O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kryon: Počátek aktivace DNA

25.10.2011 12:16

Vážení čtenáři a čtenářky, přidal jsem ještě jeden starší záznam rozhovoru s Kryonem, protože jej považuji za aktuální na připomenutí o co vlastně v této době jde. Upozornil mne na tento článek J.Šif. , kterému za to upřimně děkuji .....

LK

 

14.01.2011 18:02

 

Kryonův channeling živě'
Tento živý channelling byl předán v Rize, Lotyšsko
15. března 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Navíc byl tento channeling simultánně překládán do čtyř jazyků. Krátké věty byly přepracovány tak, aby byly čtivější. Proto si užijte vznešené poselství v Rize v Lotyšsku v březnu 2009.

________________________________________________________________

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Opět říkáme, že energie, která je zde šířena, je čistá. Opět říkáme, že nejde o žádné programování nebo manipulaci. Nechceme se zmocnit vašich duší. Chceme jen otevřít vaše srdce.

Lidské bytosti hledají Stvořitele, a dělají to téměř od chvíle svého zrození, protože jim něco schází. Já tomu „něco“ říkám hudba, píseň, kterou slýchali po dlouhé věky na druhé straně závěsu…na mé straně. Je to hrozný šok narodit se na tuto planetu v Lidském těle, mít najednou buněčnou strukturu, která vám byla opět darovaná. Je to šok pro systém, kterým je duše. Nejvíce zřejmou věcí je pocit, že jste najednou sami. Potom strávíte zbytek života hledáním chybějící části.

Někteří z vás objevili, možná v modlitebnách, jaký je to pocit klečet a vzývat božskou sílu…a cítit jak se přes vás přelévá. Je-li to i váš případ, tak tam prostě chcete jen tak sedět, viďte? Je to nádherné. Někteří z vás cítíte to stejné při meditaci. Je to krásné! Protože můžete sedět a být v kontaktu, aspoň na malou chvíli. Je to něco fyzického, co můžete udělat, abyste dosáhli spojení, které vám schází.

V těchto krátkých okamžicích je všechno v pořádku. V těchto chvílích cítíte, že tvoříte čas, ve kterém se aspoň trošičku dotýkáte tváře Boha. A přitom slyšíte hudbu a všechno je v pořádku. Trávíte spoustu času snahou stvořit něco, co vám schází… schází od narození.

Lidstvo to tak dělalo vždy. Já vím čím to je, protože pro mě hudba nikdy nekončí. Já, jako Kryon, vám říkám, že si neumím představit být bez ní. Nebeské chóry, které zpívají ve světle na mé straně závoje, jsou tím, na co jsme všichni zvyklí, protože jsme věční a patříme sem. Také jste prožili věčnost na obou stranách jejím posloucháním - přesto dojde k úplnému přerušení, když dorazíte na Zemi. Lidské Bytosti musí být zklamané, že zmizela… že už tady není.

Takže se pustíme do dnešní výuky, a začněme tímto: na této planetě je nová energie a tato energie se snaží oživit části a oddíly vaší duševní energie, kterou nazýváme DNA. Je to část vašeho těla, která je jak ve třírozměrném tak i v multidimenzionálním světě, kde sídlí Vyšší Já. Tím, že probudíte energii těchto nových nástrojů, rovněž aktivujete sladění magnetické mřížky, upevnění Krystalické Mřížky, vibrační cyklus Gaie, které předpověděli Mayové… všechno toto je ve hře. Potom přimícháte energii Harmonické Konvergence. To všechno vám umožní začít proces, který je posvátnou maturitou, a tou je mistrovství.

Jsou to mistrovské nástroje – příspěvek k pochopení kvantového stavu, který je ve vás. V procesu tohoto odhalování začnou někteří z vás zase slyšet hudbu. To vám slibuji. Není to tak, že byste museli sedět a meditovat, abyste toho dosáhli, protože DNA, je-li aktivována, už takovou zůstane [zůstane změněná]. Vy ji nemůžete zapínat nebo vypínat. Je to složitá skládačka a já jsem vyzval svého partnera, aby byl dnes večer opatrný a postupoval pomalu, aby to bylo ukázáno důkladně, vysvětleno přesně a předáno s láskou.

To co následuje, bude přepsáno do knihy, takže toto jsou instrukce, které můj partner [Lee] slyší poprvé. Protože kniha o DNA se píše a toto je jedna z jejích kapitol, jde o praktickou část něčeho, co dříve bylo pouze teoretické… 12 vrstev DNA - jak se dělí, jaká jsou jejich jména, jaký je jejich účel. Ale je zde dokonce ještě něco navíc, a dnes večer jsem se rozhodl vám předat tuto informaci zde, na tomto skvělém místě [Riga Aréna], na tomto místě s mnoha jazyky [Balt], na místě nedávno nabyté svobody.

Existuje důvod, proč vám to tady teď odhalujeme, a část toho důvodu je, že to není žádná reklama! Jde o univerzální poselství pro celou rodinu a ta teď sedí přede mnou, naslouchá v mnoha jazycích [anglicky, lotyšsky, rusky, litevsky, estonsky], ale cítí pouze v jednom jazyce - univerzálním jazyce - jazyce lásky.

 

Výuka začíná…..

Ti, kteří navštěvují channelling jako je tento, jsou zvídaví, proto se ptají mého partnera: „Co je za tím vším o DNA? Proč Kryon pořád mluví o DNA? Proč nemluví o andělích, ezoterice? Jak to, že nám neřekne, proč jsme tady? Místo toho chce mluvit jen o chemii.“ Jestliže patříte k takovýmto lidem, moji drazí, pořád jste ještě nepochopili velký důsledek toho, co je odhalováno: ve vaší buněčné struktuře jsou mistrovské nástroje a ty nejsou neviditelné. Jsou součástí buněčné struktury, kterou nyní zkoumá úplně odlišným způsobem věda. Duchovní tajemství jsou v DNA! Instrukce nastavené pro mistrovství jsou v DNA! Proto je esoterické studium vaší DNA studiem mistrovství, vnitřního Boha a dveřmi ke všemu-co-je.

Ve vašem těle jsou stovky biliónů kopií dvoušroubovice a já jsem vám pověděl jména energií, kterých se týkají. Teď budeme mluvit o některých konkrétně, o souboru několika z nich. Avšak, předtím než budeme mluvit o detailech, musíme vám ještě jednou předložit scénáře, které musíte pochopit.

Lidské Bytosti chtějí seznamy! Chcete všechno rozškatulkovat, abyste si potom mohli lineárně představit, jak věci fungují. To vám pomáhá při učení, protože jste všichni zvyklí na lineární myšlení. Jste také zvyklí na jednoduchý účel mechanických a chemických funkcí. Dokonce i ty nejsložitější chemické funkce pracují pokaždé stejně. Zjistíte, jak co funguje, potom to použijete na seznam vlastností, které se odehrávají v čase v určitém pořadí. Nakonec se stanete chemikem, který zná tyto lineární procesy.

Kvantová DNA nefunguje lineárně. Myslím to takto: uvnitř těch nejsložitějších strojů na planetě, a některé z nich se mohou skládat z tisíců součástek, některé součástky dělají stále stejnou věc. Můžete mít něco tisíckrát složitějšího než jsou luxusní hodinky, ale pérka a ozubená kolečka zůstávají stále pérky a ozubenými kolečky. Dělají složitým způsobem pořád dokola tu samou věc.

Vaše důmyslné elektronické přístroje dělají pořád to samé. Provádějí milióny stejných operací stále dokola a dráhy elektronu se přepínají pořád stejně… jednoduchý proces provedený rychle s lineární obtížností. U DNA tomu tak není. Není to stroj. Musíte začít přemýšlet o DNA jako by byla naprosto a zcela interaktivní sama se sebou. Když se změní jedna její část, ta část, která je vedle, se změní také. Potom nedokážete rozeznat individuální smysl jednotlivých částí DNA dělajících pořád tu stejnou věc. Přemýšlejte o složitých hodinkách, které jsme zmínili. Co kdyby byly interdimenzionální a pérko by se najednou stalo kolečkem, a kolečko by změnilo tvar a velikost podle potřeby? Přemýšlejte o tom – část, která už není potřebná, jednoduše zmizí a je-li třeba něco, co zde není, tak se to objeví! To by ale byl vskutku celek, že ano? A navíc, tyto kvantové hodinky se samy rozhodují o změně časového rámce, ve kterém mají fungovat. Zdá se to podivné? Tak to je kvantová DNA.

Před nějakým časem jsme vám vysvětlili 12 vrstev DNA, tak jak existují podle teorií. Dali jsme si pozor, abychom vám neřekli, co po celou dobu dělá každá z těchto vrstev. Sdělili jsme vám pouze jejich účel a jejich energii nebo paměťové charakteristické znaky. Za chvíli to uvidíte. Ale jak společně pracují, tak se i navzájem ovlivňují. Dá se říci, že se mění v závislosti na tom, co dělají ty ostatní. Takže byste mohli říci, že máte stroj, kde se všechny jeho části přesunují a mění v závislosti na tom, co ten stroj potřebuje. Je komplexní a je kvantový.

V kvantovém stavu neexistuje čas. V kvantovém stavu neexistuje žádné reálné místo, kde by něco bylo. Proto kvantová mechanika učí, že každá látka, chcete-li ji tak nazývat, nebo každá energie, chcete-li ji tak nazývat, je všude společně, vše je jedním. Představte si něco tak komplexního! Teď si představte, že je to duplikováno stomiliónkrát ve vašem těle.

A ještě něco. Dokonce ještě předtím než začneme vyjmenovávat tyto části, které jsou novým souborem nástrojů, je zde něco dalšího.

[Pauza]

Důvodem, proč můj partner váhá, je, že mu to ukazuji a nepotřebuji k tomu žádná slova. Ani žádnou vědu. Je to pro něj nové. Aby DNA správně fungovala, aby dělala všechny ty věci, o kterých mluvíme, esotericky a kvantově, 300 miliónů částí DNA musí všechny něco vědět ve stejný okamžik! Musí existovat komunikace, která probíhá mezi mikroskopickou DNA v nehtu vašeho palce u nohy ve stejnou dobu jako v DNA v nejdelším vlasu na vaší hlavě. Obě o tom musí okamžitě vědět. Potom s tím ty bilióny částí musí souhlasit, musí mít jednotnou energii vstřebávání vědomí. To všechno musí proběhnout ve 3D projekci – to znamená v rámci vaší reality. Věda o tomto procesu neříká ani slovo - s výjimkou toho jediného použitého pro popis fotonů, kterým je „propletení“.

Místo toho se mluví o „soutoku energie“. Soutok v angličtině opravdu znamená sloučení energií dohromady, takže se stanou něčím jiným - jednotou. Věda to v DNA zatím nevidí, ale na určité úrovni vědci vědí, že to musí existovat. Proč by jinak Lidské tělo fungovalo tak, jak funguje?

Buněčná struktura je jedinečná a unikátní. Jako lineární stroje - je specializovaná a vy už jste slyšeli o kmenových buňkách, které přenášejí tato specifika. Ale DNA je v celém vašem těle stejná. Není specifická. Nemáte DNA nehtu palce u nohy nebo vlasovou DNA nebo srdeční DNA. Máte prostě jen svou vlastní jedinečnou DNA. Bilióny kopií stejných Lidských kvantových projektů musí spolu neustále komunikovat, neboť jinak byste přestali existovat. Jak to dělají? Věda pro tuto komunikaci mezi smyčkami DNA zatím jméno opravdu nemá, ale jednou ho bude mít. Je to kvantovost v „polévce“ magnetismu.

Pojďme teď prostudovat, jak se dosahuje komunikace, a skládačka se začne spojovat dohromady. Protože před vámi je magnetický mistr. Mnozí si celá léta mysleli, že magnetický atribut Kryona se týká mřížky. To je pravda pouze částečně, ale ve skutečnosti jde o magnetismus DNA. Jak už naznačil můj partner v dnešních předchozích lekcích, existuje něco, co byste měli o DNA vědět, a tím je, že má magnetické složky. Každá smyčka DNA má magnetické pole, které překrývá vedlejší smyčku, která zase překrývá smyčku vedle ní. Jednomu vědomí odpovídají stovky biliónů překrytí. Ta vytvářejí magnetický otisk, který si potom Lidstvo rozšiřuje kolem sebe. Magnetismus je interdimenzionální energie, kvantová energie, a tento otisk vytváří Lidskou auru. Aura není nějaké magnetické pole a nebudete ji moci sledovat s pomocí magnetických přístrojů. Aura je výsledkem souběhu komunikace DNA uvnitř Lidského těla, kvantovým otiskem, sloučením energií za účelem vytvoření kvantového pole, které zatím ještě nelze změřit ničím, co je na planetě k dispozici.

Vyprávím vám o takových věcech proto, že musíte porozumět tomu, co se děje v DNA, co se děje najednou ve všech jejích energetických vrstvách. Přemýšlejte o koordinaci, o skládačce. Máte-li dosáhnout určitého druhu esoterické aktivace, která je pro vaši DNA nová, jen pomyslete, co se musí odehrát! Stovky biliónů částí ji všechny obdrží najednou. Co to znamená?

 

Na chvíli se zamyslete…

Teď již channelluji několik minut. Nicméně, na tak velkém shromáždění jako je toto, je mnoho duchovních cest. Někteří si začínají uvědomovat, že toto je skutečná komunikace, a někteří si to neuvědomí nikdy. Budou tací, kteří rozumí tomu, co přichází a budou tací, kteří tomu nerozumí. Proto je to přeneseno tímto způsobem - v reálném čase - abyste mohli přehodnotit informace, když to budete potřebovat. Ale nic z toho, co se děje nyní, vám nebude dáno znovu. Vy a já v kvantovém stavu, drahá rodino, existujeme právě v tuto chvíli. Využijte toho. Protože na tomto místě procházejí v uličkách mezi vašimi sedadly kvantové energie. Některé se vás teď dotýkají a vy je můžete cítit.

 

Zvláštnosti….

Pojďme si povídat o DNA. To je teď, příteli, rozhodující. Uváděj správná čísla, udávej správné důvody a uč to způsobem, který umožní pochopení. [To byly pokyny pro Leeho].

V této nové energii je pět vrstev, které jsou aktivovány do bodu, kdy dosáhnete velkých darů. Ale mýlil bych se, kdybych řekl, že se tak dělo přímočaře, lineárním způsobem, protože jedna z těch pěti vrstev je vždy aktivní. Takže ve skutečnosti jsou čtyři plus jedna! Najednou máme problém, protože když se je snažíme spočítat, tak kvantové energie linearizujeme. Stejně se to snažíme udělat, protože neexistuje způsob, jakým bych vám sdělil kvantovou problematiku, aniž bych ji pro potřeby výuky omezil na trojrozměrný prostor. Takže to tak udělám.

V darech tohoto věku je zahrnuto pět kvantových energií. Pět konkrétních. Přesto můžete namítnout, že nemůžeme vynechat tu jednu hlavní, protože se jedná o hlavní 3D vrstvu. Pokud dojdete k takovému názoru, budete mít pravdu. Opravdu to dává šest energií, ale já se přesto budu držet konceptu pěti energií, protože První Vrstva DNA je vždy ovlivněná vším, co se děje v těch ostatních. První vrstva je rozpoznatelná v trojrozměrné dvojité šroubovici… lineární chemismus, který můžete pozorovat pod mikroskopem. Ačkoliv se části nemění, to, jak budou spolupracovat, je naprogramováno ostatními jedenácti. Proto je číslo jedna vždy v procesu změny. Představuje chemii. Proto zastupuje to, co vidíte a cítíte.

V numerologii je číslo pět číslem změny, a proto bude vhodné, když tuto energii zařadíme do dnešní lekce. Pět energií nebo označení vrstev jsou číslo dvě, číslo šest, kombinace vrstev sedm a osm, a číslo devět. Ty všechny reprezentují pět energií zahrnujících šest vrstev. Vysvětlím je dále, a v souhrnu je vyjmenuji. Toto je esoterická výuka a je komplexní. Je krásná, nová a začíná vám osvětlovat některé věci, pojmy, které byste měli znát. Vysvětluje počátek darů posunu a dává vám vlastnosti, které vám umožní dělat věci, které jste dříve nedokázali. Začíná vysvětlovat nevysvětlitelné.

Již jsem vám sdělil souhrnnou numerologii této lekce. Takže již jsme ponořeni v energii numerologie. Pokud pochybujete, že pracujeme s energií čísla pět, udělejte toto: vezměte vrstvu dvě, vrstvu šest, vrstvu sedm, osm a devět a sečtěte je dohromady. Dostanete numerologickou energii čísla pět [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. Číslo 32 zredukované na jedno číslo je číslo 5. Takže znovu - pětka znamená univerzální změnu. Připravte se na změnu!

A teď vám ukážu to, co můj partner nazývá popřením. [Kryon se usmívá]. Žádná z těch věcí se vám nestane, pokud je nebudete sami chtít. Jsou to dary pro Lightworkery/Pracovníky Světla. Jestliže Lightworkeři/Pracovníci Světla chtějí otevřít dveře, jestliže se chtějí prostřednictvím vědomé volby přesunout do kvantového stavu, potom se změna uskuteční. Pokud ne, nestane se vůbec nic. Vaše realita na této planetě je řízena vědomou volbou Lidstva.

Těm, kdo tomuto pojetí nerozumí, znovu zopakuji slavný Hardyho Paradox. Uvádí (ve vaší vlastní vědě), že v kvantovém stavu mění pozorované fotony své vlastnosti. V tom opravdu není rozpor, protože vaším záměrem je pozorováním způsobit změnu ve vaší kvantové DNA. Bez záměru se nic nestane.

Dobře to vysvětlil skvělý lékař s částečně litevským jménem [člen Kryonova týmu, Dr. Todd Ovokaitys]. Říká, že DNA je jako to nejmodernější letadlo, jaké bylo kdy vyrobeno. Avšak energie na planetě Zemi, která doslova mluví k vaší DNA prostřednictvím magnetického pole, byla vždy nízká. Ve srovnání s mistrovskou energií, ve srovnání s proroky, vaše DNA vždy měla nízkou energii. Proto tento úžasný tryskáč prostě jen popojíždí po ranveji - a to se týká celého lidstva, po všechny časy, po celou historii. Teď se to mění a vy jste připraveni vzlétnout. To je to poselství a vždy bylo. Specifikujme, co je jinak.

 

Učení o DNA…kvantové úkoly pro vás a vaši minulost

V pořadí druhá vrstva DNA je popisována jako životní úkol Lidských Bytostí. Když rozškatulkujete DNA na jednotlivé energie a potom je zapojíte do trojrozměrné výuky, pochopíte to snadněji. Je důležité, abyste pochopili, co to je životní úkol a proč je ve vaší DNA. Přišli jste s ním na tuto planetu a je to něco, co bylo stvořeno kvůli vám, kvůli Akášickým záznamům. Dá se říci, že váš životní úkol je spojen s vašimi minulými životy.

Tudíž, protože se vztahuje k minulým životům, k vašemu osobnímu Akášickému záznamu, je vrstva dvě spojována s vrstvami sedm a osm [lemuriánské vrstvy vaší DNA]. Už to začíná být jasnější, že? Žádná z vrstev nepracuje o samotě, ale vraťme se k číslu dvě.

Někteří z vás možná řeknou:Životní úkol? To zní jako karma“. Není tomu tak. Nemá to s karmou nic společného. Naopak, je to energie, která byla na vás vložena a kterou někteří nazývají záměrem. Co je tím, co vás pohání? Někteří z vás vstoupí a jejich buňky vysílají zprávu, která říká: „Nikdy nechci být sám“. Co myslíte, že je vašim úkolem? Být sám! To není fér, viďte? Ale je to energie životního úkolu.

Všechno, co spojuje vaše životy dohromady jako skládačku představující věci, které jste ještě nedosáhli, se nyní stává vašim životním úkolem. Je vás zde hodně takových, kteří máte velmi podobné životní úkoly, a když vám povím co to je, budete vědět, že mám pravdu. Po generace žily pobaltské národy v realitě, která vás charakterizovala. Jste takoví, jací jste. Myslíte tak a tak, a mnozí z vás vědí, o čem mluvím. Proto je tolik životních úkolů, které jsou pro tolik lidí v této místnosti společné: Už nikdy nikomu nedovolte, aby vás definoval jako společenství. Ať je to svoboda a nezávislost, které se budou zrcadlit ve vašem myšlení. Není to karma, ale je to osobní a odráží to, jak jednáte s ostatními. Je to váš životní úkol.

Víte, co to pro vás znamená jako pro skupinu? Umožní to, aby se vaše energie vznesla! Nebuďte překvapeni, jestliže dojde zde na tomto místě k probuzení, které má duchovní základ. Takto to funguje. To je druhá vrstva a začíná se měnit. Takže můžete říci: „No dobře, jak se to mění? Životní úkol musí být životním úkolem. Jak se může změnit, když je založen na tom, co se skutečně stalo?“ Moje odpověď zní: Mění se její schopnost projevit se. Takže úkol může být stejný, ale výsledek toho úkolu se rozšíří do daleka. Vnímejte mě i nadále.

Vrstva, která je vždy do všeho zapojena, je číslo šest. Znáte numerologii šestky? Najděte si to, my vám řekneme toto: Číslo šest představuje energii Vyššího Já [Pauza]. Jestliže jste to zatím neslyšeli, musíte si to poslechnout teď: Kde je Vyšší Já? Dobrá, když vezmeme doslova, co jsme teď řekli, musí to být někde výše, je to tak? Ale není tomu tak. Jediné, co je výše, je vaše vnímání této vibrace. Je na místě, které vás nutí, abyste se k němu chtěli modlit. Uvědomili jste si, že tolik z vás chodí do modliteben, jen abyste se spojili sami se sebou? Takže klečíte a posloucháte hudbu a modlíte se sami k sobě!

Nerouhám se. Sděluji vám jádro informace o tom, jak funguje Lidstvo, a vaše pojetí Boha. Vyšší Já, hlavní anděl, ten zlatý, ta část, která je spojena s druhou stranou závoje, kterým je vaše samotná duše, pro vás vždy bylo Bohem. Přesto je vaší částí…a je ve vaší DNA! Chtěli byste s ní být spojeni až navěky, že ano? Dokud se tato nová energie nerozvinula, bylo třeba, abyste na tom pracovali, protože nebyla v dosahu běžného Lidského vědomí. Ale teď už je!

A co takhle 100% nepřetržité spojení s Vyšším Já? No, Kryone, kdybych toho dosáhl, byl bych mistrem.“ Přesně tak! A co vám brání myslet si, že taková věc je možná, drahé Lidské Bytosti? Zdá se vám to příliš ohromující? Není to tak! Je to pocit smyslu života, že to, že jste zde, má posvátný důvod. Úkoly přicházejí a odcházejí, ale to je prostě život. Láska k Bohu je stále ve vašem srdci, je vždy přítomna. Energie posunu začíná měnit vaši schopnost to mít, a teď se stává mnohem snadnější dosáhnout tohoto mistrovství.

Šestá vrstva musí být zahrnuta v každé jednotlivé sadě nástrojů, které vám kdy představím. Takže intelektuálové, kteří chtějí věci umístit do 3D, budou sčítat vrstvy kvůli numerologii a říkat: „Dobrá, jestliže působí po celou dobu, počítáš ji nebo ne?“ Řeknu vám, že na tom vůbec nesejde. Protože pokračuje ve změně s každou vrstvou, se kterou pracuje. Proč se snažit zachytit tuto prchavou energii, která je kvantová? Opravdu musíte všechno pochopit, abyste to mohli využít? Takže druhá vrstva je životním úkolem a šestá vrstva je Vyšším Já. Obě jsou zahrnuty v této sadě nástrojů. Teď se dostáváme ke dvěma, které jsou rozhodující, a které jsme již zmínili dříve.

 

Ty dvě nejdůležitější…

Dvě energie (vrstvy) DNA, které vám teď představím, jsou nejdůležitější Lidské DNA energie na planetě. Vždy budou nejdůležitější, protože pohánějí motor  kosmického záměru. Zodpovídají za životní úkoly a vztahují se k šesté vrstvě, k Vyššímu Já. Poslouchejte: Jsou pouze dvě skupiny energie DNA, které jsou párové. Jsou to vrstvy čtyři a pět, které dnes probírat nebudeme, a vrstvy sedm a osm, o kterých si povíme.

Tak jako čtyřka s pětkou, tak i sedmička s osmičkou spolu uzavřely manželství. Můžete namítnout: „Ale pročpak? Proč je prostě nenazveš jednou vrstvou?“ Je to kvůli zdůraznění a numerologii. [Kryon se usmívá]. Potřebovali jste slyšet, jak silná je to energie, abyste pochopili, protože vrstvy sedm a osm jsou to, čemu říkáme Lemuriánské vrstvy. Jsou to tvořivé vrstvy, které jsou vašimi Akášickými záznamy. To je, řekněme, záznam každého jednotlivého života, který jste kdy na zemi prožili - všeho, co jste kdy udělali, všech činů, všech schopností, kterým jste se naučili, a duchovní nádoba znalostí, kterou jste si cestou naplnili.

Poskytli jsme vám jednu cestu za druhou a vysvětlovali jsme vám tuto energii. Zopakuji to znovu: Ve vaší DNA jsou duchovní vědomosti, které jste se učili po celé věky. Po kolik minulých životů si myslíš, že jsi tady byla, stará duše? Sedíš tady bez jediného důkazu, že jsi někdy v minulých životech existovala, ale podvědomě to víš, že? Samozřejmě, že to víš! Já vím, kdo je tady, a ty to nemůžeš vyvrátit.

Během té cesty ses naučila to, co znáš dnes. Během té cesty jsi sbírala kousky a částečky duchovního záměru a učení. Také jsi dělala chyby, které jsi musela dělat, a to naplnilo znalostmi duchovní nádobu tvé DNA. Potom jsi přišla, tentokrát jako Lidská Bytost, která sedí na židli v této místnosti. A já se tě teď ptám - už jsi otevřela tu nádobu nebo chceš opět dělat všechny ty chyby? Musíš vědět toto: V té duchovní nádobě, v těch vrstvách DNA pojmenovaných Akášické záznamy, jsou celoživotní znalosti. Měla by sis zvolit s oddaností otevřít tuto kvantovou nádobu. Ven vyjde šamanská energie! Až to uděláš, budeš o mnoho moudřejší, má drahá.

Právě jsem popsal jeden z atributů prvního daru. Schopnost získat okamžitě duchovní moudrost, takže budete znát své směřování, svůj životní úkol, budete cítit ve svém životě lásku Boha a začnete s procesem spojování. Všechno to získáte pouhým otevřením nádoby. To je úžasné, viďte? Zavede vás to k tomu, co potřebujete znát, a dojdete k synchronicitě, kterou projevíte to, proč jste zde. Ti, kteří otevřou své duchovní nádoby, získají také znalosti o směřování nových energií, kterými se musí řídit, protože mnoho z nich je nových. Umožní obohatit to, co vám sdělím dále, což je kvantum. Nakonec se vše spojí dohromady.

Teď pojďme probrat spolupůsobení vrstev sedm a osm se šestou vrstvou - Vyšším Já. Co myslíte, že je na minulých životech důležité? Předložím vám k diskuzi dvě vlastnosti, které nejsou nové, ale mají vztah k probíranému tématu.

Na kvantové cestě neexistuje nic takového jako minulý život. Dobře si to zapamatujte, protože vaše DNA a Akášické záznamy jsou svou povahou kvantové. Proto se nemůžete odvolávat na pojmy spojené s časem, jako je slovo „minulost“. „Co je potom minulý život, Kryone? Copak jsem v minulosti nežil? Ale ano, v trojrozměrné dimenzi to je možné, ale zkušenosti žijí ve vaší DNA jako proud životní energie. „Co to znamená, Kryone?“ Vysvětlím vám to způsobem, kterému budete rozumět a bude se vám to zdát snadným. Co kdybyste byli před 300 lety slavným malířem? Věděli jste, že talent stále přetrvává? Je pořád zde! „To je pěkné, Kryone, ale já vůbec neumím malovat!“ Aha. Takže jste si vytvořili svůj názor a řeknete mi: „Ne. Zkoušel jsem to a neumím malovat!“ A já říkám zase vám, že jste to zkoušeli jen v trojrozměrném prostoru! Co když vstoupíte do meditativního stavu a přikážete své buněčné struktuře: „Chci se přenést do toho života, ve kterém jsem uměl malovat.“

Chystám se vám říci něco, co se budete učit pomalu: Začněte s tím procesem! S oddaností se hlaste o tuto schopnost. Začnete kreslit, nejprve ne moc dobře, ale potom se něco stane: začnou se objevovat barvy jako nikdy před tím. Budete vědět, co se k čemu hodí. Můj partner ví, že je to pravda, protože zapojil svou Akášu, aby mohl udělat věci, o které jsem ho požádal. Zabralo to roky, ale nalezl, co už měl, a teď to vidíte na jeho práci. Takže váš Akášický záznam je současnost, ne minulost. Dobře si to zapamatujte.

A teď, jaký to má vztah k vašemu Vyššímu Já? Povím vám to: když se podíváte na svůj minulý život, jak to nazýváte, řekněme, že to bylo před stovkami let, a jste v pracovně člověka, který se věnuje návratům do minulých životů, možná vám sdělí, že jste byli v minulosti někým jiným. Možná vám i řekne, kým jste byli. Může to provést, protože je to zapsáno ve vaší Akáše a je to „čitelné“ pro mnohé. Jak se cítíte? Cítíte se s tím spojeni nebo odděleni?

Chci vám říci toto: Vyšší Já, číslo šest, bylo tím stejným Vyšším Já jako je teď. Proto jste propojeni se vším, čím jste kdy byli, Vaše Vyšší Já bylo stejné! Je to Vyšší Já, které máte teď… ta vaše část, která je tak drahocenná, která byla vždy stejná - po stovky životů to stejné Vyšší Já. Víte, co to znamená? To znamená, že máte přítele, který tam byl!

Teď se pustíme do dalšího výkladu. Zkomplikuje se to a já vím, že to musíme nastínit [protahuje pauzu]. Ale je důležité, abyste to slyšeli. Ve vašem Akášickém záznamu jsou vlastnosti, které potřebujete, drahé Lidské Bytosti. Tentokrát, právě teď, v tomto novém věku, potřebujete tyto nástroje. Potřebujete toto mistrovství. Potřebujete tuto kvantovou trpělivost. Proč nevstoupíte do Akáši a nepožádáte vaše Vyšší Já, abyste to aktivovali? Vaše Vyšší Já si pro to půjde a udělá z vás trpělivou osobu. Věříte tomu?

„Kryone, já mohu změnit vlastnosti své osobnosti?“  A o to jde - to je ten nový nástroj. Ale jde ještě o něco více. Jak by se vám líbilo být chápavými? Jaké by to bylo mít osobnost, která se nikdy neuchyluje k dramatizování nebo strachu? Z kolika životů jste museli vybírat? Mohli jste si pro to zajít. Je to tam. Žije to ve vaší DNA. Proto to tam bylo uloženo, Lemuriáni. Tak si to vezměte!

Říkáme tomu dolování Akáši. Jde o nový nástroj. Jděte si pro kusy a části, které jste vy, kteří žijete a které si zasloužíte. Co jste se v tomto životě naučili? Když vám dám čas, když dostanete celý večer, začali byste potom vypočítávat, co jste se v tomto životě naučili? Jako žena, jako muž, jako Člověk? A vy byste odpověděli: „Potřebuji mnohem delší dobu než jeden večer, abych to mohl zaznamenat.“ Ano, to byste měli! A teď to vynásobte několika stovkami životů a dostanete celou knihovnu zkušeností a znalostí. Získali jste velkou zásobárnu. Máte ohromné množství zkušeností, ale místo, abyste byli v minulosti, je to všechno teď. To všechno jste vy.    

 

Robert Coxon

Po mé levici sedí Lidská Bytost [je to Robert Coxon, který hraje hudbu na tomto channellingu]. Je to náš dnešní maestro. Dovolte mi, abych vám o něm něco řekl: když se narodil, tak už uměl hrát na klavír. Věděli jste to? Mohl říci, že chodil na hodiny klavíru, ale neudělal to. Něco vám o něm povím. Když sem přišel, uměl hrát na klavír a uměl skládat hudbu. Ty písně už byly v jeho hlavě, protože se neoddělil od svého minulého života! Po celý tento svůj život se neučil hrát. Místo toho se učil formovat ruce, když rostly, aby dokázal dosáhnout na klávesy a pokračovat v tom, co už uměl. Musel se probourat do Akáši a „vzpomenout si“, co má dělat. Prokopal se do Akáši zcela automaticky!

Slyšeli jste o těch zázračných dětech, které malují jako mistři? Víte, že žijí kolem nás? Není vám divné, jak je to možné? No dobrá, já vám to teda povím. Protože jejich minulé životy a jejich současné životy jsou tak prostoupené, že když se Člověk narodí, tak se propojí, a oni pokračují tam, kde skončili.

Někteří z vás to provedli jiným způsobem, protože to, čím jste prošli v minulém životě, bylo hrozné. Možná, že jste přišli s tím stejným strachem, který vás prostupoval v minulosti? Jsou tací, kteří dokonce řeknou, že jsou prokleti nějakou energií nebo něčím takovým, a nikdy se toho nezbaví. Říkám vám, že ta energie je ve vaší Akáši a přinesli jste si ji sebou… strach, který je tak silný, že ovlivňuje váš životní úkol, vaše Vyšší Já a všechno ve vaší Akáše.

Není načase se toho zbavit? Můžete to udělat! Můžete sáhnout do energetických vrstev všech těch životů a vytáhnout ven život hrdiny, život plný sebevědomí, odvahy, lásky, pohody a zdraví. Všimli jste si, že jsem vám ještě neřekl o té poslední vrstvě? Tak teď to udělám.

 

Devátá vrstva

Devátou vrstvu DNA jsme definovali jako léčivou. Teď ve třírozměrném světě jste velmi rozrušeni a možná si říkáte: „Fajn, tak tu bych chtěl mít“. Jako kdybyste mohli sáhnout a vytáhnout ji, ale to nemůžete. Jsou navzájem propojené, pamatujete? Už jsem vám to říkal dříve. Když sedíte před mísou plnou polévky, nemůžete jen tak sáhnout a vytáhnout si vůni nebo molekulu rajčete. Nemůžete to udělat ani u DNA, protože je interaktivní.

Je to vůně DNA, kterou vnímáte, kterou čicháte. Jak byste chtěli změnit vůni toho, co jste? Jak byste chtěli uchopit mistrovství, které se odehrálo v jiném životě? Nástroje na to jsou zde!

Devátá vrstva se jmenuje léčivá - ne proto, že léčí tělo – to jsme nikdy neřekli – léčí Akášu! Teď vám odhalíme pár tajemství: Všechny tyto vrstvy pracují společně a některé z nich leží po celou dobu existence člověka na planetě ladem, připravené k probuzení, až pozemská energie dosáhne určitého bodu. A to je teď. Dnes večer mluvím ke skupině lidí, kteří vědí, co to znamená být omezen starou energií, a najednou získat svobodu a nezávislého ducha. Proto jsem si zvolil předat toto poselství nejprve vám, kteří jste zde, protože dokážete pochopit rozšíření vědomí, radost z vysvobození, myšlenku, že všechno je možné.

Takže devátá vrstva léčí Akášu. „Co to znamená, Kryone?“  To znamená, že máte schopnost vstoupit do svého vlastního Akášického záznamu a probrat se jím. Svým vlastním způsobem se sami léčíte tvořením a změnou ve své DNA skrze Akášický záznam.

Přišli jste sem s Lidským tělem, se kterým není něco v pořádku? „Kryone, já mám sklon k nemocem. Měli jej moji rodiče i moje sestra. Já jej mám asi taky. Teď tomu nebudete věřit, takže chci, abyste vnímali čistotu tohoto poselství. Chci, abyste vnímali tu lásku, se kterou je vám předáváno, protože vám dávám věci, které zní zvláštně, které zní nemožně, a které mohli konat pouze mistři, kteří kráčeli po této zemi. Právě teď se vám chystám sdělit, drahé Lidské Bytosti, že můžete prohledat svůj vlastní Akášický záznam a nalézt tu nejčistší DNA, která byla vždy vaše, vylepšit ji a umístit do atributů vašeho současného zdravotního stavu. A o tom je devátá vrstva…o léčení Akáši.

„To chceš říct, že se můžu sám léčit?“ Ale jistě! Proto jste tady, a jste připraveni na to, až vám povím, jak to provést. Je to snadné i obtížné zároveň, záleží na tom, jak moc tomu věříte. Je to skutečná komunikace s druhou stranou nebo ne? Sedíte-li a říkáte si: „Je to jen muž sedící na židli,“ pak se mějte dobře, protože vaše DNA zůstane beze změny. Chcete-li být součástí posunu, budete muset začít rozšiřovat své vědomí, aby dokázalo pojmout věci, které jsou neviditelné.

Dokážete zde cítit lásku Boha? Pokud ano, je to dobrý začátek. Řeknu vám toto: dokážete-li procítit toto poselství, potom můžete uskutečnit to, co vás učí. To léčení se neuskuteční najednou, ale sdělím vám postup. Každý z vás jste na planetě jedinečný. Každý dostal jedinečný životní úkol. Každý z vás má jedinečný model minulých životů. To znamená, že takový Akášický záznam jako vy, nemá nikdo jiný, a vaše Vyšší Já je rovněž unikátní. To omezuje mou schopnost předat vám nějaký druh trojrozměrného rodného listu nebo způsob, jak léčit sebe sama, protože máte co dělat s konkrétními „vy“. A tak proč bychom se místo toho na chvíli tiše neposadili, se vší nevinností, a neřekli Duchu: „Rád bych dostal tyto věci. Dávám svolení k probuzení energií, které musí být v mém životě probuzeny, aby byl naplněn účel, proč jsem tady. Chci mít ve svém životě radost a hledat radost v celé Akáši, protože si ji zasloužím. Prožil jsem pozitivní, radostné životy, proto se chci svěřit do rukou této energie.“

Řekněme, že chcete sebeúctu. Vyslovte to. „Duchu…tělo, chci sebeúctu, protože jí moc nemám.“  Stane se to, že Vyšší Já vstoupí do Akáši a přivede zpět bojovníka na bitevním poli… vás v jiném životě. Tato postava se tyčí mezi Lidskými Bytostmi a je udatná v bitvě. Nežádáte o ego, ale spíše o „ sebejistou osobnost.“ Zapamatujte si, že můžete žádat sáhnout si jen pro to, co jste již předtím vytvořili!

Vy, kteří chcete napsat knihu nebo nalézt ve své DNA řečníka a tvůrce, udělejte to! Jsou tam. Jak to vím? Protože každý člověk, který bude žádat, poslouchá a čte. Jsou to staré duše planety a mají vrchovatě zaplněné Akášické záznamy… ti nejzkušenější ze všech Lidí.

Proto vy, kteří chcete duchovní znalosti, hledejte duchovní nádobu! Najdete tam Šamana, kterým jste byli, nebo učitele duchovních věcí ve své vesnici. Všechno to tam je. Vím to, protože znám vás!


Shrnutí

Takže máme pět vrstev – energií, které jsou aktivovány: Životní úkol [vrstva 2], Vyšší Já [vrstva 6], dvě Lemuriánské vrstvy [vrstvy 7 a 8] a léčivá vrstva [vrstva 9]. Jsou to dary tohoto věku. Jsou interdimenzionální, a já nemohu uzavřít toto poselství v tomto bodě, aniž bych vás požádal, abyste zapomněli na čísla. Není vám dovoleno, abyste je viděli jako oddělené, tak jak jsem vás je učil. Místo toho po vás chci, abyste se na ně dívali jako na střed světla, které pulsuje… jako na jakousi bránu. Chci vám povědět o bráně k probuzení: Pulsuje hudbou z opačné strany závoje.

Kdybyste pracovali s tímto světlem s čistým úmyslem ve svých meditacích, to, co byste nalezli, by byla ruka stvořitele, která se natahuje směrem k vám! A důvod? Je to proto, že stvořitel chce, abyste jej nalezli! Víte to? Říkali vám, že cesta k nalezení Boha bude obtížná? Říkali vám, že budete muset trpět nebo že Bůh se ve skutečnosti o vás nestará? Nic není více vzdálenějším pravdě! Protože stvořitel chce být nalezen, protože stvořitel, to je rodina. Když budete bušit na dveře, dostane se vám pomoci. Není úkolu, na který byste byli sami. Je to energie, která navzájem spolupracuje, je to partnerství. Řeknu to ještě jinak: DNA je kvantové partnerství.

Dochází k posunu a pokud se na něj budete dívat pouze z trojrozměrného hlediska, bude plný změn a strachu, úzkosti a nejistoty. Může to být počasí nebo ekonomie nebo problémy v rodině nebo s přáteli nebo dokonce i problémy v práci. To je jeden posun. Ale přichází jiný posun. Dokážete-li se na něj dívat z kvantového úhlu pohledu, bude to posun, o kterém jsme mluvili asi 20 let. A teď dostáváte k dispozici všechny nástroje, abyste se s tím mohli vyrovnat. Opravdu všechny nástroje.

Všechny ty věci jsou zabaleny v něčem, co učitelka Peggy nazývá Mřížkou [Peggy Dubro učí o Kosmické Mřížce]. Mřížka představuje osobní Akášické vlastnosti Lidské Bytosti, kvantovou energii, která ji obklopuje, která se dá využít a použít. Zahrnuje léčení, životní rovnováhu a dokonce i mistrovství. DNA je hmotný prostředek kvantového stavu. Kvantový stav je všude kolem. Je těžké to pochopit, Lidská Bytosti, ale právě teď neexistují žádné kousky a části vaší DNA. Nacházejí se všude po celém Vesmíru! Bůh ví, kdo jste - Kvantoví Jedinci. Když začnete aktivovat tyto kousky a části, vaše Mřížka změní barvu, věděli jste to? Ale necháme to na Peggy, aby vám o tom pověděla sama. [Kryon jí pokyne].

Jsou to nové energie a dnes jsme vám poskytli několik popisů těchto nových nástrojů. Všechno to začalo už před lety, je tomu již 20 let. Je tomu tak proto, abyste byli připraveni sedět teď na místě jako je toto, kde se vám dostane pomoci. Všechno, čím můj partner prošel a všechna jeviště, na kterých kdy seděl, jej připravily na tento okamžik. Protože může začít učit a psát knihu o DNA Lidské Bytosti. Je to velkolepé.

A to je dnešní poselství. Ach, moji drazí, jsme připraveni odejít a řekli jsme to už dříve: Tou nejtěžší věcí, kterou děláme, je odcházení. Ta část, která prochází mým partnerem nechce odejít, víte, protože, jsem s ním spojen a on to cítí. Ale ta část, která je na druhé straně závoje, která je kvantová, nikdy neodejde. Bude vycházet dveřmi spolu s vámi, když si to zvolíte, bude držet za ruku vaše Vyšší Já, když si to zvolíte. Jaký to dar! Jaká to energie! Opravdu jsou tací, kteří říkají, že se to nikdy nestane, že lidstvo zůstane bez vývoje a nikdy se dál neposune. Lidstvo se nikdy nerozvine. Nikdy nedospěje a je uvězněno v nízkém vědomí. To všechno se změnilo rokem 1987. Mnozí z vás jste už zde byli, jste za to zodpovědní a přitom si to vůbec neuvědomujete. Mnohé se přihodilo na opačné straně závoje, co se vás týká. Někteří z vás sedí na těchto židlích právě kvůli tomu a pokud je tomu tak, vědí, o čem mluvím.

Jmenuji se Kryon. Jsem zamilován do Lidstva. Vířím v energii porozumění, když umývám vaše nohy, že se taková věc mohla stát. Cením si vás za to, že jsem vám konečně mohl přinést toto poselství. Blahopřeji vám, drahé lidstvo, k tomu, že jste nastoupili svou cestu. Se svobodnou volbou opusťte toto místo osvícenější, než když jste sem přijeli. Se svobodnou volbou odsud odejděte připraveni dělat věci, o kterých jste možná ani nevěděli, že je dokážete udělat. Se svobodnou volbou šiřte světlo tohoto poselství a světlo toho, kým jste…částí Boha. Zvu vás k poslechu hudby.

A tak to je.

 

Kryon

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: https://www.posvatnesrdce.cz/news/kryon-pocatek-aktivace-dna/

Diskusní téma: Kryon: Počátek aktivace DNA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.