O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

KRYON - Proces (základní článek + rozšíření)

22.01.2012 09:43

Další z dnešní série článků, který stojí za to si přečíst a nejen přečíst....  LK

 

 

Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills, stát Kalifornie, 4. prosince 2011

Na pomoc čtenářům byl tento channelling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství sdělené v Laguna Hills, 4. prosince 2011.
Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Co by vedlo lidské bytosti, aby seděly na takovém místě jako je toto? Zamyslete se na okamžik... aby se staly natolik vícerozměrnými (multidimenzionálními), že by uslyšely slova z druhé strany opony? Ovšemže by se našli takoví, kteří by vás pokládali za blázny za to, že tady jste, a já vám na to odpovím, staré duše: není to doktrína; není to systém víry; je to absolutní poznání boží lásky. Toho, kde je domov a co je pravda. Je to poznání, že je ve vás jiskra Stvořitele, kterou nelze popřít. Odborníci tvrdí, že 85 procent lidí na této planetě věří v posmrtný život. Pokud mají pravdu a je tomu tak, musí to být více než jen zbožné přání, ne? Co když jde o intuici?

Co se stane, až zemřete? Odpověď, staré duše, je tatáž jako vždy, když jste zemřeli předtím. Tato pravda je skrytá, jak by tomu mělo být. Tato tajemství opravdu nejsou k mání, jak by tomu mělo být. Neboť zkouškou pro vás je zjistit, kým jste. Bylo tomu tak vždy a je ironií, že staří lidé jsou častými hledači této pravdy, jen aby ji měli tak prchavou, tak prchavou.

A tak bych chtěl dnes večer vybudovat most. Chtěl bych vám říci trochu více  o tom, čemu čelíte, a o některých procesech souvisejících s dotekem tváře Stvořitele uvnitř vás.

Ještě předtím vám chci sdělit něco očividného. V době konání tohoto setkání, kdy k vám hovořím ve vašem časovém pásmu, se nacházíme na konci roku 2011. Ještě to není rok uprostřed přechodu a slunovrat ještě nedorazil do bodu, kde byste jej slavili. Takže je to dobrý čas poblahopřát těm starým duším, kteří slyší a čtou.

Už jsem to řekl předtím, když jsem seděl zde v této místnosti. Pozval jsem vás, abyste nahlédli až do vlastní Akáši. Pozval jsem vás, abyste pocítili to, co by bylo důvodem vašeho příchodu. Dovolte mi to říci jednoduše: Starý brachu, bez ohledu na to, kolikrát jsi tady byl, byť v tomto životě, musel ses probít starou energií. Mnozí vědí, co mám na mysli. Nebylo to snadné. Ztratili jste přátele a rodinu a kolegy pro to, čemu jste věřili. Protože jste prohlásili, že "bůh je uvnitř", nechtěli jste nezbytně schvalovat třírozměrnou doktrínu, která omezovala vás a vaše vyznání, vaše víry a vaši lásku. Namísto toho jste chtěli rozšířit svou skříňku, do níž jste byli vloženi, a řekli jste "Věřím, že jsem Bohem. Kousek a část mne je součástí hvězd. A tím jsem." Dostalo vás to do nesnází a my tam byli.

V těchto uplynulých letech, možná v těchto uplynulých měsících, probíhal velký přechod. Je to přechod struktury této planety, která se dostala více do souladu a zarovnání s vaší energií než kdykoliv v kterémkoliv z vašich životů. A to jste si vždy přáli; v to jste vždy jako pracovník světla doufali.

Věděli jste intuitivně, že existuje silný potenciál, v němž přijde čas na této planetě, kde energie začne pracovat pro vás. A teď můžete pomalu sledovat, jak to funguje. Pomalu můžete sledovat vládní špičky, že začínají uvažovat jinak. Můžete vidět, že i lidé v ostatních zemích to požadují. Pomalu můžete sledovat, jak lidé začínají přemýšlet jinak, pokud jde o finance. Pomalu to přichází. Gratuluji těm z vás, kteří čekali. Toto bude skvělá energie pro manifestaci. Je to lepší než cokoliv, co proběhlo předtím.

Rada na začátek

Poskytnu vám něco, o čem můžete přemýšlet, ještě před začátkem lekce: Co je tím, co jste zavrhli? Co jste zkusili a ono nefungovalo? Co bylo vaší vášní, ale ve své mysli jste to zavrhli, neboť jste došli k názoru, že by to nefungovalo nebo na to nebyl ten správný čas? Dobrá, ten čas nastal právě teď!

Hluboko v této místnosti existuje studna znalostí, která je Akášickým záznamem všech, kteří jsou přede mnou a buď slyší nebo čtou. Představuje životy, které byly prožity, a vědění, které bylo získáno. Je to zkušenost, kterou jste všichni prošli, a nyní se může objevit a stát se součástí skutečné Akáši této planety [součástí planetární reality].

To vše lze nyní vloženo do toho, co bychom nazvali Krystalickou Mřížkou. Proto jste tady, abyste vytvořili to, co znáte a chcete ukázat. I já vám, stará duše, řeknu, že proto uvádíme, že méně než půl procenta z vás se tak musí stát pracovníky Světla pomáhajícími šířit světlo, aby se Země proměnila. Semínka jsou sázena právě dnes. Pro lidské pokolení už nadále neplatí otázka "Dokážu to?" Dokážete. Dokážete.

Práce se záhadou

A nyní skládáte puzzle a pohybujete se přechodem, o kterém jsme slíbili, že přijde - a tady je. A nyní jen pomyslete: Až se dostanete do druhé části roku 2012, budete mít před sebou ještě dalších 18 let, kdy se budete stále nacházet v energii galaktického uspořádání. Je to okno v délce 36 let a vy se nenacházíte ani v jeho polovině [mluvíme-li o precesi rovnodenností].

A pro Ducha to znamená toto: V tomto okně uspořádání je vytvořena energie, která je naprosto zvláštní a znovu se neobjeví po dobu 26.000 let. Máte ještě dalších 18 let na to, abyste změnili tuto planetu v této zvláštní energii zhmotnění. Abyste zasadili semínka. Již to děláte. Již k tomu dochází. Pro konec oněch 18 let vám poskytnu proroctví: počátek skutečného míru na zemi na Blízkém východě.

Uvidíte řešení záhad, které jste nikdy předtím neviděli. Během této doby budou lídry mladí lidé, kteří jsou nyní v teenagerském věku. Budou na cestě vzhůru. Budou přemýšlet o koncepcích, o nichž byste vy ve starší energii přemýšlet nemohli. Budou řešit záhady, o nichž jste prohlásili, že jsou neřešitelné. Bude existovat technologie, jež pomůže planetě způsoby, o kterých se vám ani nesnilo. To je proroctví na 18 let, o nichž mám povědomí, že přicházejí, a vidím, jaké jsou největší možnosti planety v této době – a to díky tomu, že se staré duše probudily a udělaly svou práci. Jak se vám to líbí?

Co můžete udělat?

Promluvme si nyní konkrétně. Můžete si říci: "Co mohu udělat? Co se ode mne očekává, že udělám?". Jsou tady takoví, kteří hledali po celý svůj život. Jsou zde lídři, lidé konající semináře a dokonce i léčitelé. Ale oni hledali a ptali se: "Jak mohu přejít most? Jak se mohu dostat k tomu, co je uvnitř, co je drahocenné a co je Bůh? Vím, že to je zde, ale myslím, že jsem selhal. Nenašel jsem most." Takže o tom hovořme. Diskutujme o tom. Je na čase.

Začneme s intelektuální debatou o tom, "Co je lidská  bytost?". Podívejme se na to zjednodušeně. Často mluvíme o esoterických věcech a hovoříme o neviditelných věcech i věcech, kterých jste si vědomi. Existují tři multidimenzionální vrstvy tvořící to, co bych nazval lidskou bytostí v její celistvosti. Je snadné je označit a všechny jsou hluboké. Každá z nich je hlubší s tím, jak směřuje dovnitř. Opravdu jsou jen tři. Podobně jako vrstvy DNA je lze rozdělit na části a označit, ale všechny pracují jako jediná.

První z nich budeme nazývat Lidské Vědomí. Druhou budeme nazývat vrozenou (Inteligence Těla). Vysvětlím vám to za chvíli. Třetí budeme nazývat Vyšší Já. Jsou tři a vaším záměrem je vyjít z té vnější k následující a pak ještě k té další. Tak můžete budovat most z té třírozměrné, ve které žijete, přímo do té, kterou nazýváme inteligencí těla, vrozené, a pak na portál, který je vyšším já. Jak to uděláte? Řeknu vám následující: Ve staré energii to děláte velice zřídka! Vyžadovalo to hlubší meditaci, vidiny, pomoc od ostatních, sezení před těmi, kteří uměli číst druhou stranu a dělali to snadno. To vše se začíná pohybovat a přesouvat. Ale my po vás chceme, abyste to prováděli, každý z vás – sám! Energie se začíná pohybovat na místo, kde je k dispozici všem, ale vy se musíte dostat ze třírozměrného paradigmatu, abyste to dokázali provést.

Proces

"Kryone, za 20 let jsi nám nikdy nedal návod. Jak to máme dělat? Jiní návody dávají. Jsou dokonce jiní Kryoni poskytující návody. Ale ty ne."

Řeknu vám proč. Řekněme, že tu sedíte a přejete si mít se více rádi. Co když budete mít toto přání: "Přeji si, abych se měl více rád, přeji si, abych měl raději Gaiu. Přeji si změnit svou vyrovnanost a dotknout se tváře Boha. Přeji si být v kontaktu se svým vnitřním dítětem. Nevím, co mám dál dělat." Takže se chcete více milovat. Chci se vás na něco zeptat: Komu zaplatíte, aby se to stalo? Odpověď je, že nemůžete. Víte to, že? Většina to ví a říká "Ano, víme, že nemůžeme nikomu platit za to, že uskuteční uvnitř nás něco, co můžeme udělat pouze my. " Ale někteří mohou říci: "Existuje spousta programů, které mohu absolvovat ohledně toho, ‘Jak se více milovat.' To udělám. Je to na internetu. Mohu prostudovat vše, co chci a ve svém tempu." A k tomu ti řeknu, milá lidská bytosti, že před sebou máš mnoho slov. Máš před sebou mnoho procesů a docela slušnou šanci, že už se nebudeš mít rád tak, jak se miluješ nyní.

Proč tomu tak je? Protože ve třetí dimenzi se vždy chceš obrátit na někoho jiného, že ano? Chceš si vzít pilulku a zlepšit to, že ano? A existují procesy, kde tohle bude fungovat pro jiné atributy, ale ne pro lásku. Ne pro lásku. V tomhle případě musíš čelit sám sobě. Podívej se do zrcadla a udělej to. I pak budou ti, kteří řeknou, "...a co je prvním krokem?" Právě jsem vám ho sdělil.  Podívejte se do zrcadla a spusťte proces.

Teď to nebude dobře zapadat intelektuálovi, který si to chce představit. Ale řeknu vám tohle: Tohle je samozřejmě skládanka. Takže vám poskytnu metaforu; budu s vámi mluvit o tom, jak to probíhá, a i pak budou ti, kteří odtud odejdou a řeknou, "Opravdu si nejsem jist, že tomu všemu rozumím. " Není to snadné a je potřeba, abyste se podívali do zrcadla a nezabývali se někým jiným.

První vrstva

První věcí, kterou musíte poznat a nechat ji v minulosti, je první vrstva - Lidské Vědomí. Budu ji nazývat Vrstva Přežívání. Pokud jste v Přežívání, nikdy nepoznáte žádnou jinou vrstvu. Pokud jste v přežívání, nedostanete se do další vrstvy a nemůžete ani nastartovat proces. Je to proto, že Vrstva Přežívání závisí na vaší reakci na vnější svět. Vždy se díváte kolem, že ano? Musíte se ujišťovat, že vše je správné a v pořádku, je tomu tak? Musíte správně odpovídat, když je k vám promlouváno, že? To je přežívání.

Víte, jak se zbavit čistého přežívání? Duch to ví. Kolik z vás bylo sraženo na kolena smutkem nebo zdravotním problémem? Kolik z vás? Vím, kdo tu je, a mluvím s vámi. Víte, co mám na mysli, protože přežití náhle odejde pryč a Vrstva Vědomí před vámi spadne. Pak vše, co uvidíte, je Boží Láska. A vše, co vidíte, je vděčnost ke všem kolem vás a naplnění klidem, protože žijete a je vám dobře. To je, moji milí, pozice, v níž musíte být. Ale proč čekat na stav nouze? Proč tomu neporozumět a nepracovat právě na této věci sami?

Krok jedna: Dostaňte se z přežívání! "Jak to mám udělat, Kryone?" Uvažujte takto: "Milý Duchu, přeji si změkčit své vědomí. Když se ti, kteří by mi rádi ublížili, snaží spustit můj emoční hněv, chci, aby tyto mé spouštěče už nefungovaly. Chci je vypnout. Nechci už nadále reagovat. Chci sedět v klidu. Tak se lze dostat z přežívání. Jsem v bezpečí v náručí Boha - v úplném a naprostém bezpečí. Chci opustit vnější schránku, která tvoří vrstvu lidského vědomí - tu, která okamžitě a výhradně reaguje na 3D, a projít svým životem odlišně." To by byl první krok. To je ten první krok, můj milý. Dívej se do zrcadla, když to říkáš.

Bráníte se? Když vás někdo kritizuje, snažíte se to rychle napravit? Kolik z vás si vyslechne svou kritiku a pak se zamyslí, "Páni, co když mají pravdu?" Pro lidskou bytost je obtížné tohle zvládnout a nepůjde vám to snadno. Musíte to trénovat. A víte proč? Protože jste byli navrženi pro přežívání. Ve staré energii vám to sloužilo dobře, ale teď už ne.

Základní lidské vědomí je vytvořeno pro přežívání, ale vy jste tento milník překonali. Nese s sebou starou energii, která vytváří nenávist a válku, zklamání a depresi. Nese s sebou pochybnosti o sobě samém a vždy ve vás vyvolá pocit samoty. Opravdu se v tom chcete stále utápět? Je načase provést změnu z přežívání na "klidné bytí s moudrostí".

Chci vás dovést k vědomí mistrů této planety, z nichž všichni zde jsou. Pokud byste se postavili před Krista a řekli, "Vůbec se mi nelíbí, co máš na sobě," co si myslíte, že by Pán řekl? Bránil by se? "Mně se to líbí. Dobře mi to padne a byla to dobrý koupě." (Koneckonců byl to Žid.) [Smích] Ale on by tohle neřekl! Vy to víte lépe. Podíval by se vám do očí a skrz vás. Podíval by se na kousek Boha, který zná a vroucně miluje a vy byste před ním roztáli. Tak by se to stalo. Miloval by vás až do bodu, kdy byste spatřili boží tvář.

Mohamed vešel do jeskyně a potkal anděla, který mu řekl, aby sjednotil arabské kmeny a dal jim izraelského boha. Tak se stalo a on tak učinil. Znal boží lásku. Kráčel jemně a byl nádherný. Také by se vám nebránil a stejné by to bylo s Buddhou. To jsou mistři, kteří před dávnými časy odstranili vrstvu přežívání a pracovali s měkkou energií zevnitř.

Z méně dávné doby - pokud byste se teď procházeli s Paramahansou Yoganandou, podívali se mu do očí a řekli, "Tvůj šat je divně cítit," co myslíte, jak by vám asi odpověděl? Kdo by něco takového vlastně vůbec někdy řekl? Věřte mi, jsou tací, kteří by to řekli. Tento Mistr by se na vás podíval s Boží láskou a vy byste roztáli, protože byste v něm neviděli žádný soud, žádnou ublíženost - pouze pravdu. S Mistrem není žádné přežívání. V Mistrovství není žádné Vědomí Přežívání. Je vám jasné, co chci říci? Pokud tohle můžete provést, pokud můžete změkčit přežívání, stane se to, že se začnete dostávat do kontaktu s vrozeným, s Vrstvou zázraku. A to je druhá vrstva.

Druhá vrstva

Tady se proces reálně začíná dostávat dovnitř jádra lidské bytosti. O vrozeném jsme vám už něco říkali. Nazývá se „Inteligencí Těla“. Ví vše, co se odehrává ve vašem těle, protože představuje kvantové pole kolem vaší DNA.

Je to vrozené, čeho se dotýkáte při léčení. Je to vrozené, co reaguje na laser a silnou chemii [mluvíme o práci dr. Todda Ovokaityse]. Tohle je nové, protože se jedná o multidimenzionální proces, a vrozené to vidí rychle a zná to. Víte, co je ještě multidimenzionální? Lidský vědomý záměr. Když vytváříte myšlenkové skupiny, které jsou kreativní, jde o multidimenzionální proces. Je to tím, co maluje malby. Je to tím, co mistr za mnou používá, když zavírá své oči a slyší melodie z druhé strany závoje, které ještě neslyšel [mluvím o skladateli Robertu Coxonovi, který skládá hudbu a hraje ji v průběhu channellingem]. To je multidimenzionální proces a on jej může spustit, kdykoliv chce, neboť je v kontaktu s vrozeným. A vrozené je v kontaktu s Vyšším Já. Začínáte tomu rozumět? Jak to tedy uděláte? Jak se nyní dostanete do kontaktu s vrozeným?

Jak to funguje

Teď vám znovu popíšu, jak k tomu dochází. Prvním krokem bylo dostat se z režimu přežívání. Druhým krokem je čistý záměr. Čistým záměrem je úmysl dostat se do kontaktu s tou vaší částí, se kterou dosud k žádnému kontaktu nedošlo. Řekněme, že jste připraveni přejít most a získat tuto novou energii, která je na této planetě zralá, slouží vám a začíná pracovat s tímto úmyslem. Přiblíží vás to k tomu, co jste vždy měli – k vrozenému, k Zázračné Vrstvě. Vrozené je v kontaktu s DNA. Vrozené má plány kmenových buněk a Akášický Záznam. Vrozené je odpovědné za spontánní úlevu, okamžité vyléčení lidí, které věda neumí vysvětlit. Je vám jasné, co vám říkám? Je zde vše.

Mistři to věděli. Tímto způsobem fungovali. Všechna ta zhojení, o kterých jste slyšeli, že dokázali – to je naprosto reálné! Dotýkali se vrozeného všech jednotlivých lidských bytostí, s nimiž byli v kontaktu. Jak to provedete? S čistým záměrem. A zopakuji to znovu. Čistý záměr je natolik čistý, že už ho nemůžete vrátit, jakmile jste jej vyslali. Je absolutní. Chystáte se něco spolutvořit se záměrem, neboť tento záměr vás všechny posouvá do oblasti, kde jste předtím nikdy nebyli.

"Co to povídáš, Kryone? Tuhle informaci přece nemůžeme použít. Čistý záměr k čemu? Jak? Řekni nám o tom víc."

Zde je metafora, kterou nikdy nezapomenete: Lidská bytost stojí na břehu jezera a chce do něj skočit, všechny svaly jejího těla pracují s čistým záměrem. Svolují ke skoku a všechny prvky se spojily, aby mohl člověk vyskočit do vzduchu. Jsou tomu zcela oddány. A je toho víc.

Právě v této chvíli nastává proces, kterému lidské bytosti vůbec nerozumějí, ale důvěřují mu a spolupracují s ním - nazývá se gravitace. Věda gravitaci nerozumí. Myslí si, že ano. Myslí si, že je funkcí hmotnosti. Souvisí to spolu, ale hmotnost je jen jednou z vlastností gravitace. Hmotnost neurčuje sílu gravitace. Avšak to, co vidíte třírozměrně, je korelací, které jste se naučili rozumět. Režim přežívání vás o tom vše naučil. Jednou přijde den, kdy budete moci ovládat gravitaci, kdy budete moci vytvářet nehmotné objekty. Tesla to dokázal. Tato věda je připravena ke znovuobjevení, ale do té doby jí nebudete rozumět. Zvláštní ale je, že jí všichni používají.

Takže je tu výjimečně složitý proces, kterému vůbec nelze porozumět, vícerozměrný atribut Vesmíru, a vy jej dennodenně používáte. Ani o něm nepřemýšlíte. Nerozumíte mu, ale stále počítáte s tím, že je stále přítomen a že je stále stejný. Takže jste nyní skočili ze břehu a gravitace vás vezme do jezera. A teď - kolik z vás poté, co jste se namočili, vystoupí z jezera a posadí se s podložkou a kouskem papíru a chce sepsat, jak to gravitace dokázala? [Smích]

Rozumíte tomu, co se tu odehrává? Poslyšte: O čirém záměru existuje hluboké, božské pravidlo a axiom. Řeknu vám to jinak. Vaše Vyšší Já je součástí Stvořitele. Všichni jste se s ním narodili. Je to ta samá duše, kterou jste měli pro každý ze svých životů. Jste si toho vědomi? V každém životě tatáž duše. Existuje přítel, který s vámi byl na každé z vašich poutí společně s vrozeným. Někteří z vás byli s to se natáhnout a dotknout se tohoto přítele a tehdy jste v největším míru na planetě. Cítíte to? Pamatujete si to? Jak by se vám líbilo mít tento pocit po celou dobu? Je to jako mít všechny své rodiče zpět, uvnitř vás, sledující vás. Můžete se jich dotýkat, oni se mohou dotýkat vás. Můžete se dotknout jejich rukou, kdykoliv si to budete přát. V čisté lásce to jsou rodiče, které jste si vždy přáli mít, pokud jste je neměli z druhé strany opony. Tak to je.

Cítíte se tak dobře. Tam se nalézá vnitřní dítě. Můžete se ho dotknout, kdykoliv chcete, a může se to tak dít po celou dobu. Můžete se nalézat ve výšinách lásky. Tento proces není pochopitelný ani intelektuální, ale axiomem je, že bude vždy fungovat, stejně jako gravitace. Čeká na vás, abyste ho spustili. Můžete se spolehnout, že vás vezme přímo do jezera sebeuvědomění.

Drazí, už od okamžiku Vašeho narození mělo Vaše vyšší já, ta duše, která s vámi byla v každičkém okamžiku, napřaženou ruku a čekala na to, že provedete tento krok. Je to milující Bůh, který vás synchronicky uvede na místo, kde ho můžete slyšet a provádět lepší rozhodnutí. Je to tatáž milující energie, která vám na hodinách ukáže 11:11 tak často, že to překračuje možnosti náhody. A přece stále vidíte ta samá čísla. A teď už víte. Je to Stvořitel ve vás. Klepe vám na rameno a říká, „Teď se dívej.“

Numerologicky má 11:11 energii osvícení/osvícení. Jsou to dvě mistrovská čísla vedle sebe. Můžeš si toho nevšimnout? Můžeš to zmeškat, stará duše? Je to jako mrknutí. Tohle je život, na který jsi čekal! Tohle je natažená ruka Boha říkající, "Proč nejdeš trochu blíž? Protože pokud to uděláš, můžeš pomoci planetě. Proč nežiješ trochu déle? Proč nezačneš tu záležitost „se sebou“? Víš, že pokud to budeš chtít, je to v DNA. Proč se nepodílíš na vytvoření reality, o které jsi jen snil?" Víš, že tam je, pokud budeš chtít. Cítil jsi ji! Je skutečná.

Musíte se dostat z přežívání a vyslat čistý záměr. Začněte věřit procesu, který není znám. Nebudete mít představu, jak funguje. Můžete to udělat?

Zde je slib, milý člověče: Pokud začneš s čistým záměrem, tento proces odstartuje a bude fungovat. Bude fungovat, neboť tohle je to, na co Duch čekal. Skoč do jezera. Nemůžeš to zastavit. V lidském mozku není žádná klávesa pro vymazání. Nemůžeš nevědět, co jsem ti právě řekl. Můžeš to zkusit. Ale nebude to fungovat, protože právě oslovuji to, co je uvnitř tebe.

Právě teď to někteří z vás začínají cítit. Jsou tady některé staré duše, jejichž Vyšší Já na ně křičí: "Poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej!" Je to proto, že s nimi byla celý život a jediné, co po nich jejich Vyšší Já chtěla bylo, aby se dotkli jejich napřažených rukou. Toto startuje ten proces.

Takže dnešní pozvání je bez kroků, bez tréninku a bez znalosti toho, co právě děláte. Líbilo se vám to? Můžete ale důvěřovat tomuto procesu stejně, jako věříte gravitaci. Může to být obtížné? Funguje to, ale jste to vy, kdo musí udělat ten krok. A když ho uděláte, nemůžete jít zpět. Dostane vás to do jezera.

Když můj partner začal poprvé s channellingem, dal jsem mu prostou informaci. Řekl jsem mu o implantátu. A on mi řekl: "Kryone, to je špatné slovo." Řekl mi: "Kryone, jsou tam nositelé světla, kteří chtějí implantáty vyndat, a ty chceš jeden vložit! Nepoužívej to slovo." Ale tady je důvod, proč jsme ho používali, a co znamená. Po všech těch letech vám říkám: Je to svolení implantovat čistý záměr. Tak to je. Důvod, proč to lidi na chvíli odrazuje, je, že nechtějí nechat do sebe vložit něco, co nemohou vyndat. Nechápou, že přesně tohle děláte, když skočíte z břehu do vody. Už se nevrátíte a namočíte se.

Kolik z vás je na to připraveno, staré duše? Je čas se namočit. Ponořte se do čistoty vody Ducha. Dostaňte se na místo, pro které jste byli stvořeni. Běžte na místo, které vás přivítá s otevřenou náručí, a začněte proces, který může chvíli trvat, ale proces, k jehož zahájení jsme vás dnes pozvali. Je to čistý záměr implantace svolení ke změně. Nemůžete to vzít zpět.

Tak se tato výuka stane hlubší. Je hlubší, neboť se zabývá podstatou toho, proč jste zde. Tiskne vaše tlačítka sdělující: "Nechci tam skutečně jít a udělat toto, protože se obávám, že věci se změní až příliš." Co kdybyste se zbavili strachu z tohoto a zvážili proměnu v něco lepšího než máte? To by mohla být změna. Bez ohledu na to, jak si myslíte, že to je dobré, bude to lepší s Boží láskou.

Je na čase navštívit rodinu uvnitř vás samotných. Poslyšte: Jsou tam ti, které jste milovali a ztratili, a ti říkají: "Dobrá práce." Proto vás sem dostali. Proto na vás dohlíželi na druhé straně opony. Věděli to. Bez ohledu na to, co dělali, když se sem dostali. Věděli, co dělají než přišli. Proto dnes sedíte  na této židli a čtete a nasloucháte.

Bože, žehnej lidské bytosti v těchto časech! Prošli jsme společně touto úžasnou cestou, jen abychom v této chvíli seděli na tomto místě a zaseli semínka dovršení tohoto procesu. Je to před vámi. Proměna je obtížná. Ale nemějte strach. Kráčejte zpříma a vězte, že představujete jediné světlo, které kdy bude na této planetě. Nikdo to za vás neudělá.

Všechny země, ve které můj partner dosud byl, mají stejné vlastnosti. Ti na Zemi, kteří jsou staré duše, jsou stejní jako vy. Lišíte se kulturou a jazyky, ale jsou jako vy... všichni bratři a sestry pracující na téže věci jako vy. Snaží se dotknout tváře Boha uvnitř.

To je správné. Je načase.
KRYON


https://www.kryon.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Vladimír H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním

způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills, stát Kalifornie, 4. prosince 2011

Na pomoc čtenářům byl tento channelling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství sdělené v Laguna Hills, 4. prosince 2011.

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Co by vedlo lidské bytosti, aby seděly na takovém místě jako je toto? Zamyslete se na okamžik... aby se staly natolik vícerozměrnými (multidimenzionálními), že by uslyšely slova z druhé strany opony? Ovšemže by se našli takoví, kteří by vás pokládali za blázny za to, že tady jste, a já vám na to odpovím, staré duše: není to doktrína; není to systém víry; je to absolutní poznání boží lásky. Toho, kde je domov a co je pravda. Je to poznání, že je ve vás jiskra Stvořitele, kterou nelze popřít.

 

Odborníci tvrdí, že 85 procent lidí na této planetě věří v posmrtný život. Pokud mají pravdu a je tomu tak, musí to být více než jen zbožné přání, ne? Co když jde o intuici?


Co se stane, až zemřete? Odpověď, staré duše, je tatáž jako vždy, když jste zemřeli předtím. Tato pravda je skrytá, jak by tomu mělo být. Tato tajemství opravdu nejsou k mání, jak by tomu mělo být. Neboť zkouškou pro vás je zjistit, kým jste. Bylo tomu tak vždy a je ironií, že staří lidé jsou častými hledači této pravdy, jen aby ji měli tak prchavou, tak prchavou.


A tak bych chtěl dnes večer vybudovat most. Chtěl bych vám říci trochu více  o tom, čemu čelíte, a o některých procesech souvisejících s dotekem tváře Stvořitele uvnitř vás.


Ještě předtím vám chci sdělit něco očividného. V době konání tohoto setkání, kdy k vám hovořím ve vašem časovém pásmu, se nacházíme na konci roku 2011. Ještě to není rok uprostřed přechodu a slunovrat ještě nedorazil do bodu, kde byste jej slavili. Takže je to dobrý čas poblahopřát těm starým duším, kteří slyší a čtou.


Už jsem to řekl předtím, když jsem seděl zde v této místnosti. Pozval jsem vás, abyste nahlédli až do vlastní Akáši. Pozval jsem vás, abyste pocítili to, co by bylo důvodem vašeho příchodu. Dovolte mi to říci jednoduše: Starý brachu, bez ohledu na to, kolikrát jsi tady byl, byť v tomto životě, musel ses probít starou energií. Mnozí vědí, co mám na mysli. Nebylo to snadné. Ztratili jste přátele a rodinu a kolegy pro to, čemu jste věřili. Protože jste prohlásili, že "bůh je uvnitř", nechtěli jste nezbytně schvalovat třírozměrnou doktrínu, která omezovala vás a vaše vyznání, vaše víry a vaši lásku. Namísto toho jste chtěli rozšířit svou skříňku, do níž jste byli vloženi, a řekli jste "Věřím, že jsem Bohem. Kousek a část mne je součástí hvězd. A tím jsem." Dostalo vás to do nesnází a my tam byli.


V těchto uplynulých letech, možná v těchto uplynulých měsících, probíhal velký přechod. Je to přechod struktury této planety, která se dostala více do souladu a zarovnání s vaší energií než kdykoliv v kterémkoliv z vašich životů. A to jste si vždy přáli; v to jste vždy jako pracovník světla doufali.


Věděli jste intuitivně, že existuje silný potenciál, v němž přijde čas na této planetě, kde energie začne pracovat pro vás. A teď můžete pomalu sledovat, jak to funguje. Pomalu můžete sledovat vládní špičky, že začínají uvažovat jinak. Můžete vidět, že i lidé v ostatních zemích to požadují. Pomalu můžete sledovat, jak lidé začínají přemýšlet jinak, pokud jde o finance. Pomalu to přichází. Gratuluji těm z vás, kteří čekali. Toto bude skvělá energie pro manifestaci. Je to lepší než cokoliv, co proběhlo předtím.


Rada na začátek


Poskytnu vám něco, o čem můžete přemýšlet, ještě před začátkem lekce: Co je tím, co jste zavrhli? Co jste zkusili a ono nefungovalo? Co bylo vaší vášní, ale ve své mysli jste to zavrhli, neboť jste došli k názoru, že by to nefungovalo nebo na to nebyl ten správný čas? Dobrá, ten čas nastal právě teď!


Hluboko v této místnosti existuje studna znalostí, která je Akášickým záznamem všech, kteří jsou přede mnou a buď slyší nebo čtou. Představuje životy, které byly prožity, a vědění, které bylo získáno. Je to zkušenost, kterou jste všichni prošli, a nyní se může objevit a stát se součástí skutečné Akáši této planety [součástí planetární reality].


To vše lze nyní vloženo do toho, co bychom nazvali Krystalickou Mřížkou. Proto jste tady, abyste vytvořili to, co znáte a chcete ukázat. I já vám, stará duše, řeknu, že proto uvádíme, že méně než půl procenta z vás se tak musí stát pracovníky Světla pomáhajícími šířit světlo, aby se Země proměnila. Semínka jsou sázena právě dnes. Pro lidské pokolení už nadále neplatí otázka "Dokážu to?" Dokážete. Dokážete.


Práce se záhadou


A nyní skládáte puzzle a pohybujete se přechodem, o kterém jsme slíbili, že přijde - a tady je. A nyní jen pomyslete: Až se dostanete do druhé části roku 2012, budete mít před sebou ještě dalších 18 let, kdy se budete stále nacházet v energii galaktického uspořádání. Je to okno v délce 36 let a vy se nenacházíte ani v jeho polovině [mluvíme-li o precesi rovnodenností].


A pro Ducha to znamená toto: V tomto okně uspořádání je vytvořena energie, která je naprosto zvláštní a znovu se neobjeví po dobu 26.000 let. Máte ještě dalších 18 let na to, abyste změnili tuto planetu v této zvláštní energii zhmotnění. Abyste zasadili semínka. Již to děláte. Již k tomu dochází. Pro konec oněch 18 let vám poskytnu proroctví: počátek skutečného míru na zemi na Blízkém východě.


Uvidíte řešení záhad, které jste nikdy předtím neviděli. Během této doby budou lídry mladí lidé, kteří jsou nyní v teenagerském věku. Budou na cestě vzhůru. Budou přemýšlet o koncepcích, o nichž byste vy ve starší energii přemýšlet nemohli. Budou řešit záhady, o nichž jste prohlásili, že jsou neřešitelné. Bude existovat technologie, jež pomůže planetě způsoby, o kterých se vám ani nesnilo. To je proroctví na 18 let, o nichž mám povědomí, že přicházejí, a vidím, jaké jsou největší možnosti planety v této době – a to díky tomu, že se staré duše probudily a udělaly svou práci. Jak se vám to líbí?


Co můžete udělat?


Promluvme si nyní konkrétně. Můžete si říci: "Co mohu udělat? Co se ode mne očekává, že udělám?". Jsou tady takoví, kteří hledali po celý svůj život. Jsou zde lídři, lidé konající semináře a dokonce i léčitelé. Ale oni hledali a ptali se: "Jak mohu přejít most? Jak se mohu dostat k tomu, co je uvnitř, co je drahocenné a co je Bůh? Vím, že to je zde, ale myslím, že jsem selhal. Nenašel jsem most." Takže o tom hovořme. Diskutujme o tom. Je na čase.


Začneme s intelektuální debatou o tom, "Co je lidská  bytost?". Podívejme se na to zjednodušeně. Často mluvíme o esoterických věcech a hovoříme o neviditelných věcech i věcech, kterých jste si vědomi. Existují tři multidimenzionální vrstvy tvořící to, co bych nazval lidskou bytostí v její celistvosti. Je snadné je označit a všechny jsou hluboké. Každá z nich je hlubší s tím, jak směřuje dovnitř. Opravdu jsou jen tři. Podobně jako vrstvy DNA je lze rozdělit na části a označit, ale všechny pracují jako jediná.


První z nich budeme nazývat Lidské Vědomí. Druhou budeme nazývat vrozenou (Inteligence Těla). Vysvětlím vám to za chvíli. Třetí budeme nazývat Vyšší Já. Jsou tři a vaším záměrem je vyjít z té vnější k následující a pak ještě k té další. Tak můžete budovat most z té třírozměrné, ve které žijete, přímo do té, kterou nazýváme inteligencí těla, vrozené, a pak na portál, který je vyšším já. Jak to uděláte? Řeknu vám následující: Ve staré energii to děláte velice zřídka! Vyžadovalo to hlubší meditaci, vidiny, pomoc od ostatních, sezení před těmi, kteří uměli číst druhou stranu a dělali to snadno. To vše se začíná pohybovat a přesouvat. Ale my po vás chceme, abyste to prováděli, každý z vás – sám! Energie se začíná pohybovat na místo, kde je k dispozici všem, ale vy se musíte dostat ze třírozměrného paradigmatu, abyste to dokázali provést.


Proces


"Kryone, za 20 let jsi nám nikdy nedal návod. Jak to máme dělat? Jiní návody dávají. Jsou dokonce jiní Kryoni poskytující návody. Ale ty ne."


Řeknu vám proč. Řekněme, že tu sedíte a přejete si mít se více rádi. Co když budete mít toto přání: "Přeji si, abych se měl více rád, přeji si, abych měl raději Gaiu. Přeji si změnit svou vyrovnanost a dotknout se tváře Boha. Přeji si být v kontaktu se svým vnitřním dítětem. Nevím, co mám dál dělat." Takže se chcete více milovat. Chci se vás na něco zeptat: Komu zaplatíte, aby se to stalo? Odpověď je, že nemůžete. Víte to, že? Většina to ví a říká "Ano, víme, že nemůžeme nikomu platit za to, že uskuteční uvnitř nás něco, co můžeme udělat pouze my. " Ale někteří mohou říci: "Existuje spousta programů, které mohu absolvovat ohledně toho, ‘Jak se více milovat.' To udělám. Je to na internetu. Mohu prostudovat vše, co chci a ve svém tempu." A k tomu ti řeknu, milá lidská bytosti, že před sebou máš mnoho slov. Máš před sebou mnoho procesů a docela slušnou šanci, že už se nebudeš mít rád tak, jak se miluješ nyní.


Proč tomu tak je? Protože ve třetí dimenzi se vždy chceš obrátit na někoho jiného, že ano? Chceš si vzít pilulku a zlepšit to, že ano? A existují procesy, kde tohle bude fungovat pro jiné atributy, ale ne pro lásku. Ne pro lásku. V tomhle případě musíš čelit sám sobě. Podívej se do zrcadla a udělej to. I pak budou ti, kteří řeknou, "...a co je prvním krokem?" Právě jsem vám ho sdělil.  Podívejte se do zrcadla a spusťte proces.


Teď to nebude dobře zapadat intelektuálovi, který si to chce představit. Ale řeknu vám tohle: Tohle je samozřejmě skládanka. Takže vám poskytnu metaforu; budu s vámi mluvit o tom, jak to probíhá, a i pak budou ti, kteří odtud odejdou a řeknou, "Opravdu si nejsem jist, že tomu všemu rozumím. " Není to snadné a je potřeba, abyste se podívali do zrcadla a nezabývali se někým jiným.

První vrstva


První věcí, kterou musíte poznat a nechat ji v minulosti, je první vrstva - Lidské Vědomí. Budu ji nazývat Vrstva Přežívání. Pokud jste v Přežívání, nikdy nepoznáte žádnou jinou vrstvu. Pokud jste v přežívání, nedostanete se do další vrstvy a nemůžete ani nastartovat proces. Je to proto, že Vrstva Přežívání závisí na vaší reakci na vnější svět. Vždy se díváte kolem, že ano? Musíte se ujišťovat, že vše je správné a v pořádku, je tomu tak? Musíte správně odpovídat, když je k vám promlouváno, že? To je přežívání.


Víte, jak se zbavit čistého přežívání? Duch to ví. Kolik z vás bylo sraženo na kolena smutkem nebo zdravotním problémem? Kolik z vás? Vím, kdo tu je, a mluvím s vámi. Víte, co mám na mysli, protože přežití náhle odejde pryč a Vrstva Vědomí před vámi spadne. Pak vše, co uvidíte, je Boží Láska. A vše, co vidíte, je vděčnost ke všem kolem vás a naplnění klidem, protože žijete a je vám dobře. To je, moji milí, pozice, v níž musíte být. Ale proč čekat na stav nouze? Proč tomu neporozumět a nepracovat právě na této věci sami?


Krok jedna: Dostaňte se z přežívání! "Jak to mám udělat, Kryone?" Uvažujte takto: "Milý Duchu, přeji si změkčit své vědomí. Když se ti, kteří by mi rádi ublížili, snaží spustit můj emoční hněv, chci, aby tyto mé spouštěče už nefungovaly. Chci je vypnout. Nechci už nadále reagovat. Chci sedět v klidu. Tak se lze dostat z přežívání. Jsem v bezpečí v náručí Boha - v úplném a naprostém bezpečí. Chci opustit vnější schránku, která tvoří vrstvu lidského vědomí - tu, která okamžitě a výhradně reaguje na 3D, a projít svým životem odlišně." To by byl první krok. To je ten první krok, můj milý. Dívej se do zrcadla, když to říkáš.


Bráníte se? Když vás někdo kritizuje, snažíte se to rychle napravit? Kolik z vás si vyslechne svou kritiku a pak se zamyslí, "Páni, co když mají pravdu?" Pro lidskou bytost je obtížné tohle zvládnout a nepůjde vám to snadno. Musíte to trénovat. A víte proč? Protože jste byli navrženi pro přežívání. Ve staré energii vám to sloužilo dobře, ale teď už ne.


Základní lidské vědomí je vytvořeno pro přežívání, ale vy jste tento milník překonali. Nese s sebou starou energii, která vytváří nenávist a válku, zklamání a depresi. Nese s sebou pochybnosti o sobě samém a vždy ve vás vyvolá pocit samoty. Opravdu se v tom chcete stále utápět? Je načase provést změnu z přežívání na "klidné bytí s moudrostí".


Chci vás dovést k vědomí mistrů této planety, z nichž všichni zde jsou. Pokud byste se postavili před Krista a řekli, "Vůbec se mi nelíbí, co máš na sobě," co si myslíte, že by Pán řekl? Bránil by se? "Mně se to líbí. Dobře mi to padne a byla to dobrý koupě." (Koneckonců byl to Žid.) [Smích] Ale on by tohle neřekl! Vy to víte lépe. Podíval by se vám do očí a skrz vás. Podíval by se na kousek Boha, který zná a vroucně miluje a vy byste před ním roztáli. Tak by se to stalo. Miloval by vás až do bodu, kdy byste spatřili boží tvář.


Mohamed vešel do jeskyně a potkal anděla, který mu řekl, aby sjednotil arabské kmeny a dal jim izraelského boha. Tak se stalo a on tak učinil. Znal boží lásku. Kráčel jemně a byl nádherný. Také by se vám nebránil a stejné by to bylo s Buddhou. To jsou mistři, kteří před dávnými časy odstranili vrstvu přežívání a pracovali s měkkou energií zevnitř.


Z méně dávné doby - pokud byste se teď procházeli s Paramahansou Yoganandou, podívali se mu do očí a řekli, "Tvůj šat je divně cítit," co myslíte, jak by vám asi odpověděl? Kdo by něco takového vlastně vůbec někdy řekl? Věřte mi, jsou tací, kteří by to řekli. Tento Mistr by se na vás podíval s Boží láskou a vy byste roztáli, protože byste v něm neviděli žádný soud, žádnou ublíženost - pouze pravdu. S Mistrem není žádné přežívání. V Mistrovství není žádné Vědomí Přežívání. Je vám jasné, co chci říci? Pokud tohle můžete provést, pokud můžete změkčit přežívání, stane se to, že se začnete dostávat do kontaktu s vrozeným, s Vrstvou zázraku. A to je druhá vrstva.


Druhá vrstva


Tady se proces reálně začíná dostávat dovnitř jádra lidské bytosti. O vrozeném jsme vám už něco říkali. Nazývá se „Inteligencí Těla“. Ví vše, co se odehrává ve vašem těle, protože představuje kvantové pole kolem vaší DNA.


Je to vrozené, čeho se dotýkáte při léčení. Je to vrozené, co reaguje na laser a silnou chemii [mluvíme o práci dr. Todda Ovokaityse]. Tohle je nové, protože se jedná o multidimenzionální proces, a vrozené to vidí rychle a zná to. Víte, co je ještě multidimenzionální? Lidský vědomý záměr. Když vytváříte myšlenkové skupiny, které jsou kreativní, jde o multidimenzionální proces. Je to tím, co maluje malby. Je to tím, co mistr za mnou používá, když zavírá své oči a slyší melodie z druhé strany závoje, které ještě neslyšel [mluvím o skladateli Robertu Coxonovi, který skládá hudbu a hraje ji v průběhu channellingem]. To je multidimenzionální proces a on jej může spustit, kdykoliv chce, neboť je v kontaktu s vrozeným. A vrozené je v kontaktu s Vyšším Já. Začínáte tomu rozumět? Jak to tedy uděláte? Jak se nyní dostanete do kontaktu s vrozeným?


Jak to funguje


Teď vám znovu popíšu, jak k tomu dochází. Prvním krokem bylo dostat se z režimu přežívání. Druhým krokem je čistý záměr. Čistým záměrem je úmysl dostat se do kontaktu s tou vaší částí, se kterou dosud k žádnému kontaktu nedošlo. Řekněme, že jste připraveni přejít most a získat tuto novou energii, která je na této planetě zralá, slouží vám a začíná pracovat s tímto úmyslem. Přiblíží vás to k tomu, co jste vždy měli – k vrozenému, k Zázračné Vrstvě. Vrozené je v kontaktu s DNA. Vrozené má plány kmenových buněk a Akášický Záznam. Vrozené je odpovědné za spontánní úlevu, okamžité vyléčení lidí, které věda neumí vysvětlit. Je vám jasné, co vám říkám? Je zde vše.


Mistři to věděli. Tímto způsobem fungovali. Všechna ta zhojení, o kterých jste slyšeli, že dokázali – to je naprosto reálné! Dotýkali se vrozeného všech jednotlivých lidských bytostí, s nimiž byli v kontaktu. Jak to provedete? S čistým záměrem. A zopakuji to znovu. Čistý záměr je natolik čistý, že už ho nemůžete vrátit, jakmile jste jej vyslali. Je absolutní. Chystáte se něco spolutvořit se záměrem, neboť tento záměr vás všechny posouvá do oblasti, kde jste předtím nikdy nebyli.


"Co to povídáš, Kryone? Tuhle informaci přece nemůžeme použít. Čistý záměr k čemu? Jak? Řekni nám o tom víc."


Zde je metafora, kterou nikdy nezapomenete: Lidská bytost stojí na břehu jezera a chce do něj skočit, všechny svaly jejího těla pracují s čistým záměrem. Svolují ke skoku a všechny prvky se spojily, aby mohl člověk vyskočit do vzduchu. Jsou tomu zcela oddány. A je toho víc.


Právě v této chvíli nastává proces, kterému lidské bytosti vůbec nerozumějí, ale důvěřují mu a spolupracují s ním - nazývá se gravitace. Věda gravitaci nerozumí. Myslí si, že ano. Myslí si, že je funkcí hmotnosti. Souvisí to spolu, ale hmotnost je jen jednou z vlastností gravitace. Hmotnost neurčuje sílu gravitace. Avšak to, co vidíte třírozměrně, je korelací, které jste se naučili rozumět. Režim přežívání vás o tom vše naučil. Jednou přijde den, kdy budete moci ovládat gravitaci, kdy budete moci vytvářet nehmotné objekty. Tesla to dokázal. Tato věda je připravena ke znovuobjevení, ale do té doby jí nebudete rozumět. Zvláštní ale je, že jí všichni používají.


Takže je tu výjimečně složitý proces, kterému vůbec nelze porozumět, vícerozměrný atribut Vesmíru, a vy jej dennodenně používáte. Ani o něm nepřemýšlíte. Nerozumíte mu, ale stále počítáte s tím, že je stále přítomen a že je stále stejný. Takže jste nyní skočili ze břehu a gravitace vás vezme do jezera. A teď - kolik z vás poté, co jste se namočili, vystoupí z jezera a posadí se s podložkou a kouskem papíru a chce sepsat, jak to gravitace dokázala? [Smích]


Rozumíte tomu, co se tu odehrává? Poslyšte: O čirém záměru existuje hluboké, božské pravidlo a axiom. Řeknu vám to jinak. Vaše Vyšší Já je součástí Stvořitele. Všichni jste se s ním narodili. Je to ta samá duše, kterou jste měli pro každý ze svých životů. Jste si toho vědomi? V každém životě tatáž duše. Existuje přítel, který s vámi byl na každé z vašich poutí společně s vrozeným. Někteří z vás byli s to se natáhnout a dotknout se tohoto přítele a tehdy jste v největším míru na planetě. Cítíte to? Pamatujete si to? Jak by se vám líbilo mít tento pocit po celou dobu? Je to jako mít všechny své rodiče zpět, uvnitř vás, sledující vás. Můžete se jich dotýkat, oni se mohou dotýkat vás. Můžete se dotknout jejich rukou, kdykoliv si to budete přát. V čisté lásce to jsou rodiče, které jste si vždy přáli mít, pokud jste je neměli z druhé strany opony. Tak to je.


Cítíte se tak dobře. Tam se nalézá vnitřní dítě. Můžete se ho dotknout, kdykoliv chcete, a může se to tak dít po celou dobu. Můžete se nalézat ve výšinách lásky. Tento proces není pochopitelný ani intelektuální, ale axiomem je, že bude vždy fungovat, stejně jako gravitace. Čeká na vás, abyste ho spustili. Můžete se spolehnout, že vás vezme přímo do jezera sebeuvědomění.


Drazí, už od okamžiku Vašeho narození mělo Vaše vyšší já, ta duše, která s vámi byla v každičkém okamžiku, napřaženou ruku a čekala na to, že provedete tento krok. Je to milující Bůh, který vás synchronicky uvede na místo, kde ho můžete slyšet a provádět lepší rozhodnutí. Je to tatáž milující energie, která vám na hodinách ukáže 11:11 tak často, že to překračuje možnosti náhody. A přece stále vidíte ta samá čísla. A teď už víte. Je to Stvořitel ve vás. Klepe vám na rameno a říká, „Teď se dívej.“


Numerologicky má 11:11 energii osvícení/osvícení. Jsou to dvě mistrovská čísla vedle sebe. Můžeš si toho nevšimnout? Můžeš to zmeškat, stará duše? Je to jako mrknutí. Tohle je život, na který jsi čekal! Tohle je natažená ruka Boha říkající, "Proč nejdeš trochu blíž? Protože pokud to uděláš, můžeš pomoci planetě. Proč nežiješ trochu déle? Proč nezačneš tu záležitost „se sebou“? Víš, že pokud to budeš chtít, je to v DNA. Proč se nepodílíš na vytvoření reality, o které jsi jen snil?" Víš, že tam je, pokud budeš chtít. Cítil jsi ji! Je skutečná.


Musíte se dostat z přežívání a vyslat čistý záměr. Začněte věřit procesu, který není znám. Nebudete mít představu, jak funguje. Můžete to udělat?


Zde je slib, milý člověče: Pokud začneš s čistým záměrem, tento proces odstartuje a bude fungovat. Bude fungovat, neboť tohle je to, na co Duch čekal. Skoč do jezera. Nemůžeš to zastavit. V lidském mozku není žádná klávesa pro vymazání. Nemůžeš nevědět, co jsem ti právě řekl. Můžeš to zkusit. Ale nebude to fungovat, protože právě oslovuji to, co je uvnitř tebe.


Právě teď to někteří z vás začínají cítit. Jsou tady některé staré duše, jejichž Vyšší Já na ně křičí: "Poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej!" Je to proto, že s nimi byla celý život a jediné, co po nich jejich Vyšší Já chtěla bylo, aby se dotkli jejich napřažených rukou. Toto startuje ten proces.


Takže dnešní pozvání je bez kroků, bez tréninku a bez znalosti toho, co právě děláte. Líbilo se vám to? Můžete ale důvěřovat tomuto procesu stejně, jako věříte gravitaci. Může to být obtížné? Funguje to, ale jste to vy, kdo musí udělat ten krok. A když ho uděláte, nemůžete jít zpět. Dostane vás to do jezera.


Když můj partner začal poprvé s channellingem, dal jsem mu prostou informaci. Řekl jsem mu o implantátu. A on mi řekl: "Kryone, to je špatné slovo." Řekl mi: "Kryone, jsou tam nositelé světla, kteří chtějí implantáty vyndat, a ty chceš jeden vložit! Nepoužívej to slovo." Ale tady je důvod, proč jsme ho používali, a co znamená. Po všech těch letech vám říkám: Je to svolení implantovat čistý záměr. Tak to je. Důvod, proč to lidi na chvíli odrazuje, je, že nechtějí nechat do sebe vložit něco, co nemohou vyndat. Nechápou, že přesně tohle děláte, když skočíte z břehu do vody. Už se nevrátíte a namočíte se.


Kolik z vás je na to připraveno, staré duše? Je čas se namočit. Ponořte se do čistoty vody Ducha. Dostaňte se na místo, pro které jste byli stvořeni. Běžte na místo, které vás přivítá s otevřenou náručí, a začněte proces, který může chvíli trvat, ale proces, k jehož zahájení jsme vás dnes pozvali. Je to čistý záměr implantace svolení ke změně. Nemůžete to vzít zpět.


Tak se tato výuka stane hlubší. Je hlubší, neboť se zabývá podstatou toho, proč jste zde. Tiskne vaše tlačítka sdělující: "Nechci tam skutečně jít a udělat toto, protože se obávám, že věci se změní až příliš." Co kdybyste se zbavili strachu z tohoto a zvážili proměnu v něco lepšího než máte? To by mohla být změna. Bez ohledu na to, jak si myslíte, že to je dobré, bude to lepší s Boží láskou.


Je na čase navštívit rodinu uvnitř vás samotných. Poslyšte: Jsou tam ti, které jste milovali a ztratili, a ti říkají: "Dobrá práce." Proto vás sem dostali. Proto na vás dohlíželi na druhé straně opony. Věděli to. Bez ohledu na to, co dělali, když se sem dostali. Věděli, co dělají než přišli. Proto dnes sedíte  na této židli a čtete a nasloucháte.


Bože, žehnej lidské bytosti v těchto časech! Prošli jsme společně touto úžasnou cestou, jen abychom v této chvíli seděli na tomto místě a zaseli semínka dovršení tohoto procesu. Je to před vámi. Proměna je obtížná. Ale nemějte strach. Kráčejte zpříma a vězte, že představujete jediné světlo, které kdy bude na této planetě. Nikdo to za vás neudělá.


Všechny země, ve které můj partner dosud byl, mají stejné vlastnosti. Ti na Zemi, kteří jsou staré duše, jsou stejní jako vy. Lišíte se kulturou a jazyky, ale jsou jako vy... všichni bratři a sestry pracující na téže věci jako vy. Snaží se dotknout tváře Boha uvnitř.


To je správné. Je načase.
KRYON


https://www.kryon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Vladimír H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Diskusní téma: KRYON - Proces (základní článek + rozšíření)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.