O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kryon – Přenastavení /Rekalibrace lidské bytosti

29.02.2012 20:13

Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z Magnetické služby. Zdá se jakoby to bylo před chvilkou, kdy jsem vám řekl, že v místnosti nastanou změny a já je cítím. Vlastností těch, kteří jsou na druhé straně závoje, je soucit. Ale vždy vyvstávají dotazy. Někteří se ptají: “Jak mám poznat, kdo mne navštěvuje? Mám z toho či z onoho obavy a když channeluji a otevřu ústa, nevím co se stane. Dovolují každé energii ve vesmíru aby do mne vstoupila?” A my vám říkáme: oh, jak je třídimenzionální myslet si, že andělé, kteří kolem vás stojí, by někdy toto dopustili! Když je to soucitná energie, pochází od Boha. Když není, pochází od vás. Tak je to jednoduché. Nepředstavujte si ve své mysli množství temných energií, které čekají, aby se na vás vrhly, protože je to lidmi vyrobena sugesce. Tak jste si polidštili Boha, že si nejste jisti ani tehdy, když vás Duch vezme za ruku.

Pojďme to dnes večer změnit. Vězte, že kamkoliv jdete, a můžete to nazvat jak chcete, ale máte doprovod. Je pro mne těžké vysvětlit jak se duše dělí, protože to zní jakoby to byla negativní věc, ale je to krásné. Vždy jste tři, kamkoliv jdete. Oh, vlastně je vás víc, ale tři představují hlavní skupinu. Jedno z nich je Vyšší Já, což je vaším jádrem. Jak mohu objasnit co je Vyšší Já? Je to jádro, Vy. Je vaše část, která vibruje ve vyšších vibracích. Není to nad vámi, ale spíše ve vás a toto “vy”, vibrující na vyšších frekvencích, otevírá portál, který je doslova spojnicí a nataženou rukou k Duchu. A to jste vy. Takže to je číslo jedna.
Pak je tam vědomá mysl, která představuje vaše biologické já. Teď tam jsou dvě části. Kolik je třeba, aby se vytvořila skupina? Vidíte? Jsou kvantové věci, které jste sotva, sotva pochopili, a do toho se počítá i pole, které je kolem vás a které je 8 metrů široké. Lidská bytost je úžasná.

Další část je vaše část, která zůstává na mé straně závoje a kterou úplně popíráte. Vidíte ji jako průvodce či pomocníka, na kterého jste úzce napojeni. Ale je to konstanta která vás spojuje s Bohem- vždy, kdekoliv jste.

 

2012

Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channeling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.
Energie která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channelingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny – protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

 

Nový objev

Toto nové vědomí vytváří nové objevy – pokročilejší vědu, pokročilejší myšlení a řešení pro věci, kterým říkáte základní lidská témata. Populační exploze, potraviny, voda, výroba energie – všechny tyto věcí se změní. Během dvou generací tu bude nové myšlení, nový způsob uvažování a nové objevy, a některé dokonce v průběhu přišitích 18 let. Ale změna probíhá a já vám chci říct, kdo ji nejdříve pocítí. Jsou to ti zde na těchto židlích, kdo poslouchají můj hlas a toto čtou, kdo byli na této planetě tolikrát a kdo jsou na starou energii zvyklí. Stará duše, začínáš se rozpomínat. Začínáš se rozpomínat na to, jaké to bývalo a jaké to znovu může být. Stará duše, začínáš se přenastavovat a je to buněčná změna ve 3. dimenzi.

Posuny energie o kterých hovoříme nebudou jakýmsi druhem esoterní New Age magie. Naopak, jasně ji uvidíte zakotvenou ve vládách a vědě. Uvidíte ji všude na planetě, když se energie začíná posouvat – odvracet od toho, co všichni očekávali. Pomalu. Řekl jsem to již předtím. Postupně země, které byly léta v izolaci, otevřou své dveře. Raději si teď všechno vyfoťte, protože nic nebude jako dřív. Postupně se k vám ostatním přidají a jejich děti se budou potkávat s vašimi dětmi a vy si uvědomíte, že máte mnoho společného a že oni nemají nízké energie, jak vám bylo řečeno.

 

Přenastavení biologie/fyzického těla

Předmětem dnešního a zítřejšího channelingu je přenastavení staré duše. Takže channelingy budou podobné a nebudou na sebe přesně navazovat. Nepotřebujete Díl I a Díl II. Řeknu vám všechno dnes a všechno zítra. Chci, abyste věděli, co můžete očekávat a s čím již někteří z vás pracují: přenastavení. Vaše biologická podstata se musí změnit. Musí dokázat absorbovat a pracovat a stát se součástí jemnější energie. Pokud se to má stát, musí dojít k přenastavení jádra, čili energetického centra.

Ti, kdo studovali mřížku, která představuje vzorcové energie kolem vás, přenastavení znají. Víte o vyvažujících energiích které jsou nutné k tomu, aby se lidé začali měnit. Víte o tom, co je omlazení těla, na což se ještě i dnes vzpomíná, o tom jak se dělí buňky a jak každičká buňka vašeho těla, včetně mozku a srdce a kůže regeneruje. Jsou stvořeny tak, aby regenerovaly a pokud jsou odstraněny, jsou stvořeny tak, aby se regenerovaly a pokud se poškodí, jsou stvořeny tak, aby zregenerovaly. Oh, lidé, znovu to říkám: není vám divné že mořské hvězdici může dorůst končetina a vám ne? Nemyslíte si, že je to divné? To se změní.

Nuže, když se všechno regeneruje, není vám to divné, že nemoc může způsobit změnu v myšlení člověka, a že vědci vám řeknou že mozkové buňky vymírají anebo se přesouvají anebo se mění anebo se otráví a že člověk dokonce ztratí vzpomínky na lásku? Kdy tedy je regenerace? Kde je oprava? Takto DNA není vytvořena, moji drazí. Buňky jsou vytvořeny tak, aby se vrátily do původní matrice a vytvořily novou, čerstvou buňku. Tak je to vytvořeno! Vaše věda to uvidí a vaše spirituální těla to uvidí a ti, co zde sedí na židlích se budou muset přenastavit, aby s tím mohli pracovat.

Přenastavení probíhá automaticky. Nemusíte o to žádat. Chci vám to zopakovat. Stane se to, protože jste staré duše. A proto jste tady. Nemusíte o to žádat. Ale očekávali jste, že k přenastavení dojde a vy si vzpomínáte. Ale možná to není přesně to, co očekáváte?

Je to nepohodlné! Někteří z vás pochopí ke komu míří tato zpráva, když vám začneme vyjmenovávat věci, které jsou méně pozitivní, a s nimiž se někteří z vás během přenastavovacího procesu setkáte. Jde o některé z vás, ne o všechny. Každá lidská bytost má svoji jedinečnou cestu, takže každý zakouší věci svým způsobem. Takže toto není obecně platný výčet toho, co se stane starým duším. Naopak, jsou zde možnosti mnoha příznaků přenastavení, které mohou staré duše zažít a které jsou tady a které jsou připraveny pokročit na této planetě dál.

 

Seznam

Někteří budete mít závratě. Je to jeden z příznaků přenastavení. Není v tom nic jiného a přejde to. Ale může to způsobit starosti, neboť ti kdo budou mít závratě mohou ztratit orientaci a to může dokonce zapříčinit pád. Takže co si počít s touto novu informací? Za prvé – vězte, že nemáte nějakou hroznou mozkovou nemoc. Za druhé – buďte při chůzi opatrnější! Dává vám to teď smysl?

Jsou zde i jiné věci. Budete mít problém se spaním – větší než normálně. Budete se budit ne jednou, ale dvakrát i vícekrát. Takže někteří z vás, kdo tyto věci již pocítili, vědí, co se děje. Je to přenastavení.
První otázka, kterou člověk položí zní: ” Jak dlouho to potrvá?” Odpověď je, potrvá to tak dlouho, jak to potrvá, oh ty má hustoto (Kryon se usmívá), myslím že teď máte o tom představu. Přenastavení potrvá tak dlouho, dokud potrvá a pokud s tím budete bojovat, potrvá déle. A ještě horší je, že pokud si vezmete proti příznakům léky, bude se to stále opakovat. Oslavujte to a žijte s tím. Řekněte svým buňkám, že to chápete a přijměte to, nebojujte s tím. Tím se to urychlí a dokonce to dříve odezní.

Každá jedna biologická jednotka, t.j. člověk v této místnosti je jiný a nyní řekneme něco, co jsme již delší dobu neřekli, ale co potřebujete slyšet. To, co funguje na vašem zdraví, vychází kompletně a úplně z vašeho akašického dědictví. Kde jste strávili většinu vašich životů? Možná to bylo v Asii? Možná v Indii nebo Tibetu? Možná to bylo na jižní polokouli? Každé z těchto míst a každá z těchto kultur měla jiné stravování, které vás udržovalo vyváženými a zdravými – a nyní jste v tomto životě na severní polokouli. Měli byste vědět, že jste výrazně ovlivnění druhem stravy, kterou jste měli v minulých životech.

Možná jste byli vegany. Možná jste jedli pouze obiloviny. Proto budou vaše buňky, aby byly vyvážené, chtít tuto potravu. Chápete? Jsou zde jiní, kteří pochází hlavně ze Severní Ameriky, z Evropy, kteří neměli nikdy takové stravování jako v Asii nebo na jihu. Proto nechtějí mít nic společného s potravinami těchto zemí. Poslyšte, proto neexistuje obecná odpověď na otázku “co bych měl jíst, aby to podporovalo moje duchovní zdraví?“ Neexistuje žádné “bych”. Místo toho existují dobré signály z toho “vrozeného” ve vás, co vám dává přehled, pokud jde o nejzdravější věci pro vaše tělo. Jinými slovy, naslouchejte vašim buňkám!

Takže, proč to zmiňuji? Protože budete dostávat od lidí rady ohledně toho, co jíst, abyste vylepšili to, co s vašim zdravím není v pořádku, jak se budete přenastavovat. Rovnou vám říkám, abyste je neposlouchali. Namísto toho jděte do sebe a dovolte, aby vám váš akašický záznam řekl, co pro vás bude fungovat. Nedivte se, když někteří budete alergičtí na věci, které jste vždy jedli. Řeknu vám: vaše tělo se přenastavuje. Tento poznatek bude pro vás potřebný, abyste se pohnuli kupředu, abyste se posunuli na místo, kde budete v rovnováze a v největší moudrostí.

Mnozí z vás možná nemáte rádi průmyslově zpracované potraviny, protože na to nejste zvyklí v souvislosti s vaší Akášou. Vidíte co vám říkám? Z hlubin své moudrosti, kterou jste pěstovali a se kterou jste kráčeli znovu a znovu ve svých dávných dějinách, vytáhnete šamanské energie a některé věci v souvislosti s tím přijdou – jako vaše vyvážená strava například – budete s tím muset nějak naložit. Nebojujte s tím.

Takové věci můžete očekávat. Jsou tady proto, abyste viděli a cítili. Vizte je takové jaké jsou: jde o přenastavení. Možná řeknete “ Drahý duchu, děkuji ti za toto přenastavení, za to že se staráš, abych věděl, kam chci jít a co chci dělat”. Člověče, jak se nyní přenastavíš, bude mít vliv na to, jaký se vrátíš v příštím životě. Již nikdy to nebudeš muset zažít znovu – nikdy. Akašické dědictví je mnohem více než genealogie lidí z nichž pocházíte (rodičů). To víte. Akašické dědictví představuje ty věci, které jste zažili ve všech životech, bez ohledu na geny vašich rodičů. Někdy se jedná o převažující a nejzávažnější věci s nimiž musíte zacházet. Ti, kdo zde sedí na židlích a naslouchají mému hlasu, začínají s těmito věcmi pracovat. Tak toto je další věc: Buďte připraveni na to, že tyto věci z minula se vynoří, aby byly vyčištěny.

 

Čištění minulosti

Možná jste v posledních několika životech neprospívali příliš dobře v lekcích života a nyní cítíte, že byste mohli být v tomto úspěšnější? Budete, neboť Země vás potřebuje. A nepotřebuje, abyste byli sevřeni strachem. Místo toho potřebuje, abyste si řekli :”Přijímám toto přenastavení. Bez ohledu na to, co se s mým tělem momentálně děje, pomine to. Jestli je to příliš, pomine to. Stojím zde na této planetě jako božská částečka – moudrý,vyladěný, patřím sem. Nastal můj čas. Buněčné struktury mého těla, poslouchejte: jestli je tu něco nepatřičného, ať to odejde. Odplavte to s odpadem. Vyplavte to, protože to vnímám jako nepatřičné, není to v souladu s energií Božské lásky. Ať do mého vědomí vstupují pouze milosrdné věci”. Možná že některým z vás se to bude říkat těžko.

 

Dobré zprávy

Takže nyní se podívejme na ty věci, které můžete očekávat na fyzické rovině, které nebudou tak zlé.
Za prvé: budete schopni zatočit s těmi nejhoršími návyky, které jste v tomto životě měli a zbavit se jich velmi rychle. Je to nová energie spolupráce spolu s energií Pracovníka Světla. Máte to? Oh, udělejme si přestávku a udělejte si chvilku na hluboký nádech, protože pracuji s těmi, kdo naslouchají mému hlasu a toto čtou, kteří prošli tisíciletími pronásledování, utrpení, mučení. Jsou zde ti, kteří byli upálení na hranicích. Bylo to proto, že energie, kterou jste na Zemi přinesli, nebyla v souladu s tím, co země prožívala. Svatí muži a ženy byli požádáni aby někoho vyléčili a potom museli jít za vesnici a skočit z útesu. Strach je takový. A vy jste zde. Znám vás. Vrátili jste se. Ale nyní se tato planeta začíná měnit, takže všechny věci, které jste na zemi s vaší akašickou zkušeností přinesli, začnou spolupracovat s novou energií.

Oh, zhluboka se nadechněte, protože začíná docházet k razantnějším projevům – ne okamžitě, ne dnes, ne v tuto hodinu; ale pomalounku. Tyto kvantové hodiny se začínají pohybovat vaším směrem. Země dostává jemnější, nadšenou energii. S ní jste se narodili. To je váš nástroj. V minulosti byl považován za divný, cizí, představoval slabost. Byli jste ostrakizováni. Někteří jste byli vypuzeni z rodiny. Já vím, kdo je zde. Říkám vám, že v této nové energii se na vás mohou začít dívat jinak a uvidí, že jste se stali jemnějšími, a ani nebudou vědět, že jsou to oni, kdo se změnili.
Začnou fungovat věci, které dříve nefungovaly. Máte návyk, kterého byste se chtěli zbavit? Je to způsob vašeho myšlení nebo způsob jak jíte? Je to to, co vkládáte do těla? Je to to, co kouříte? Zabíjí vás to a vy to víte? Víte, ke komu mluvím, drazí. Chcete to změnit? Tak vám říkám, že to, co děláte v této energii, se bude projevovat ve vašem těle odlišně, i když jste to zkoušeli již dřív.

Poslyšte: nikdo z vás nesmí říct, staré duše, moudré duše, nesmíte říct: Já to zkoušel a nefungovalo to. Pokud to uděláte, bude to jakoby mluvilo dítě, které nezná jak fungují věci. Místo toho řekněte: “Nyní to již vím líp. Budu to manifestovat, neboť mé tělo naslouchá. Nastal můj čas.“

 

Energie spolupráce a její používání

Takže toto přináší nová energie: spolupráci. Věci půjdou lépe a lépe budou plynout. Pohnou se dopředu, ne dozadu. Když vyslovíte slovo o tom, co chcete v životě mít a započne tento proces, mnozí z vás hned uvidí pozitivní vývoj věcí. Klíčem je synchronicita. Jděte tam, kde se tyto věci mají uskutečnit. Nepokoušejte se něco manifestovat a potom se zavřít do komory a čekat na to. Namísto toho jděte do míst, kde myslíte že se ty věci stanou. Rozumíte? Tam budou odpovědi, neboť tudy budou zrovna procházet ti, kteří budou mít pro vás řešení! Hledají vás, zrovna jako vy hledáte je. Neschovávejte se. V procesu předělávání mají lidé sklon se ukrýt, protože se necítí moc dobře.

 

Běžná nachlazení

Budete častěji nachlazeni. Proč k tomu dojde? Ale pak se rychleji vyléčíte – a proč se tak děje? Nachlazení člověka bylo vždy důsledkem přenastavování a změn jeho fyziologického procesu. Nachladnout je nutné, proto to nemůžete “vyléčit”. Musíte tím projít. Obyčejné nachlazení je opakující se příležitostí k tomu, aby se imunitní systém opravil sám. To jste snad nevěděli? Proto, když jste takto nachlazení, nedostáváte léky. Je ve vás plán, nastavení, které vás upravuje. Tvoří se ve vás určitým způsobem systém, který vám pomůže, a to se musí se zopakovat. Nebuďte šokováni, když chytnete rýmu a řekněte si: “No, nemyslel jsem si, že to na mně znovu přijde, protože jsem zrovna jednu již prodělal”. Takové je přenastavení.

To jsou věci o kterých jsme vám chtěli říct, abyste věděli co se děje a nebáli se jich. Je mnoho pozitivních věcí které představují opravdu pozitivní energie, které se odehrávají na planetě a které vytvářejí pro lidstvo skvělé příležitosti. To je energie, která podporuje Pracovníka Světla. Není již třeba plavat proti proudu, milovaní.

No, každý z vás je jiný, a já vím kdo jste. Klíčem je oddanost. Tyto věci nemůžete dělat jen tak ledabyle – ale to víte, že? Když se dáte do manifestování toho, co v živote potřebujete, Univerzum naslouchá. Když můžete přijímat zprávy z mé strany závoje, já vám řeknu, co již možná víte. Nemáme hodiny. Takže já k vám hovořím TEĎ.

Vidím energii v této místnosti, a vidím, kdo je zde. Vidím starou duši. Mluvím k Tobě v Teď. Takže je na tobě, co dělají tvé hodiny a jak dlouho to ve tvé realitě potrvá. V mé realitě již k tomu došlo… je to již hotovo, protože nejsilnější možnosti se stanou manifestovanou realitou. Vidíte to takto? Můžete odsud odejít s tím, že ve vaší mysli je věc již uskutečněna? V této místnosti je energie, která se sama právě teď vysílá do míst, kam se potřebuje dostat.

 

Co očekávat z duchovního hlediska

Co můžete očekávat z duchovního hlediska? Toto přenastavení je o schopnosti zůstat na této planetě ve zdraví a štěstí, bez dramat strachu. To, co si o tom stará duše pamatuje, je potenciálem této doby.
(přestávka)

Můj partner již dříve zmínil ve své přednášce, že pro něj je jedna z největších záhad, proč řeší staré duše otázky sebeúcty. Ve své nevědomosti zde (Lee) stojí a říká, že nemá potuchy, proč to tak staré duše mají. Řeknu vám proč: protože jste byli biti po stovky let! Pokaždé, když se pohnete o dva kroky dopředu, jste zahnání o jeden zpátky, někdy i o pět. Takže přicházíte do tohoto života a co očekáváte? Velmi málo. Protože někteří z vás, již když mají pouze začít s projektem, máte v sobě hlásek který říká:”Oh, věděl jsem, že se něco stane”. Příliš toho nečekáte, že? Je to proto, že ve starší energii se všechno co jste dělali, setkalo s odporem. Všechno. Kdykoli jste chtěli navrhnout něco pozitivního, co by mohlo pomoci, vám bylo řečeno, že jste zbloudili. Kdykoli jste v nějakém složitém problému viděli duchovní moudrost, nikdo jiný ji neviděl. Neměli zájem. Stále a znovu jste byli osamoceni. Když se věci zavařily, vy jste volali po tom, aby byly řešeny. Většina ostatních volala po zbrani. Nyní říkáme, že se to mění.

Takže, z duchovního hlediska, se budete mít víc rádi a nyní máte příležitosti tak činit, protože ve vás je vesmír, zvaný buněčná struktura, s triliony částeček DNA. Tyto částečky začínají reagovat a začínají být připraveny na zadání vašich instrukcí. Ruka se již, tak řečeno, chystá vydat pokyn vaši buněčné struktuře a buňky řikají: “OK, ty jsi šéf. Co budeme dělat?”

 

Klíč k sebeúctě

Sebeúcta je program. Je to program! Je to informace získaná ze zkušenosti, je to něco co je naučené. Můžete to přeprogramovat! Musíte si pouze říct co chcete. “Drahá buněčná strukturo, můžete říct, zasloužím si být tady. Nastal můj čas. Mám to, co chtějí i druzí. Je to má doba. Jsem v plánu Země důležitý. Zasloužil jsem si pochvalu. Je moje doba. Drahá buněčná strukturo, zbav mne nevhodných emočních záležitostí, které mně zdržují na mé cestě vpřed ke kráse a síle. Síla o které hovořím, je má schopnost tvořit soucit a světlo všude kudy chodím.”

Vaše buněčná struktura se usměje, podá vám ruku, která na vás již čekala a řekne: “V tomto spolutvoření jsme tvými partnery. Pojďme na to.”
Nepohodlí?

Přenastavení. Bude mít náročné a krásné vlastnosti. Jak se budete cítit, když najednou budete více osvícení a budete mít víc informací? Budete mít pocit, že jste víc součástí Boha – i když s rýmou (Kryon se usmívá). Někdy upadnete, a budete se muset smát. Biologie je taková. Posun trvá nějaký čas, měsíce, možná víc.

Takže, když se budete setkávat s věcmi týkajícími se přenastavení a nepohodlí, vězte, proč zde jsou. Takže v tu samou chvíli oslavujte to, co je ve vás, což je větší soucit, který začíná fungovat ve vašem životě. Věci budou fungovat líp.

 

Svobodná vůle a celkový obraz

No, takže toto všechno vychází z toho, že jste obdrželi informaci a vy se jí chopíte a budete ji manifestovat. To znamená, že se bude dít vaše svobodná vůle. Pokud si této informace nebudete všímat, stane se velmi málo. Jste přece staré duše a máte svobodnou vůli.

Nakonec vám položím obyčejnou otázku týkající se tohoto přenastavení: “Kryone, říkáš že se energie Země posouvá. Znamená to, že to bude pociťovat celé lidstvo. Je to tak?” Ano. Celé lidstvo to bude cítit. Uvidíte to ve způsobu, jakým budou odstraněny vlády a jak budou znovu vytvořeny. Budete to vidět ve způsobu jiného myšlení. Uvidíte to ve způsobu jiného myšlení, jak vám to již řekl můj partner během channelingů v minulosti.

Režimy starých energií se neobnoví, ale rozhodnou se změnit. Společnosti, které ve svých způsobech trvaly 1000 let se rozhodnou najednou změnit. Spolupráce a jednota se stanou normou v průběhu dvou generací. Jednoho dne přijde doba, když se otočíte ke dnešku a řeknete: “Byli jsme barbaři.” Taková je to změna.

 

Načasování a budoucnost

Na druhé straně závoje jsem v TEĎ. Nemám tady žádné hodiny. Jenom vám říkám to, co vidím. Vidím ozdravenou planetu, nakonec s novou vědou. Vidím planetu, kde není žádná dlouhodobá nemoc a kde otázka čisté vody není žádné téma. V žádném případě! Vidím dobu, kdy všichni lidé mají elektřinu a je lehké ji získat a není drahá, kdy si můžete vytápět domovy lehce a dobře. Toto všechno jsou věci, které jsou nejsilnějším potenciálem v kvantové polévce manifestace. Ale hodiny vám dát nemohu.

Co vám MOHU říct je, že se tato Země sama přenastavuje a že se objeví různá témata. Některá budou politická, a některá budou, co se týče rekalibrace, na tom trochu hůř a Země to pocítí. Stanou se všichni osvícenými? Ne. Vy, staré duše, představujete méně než půl procenta lidské populace, a vy zažehnete tu sirku v temnotě. Řekli jsme vám o tom již dříve: stanete se nositeli světla v temnotě, kdy pár světýlek umožní, aby všichni lépe viděli. To je vaše práce, jenom ta práce bude lehčí.

Hovořím v TEĎ. Nemohu vám dát hodiny. Prosím, pochopte smysl toho všeho, když opustíte tuto místnost. Vizte možnosti a nečekejte na denní novinky a na to, že se věci stanou zítra. Lidská bytosti, nezlob se ve svém rychle pracujícím vědomí. Bůh je trpělivý, měj také trpělivost. Cožpak to nestojí za to, že jsi žil tolik životů, že teď přijdeš a dáš tomu všemu šanci?
V této místnosti jsou tací, kteří přemýšlí o tom, jak dlouho budou žít, vzhledem k tomu, co se nyní děje. Víte o kom mluvím. Řeknu vám, že vidím potenciál velmi dlouhého života. Stále jsou zde ti, kteří by mi mohli říct: ”Ano, ale, ano, ale, ano ale….”. Bez ohledu na to, co vám řeknu, někteří budou mít výmluvu, proč to nemůže fungovat. To k vám mluví stará energie. Změňte se! Začněte vidět to, co je možné a změňte to na to co JE.

 

Faktor kvantovosti

Nakonec tohle: Čím více se bude věda dívat na strukturu atomu v malém, a pak se podívá na vesmír ve velkém, začne vidět souvislosti. Vaše věda začíná vidět, že není žádná nahodilost v tom, co se zdá být nahodilostí 3D. Místo toho vidí inteligentní design. To znamená že to, co nazýváte stvořením, t.j způsob jak byly věci vytvořeny, bylo zaměřeno na život, zaměřeno na soucítění. To co vidíte, je dílem Boha. Nelze již déle popírat existenci Stvořitele.

Když se pohroužíte do sebe a budete se zabývat sami sebou, chci abyste viděli v sobě totéž. Je na čase pochopit, že vy nejste dílem náhody. Váš život není výsledkem náhody. Věci se vám nedějí náhodně. Dějí se vám tak, jak je tvoříte. Je zde systém a může být řízen a programován a přeprogramován. To je manifestace.

Ostatně, toto je lekce pro celé lidstvo – vytvořit uzdravenou Zemi, stvořit mírovou Zemi, a ve zdraví a tvořivosti jít na místa o nichž jste ani nesnili. To je začátek. Nemám hodiny. Ale vidím největší potenciály a ty vám dnes předávám, když můj partner sedí před vámi. Potenciály které vidíme, jsou větší než loni. Když se Pracovníci Světla přenastaví v lehkosti, mohou proces urychlit. Nebojujte proti tomu.

Takže, když opustíte toto místo a život se vrátí do normálu, a nastoupí rutina, můžete se ohlédnout zpět na těchto pár minut, které jsme strávili spolu a říct si: “Přál bych si, abych tyto věci dokázal”. Tak lehce sklouzáváte do staré energie a neuvědomujete si, kdo jste! Proto je potřebné přenastavení, abyste tímto způsobem již nemysleli. To, co se děje v multidimenzionálním stavu má co dělat s vědomím mimo čas a prostor. Jenom, když kráčíte po této planetě a udržujete světlo, vytváříte energii o které jste ani nevěděli že ji máte. Proto chceme, abyste zůstali zdraví, bez dramat a strachů. Ti, kteří mají pocit že nedělají pro planetu nic, žijí v černobílém světe, zatímco kolem sebe rozprašují barvy.

Tak si stanovte cíl, přejete-li si to, protože to lidé mají rádi. Ale chci vám říci toto: jsou mnozí kteří se mění již pouze tím, že žijí a mají soucit s druhými, kteří jsou kolem nich. Někteří zde v místnosti jsou učitelé, někteří channelisté, a někteří jsou léčitelé. Někteří o to nemají zájem a já vím kteří to jsou, protože tato zpráva není pro všechny. Stojíte nad propastí možnosti, kvůli které jsem sem přišel. Proto je tu Kryon – abych vám pomohl přejít přes most. Gratuluji vám, že jste došli tak daleko.

Stará energie se bude bránit, milovaní. Počítejte s tím, ale tentokrát počítejte s tím, že vyhrajete. A vyhrajete. Protože letos, v roce 2012, začínají mít Pracovníci Světla převahu. To znamená, že světlo začíná být vidět a semena, která byla zaseta před dávnou dobou začínají přinášet sklizeň.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: www.kryon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Kryon – Přenastavení /Rekalibrace lidské bytosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.