O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

KRYON - Pravda je...

15.02.2012 13:13

Přijala Barbara Bessen, leden 2012


Zdravím vás, milí přátele, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak už je tady, ten tolik očekávaný i obávaný rok 2012. Co bude jinak, co myslíte? Nastane konec světa? Určitě ne. Budou dál následovat revoluční změny? To ano, to je jisté. Forma těchto převratů může být lehká i těžká. Závisí to na konkrétní oblasti Země a také na lidech samotných. Jsou oblasti, které budou i nadále velmi náchylné k zemským změnám. Podívejte se na ty, které dosud již byly postiženy, ty budou i nadále náchylné k podobným událostem. Souvisí to s jejich geografickou polohou vzhledem k pohybujícím se zemským tektonickým deskám. Kromě toho dá Země o sobě vědět i tam, kde byste to neočekávali. Ve všech oblastech Země se projeví lehké změny v různých formách. Mocným nástrojem k tomu je voda. Nejsou to jen moře a řeky, které jsou v pohybu a možná si nacházejí jiné cesty než obvykle, ale i podzemní vody se mění. Zejména v oblastech, které byly uměle přetvořeny přehradami a násilně vedenými řekami. Tam je rovnováha porušena až do hlubin země. Země se pokouší opět očistit nejrůznějšími způsoby. Jsou tu přirozeně i lidé, kteří se již rozhodli aktivně se účastnit těchto událostí. Jsou to jednak ti, kteří jsou s těmito událostmi spojeni jako klíčové postavy. Jsou to i ti, kteří se tímto způsobem rozhodli opustit Zemi, ale i ti, kteří chtějí dojít k prožitku většího otevření srdce. Děje se tak to, co nazýváme kolektivním otevíráním srdce.

Všechny další události v letošním roce budou mít pro mnoho lidí hodně společného se společenskými změnami, možná s finančními ztrátami, ztrátou pracovního místa nebo dokonce i bydlení. Jedno nebo druhé se může dít na dobrovolné bázi, pokud se člověk poddá s plnou důvěrou vnitřnímu sdělení změn a cítí, že se odhaluje něco nového, ale třeba i nedobrovolně, když to člověk nedokáže nechat volně plynout. Vzdávání se svých nároků a požadavků a soustředění se na to nejdůležitější, patří rovněž k atributům roku 2012.

Evropa zažívá skutečně velkou transformaci, která se navenek projevuje ztrátami, novými poznatky, vzdáváním se, rozpadem zastaralých koncepcí a opouštěním vůdců, kteří již nepatří do současného dění. Projevuje se však i hlubokými poznatky, které souvisejí s láskou v rodině stejně jako v kruhu s ostatními lidmi. Co dělají lidé, kteří zažívají ztráty? Sdružují se. Co dělají kromě toho? Objevují a sdílejí soucit vůči ostatním.  To se však nebude týkat všech.  Budou i tací lidé, kteří se ocitnou v hluboké úzkosti ze ztráty, což znamená, že jim bude chybět sebedůvěra i důvěra v Boha uvnitř sebe. Ti i nadále budou skrývat soucit a budou se zaobírat tím, jak zachránit navenek vše, co se zachránit dá. Pochopitelně budou i takoví lidé, kteří i přes to všechno budou mít hodně peněz, velký dům, dostatečné příjmy a všechny ostatní zdánlivě důležité věci. Můžeme však klidně předpokládat, že transformace přijde jiným způsobem. Může to být nenápadné setkání, které přinese nový vhled, ale i menší onemocnění, které nutí ke klidu apod. Poznání mnohdy přichází s tvrdými ranami, ale někdy jen s jemnými náznaky. Každý člověk, každé místo, každé město, každý stát prochází vlastní transformací „ušitou na míru“. To je již delší dobu zřejmé. Podívejte se třeba na Evropu. Španělé myslí a žijí jinak než lidé v Dánsku. Německo není tak energeticky ovlivněno, jako Francie. Všichni jdou svou cestou, která může být taková nebo onaká, a závisí pochopitelně na starých zkušenostech a karmické zátěži.

Mé důležité poselství pro všechny čtenáře zní: Soustřeď se na sebe. Čeho chceš v roce 2012 skutečně dosáhnout? Nemluvím o věcech, o vnějších cílech, jako je nové zaměstnání, nové auto, zahraniční cesta nebo dokonce operace. To jsou vnější záležitosti, které se zdají, že patří k životu  v této době. Myslím tím však, že by ses měl podívat do svého srdce. Po jakých cílech touží tvé srdce? Lze to zjistit snadněji, než si myslíš. Usedni v klidu, soustřeď se na své srdce a zeptej se ho: „Co si přeješ do roku 2012?“ Naslouchej tichému hlásku nebo pocitu, který přijde. Co k tobě přichází? Možná slova jako klid, rozvážnost, víc se věnovat nějakému  sportu, smích, čas ke snění, k lenošení nebo k ulehnutí na kanape a ponoření se do četby. Mohou přijít i krátké vize poznatků, poznání: například, že je potřeba vyčistit vztah s lidmi, s kterými jsi to zatím neudělal, nebo jsi s nimi v rozepři? Třeba vyžehlit nějaké nedorozumění? Je to v tvém malém univerzu stejně jako v tom velkém: vše může a chce být odhaleno a integrováno. Proč bys měl ještě v sobě mít  neodhalené a neotevřené šuplíčky, do kterých se ti nechce nahlédnout? Jsou to takové drobné otravy, které následně mohou vést k nemocem, protože se mohou zvětšovat jako vřed. Nový rok vyžaduje právě tohle, udělat si inventuru. Pohlédni ještě jednou hluboko do sebe: Co si přeje Tvé srdce? A někde úplně vzadu bude nějaké přání srdce, nebo dokonce víc přání, i naprosto mimořádných, která ještě nebyla prožita. Uvaž, na Zemi jsi přišel s velkým zavazadlem, naplněným karmickou zátěží a starými vzorci, a celá ta léta jsi byl zaměstnán tím, jak je zpracovat. Karmická zátěž je u mnoha probuzených lidí rozpuštěna díky čistým záměrům a kontaktům se světelnými bytostmi, které tuto planetu během jejího vzestupu doprovázejí. Pak by tedy bylo na čase, obhlédnout tato přání, která byla zamýšlena pro nadcházející dobu. Osvobozen od strachu, nedostatku pocitu sebeúcty a chybějící důvěry v Boha se nyní můžeš odvážit šíleného skoku a konečně se zaměřit na to, co jsi vždycky chtěl. Jsi nyní posílený a máš energii k rozjezdu. A pomoci se ti dostane. To jediné, co možná sabotuješ, jsi ty sám, nevěříš si, že bys tzv. mohl pohnout horou. Proč však ne?

Víš, my provázíme mnohé z vás již po mnoho, mnoho let, ty to možná vnímáš od roku 1987 Harmonické konvergence. Znám tě velmi dobře. Vím, kdo jsi, odkud pocházíš, a znám tvůj batoh, který si neseš na zádech, a taky tvou váhavost a nerozhodnost. Je to starý vzorec, že upřednostňuješ být připraven udělat něco pro druhého, pro přátele, děti, rodiče nebo šéfa. Ale na sebe rád zapomínáš. Sebe řadíš až na poslední místo. Pročpak? Může to být tím, že ses ještě láskyplně neobjal? S něžným a moudrým úsměvem to můžeš udělat a říct si: „Jsem duch v tomto těle, abych tu získal zkušenosti. Ale většinu jsem již získal. Pomalu se vracím domů a balím si zavazadlo na cestu. Proč si to však dělám tak těžké? Mohl bych přece jásat, smát se a těšit se na nová dobrodružství.“ Ano, tak proč to neuděláš?

Rok 2012 je rokem mnoha možností. Vysoká energie, kterou mnozí očekávali, je již tady. V plné intenzitě jako nyní již od listopadu 2011. Předtím byl výrazný posun v říjnu 2003. To byly nejsilnější posuny a vyvolaly většinu změn. Přitom je třeba také uvážit, že převratné změny na zemské i lidské úrovni mají svůj vývoj, resp. proces. V říjnu 2003 se neudálo najednou vše, co mělo být změněno nebo zavedeno. Je to proces, který probíhá a roste. Také nyní jsou všichni v silném procesu, který trvá a není pro každého stejný. Každý má svou vlastní cestu. A je těžko předvídatelné, co se kdy u jednotlivého člověka stane.  Je tu možnost zvolit si nové cesty, avšak kroky možná nepovedou k časové bráně, která je zrovna otevřená. Je třeba ještě určitá doba pro zpracování. Proto ještě mnoho probuzených čeká ve frontě, než udělají své důležité kroky.

Se změnami na peněžním trhu a v politických kruzích je to stejné. „Padne euro?“ ptá se hodně lidí. Myslím, že to se nestane. Je tu mnoho souvislostí a je to hodně propletené. Najde se elegantní řešení, které bude nepřímo souviset s konceptem peněz. Nastane změna v lidech, která bude souviset se soucitem a která ukáže opět novou cestu. A objeví se nové koncepty, aby si lidé mohli opatřit to, co potřebují. Společenství, pospolitost bude hrát v roce 2012 velkou roli, lidé si začínají vzájemně víc naslouchat a ponechávají techniku a dennodenní chvat poněkud stranou.  Podívejte se, když se ponoříte hluboko do sebe a nasloucháte si, slyšíte jiné nápady a představy, které se odlišují od všedního  života. Bude-li to dělat více lidí, může se šířit smích, úleva a uvolnění, což povede k tomu, že mnozí začnou chápat, že peněžní trh je uměle vytvořeným konceptem a je v každém směru tvárný. Totéž platí pro celou politiku a další státní systémy. Ne vše je zlem, ale mnohé vyžaduje reformy. A lidé rozpoznávají, že záleží na nich samotných, aby žezlo uchopili do vlastních rukou. Ať je to prostřednictvím čestné funkce, hlasitého názoru, vyhrnutím rukávů, jasně sděleným NE na správném místě, a to i v přeneseném významu. A ostatní lidé, kteří toto ještě nechtějí nebo si nedůvěřují, půjdou vlastní cestou. Je to stejné, jako když se řeka rozděluje, jedni jsou na jedné straně a druzí na druhé straně břehu. A obojí je dobré. Důležité je také si uvědomit, že je třeba přestat s hodnocením. Ve všem je možné vidět a prožívat něco dobrého. Je třeba začít s tím, nebrat euro, politiku, počasí či hádavého souseda jako něco špatného. Máš volbu zaměřit se na něco jiného nebo to nahlížet brýlemi lásky. Neboť to, na co se zaměříš, ovládá Tvůj život.

A není to skutečně takové, jak to vypadá. Co vidíš ty, stejně jako tvůj soused, obyvatel Peru nebo Jižní Afriky, který možná jako ty stojí u okna a dívá se na hvězdy? Máte zdánlivě stejné vnější podmínky. Avšak pokud má vaše kvantová fyzika skutečně pravdu – a že ji má – pak vzniká obraz teprve prostřednictvím pozorovatele. Ty tak každou vteřinu určuješ, jak vypadá tvůj obraz života. Ty tvoříš jako pozorovatel. Nyní se podívejme ještě jednou na rok 2012. Kdo co tvoří?  Mohlo by to být tak, že hodně věcí, které se dějí navenek, se stávají proto, že je člověk ze svého kolektivu produkuje směrem ven, protože se nechává ovlivňovat  myšlenkami, které krouží kolem něj v morfogenetickém poli a které určují, co je třeba vidět, myslet a dělat? Mohlo by to být taky tak, že se člověk, který se hluboko ve svém srdci změnil a nenechává se ovlivňovat děním na pozemském hřišti, žije ve svém vlastním světě? To by asi byl velmi slunečný, mírumilovný a nádherný rok 2012. Přemýšlejte o tom trochu. Stojí za to procítit tento myšlenkový pochod. Pak by pak totiž znamenalo, že vše je optimálně k dispozici a vzniká teprve tehdy, kdy to pozorovatel aktivuje. Tak vznikají miliardy světů, kolik existuje lidí, kdy mnozí prožívají podobné, protože se nechávají ovlivňovat z uložených myšlenkových bank, i z takových, které dennodenně určuje burza, reklama, nákupní chování a víra ve štěstí. Jako kolotoč, který se stále otáčí a otáčí. Možná už máš chuť z něj seskočit a vytvořit si vlastní kolotoč a stát se tak svébytným pozorovatelem a tím pádem i tvůrcem? Kdyby to udělalo hodně lidí, ocitli bychom se u slavného (proslulého) příkladu se stou opicí: mohlo by tak vzniknout pole myšlenek zalité slunečním světlem. Země je opravdu plná světla, zářící a zdravá. Na ní žijí zdraví, šťastní, mírumilovní lidé. A i když to může znít šíleně: mohl bys žít v oblasti ohrožené tsunami, která je pravděpodobně i zamořená zářením. Kdybys však  žil skutečně svým vlastním životem, udržel sis svou pozornost, pak bys na takovém místě mohl žít bez ohrožení. Rozumíš tomu?

Nezávisle na tom se skutečně dějí velké změny v trojdimenzionálním světě formou sluneční aktivity a změny oběžné dráhy Země a sluneční soustavy. To jsou však trojrozměrné změny. Pokud reaguješ jako probuzený člověk, víš, že jednou nohou žiješ již interdimenzionálně, tedy v jiné realitě, to přece cítíš, že? Pak reaguj na trojdimenzionální jobové zvěsti také interdimenzionálně.

Tvoje Já v páté dimenzi nebo v ještě vyšších dimenzích tím nebude zasaženo. Je v jiné realitě. Prociť si teď tento okamžik v „oděvu“ páté dimenze. Jak se v něm cítíš? Možná by sis ten pocit chtěl vzít sebou do všedního dne a tím bys mohl měnit svou realitu.

Nyní mi nezbývá než se na závěr před tebou uklonit. Vážíme si tě, milujeme a ctíme, že jsi zde na Zemi, a pomáháme ti jít novou cestou. Díky za tvou službu!


V hluboké lásce a sounáležitosti
KRYON
 
Channeling obdržela Barbara Bessen v lednu 2012.
Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Německý originál na https://www.kryon-deutschland.com/channeling_jan12.html.
Pro www.novoucestou.cz přeložila Jana Sobotová.

Diskusní téma: KRYON - Pravda je...

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.