O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

13.05.2010 08:49

Kdy je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

 

Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, na. pokud se chceme stát neviditelnými.

 

Transmutace nám neslouží pouze při přeměňoní mlenek a vlastnos, nýbrž i sil, různých stavů, nemocí, nálad, pocitů, činů, dojmů, vnímání, obrazů a podobných, které si přejeme proměnit, přičemž sledujeme výhradně jen ušlechtilé cíle.

 

Pomocí autosugesce zlepšujeme a zušlechťujeme v první řadě náš charakter, naši povahu. Dále posilujeme svého ducha a připravujeme ho na úkol vykonat něco, na co my sami prostřednictvím normálních sil a cvičení nežeme stit. Tímto způsobem dosáhneme úspěchu i v takových případech. To platí, ale pouze pro náš duševní a duchovní vývoj.

       

         Bojem odstraníme negativvlastnosti a překonáme každou překážku, edevším při cveních. K tomuto účelu využijeme sílu le, představivost, fixaci, vědomí a jiné síly a vlastnosti.