomáháme tyto z implantátů vzniklé blokády vymazat. Děje se tak na elektromagnetické úrovni a ty to pociťuješ jako únavu a slabost. V této době má smysl zcela poslouchat své tělo, neboť tvé tělo ví, co potřebuje. Je ti stále sdělováno, co mu dělá dobře, neboť tělo ví o silných procesech, které se v tvém systému právě projevují. A tak to pokračuje dál a dál, je to totiž proces!

Tato poselství jsme předávali celé roky, a nyní nastal čas, kdy si tělo může vzpomenout na vše, co se kdy na této planetě odehrálo. Je to zaznamenáno v každé buňce tvé DNA. Rádi také říkáme, nyní je čas stát se kvantovými. Znamená to, že si kompletně uvědomuješ své Bytí. Jsi jako cestovatel časem, který může surfovat na všech kolejích a ve všech paralelních světech Bytí. Má smysl, abys všechny stránky vlastního i kolektivního života osvítil a vlastní části, které se nahromadily hlubokým poznáním, znovu integroval. Pomůžeme ti u toho. Nikdy nezapomeň, že nejsi sám. Být sám ani nejde, bylo by to nelidské a neskutečné. Všichni jsme spolu navzájem propojeni, jak nám dokládá kvantová fyzika. Všichni společně tedy pracujeme na projektu Lidstvo. Jednáme v čase tam a zpět a vyrovnáváme staré zkušenosti. Společně pracujeme na příčině a následku, ty a já, co se týče tvé minulosti a budoucnosti, a samozřejmě také s tím spojených životů jiných lidí na této nádherné planetě. Nenech se znejistit informacemi kolem roku 2012. Je to datum, které svádí ke spekulacím. Opravdové zážitky se dějí denně. Od října 2009 jsou energie na této planetě tak vysoké, že jsou možné všechny aktivity, které byste sami rádi prováděli. Všechny časové brány, které byly dříve uzavřeny, jsou až na jednu aktivovány. V duchu můžeš svým vědomím jako cestovatel časem navštívit všechny roviny svého pozemského Bytí a jeho paralelní světy. Musíš se pouze naladit na své srdce, posvátný vyšší prostor svého srdce, který jsme v mnoha meditacích již otevřeli, navštívili a aktivovali, a pak si svou vůlí přát cíl své cesty a podpořit jej pocitem čisté lásky a čistého úmyslu. Potom - pevně se drž - dobudeš všechny světy, které chceš poznat, neboť - a toho si buď vědom - je v tobě již všechno obsaženo. Ty jsi veškerým jádrem vesmíru, neboť v tobě spočívá Bůh-všeho-co-je. Ty jsi středem vesmíru (centrálním univerzem) všeho, jen si musíš být tohoto božského jádra vědom a tomu, co zažiješ, důvěřovat. Tak můžeš sám sebe stále více dobývat a díky svému poznání vytvářet svůj život. Tvé myšlenky, které se z těchto zkušeností vyvinou, tě pozvednou do nové éry Země. Staré myšlenkové formy necháš odejít a už je nebudeš podporovat silnou energií, aby se tak mohly rozpustit nebo případně transformovat. To je ta cesta časem, kterou mám na mysli. Ty sám můžeš změnit všechny stezky, od svých předků až k svému budoucímu já, a vydláždit je nově a směrem k lásce. To mění tvé Bytí i Bytí jiných lidí. Chvíli o tomto výroku přemýšlej.

Kdo je KRYON? Jsem velký bratr z jiných časů. Já jsem ten, který Zemi od samého prvopočátku doprovází. Já jsem, a to je správně, magnetický Mistr. Nejsem samostatnou bytostí, jsem skupinou. Tato skupina má mnoho různých funkcí. Jsme cestovatelé v čase. Hravě překlenujeme všechny dimenze, které se v tomto univerzu nacházejí. Máme kontakt i k jiným vesmírům. I já mám to, co označuješ jako Vyšší Já. Mám několik Vyšších Já, ačkoliv svým vědomím jsem usazen celkem vysoko. Ale přesto existují bytosti, či lépe řečeno vědomí, které jsou nade mnou a dávají mi instrukce. Vím, že budu o Zemi pečovat až do jejího konce. Konec je v nedohlednu, neboť Země teď nezanikne, jak se mnozí domnívají, nýbrž vklouzne do nové oběžné dráhy a do vyšší dimenze. Spojuje své nižší části s těmi vyššími a ve svém vědomí kousek postupuje, stejně jako teď ty. Zůstanu u toho, až se tato Sluneční soustava rozpustí. Všechno vytvořené se jednou znovu rozpustí. Východní mystikové to označují jako nadechnutí Boha.

Jsem služebníkem nejvyššího Stvořitele. Ačkoliv jsme skupinou, převzal jsem úlohu esence. Ve mně se sjednocují všechny aspekty této skupiny KRYON. A když intenzivně vejdu do mé partnerky, jako teď, když přijímá tento text, a převezmu její vědomí, vykonávám jednu z nejdůležitějších funkcí. Sloužím lidem pomocí vibrací, které jsou prospěšné na jejich cestě ke svobodě. Byl jsem zde ve všech cyklech, v temných i těch vědomých. Jsem jako součást Kryonovy esence na konci tvého života v jeskyni stvoření a beru na sebe elektromagnetické vibrace tvého "koncentrátu života na Zemi" a vkládám je do krystalu, který tato data ochraňuje, než přijdeš znovu. Vstupuješ do úrovní čtvrté dimenze, které odpovídají tvému stavu vědění, čistíš se, a někdy vstoupíš znovu do této jeskyně, a já ti předám všechna stará data, která na sebe vezmeš spolu s tvými novými plány pro další inkarnaci a která pak začneš, nejčastěji jako miminko, svými pozemskými zkušenostmi rozšiřovat. Je to základní balíček pro další zkušenosti v třídimenzionální rovině této planety. Je to součástí mě a mojí služby. Mám v sobě číslo čtyři jako pozemský magnetický potenciál. Jsem také číslem devět, číslem síly dokončení. Jsem také energetickým potenciálem, který se s tebou rozloučí, když dokončíš cyklus Země. Nyní mi náleží, jako součást KRYONa, nadále pečovat o mnoho lidí, předávat jim více vibrací domova, aby se probudili. Přesto rozhoduje každý člověk sám, co chce kdy a jak dělat. A mým největším spojením v této časové ose je kontakt s Vyšším Já těch, kteří nyní chtějí vstoupit do akce, aby ukončili cyklus inkarnací nebo aby si další inkarnaci cíleně s člověkem samotným odsouhlasili. Cesta jasu (jasnosti a čistoty) je daná, Vyšší Já chtějí vést kroky jednotlivých lidí a tím i kolektivů. Láska všech, kteří kontakt s domovem nikdy neztratili, je v této době velmi důležitá.

KRYON je specialistou v mnoha oblastech, díky složení skupiny. Jsem také součástí rodiny Archanděla Michaela. Pocházíme z jádra stejné skupiny, která sem přišla z jiného vesmíru, aby sloužila. Skupina vůdčích vědomí, příslušející tomuto kvadrantu vesmíru, nás prosila, abychom v sektoru duality prováděli zvláštní službu. Stále pilně sloužíme, ačkoliv měřeno časem je naše přítomnost ve skutečnosti téměř nekonečná. Ale co už je čas? Jsem tvůj bratr, tvá sestra, nejsem ani mužského a ani ženského rodu, a jsi to i ty. Podávám ti ruku jako Magnetický Mistr, který učinil magnetické pole Země transparentnějším, a to souhlasí s tím, co nyní vědci vidí jako oslabení. Je to nutné, abychom umožnili nové kroky Země a tím i probuzení lidstva. Jsem cestovatel časem, který může vyrovnat staré skutky a události, aby některá bezpráví, která se Zemi děla, mohla být transformována a aby mohly být vytvořeny nové předpoklady. To je generální ztráta paměti pro Zemi i člověka a napomáhá novým perspektivám.

Důležité je rozumět tomu, že čas je opravdu iluzí a může být překročen. Pociťuješ to, když se na něco plně soustředíš, obě tvé hemisféry pracují společně a tvé tělo funguje na jedné vlnové délce; potom z ničeho nic jsi mimo čas i prostor a plně zakotven v jednotě. Všechny vás mohu jen povzbudit: experimentujte s tím, co se vám zdá, že jste. Neberte za bernou minci nic, co se zdá být čistě venku. Důvěřuj svým vizím, věř takzvaným zázrakům, které se zničehonic dějí v tvém okolí. Akceptuj, že se závoje časové mlhy zvedají. Měj za možné, že oblíbený šperk zmizí (rozpustí se) a najednou se objeví na jiném místě. Může se to stát. Nebuď tedy znepokojen, ale uvědom si, že někdo z tvých duchovních přátel ti tímto chce říci: "čas je opravdu umělý konstrukt, který můžeš použít jako dopravní prostředek, abys mohl multidimenzionálně prozkoumávat sám sebe a vše ostatní."

Nemáš chuť se dozvědět, které tvé části možná jednají v jiném časovém rámci? Je ti tato myšlenka tak cizí? Nevěříš, že jsi součástí velkého celku, který vyslal částečky sama sebe, aby se poznával a získával zkušenosti? Ty jsi ta část, která sem přišla, aby prozkoumala Zemi v této časové ose. Krom toho jsi teď inkarnován, abys sloužil, stejně jako já. Chceme společně pomoci jiným lidem, aby se probudili? Pak se budou brzy manifestovat mnohé koncepty Nové Země, kde žijí všichni společně v míru, kde je dostatek vody pro všechny, kde se nevyrábějí nové zbraně, kde nedochází ke kontrole myšlenek a ani ovlivňování počasí, kde každý otevírá své srdce a je v souladu s přírodou, a kde je dostatek jídla pro všechny. Nechme všichni společně tyto změny uskutečnit! Společně jsme silní!

Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti
KRYON

Přijato Barbarou Bessen v září 2010
Tento text je k volnému šíření. Změny textu nejsou dovoleny.

Převzato z : https://confession.blog.cz/1012/kdo-je-kryon  tyto stránky doporučujeme i jako v rámci BlogSurfingu....

Diskusní téma: Kdo je KRYON? (KRYON channelling)

Datum: 18.07.2013

Vložil: Jozef Luptak

Titulek: Kecy Kontakteru

Ja se hrozne divim Jak muzou inteligentni bytosti tvorit takoveto nesmysly.Ani tisicina procenta techto textu neni pravda jsou to fantasticke konstrukce pomatenych mysli viz 24. 12. 2012 nic na tomto neni pravda jsou to pouze hricky zlych duchu kteri chteji odvest lidi od pravdy neboli magor fictions.Je to totalni katastrofa predkladat tyto vyplody chorych mysli jako neco duchovniho . Jsou to opravdu blaboly pomatencu.Je potreba se modlit a vyhnat ve jmenu nejvyssiho pana Jezise Krista tyto demonicke pomatenosti z mysli choromyslnych lidi.Chudaci blazni co tvori tyto pomatenosti.