O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kryon – Přesun moudrosti

06.02.2012 14:53

Zdravím, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. Proces byl zahájen – a mluvili jsme o tom již mnohokrát. Informace, kterou vám chci dát, byla již jednou předána. Ale nepředal ji Kryon a nebyla předána ve španělštině, takže nyní vám sdělíme shrnutí – což nepotrvá dlouho. Je důležité, abyste to slyšeli a aby to slyšeli i druzí, aby všichni pochopili, co to všechno znamená.

 

Tato informace nebyla předána komplexně a proto může být snadno pochopena nesprávně. Je to informace, která se vztahuje k vaší oblasti (Peru) a je esoterická. Tak začněme.

Opakování

 

Předpověď velkého posunu

Na planetě probíhá velký posun a jedná se o pomalý, hluboký posun lidského vědomí. Před 22 lety jsme vám o tom řekli v prvním záznamu “Kryon, Kniha I”. Část Kryonovy energie byla vytvořena za tím účelem, aby vám dala pochopení, informaci a lásku o věcech a k věcem, které jsou na planetě nové. Toto je jedna z nich. Přestože je nová, není nečekaná.

Před 22 léty jsme začali mluvit o pohybu, který se kolem vás odehrává. A dnes vám bylo ukázáno, jak byla celá záležitost přepsána a zaznamenána (již dříve, během tohoto setkání). Řekli jsme, že Kundalíní planety je v pohybu. Nikdy nepoužíváme slovo had, ale nyní tak učiníme. Bylo to staré proroctví, ale nejednalo se o proroctví těch, kteří jsou zde. A ti, kteří toto uslyší by měli vědět, že mluvím z Peru.

Tato speciální proroctví většinou pocházejí od obyvatel severní polokoule. Mnohá hovořila o tomto čase jako o pohybu energie. Některá proroctví pochází od Mayů a některá až z úplného severu. Hovořila o tom, že přijde doba možností, nádherné změny planety Země. Bude to vědomý posun, který začne pohybem Okřídleného Hada směrem na jih. Nyní je důležité, abyste pochopili proč se to děje a co to ve skutečnosti znamená. (Kryon Kniha 8 – 2000 – strana 341 “Cesta Okřídleného Hada”)

 

Tři mřížky

Na planetě jsou tři mřížky a o všech třech jsme nedávno hovořili. Jedna z nich je magnetická mřížka. Přišel jsem v r. 1989 a to, co byste označili jako vědomí mého partnera a já jsme splynuli v jedno, abychom vám mohli předat zprávu. Řekli jsme vám, že magnetická mřížka planety se v příštích 10 letech pohne víc než v uplynulých 100 letech. Bylo to znatelné již v roce 2002. Věda to zaznamenala a je to měřitelné obyčejným kompasem. Magnetická mřížka se pohnula a my jsme vám řekli, že se tak stane.

To byl pouze začátek, protože je to propojeno s dalšími dvěma mřížkami planety, které jsou taktéž neviditelné. Druhá se jmenuje krystalická mřížka. Třetí nazveme Gaia. Všechny jsou spolu propojeny, ale nejdynamičtější je krystalická. Krystalická mřížka reaguje na lidské vědomí a na tzv. Kundalíní planety. Je to energie, která se pohybuje a rozplétá, ale pouze, pokud je k tomu vyzvána prostřednictvím multidimenzionální energie zvané Lidské vědomí. To se stalo a nyní si vysvětleme, proč k tomu došlo.

Může se to zdát příliš zjednodušené, ale již mnohokrát jsme zmínili, že planeta není v rovnováze. Rovnováha, o které hovoříme, je rovnováha mezi mužským a ženským vědomím. Tuto informaci jsme vám dali před léty. Řekli jsme vám, že na planetě je těžká převaha mužského prvku. Není to vyvážené. A to ovlivňuje mřížku, a planetu a Gaiu. Ale lidstvo vytvořilo na planetě tuto energii během svého historického vývoje. To se teď mění, protože lidé se mění. A když se mění lidé, mění se i Gaia.

Nepleťte se: to nemá nic společného s muži a ženami. Má to co do činění s vědomím mužů a žen. V poslední Kryonově informaci o 12 vrstvách DNA jsme popsali jednu hlubokou vrstvu DNA, která existuje samostatně. Neřekneme vám její číslo v pořadí, protože chceme abyste ji sami našli a odhalili – a abyste se pak smáli synchronicitě numerologie. Jmenuje se Moudrá Božská Ženská. Neprolíná se s žádnou jinou vrstvou, tak jako některé jiné. Je jemná a sladká. Je to mateřská energie – vlastně je víc než to.

Co se dnes děje v tomto posunu vědomí je, že se začínají měnit specifické energie. A znovu: může se to zdát jako příliš zjednodušené, ale má to co dělat s magnetizmem a také s lidským vědomím. Existuje v tom systém, který se vám zdá značně nevěrohodný a který se týká všech zemských energií které na sebe vzájemně působí jako katalyzátory. Jak se pohybuje lidské vědomí, pohybují se i zemské mřížky – tj. jedno ovlivňuje druhé.

 

Charakteristiky Severní a Jižní Hemisféry

Severní hemisféra planety obsahuje více toho, co bychom označili jak mužská energie planety. Jižní hemisféra má více ženské energie. Tato informace vám již byla předána dříve. To je polarita a dokonce dualita planety. Když se začínají měnit lidské bytosti, začíná se měnit i planeta a energie mřížek. Takže největší změny týkající se zemských mřížek se odehrávají jako reakce na lidstvo.

Všimněte si, že nerovnováha lidstva a nerovnováha zemských hemisfér je patrna v dějepise. Většina velkých válek a všechny světové války začaly a byly bojovány většinou na severu. Tam se odehrávala většina bojů. Tam se, zas a znova, odehrávalo porobování národů. To byla rovnováha planety a mužskou válečnou nerovnováhu můžete velmi zřetelně vidět na severní polokouli.

Většina válek na jižní polokouli byla zapříčiněna těmi ze severu, kteří přišli ovládnout a zotročit. Vidíte, o čem hovoříme? Uvažovali jste někdy o tom? Severní polokoule má těžkou mužskou energii, ale ne nadlouho.
Teď, pokud je pravda, že se planeta ve svém vědomí začíná sama dostávat do rovnováhy, co myslíte že se děje? Odpověď je, že začínáte pozorovat vyvažování mužského a ženského vědomí. Znamená to, že mužské bytosti planety se stávají vyváženějšími. Znamená to, že ženské bytosti planety se stávají vyváženějšími. To znamená, že se lidstvo stává vyváženějším.

 

Začátek konce války

Existuje rčení které říká” Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své děti do boje”. To se stalo definicí “mateřské energie”. Řeknu vám jiné rčení: ” Kdyby byl ve světe vyvážen mužský a ženský prvek, lidé by nikdy neposlali své děti do boje”.

Vyvážení mužských a ženských energií v mřížkách znamená, že se určitý druh zemské energie dá do pohybu. Kundalíní se musí hýbat. Byla na místě tak dlouho na severní polokouli – v Indii a Tibetu. Mnozí říkají, že tam bylo centrum spirituální moudrosti. Skutečně, byla tam moudrost, a to pomáhalo vyvažovat těžkou mužskou energii, ale přitom to samo získalo těžký mužský charakter.

Kolik ženských vůdců vidíte mezi mnichy a u jiných duchovních řádů v těchto oblastech? Odpověď je, že skoro žádné.

Jižní polokoule představuje ženskou energii planety. Kundalíní sa dala do pohybu v reakci na lidstvo a roztáčí se a ocas hada bude na konci Chile. Střed (Okřídleného) Hada je v Peru. (Kryon Kniha 8 – 2000 – strana 341 “Cesta Okřídleného Hada”)

 

Nejde o posun moudrosti

Na rozdíl od toho, co vám možná bylo řečeno, to nemá nic společného s posunem moudrosti na jižní polokouli. Poslouchejte. Co tu je (v Peru)? Kdybyste se zajímali o zdejší historii, našli byste moudré, božské ženství! Je všude. Nedaleko odsud v horách je místo, které byste nazvali hlavním městem moudré, božské ženskosti planety (Machu Picchu). Bylo to ignorováno! Tato pravda ležela zde neznámá, pouze místní farmáři o ní věděli a v jejich očích nešlo o žádný objev. Neviděli to zaslepené oči dobyvatelů (Španělů), kteří se v oblasti pohybovali a nikdy to nenašli. Lidstvo na to nebylo připraveno a nyní je.

Budou tací, kteří vyslechnou tuto zprávu a řeknou “Moudrost Tibetu se přesouvá do Peru”. Tak to není. Ale srdeční čakra Země, což je Kundalíní, nyní začíná hledat druhé centrum vědění, které bude vyváženější. Posunuje se do místa, kde převládala něžnější forma moudrosti. Hledá moudrost božského ženství.

Takže Země je připravena vzít tuto moudrost a otevřít portály tohoto místa. Během tohoto procesu bude vědomí planety změněno ještě víc. Čekalo na to.

 

Opravdová energie Machu Picchu

Místo, které nazýváte Machu Picchu (což je vaše pojmenování, nepojmenovali to tak jeho stavitelé) představuje sladkou energii. Je to bezpečná, a děloze podobná energie. Je nádherná a proto tam mnozí začali přicházet. Jsou touto energií přitahováni, protože věděli, že přichází.. Staré duše ze všech koutů světa ji chtějí pocítit. Chtějí vylézt na skály a oslavit ji. Je to nová země. Je čas, aby moudrost, která zde byla odjakživa, byla umístěna do krystalické mřížky planety a sdílena všemi.

Zrovna jsem vysvětlil pohyb Kundalíní, energie Okřídleného Hada. Činí tuto oblast ctěnou. Vždy byla na to připravena. Oslavovali jste sté výročí objevení Machu Picchu – to je vše. Je to pouze zlomek historie severu. Bylo skryto a teprve nedávno odkryto. Bylo připravováno, chráněno, a nyní je připraveno k tomu, stát se hlavním městem moudré, božské ženskosti na planetě.

Jsou zde tajemství, která možná nebudou nikdy odhalena. Jsou zde ti, kteří reprezentují Sedm Sester, které se ještě neprojevily ani samy sobě. Probíhá zde probuzení a někteří z lidských šamanů v této oblasti o tom vědí.

Peruánci, slavte! Protože to je to, na co některé staré duše čekaly. A proto je zde vůči tomu odpor. Odpor je proto, že stará energie která se zde nachází, to nechce přijmout. Stará energie sem přišla před dávnou dobou ze severní polokoule a je nevyvážená a vy to víte. Nedělá čest zemi, vzduchu ani vodě.
Takže zde bude posun a změna a odpor. Buď na to připravena, stará duše. Oslavuj to, co se děje a připravuj budoucí generaci na to, co přichází. To je zpráva, kterou vám dáváme. Je ucelenější než jak byla dána dříve, a vysvětluje vám, proč je pozměněna. Přidáváme to dokonce do vaší DNA, protože ta je v módu zapamatování si a čeká až se to stane.

Konečně, jsou tací, kteří této zprávě nechtějí rozumět. Pro ty říkám, že to není nutné. Místo toho vězte toto: Boží láska je ve vás a ona chce, abyste odešli jiní než jak jste sem přišli. Nemusíte pochopit všechno ezoterické. Pouze vás žádáme, abyste procítili, co je pravda.
Bůh vás zná a my se vám klaníme. Nastal váš čas.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: www.kryon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K z audio záznamu živého channelingu. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Kryon – Přesun moudrosti

Datum: 08.02.2012

Vložil: pavlosi

Titulek: komunikace

Doufám , že zprávu zveřejníte, děkuji.
Diskuzní příspěvek se neobjevil , tak jako při prvním vložení a tak ani nevím , zda Vám byl doručen.

Datum: 08.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: komunikace

... nic se neobjevilo, příspěvky jdou automaticky a my do nich nezasahujeme, pokud nejsou urážející. Když tak to pošlete po dalším marném pokusu do mailu a my to tam dáme.

Datum: 07.02.2012

Vložil: Judita

Titulek: jednota

Dobry vecer preji
Ja se tedy ptam ktera vrstva DNA ovlivnuje kolektivni Vedomi Lidstva?
Judita

Datum: 07.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: jednota

.... no nemyslel jsem si to, že zrovna Vy se Juditko zeptáte (smích) Máte nástroje, tak si to zjistěte a podělte se s námi o to. Nelze neustále jen ukazovat a dávat. :-)

Datum: 06.02.2012

Vložil: Pavlosi

Titulek: jednota

A zde žádný pochyb není. A tak to je. Díky Kryonovi, Mirce i Vám!!

Datum: 07.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: jednota

Pokud jste četl Pavlosi, co kolega PN napsal v úvodu k článkům o AA Urielovi a k Pokoře, tak by Vám mělo být více jasno. Nediskutoval jsem u tohoto článku a nebudu u dalších, protože měli byste především Vy čtenáři diskutovat co berete a co ne. Popřípadě hledat co která info vlastně znamená. Já osobně například bych se ptal která že to vrstva DNA ovlivňuje kolektivní Vědomí lidstva....?!
Kdykoliv se zeptám nebo začnu diskutovat na jiných stránkách , začnou to brát jako osobní útok a především poučovat především Ti co nic sami nevědí. Kdyby to alespoň bylo poučování, ale ono to je ve stylu "Brách o ty to nevíš? Brácho tohle musíš sám!" U nás takto nepostupujeme, když víme říkáme jak to vidíme, když nevíme, klidně napíšeme že nevíme. Ono časem tu odpověď někdo z nás dostaneme, protože se tím zpravidla hodně v čase a prostoru i mimo ně zabýváme. Píši o tom, protože je to metoda .... ptáš se dostane se ti odpovědi, Ťukáš, je ti otevřeno.

K vlastnímu článku o pohybu zemské hadí síly se nevyjadřuji, protože je to možné a je to mimo můj obor zájmu, ale když jsem se podíval na energii Makču Pikču(foneticky napsáno), nemám pocit přibívající energie, spíše naopak. Mohu se ale mýlit, protože již před cca 20 lety jsem měl vizi, že za cca 150 let bude centrum civilizace zde na Zemi na jihu nynějšího Amerického kontinentu, tedy se to tak nějak i shoduje. Jestli to tak bude neřeším ani s civilizací a ani nyní s hadí energií Země....