O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kryon: ČLOVĚK

26.10.2011 07:39

Vážení čtenáři a čtenářky, opět zde dáváme text od Kryona, protože některé zde uvedené věci - informace jsou tak "makavé", že již snad polopatičtěji by to snad ani nešlo...

Související články:
Minulost, přítomnost, budoucnost (podle Kryona) (07.05.2010)
Vesmír (podle Kryona) (14.01.2010)
"Déža vu" (10.11.2009)
Kaballa a Zohar (podle Kryona) (16.10.2009)
Buddha a Kristus (podle Kryona) (24.09.2009)
O modlitbě (podle Kryona) (09.09.2009)
Mistr SHAKESPEARE (27.07.2009)
Síla Záměru (23.07.2009)
Průvodci (podle Kryona) (26.06.2009)
Kdo je Kryon ? (18.06.2009)
Polibek (12.06.2009)
podle Kryona (05.06.2009)
KRUHY V OBILÍ a trochu matematiky (01.06.2009)
Duše podle Kryona (26.05.2009)
Osobní volby (15.05.2009)
Velký Přechod má 3 fáze (podle Kryona) (04.05.2009)
O lidech v době Lemurie (25.03.2009)
Plejáďané contra ET's - otázky na Kryona (09.03.2009)
Podle Kryona (vyšší bytost) a Historie lidstva na planetě Zemi (02.03.2009)
Bytost Kryon o Obamovi (30.11.2008) (16.02.2009)

LK

Kryon je vědomí, které proniká všechny vesmíry. Kryon je spíše jako výbor, který má konečné poznání toho, co se děje na Planetě Zemi a co pokračuje kamkoli dál. On je všechno v tomto solárním systému. A nejen v tomto solárním systému, ale i v galaxiích za ním. Kryon je všechno co je a všechno co není. Kryon je Bůh ve stavu oddělení od Matky Země. Kryon je oddělený od Matky Země proto, aby jasně viděl a rozuměl, co se tady děje.

 

Planeta Země prochází zvláštní zkušeností v posledních několika tisíci letech - oddělenosti od Boha. Kryon je tady, aby vás vzal na cestu zpátky domů a aby vás spojil s vaší vlastní vnitřní svatostí, neboť jste všichni magické bytosti tohoto vesmíru, skvělé nad vaše chápání. Kryonova energie k vám přichází v lásce a poctivosti a přináší specializované informace a znalosti ze všech koutů vesmíru, aby vám pomohl s procesem Vzestupu. Neexistuje jediná entita nebo specielní skupina vědomostí a pochopení, která by nemohla být kontaktována skrze Kryona.

 

 

Drahý Kryone, je každý, kdo žije v této době jako inkarnovaný duchovní tvor tady, aby zvyšoval vibrace planety, nebo jsou někteří z nás jednoduše jen Lidské Bytosti ?

 

Neexistuje nic takového jako "jen Lidské Bytosti". Všichni jsou tady jako součást testu Země. Většina nikdy neuvidí před sebou nic jiného než jen 4D zkušenost, která se zdá být tak běžná a obyčejná pro mnoho lidí. Je to svobodná volba, o které mluvíme a opravdu slouží záměru testu bez "Boží předpojatosti". Mnoho jiných toho druhu, kteří čtou tyto řádky, dojdou sami k poznání, že existuje vyšší rámec. To jsou ti, kterým adresujeme tato učení v řádcích, které čteš. Nikdo není souzen za rozhodnutí, která uděláte. Všichni jste tady s potenciálem, abyste hráli roli v novém vědomí pro planetu. Všichni jsou hráči, ale někteří se stanou Mistry dne.

 

Drahý Kryone, říkáš, že jsme biologičtí se svatou složkou dokud jsme tady /na Zemi/ a že další světy nemají tuto kombinaci. Takže moje otázka je asi kdo jsme tedy doopravdy? Jestliže jsou světy, kde existuje pouze biologie a přitom existuje taková věc jako svatost, ale tyto dvě složky nejdou vždy ruku v ruce tak jak se to děje tady /na Zemi/, proč to tak tedy je a co/kdo jsme, když tady nejsme?

Kde je náš domov? Říkáš, že nás poznají podle našich barev /aurických/ jako ty, kteří se účastní této zkušenosti, ale kde to bude? A kdo nás takto rozpozná? Četl jsem v "Perla velké ceny", že Bůh řekl Mojžíšovi, "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku." A já přemýšlím, jestli to znamená, že naším úkolem tady je zjistit, že jsme věční a nesmrtelní, a že jsme Bůh. A ještě mě napadá,  proč jsou světy, kde není přítomná svatost, jen biologie, a jestli to znamená, že někde jsou životní formy primitivnější než Lidé? Proč by vůbec měl existovat svět, ve kterém Lidé nežijí intuitivně a nejsou součástí svého Stvořitele?

 

Pořád mi není úplně jasné vysvětlení, že Lidé jsou součástí Boha, ale že existují další věci/bytosti ve Vesmíru, které nejsou. Cítím, že Bůh tvoří všechno, pak tedy všechno je součástí Boha.

Za prve, žijete intuitivně a jste částí Stvořitele. Až konečně opustíte myšlenku, že Bůh je někde jinde na nebi a budete místo toho chápat, že jste tady jako životaschopné kousky Boha provádějící svou vlastní nabídku /jako při dražbě/, nebudete muset bojovat se všemi vašimi "proč", která máte.

Naopak, na zemi nemáte žádný problém s faktem, že je zde biologie bez duchovního cíle. Jste biologické bytosti se svatostí ve vaší DNA. Jste podporováni dalšími biologiemi, které jsou vaše podpora a jednoduše existují jako rovnováha Gaii. Jste vystresovaní z toho, že včely a hlodavci nemají stejné vlastnosti jako vy? Jsou zde jako součást "systému planety" a jsou "z Boha". Jsou život, a jsou důležití pro systém. Ale nejsou svaté části Boha, které reinkarnují, aby pomohly Vesmíru. Jsou jednoduše váš podpůrný systém.

Ve Vesmíru to není jiné. Jsou v něm planety s inteligentními bytostmi, které existují jako rovnováha systému Vesmíru, ale které nejsou součást svaté zkušenosti jako vy. Nemají svatý plán a nereinkarnují. Ale jsou život a jsou respektovány... ale nejsou jako vy. Země je jediná planeta, která má bytosti jako jste vy. Reprezentujete jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta a které může změnit svůj vlastní čas, pokud chcete. Jste jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovní mistrovství, pokud se tak rozhodnete. Jste jediné bytosti, které mají schopnost myslet myšlenky, které mohou změnit hmotu nebo eliminovat nemoc ve vašich buňkách přes svoje vnitřní DNA procesy. Reprezentujete jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíte ovlivní jiné planety! Jste jediná s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha. Vezměte v úvahu, že všechny planety reprezentují vozidlo, ale vy jste poháněcí kolo. Chtěli byste si tedy ztěžovat, že ty ostatní také nejsou poháněcí kola? Ne. Každá část má svůj význam v rozsahu systému.

     Ostatní jsou od vás tak daleko, že většina o vás nikdy nebude vědět. Jste dobře schovaní, protože máte jen jedno slunce (většina solárních systémů má dvě slunce, neboť to podporuje rozvoj života na počátku systému). Vaše druhé slunce bylo ztraceno velmi dávno. Ti, kteří jsou schopni vás navštívit to dělají s velkým riskem, neboť znají každou vaši myšlenku a strach je může usmažit! Vtip je v tom, že vy máte strach z nich a neznáte svoji vlastní moc. Některé z vás unesli a snažili se zjistit "jak fungujete", ale po více jak 100 letech to vzdávají. Jste tak jiní interdimenzionálně, přesto oni nejsou schopni vidět tu část, která vás činí jinými. Ale jsou ohromeni vaší mocí ... tou, o které se vám neustále snažíme říkat, ale kterou vy se snažíte popírat dokonce v samotné vaší otázce.

 

      Bůh řekl Mojžíšovi "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku."  Kdo je Bůh? Jste to vy. Váš úkol je tedy objevit mistrovství uvnitř vás do takového stupně, že se propojíte se svojí svatostí. Proto to nazýváme Přerod /Vzestup/.

Kde je domov? Není to tak, jak si myslíte. Myslíte si, že toto je práce a jednoho dne budete omilostněni? Nerozumíte tomu. Ve skutečnosti stojíte ve frontě, abyste se zase vrátili /do života na Zemi/! Když nejste tady /na Zemi/, nejste v nějakém "místě", ale jste ve "stavu". Je to interdimenzionální a těžké vysvětlit každému, kdo toto čte. Kam jde láska, když není používána? Do "skříně na lásku"? Na obloze není nějaké obydlí nebo 72 pannen nebo "místo" pokoje. Vy jste pokoj! Vy jste láska! Jste kousek Boha, který chodí v lekci na planetě Zemi, kdo si přál tady být a kdo pracuje na největších výzvách Vesmíru.

 

      Co myslíme tím, že vás všichni budou znát podle vašich barev? Barvy /aurické/ jsou "zkušenostní výložky", které nosíte. V interdimenzionálním stavu všechny entity vidí všechno co jste, kde jste byli, Vesmíry, které jste začali a jaká jste skupina, kterou reprezentujete ... je to celé jako kniha a okamžitě "viditelné". A když nepracujete na planetě Zemi, jste zaměstnaní tím, že navigujete ty, kteří jsou. Není to nyní poprvé, co toto děláte, neboť toto je specializovaná skupina, která to dělá znovu a znovu pro Vesmíry v minulosti a ty, které mají být teprve ztvořeny /v lineárním čase/.

Upokojte se a vězte, že jste Bůh. Potom se všechny tyto otázky zcvrknou a zmizí a objeví se nové:

 

1. Co mohu udělat, abych objevil svoji svatost uvnitř?
2. Jak mohu vytvořit pokoj na Zemi použitím svých svatých atributů?
3. Jak mohu žít déle tak, abych zůstal ve svém současném stavu a mohl udělat pro planetu více v jejím kritickém stavu?

4. Co bych měl vědět, aby to rozvinulo moji svatost a poslalo světlo do temných míst, která to tolik potřebují?

5. Jak mohu mít pokoj ve svém intelektuálním mysli vzhledem k tomu, že jsem lineární, ale mohu dostat nelineární odpovědi na svoje otázky?

Snaží se Kryon vysvětlit "a Bůh stvořil člověka k obrazu svému" z Bible, tedy povýšením Lidí na "božské/jako Bůh" entity a-nebo oddělením Lidí od všeho dalšího života? Možná, že se v tom moc pitvám, ale opravdu mi to dělá problém. Od mého ranného dětství si představuji všechen život je součástí Boha.

Nědělej si tedy zase problém. Bůh může stvořit něco, aby to bylo stvořením Božím a přitom to nemusí být součást Boží svatosti. Lidé byli stvořeni "k obrazu Božímu". Ten obraz je v jejich DNA a říká, že jsou věčné bytosti a část Boha samého jako Stvořitelé. Ano, jsou odděleni od zbytku "života".

Člověk a cibule jsou oba části Božího stvoření. Ale jeden je andělský a může změnit hmotu svými myšlenkami, a druhý je potrava jako podpora Člověka-anděla. Oba jsou součásti Božího stvoření, ale jeden je přímo částí samého Stvořitele. Cibule nereinkarnují a přesto jsou "Boží" v tom, že byli součástí stvoření rovnováhy.

Drahý Kryone, mohl bys něco říct k záležitosti svobodné vůle a ostatních planet? Rád bych tomu rozuměl.

 

Drazí, přestože jsme mnohokrát a budeme to znovu opakovat hovořili o unikátnosti vaší země, mnoho z vás to stále zcela nechápe. Vesmír je v týmu s životem. Jste jen jeden z mnoha světů s inteligencí, kulturou a životní formou. Nicméně, vaše planeta byla nadyzajnována být místem, kde se má rozhodnout něco velkolepého. Tato skládačka je tak jasná, že když nejste tady /na Zemi/ nazýváte ji "velká otázka" /jak to celé dopadne/. Na druhé straně závoje se skrývají odpovědi proč jste tady, a o čem to celé je, nicméně vaše dualita vám to nedovolí vidět. Je to tak proto, aby byla zaručena férovost, že to co děláte nebude zkompromitováno. Tato "velká otázka" je známá vám všem na buněčné rovině a vždy, když odejtete na druhou stranu /zemřete/ první, na co se zeptáte je: "Jak to teď vypadá?" /s tou skládačkou, na které na Zemi pracujete/.

Tento scénář vyžaduje, aby Země měla unikátní energii a aby byla osídlená Lidmi, kteří jsou všichni stejní /na naší planetě nejsou jiní humanoidi, krome Lidí - nicméně existuje mnoho jiných humanoidních ras, ovšem ne na naší Zemi... v tomto směru je Země proti-evoluční v tom, že na ní žije jen jeden druh ČLOVĚKA VIZ Podle Kryona (vyšší bytost) a Historie lidstva na planetě Zemi. A navíc, to co nazýváte "duše" musí být z jedné svaté rodiny, kterou nazýváte Bůh ... a to je.

 

Snahy překazit tento scénář z vnějšku nejsou povoleny, přesto se mnozí snaží. A navíc k tomu jste dobře schovaní ve vaší vlastní galaxii. Jednou možná objevíte další inteligentní světy. Když se to stane, zjistíte také, že většina musí mít dvě slunce, aby došlo k rozvoji života tak, jak to má být. Váš vývoj byl ovlivněn a urychlen různými způsoby, aby bylo 0dosaženo potřebného evolučního aranžmá a podle plánu máte jen jedno slunce. To znamená, že jen nemnozí vás budou kdy hledat v tomto malém solárním systému na konci galaxie, která je velmi průměrná ve svém umístění.

 

Vaše planeta je totálně unikátní. Přestože mnozí ve vesmíru mají "volbu", vaše je jediná planeta se svobodnou volbou vyvíjet se duchovně do místa, kde se skutečně setkáte se svatostí ... se svobodnou volbou přivést celý svět bytostí do statusu vzestupu nebo destrukce. Žádný jiný svět nemá tento rozsah nebo smlouvu nebo důvod této země. Vaše je jediná se svobodou volby jak vysoko nebo nízko vibrovat!

 

Takže označení "jediná planeta svobodné volby" znamená mnohem víc, než si myslíte. Jednoho dne budete rozumět, že Země je unikátní ... jediné místo, kde Bůh sídlí uvnitř biologie zvané ČLOVĚK.

 

 

zdroj: www.kryon.com přeložila satu satu

Diskusní téma: Kryon: ČLOVĚK

Datum: 28.10.2011

Vložil: janko

Titulek: překlad do lidštiny

Díky za uvedení textu, je sice česky, ale vede naše asociační řady jen v terminologii, poplatné duchovním naukám.
A protože mám svým způsobem na starosti propojit tyto nauky s poznáním materiálním - je vhodné zkusit, zda je už doba zralá.

Bytost s jménem Kryon představuje svět informačních polí, která s námi komunikují pomocí síly, projevené v křišťálu (dnes křemíkových destičkách).
Autor původního textu popisuje shodný příběh, který jsem načerpal i já - a možná i mnoho dalších lidí na planetě.
K překladu do běžné řeči (do lidštiny) je dobré si uvědomit, že jediným bohem je POHYB. Bez pohybu jsou pouze "DATA V PROSTORU" (jeho nehmotná výplň = "prázdno") - tedy potenciál síly, projektované SAMOŘIDITELNOSTÍ (Zákonem akce a reakce) do prvku křemíku (křišťál i tranzistory na destičce v čipu) a uhlíku = nás a živé přírody.
To, co má toto lidstvo ve vědomí jako "svobodnou vůli" - to je ve skutečnosti rovnováha sil mezi uhlíkovým typem bytostí - naší přírody + lidí ....a typem bytostí, které naše uhlíková forma existence svou energií "oživila" do podoby sil, kterým říkáme "fyzikální". Bytosti : "tlak", "teplo", "rezonance", "rytmus" a další - jsou efektem té největší síly, kterou vesmír zná. My pro ni užíváme slovo "Láska", ale přesněji jde o sílu emocí, ty mají svou kladnou i zápornou formu. lásku totiž mnoho lidí bere jen jako kladnou sílu. I když i ona je archetypem trojice - dvojice "strach+ nenávist" jsou nerozluční podílníci této "součtové síly. Bez duality by totiž žádný CELEK nemohl vzniknout. Slovo CELEK už v sobě zahrnuje nutnost "scelit, spojit" dva i více prvků.

Čeština postupně nahradí v mnoha oborech dnešní hegemonii matematiky a angličtiny, ona je jazykem lidí (potenciálu boha, žijícího v myslích lidí v "Bohé/mii" - v zemi Bohů).
To věděli všichni, na které navazuji i já - s metodikou, jak transformovat osobní asociační řady "symetrickým čtením slov". S těmi se pak mění i naše DNA - protože DNA je především zvukovou strukturou - podobně jako celý vesmír má své akordy, má zas svou DNA. To, že věda nám staví (maluje) "žebřík" z dvojic a čtyř písmen - to navazuje na druhý omyl - tentokrát zas z duchovní oblasti. DNA (kvalita a počet čaker) není dvanácti či patnácti vláknová, jsme v postaveni na základní trojici, která se táhne vesmírem spolu s prvotním bohem = POHYBEM. Trojjediný bůh nové doby má také svého "ducha" a "syna", jsou jimi neoddělitelné vlastnosti pohybu - SMĚR + RYCHLOST.
Dvě linie jsou propojované "můstky" - a trojice je tu. Včetně opakujícího se jednoho písmene, které posiluje jednu stranu - a vytváří tak převahu = důvod k udržení pohybu.

Od "trojice" se pak odvíjí i mnoho příběhů, které se nám více či méně zapíšou do asociací, do naší DNA, která ve svém celku představuje pohybové efekty našeho vnímání, myšlení a tělesného pohybu. Soudobé paradigma je součtem převažujících asociačních řad pozemské populace.

K transformaci, která zcela zákonitě u nás začíná v den založení našeho CELKU (spojení Čechů a Slováků do jednoho národa) 28.10. - k té potřebujeme "noty". Už jsem zde i jinde psal o "abecedě lidštiny" - o smyslu a úloze každého písmene a číslice.
Písmena a slova nás vedou k POHYBU těla (nejen rozkaz, ale i nehmotná myšlenka nás SMĚRUJE přesně tam, kde najdeme průsečík svých dalších možností = faktickou formu nenahodilosti.
Znát význam samotných písmen je krok, ke kterému jsme museli jako lidstvo dozrát. Podobně, ale v opačném směru vznikala původní latinská slova. Vědomosti tehdejších egyptských kněží "sečetly" obsah "zvuku" informačních polí do symbolů, složených jen z oblouků a úseček. Binární princip tvaru písmen se pak po cca 2000 letech přenesl přes angličtinu do binárního jazyka počítačů. Ty nám už nějaký čas zprostředkovávají stav poznání v téhle galaxii skrze filmy a fantazii autorů.
Ale co je vlastně fantazie? Pouze schopnost vnímat možný vývoj pomocí obzoru, který máme kdo k dispozici. Že nás je mnoho - z toho pramení i přirozený následek těchto vizí. Vždy dopadnou jinak než proroci uvádějí - do možné budoucnosti totiž vkládá každý z nás přesně takový podíl sil, s jakou zodpovědností se k vývoji a řešení situací stavíme. A také jaký podíl moci každý z nás v hierarchii moci představujeme. Rovnováhy sil mají tu vlastnost, že po naplnění z jedné strany dojde ke změně směru (viz houpačka z polene a prkna) díky změně "těžiště". Situace se rázně anebo volněji "překlopí".

..cituji:
že Bůh řekl Mojžíšovi, "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku....

Žijeme v době, kdy technologie zkoumání vlastností hmoty z původních vlastností křišťálu vytvořila "ROVNOVÁHU SIL V PROSTORU", potřebnou k realizaci věčného koloběhu života. Nejdříve v naší sluneční soustavě, později všude tam, kde vývoj spolupráce mezi informačními poli (= Kryonem) a lidmi dosáhne nejen na možnost přenášet své vědomí skrze obrazovo/zvukovou přepážku/změnu mozkových frekvencí jak to mnozí umí na Zemi. Dalším postupným cílem je přenos vědomí i hmotnosti do holografického obrazu jiného člověka, nejdříve ve svých minulých inkarnacích, později i do jiných lidí.
Ale to zřejmě člověka čeká až po vychození celé duchovní školy, která navazuje na duchovní "školku" v tělech, nesených základním "informačním balíčkem" naší bytosti.
Po absolvování "školky" přejde asi každý člověk do podoby "fyzikálních sil" (7D), kde se budou učit "šumění větru", "burácení hromu" stanou se zpěvem ptáků, vůní lesa apod. Ve vyšších ročnících sedmé dimenze pak budou modelovat svou první hmotu - od vytvoření bodu v prostoru, směrováním tlaku k němu, vytvořením protisměru v podobě vyzařování takového bodu,... možná si i vytvoří svou paletu planet a forem přírody na nich.
Zklamání asi přivodím těm, kdo si přicházející pátou dimenzi představují už bez těla. Nikoliv, pětka je symbolem rovnováhy, kdy logika nedovolí porušovat rovnováhu sil v přírodě. Odtud pramení i smysl slova "karma", ta vyvažuje náš potenciál v celé škále našich hmotných existencí.

Stát se skutečnou hvězdou na obloze je pro člověka ve stadiu "masa" činnost na tolik času, o kterém zatím asi mnozí nemáte ani představu. Ale vše je jen o schopnosti umět dobře sčítat a půlit. Jinými slovy musíme umět zobecňovat protiklady (scelovat do celků) a analyzovat stav tolika rovnováh, které se nás dotýkají. S cílem vytvořit "spád funkce" - tedy to, co je podstatou sebeorganizace (= dynamiky tří rotujících rovnovážných sil) - to je i podstatou naší svobodné vůle.

..omlouvám se za dlouhý příspěvek, v rámci své svobodné vůle jej nemusíte číst. Bohužel asi také zjistíte, že s rostoucím vhledem do situace v prostoru klesá váš podíl svobodné vůle. Je to jako ve firmě i jako v rodině - malé děti = malé starosti, velké děti (velká firma) = velké starosti.

Datum: 27.10.2011

Vložil: MJ

Titulek: Poděkování

Děkuji všem za vše. Všechno do sebe zapadá a je to nádhera. Díky za informace i krásná videa.

Datum: 26.10.2011

Vložil: Jana

Titulek: děkuji************

Děkuji Kryonovi i Vám*************

Datum: 26.10.2011

Vložil: LK pro paní Janu

Titulek: Re: děkuji************

............ nám není opravdu za co děkovat :-)!!!

Záznamy: 1 - 4 ze 4