O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

KRYON - Průvodce pracovníka světla po roce 2012

17.01.2012 23:23

 

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Haverhill, Massachusetts, 13. srpna 2011

Zdravím vás drazí,
Já jsem Kryon z magnetické služby. Vypadá to, jako by to byl jen okamžik. Měl jsem pozvánku pro ty, kdo chtěli vystoupit z omezení 3D, které bylo kolem nich. A umožnil jsem jim pravděpodobně něco jiného, než čekali. To pozvání tu stále je. V příštích okamžicích bych vám chtěl přinést možnost ještě většího rozšíření volby než bylo dosud možné. Přichází z druhé strany závoje velmi milujícím způsobem. Ve jménu plánu pro lidské bytosti 2012 a dál. Tak zůstaňte se mnou. V těchto chvílích.

Kryon není autorita. Pro tato slova není žádný důkaz. Žádný jiný než láska. Energie, která nemůže být popřena těmi, kteří chtějí cítit, jak se rozprostírá po místnosti. Není to vztah mezi rodičem a dítětem. Je to vztah mezi bratrem a sestrou – rovnocenný všemi možnými způsoby. Jste v Srdci Stvořitele a jsem zde i já. Vy děláte práci a já vám omývám nohy – s uznáním a údivem. Já jsem zde, abych vás informoval o energiích, kterých si možná nejste vědomi. Jsem ten, který vás zve k lásce. Zůstávám ve službě. To je vztah, který máte s Bohem.

Existuje vaše část, která vibruje výše a je to energie vaší duše, kterou nazýváte Vyšší Já. Říká se jí Vyšší Já, protože vibruje výše. Tato část je multidimenzionální a to, že žijete ve třetí dimenzi, znamená, že se od vás oddělila do doby než si budete přát ji opět nalézt. A s čistým záměrem a s vaší svobodnou vůlí vezmete za ruku svou věčnou duši. Tato duše s vámi byla v každičkém životě. Je to stále stejná duše. Je to váš přítel. Jste to vy. Je to váš základ, váš střed. A tolik lidí chodí po světě bez ní. Nechápou, proč jsou zmatení, proč zažívají drama, proč pláčou. Nechápou proč nemají přátele a cítí se tak sami, i když zároveň kolem nich stojí andělé – mimo omezení jejich reality. Vyšší Já sídlí ve vás a touží, aby se vás mohlo dotknout, aby vás mohlo držet za ruku, abyste odstranili tu krabici kolem sebe a poznali Boha uvnitř. Mohlo by to být tak snadné?

Pokud jde o lidskou víru a lidské emoce, není na tom nic snadného! Musíte změnit paradigma vašeho přežívání a vzít si sílu (moc), která je vaše. Posouváte se a měníte všechny věci způsobem, který závisí na tom, jak jasně září vaše zápalka. Tato planeta je v přechodu. Galaktické vyrovnání je nad vámi. A za pouhý rok dosáhnete středu šestatřicetiletého vyrovnávacího procesu. Před 17 lety toto vyrovnání začalo a proto se toho tolik za tuto dobu pohnulo a změnilo, jak se lidské bytosti samy začaly posouvat na místo, kde vždy byly. Odehrává se hlavní posun planety.

V uplynulých dvaceti letech můj partner definoval některé věci, které nikdy neočekával. Věci, které se staly a které nejsou předmětem obdivu – události s radioaktivními účinky. A vy žijete a vaše děti jsou tu. A nemuselo to tak být. Pokud se tomu divíte, podívejte se na Nostradamovy předpovědi, které se nestaly. Podívejte se na další předpovědi, které se neudály. Nacházíte se totiž v čase, který nikdo neočekával. Samotní Mayové vám ve svých esoterických předpovědích řekli, že se může odehrát největší posun lidského vědomí, jaký jste kdy viděli. Posun v lidské přirozenosti. Posun, ve kterém lidské bytosti konečně uvidí, že MÍR je odpověď a ne válka. Že dobývání je něco, co dělali barbaři. Že moderní společnost tvoří lidské bytosti, které žijí v Jednotě. Že pod všemi těmi názorovými rozdíly je lidská bytost. Možná ještě nevyrovnaná. A to je způsob, kterým s lidstvem jednám. Vy sejete mír na Zemi. Necítíte to?

Nemluvím jen o tom, co máte pod nosem. Ale i tak – mění se geopolitické struktury po celém světě – zejména na Středním Východě. Všechna zřízení se mění v něco většího, dostávají Divokou kartu a mluvili jsme o tom již dříve. Vidíte, o čem to je. Nebojte se toho.

Můžete říct, že to, co vidíte kolem sebe váš ruší. Hovořme nejprve o těch esotericích, kteří vidí spirituální věci a kteří jsou tím vším obtěžováni. Vadí jim, když jim řeknete, co se děje a bude dít. Říkají: „Bůh se nikdy nemění. Nemůžete čekat tento posun. Bůh se neposouvá. Bůh je stále stejný a navždy zůstane!“ Budou tací, kteří budou vždycky říkat: „Podívej, tohle je způsob, kterým bys měl meditovat. A to se nikdy nezmění, protože Bůh se také nikdy nemění. A tohle je přijatelné v meditaci, v modlitbě. Takhle dlouho to trvá, tohle musíš udělat a to se nikdy nezmění! Protože Bůh se nemění.“ A jejich argumenty znějí rozumně. A vy se můžete na chvíli zamyslet. Nadechnout se a zeptat se: „Je skutečně nová duchovní energie na této planetě? Jak jen to může být?“ Chci vám tedy představit koncept: Bůh JE stejný. Včera, dnes a navždy. Vždycky bude. Stvořitel je stálý. Boží láska proniká vším. Nikdy se nepohne, nikdy se nezmění. Vždy je čistá. Co se však mění jsi TY.  

Lidské bytosti začaly vibrovat jinak – rychleji, výše. Vztah se Stvořitelem se posunul od toho, kde byl k tomu, kde je a kam bude směřovat. To vytvořilo mnohonásobně rychlejší cesty - můžete jich dosáhnout a nemusíte meditovat 18 hodin, abyste se tam dostali. Můžete se posadit na židli, vyjádřit záměr a přesunout se tam. To jsou nové nástroje pro lidské bytosti a jejich vztah ke Stvořiteli, který se nikdy nepohne. Boží Láska byla vždy stejná, jeho ruka vždy pomáhala, vždy vás držela. Nyní se lidské bytosti začínají posouvat a měnit. Takže to, co vidíte, je změna lidských bytostí - ne Boží.

Vztah mezi tím, co je na druhé straně závoje, a vámi je to, co je dnes jiné. Začínáte se učit a znovuobjevovat to, co bylo PRVNÍ společností na této planetě, která dosáhla osvícení. A tou byla Lemurie. Dlouho před všemi ostatními měli to, čemu se říká „Hvězdná Semena“. Můžete říct, že to byl testovací případ. A stalo se to tam. A vy si to začínáte uvědomovat, rozvzpomínat se, Staré duše, ve vaší Akáše. Tato semena byla znovu zaseta v této kultuře. Znovu byli zaseti Lemuřané. Můžete je nazvat Rodičovskými Hvězdnými Semeny – jsou laskaví, milující, krásní – jsou to „absolventi“, jsou kvantoví. To už není konspirační teorie. Boží Láska už není konspirace. Není to o převzetí vlády – je to o odhalování, odhalování, odhalování…

A vidíte tolik věcí, které vás zneklidňují. Vidíte mládež světa – jsou jiní než jste byli vy. Nevíte, proč jsou tu, co dělají a nerozumíte jim, jejich technologii… Nevíte, kam to spěje. Vidíte posuny v počasí a nechápete. Cykly, kterými Gaia prochází, aby se dostala na své místo. Každý z posunů, kterých se obáváte, protože vypadají nebezpečně, je zde pro vás. Omlazení oceánů se uskutečnění částečným táním ledovců. Dochází k situaci, kdy je život v oceánu omlazen, aby vám přinesl zdroj potravin! To všechno je pro vás! A vy se toho obáváte… protože jste to nikdy předtím neviděli. Je tu příliš vody – víc než kdykoli předtím – a já vám to říkal před 22 lety. Říkal jsem, že tu je tento potenciál. Pro to, kým jste a co jste udělali – očekávejte to, připravte se na to.

Bojíte se tolika věcí, které jsou před vámi! Vidíte tu změnu ve Vědomí tolika lidí, kteří jsou mladší. Vidíte, co dělají v jiných zemích. Rozhodnutí, která dělají, nejsou taková, jako je učili dělat rodiče. Vidíte, že země, které vypadaly, že mají jistou vedoucí pozici navždy, se začínají měnit, protože se mladí lidé rozhodli, co chtějí. Díváte se na vaší vlastní zemi – Ameriku – a říkáte si, co způsobilo, že je tak jiná a co způsobilo všechny ty problémy. Kongres nedokáže udělat rozhodnutí o tom, co potřebujeme. Naše finanční instituce nevědí, co mají dělat. Říkáte: „Máme tolik problémů.“ Ještě nechápete koncept. Je to jako starý košatý ořech. A vy ořezáváte jeho větve. Listy opadávají. Určitým způsobem se zdá být mrtvý a tak ho ořezáváte dál. Sedíte a je vám nepříjemné se na něj dívat. A zahradník ví, co bude dál. Poté, co ten strom ořežete, stane se dvakrát košatějším než byl. Bude to trvat rok nebo dva, ale obnoví se. Musím říkat víc? Rozumíte, Američané? Prořezáváte strom. Poprvé.  

Vaše finanční systémy. Vaše pravděpodobné vůdčí postavení. Zákony, které vás reprezentují. Všechno prochází Posunem - díky tomu, co děláte. Dám vám pár rad ohledně všech těchto věcí. Začínáte vidět Jednotu. Snahu o Jednotu v míře, jaká tu nikdy předtím nebyla. Vidíte věci, které vás trápí, protože si ještě nedokážete představit, jak mohou být jablka a pomeranče spolu. Nelíbí se vám změna. A sedíte tu v obavách.

Začněme tedy se seznamem. Co může udělat lidská bytost se starou duší, aby změnila tuto planetu v přechodu? A ten už začal! Číslo 1 z tohoto seznamu je nejdůležitější a pokud nezvládnete to, pak se nedostanete k číslu 2, 3 nebo 4. Prostě nedostanete. Tak tedy:

Číslem JEDNA je, že musíte vystoupit ze strachu. Tolikrát jsme vám předávali instrukce, jak se lidská bytost může vymanit ze strachu! A pořád se vám to nedaří, pořád chcete seznam „k odstranění“. My to víme. Opakovali jsme vám stále dokola, ať se dostanete do svého středu. Ať najdete tichý moment a zeptáte se: „Drahý Bože, jsi tu? Je ve mně část, která je sladěná se Stvořitelem? Prožil jsem – jakýmkoli způsobem – více než jeden život na planetě? Je možné, že toto Vědomí má biliony let? Mohl bych být částí Boha? Pokud je to tak, drahý Duchu, můžeš mi dát znamení?“ Pak pocítíte Ruku, může vás to i vyděsit a uslyšíte: „Myslel jsem, že se snad nikdy nezeptáš.“ Ten proces začne kousek po kousku, jak začnete věřit. Mému partnerovi to trvalo roky. A inženýr v něm je pořád inženýrem, ale stal se vylepšeným inženýrem, jakmile nalezl Boha uvnitř. Jeho 3D inženýr se dotkl tváře Kosmického inženýra a ten mu řekl, že ho už nikdy neopustí. Když vezmete za ruku Boha, už jí nemůžete odstrčit. Můžete popřít, že existuje a pak se stanete odmítajícím, nevyváženým. Nemůžete ale změnit Lásku Boha k vám. Jakmile ji jednou spatříte, víte to. Ve vašem mozku není žádný klíč, který by ji uzamkl. Nemůžete nevědět, co jste zjistili. Musíte vystoupit ze strachu. Pokud se nezbavíte strachu z věcí, o kterých jsem hovořil, budete sedět a utápět se v nejistotě, dramatu, nerovnováze, nerozhodnosti… a budete proto rychleji stárnout. Pro toto ale staré duše nebyly stvořeny! Byly stvořeny, aby šly dovnitř (do sebe) a vyzvedly moudrost svých znalostí z mnoha životů – a nemyslím jen z několika, Lemuřané. Někteří z vás jsou starší než 30 tisíc let a podívejte se na sebe! 30 tisíc let je délka vašeho lineárního života.

A teď číslo DVĚ – tím je strach z Gaii! Číslo jedna je strach obecně. Číslo dvě je strach z Gaii. Nevíte, co se stane, jaká bouře vás postihne, jaké zemětřesení či vulkán… zatímco jste tady. Něco vám povím. Pokud budete ochotni vzdát se strachu, naleznete Střed uvnitř, své spojenectví s Gaiou - je absolutní. Máte intuici k tomu, abyste byli v pravý čas na pravém místě! Slyšeli jste? A nebudete zničeni tím, co dělá Gaia. Protože jste vybaveni Svobodou Volby a na to má právo úplně každá lidská bytost. Intuice být na správném místě ve správný čas souvisí s tím, zda jste ve svém Středu. Pokud je Gaia sladěná s Duchem a vaším vědomím – a ona je – znamená to, že ví, co dělat a kdy. Být ve správnou dobu na správném místě – mohlo by to být jasnější? A jsou tací, kteří řeknou, že to není fér, že někteří to mohou poznat. Pak jste ale neposlouchali. Říkal jsem, že VŠICHNI to mohou poznat. A zase někteří řeknou: „To nemá smysl. Co by se stalo, kdyby na to byli všichni naladěni?“ Povím vám to – všichni byste šli správnou cestou – to by se stalo!!! A na Zemi by byl mír. Co vy na to? Není záhada, co by se stalo. Říkali jsme vám také, že stačí méně než půl procenta lidí na této planetě. Musí zapálit své zápalky, aby bylo dostatek světla pro všechny. Míň než půl procenta ze všech lidí… To bylo číslo dvě.

Číslo TŘI: Nepřemýšlejte jako ČLOVĚK. Znamená to, že musíte začít pracovat s nástroji, které nefungují na bázi LOGIKY. Jednomu z nich se říká INTUICE. Nejdřív se naučte důvěřovat intuici. Mějte světlo, které je v první řadě ovládáno intuicí. A očekávejte to, čemu říkáme synchronicita. Když ta nastane, začnou se dít věci zdánlivě náhodně bez jakéhokoli plánu a vy netušíte jak. A na tom závisíte! To je kvantové myšlení. Není pro to žádné pravidlo a já vám k tomu nemůžu dát popis. Když se dostanete do Středu - na místo, kde jste spokojeni se sebou a cítíte lásku sami k sobě jako k části Boha… Milujete Boha? Pak musíte milovat i sebe, protože jste jeho částí. Prostě musíte! Pokud se dostanete na toto místo, kde je vám dobře, pak nezáleží na tom, co se děje kolem vás, protože si řeknete, že je to dobré pro vaší duši. Může se stát cokoli. Intuice se stane králem. Už se nedíváte na 3D harmonogram. Už nikdy. A lidé kolem vás to nebudou chápat. Budou říkat, že jste divní. Nevíte, co budete dělat zítra – jak můžete žít tímhle způsobem? A vy se usmějete a řeknete: „Ty to ještě nevíš, ale tohle je JEDINÝ způsob, jak žít. Mám radost ve svém srdci. A ty?“ Tohle jim můžete říct. Když Izraelité putovali čtyřicet let pouští, Bůh jim dal jídlo vždy jen na jeden den. Docela brzy si na to zvykli. Nebáli se zítřka. Protože každý den byly jejich potřeby naplněny. Každičký den. Zdánlivě zázračné, ale nebyl v tom zázrak. Je za tím věda. Samozřejmě. Největším mistrem vědy je Stvořitel. Oni si na to zvykli – můžete taky? Co když váš plán (mapa) dosahuje jen k okamžiku než půjdete spát? A zítra dostanete další. Jste na to připraveni? Nemůžete myslet jako člověk – ten chce vymyslet všechno, co se odehraje v jeho životě.Jakým směrem půjdu? Co budu dělat, až se tam dostanu? Co se stane až umřu? Bude někdo, kdo mě pohřbí?“ Všechno to chcete vědět. Co když vám povím, že není žádný čas? Ne opravdový. Můžete vzít koloběh času a zmenšit ho do velikosti molekuly a tam jste teď. Stojíte v něm, na něm a s ním. To je to, co vidíme my. Není to divné. Neběží jednou rychlostí.

Nesmíte myslet jako člověk. Zbavte se strachu. Spolupracujte s Gaiou. Podívejte se na to, co dělali vaši předkové. - Třeba i v této oblasti. - Už jsem to říkal. První, co udělali ráno, když vstali, bylo, že uctili Sever, Jih, Východ a Západ, dary a spojenectví s Gaiou. Věděli. Neztraťte ho. Znovu přichází. Budete ho mít. Je to součástí toho, co budete dělat. Jako součást Plánu 2012.

Za další – vyzařujte světlo PRO SEBE. Ve 3D máte toto: Jste učeni, že pokud objevíte něco, co funguje, musíte to sdílet. Pokud jste spirituální, pak je vaší PRACÍ jít a čistit další lidské bytosti, aby mohly mít stejné věci, přivádět další a všichni společně pějete píseň. (Smích.) A já vám teď říkám opak. Drazí, tohle je paradigma, o kterém jsme hovořili stále dokola už předtím. Když rozsvítíte svou zápalku, pokud se dostanete do svého středu, pokud objevíte to, co je uvnitř a zjistíte, kým jste – nechte to, ať to září skrze vás. Nesdílejte to, když vás o to někdo požádá. Slyšíte to? Nesdílejte to, když vás někdo požádá. Pokud své světlo dostatečně rozzáříte, každý kolem vás z toho bude mít prospěch. A nechci, abyste vyšli ven a koupili si Kryonovu knihu. Mám na mysli prospěch z Boží lásky, která září skrze vás. A oni budou vědět, že jste jiní. A někdo přijde do vašeho života a bude mít prospěch z vaší laskavosti, vašeho postoje, z toho, jak jednáte a co si myslíte. Možná se vás na něco zeptá a možná ne, ale jakmile odejde z vaší přítomnosti, stále pocítí váš dotek (myšleno dotek duše). A nikdy neztratí cestu.

Na této planetě jsou určité energie, které jsou navždy a Láska Boha je jednou z nich. Slyšíte? Při multidimenzionálním způsobu přejdete na mentální úroveň Stvořitele a přijmete svou vnitřní moudrost, Staré Duše, a pak budete zářit světlem, které Zem nikdy neuhasí. A při vašem odchodu z tohoto místa zůstane vaše zápalka hořet a přejde do krystalické mřížky a ovlivní její vibraci na stupeň, který nikdy nebude zničen. Nikdy. Nikdy. Tohle jste věděli před tím než jste přišli Určit Trvalou Změnu Planety.

Je tu šestatřicetileté okno. Je tu 26 tisíc let dlouhý cyklus. Vyzařujte světlo pro sebe! Pracujte na sobě! Vystupte z dramatu! Vystupte z obav! A vaše rodina? Nemusíte jim kázat o tom, v co věříte. Pokud budete dostatečně zářit, bude vaše rodina TÁK šťastná, že už nejste takoví, jako jste byli! Možná se tomu budou někteří z nich bránit: „Nevíme, jak jsi se k tomu dostal. Radši nám to ani neříkej nebo budeme jako ty.“ Rezonuje to? Čím víc budete vyzařovat své světlo, tím víc budou ostatní chtít to, co máte vy. Žádné další obavy.

Víte, jak se cítí lidská bytost, když může volně kráčet a nebýt souzena? Nebýt souzen – tím myslím, že můžete být politický aktivista a věřit ve svou stranu a když uslyšíte názor ostatních, vyslechnete ho s láskou. Dokážete si to vůbec představit? (Smích.) Vůbec žádné posuzování. Ne v nenávisti. Můžete mít různé názory a milovat toho druhého jako stvoření Boha – stejné jako jste vy. Je to krásné. Krásné. Dokážete to? Vyzařujte své světlo pro sebe. TOHLE je koncept. TOHLE je změna paradigmatu. Je potřeba jen půl procenta lidí, kteří toto musí udělat.

Už dříve jsme vám dali metaforu majáku a ten stále platí. Jeden maják na strmé skále zdánlivě ve stejně nebezpečné oblasti jako všichni ostatní, ale jeho světlo svítí, aby odhalilo nebezpečí skal, které ho obklopují, pro všechny ostatní kolem. Už jsem vám to říkal – lidé nemusí nutně večeřet se správcem majáku. Získají jeho světlo. Tisíce jsou jím ovlivněni a vy je nikdy nepotkáte. A to jste vy. A ani jste to netušili. Ani jste to netušili. Ani jste to netušili. Vyzařujte své světlo. A pak konečně dosáhnete vědomí, pro které jsem vám říkal - očekávejte DOBRÉ VĚCI ve svém životě.

To je kritický moment. Kritický. Protože když se začnete dotýkat svého Středu a dostanete se na to Místo, kterým je Uvědomění si Boha, pak je vaše Vědomí nejtvořivější částí planety. Lidské vědomí s tímto rysem je Mocné. Pokud to pochopíte, můžete vyléčit jakýkoli neduh si představíte. Použijete svou kreativitu a on už nikdy nepřijde. Začínáte to chápat? Co myslíte, že vytvoříte? Máte nějaké zvyky, které byste chtěli změnit? Co si myslíte a jak mluvíte o sobě? Co vyslovujete nahlas o tom, co očekáváte? „Nechci, aby se to stalo…“ a ono se stane. A rychle, protože se stanete Mistrovským Tvůrcem. Dávejte si pozor na to, na co myslíte a očekávejte dobré věci a ony k vám přijdou. Očekávejte synchronicitu a ona k vám přijde. Očekávejte, že budete žít déle a budete! Posíláte poselství svému budujícímu já a ono s vámi souhlasí a tvoří dle toho.

Toto jsou prvky, které jsem vám chtěl dnes představit. A to je jen část. Všechny jsou těžké. Všechny jsou těžké. A pak konečně, pokud si troufnete – řeknu to znova – se můžete zamilovat sami do sebe. A nemyslím tím egoistickým způsobem. Znovu to zopakuji. Pokud můžete milovat Boha a Bůh je ve Vás, proč nemůžete milovat tu jeho část, kterou jste vy? A musíte to procvičovat, lidské bytosti, protože to není to, co vám říkali. Nenarodili jste se duchovně špinaví. Narodili jste se duchovně úžasní! Jen si to nepamatujete. A když si to osvěžíte – na druhé straně závoje jste VĚDĚLI, kdo jste! Chtěli jste vědět, odkud přichází hudba. To je první věc, kterou si dítě přestane pamatovat. A hudba přestane. Dítě pláče. Napíšete další. Když přestane, zase začne pláč. Je tolik utěšující slyšet to, co je světlem Boha a kdekoli jste, je základem. Tato hudba utkala vaši duši a vy víte, že jste součástí Celku. Ó, ani to nemůžu popsat, protože já jsem na druhé straně závoje. Ani nevím, lidé, jak to udělat. Tolik vás miluji! Když si představím, jak kráčíte a neslyšíte tu hudbu. Jak to dokážete? Zamilujte se do sebe – vyzývám vás k tomu. Podívejte se do zrcadla, pohlédněte do svých očí a vyslovte tato slova: „Miluji Boha v sobě. A čím víc Boha bude ve mně, tím víc budu milovat, co vidím.“ Zamilujte se do této planety. Podívejte se na stvoření (ve smyslu výtvory, divy), která jsou před vámi – krásu hřebenů, trávy, stromů, květin, zvířat – to všechno k vám volá o Jednotě. Planeta funguje v Jednotě! A vy jste to o ní právě zjistili.

Je jen několik lidí, kteří rozumí tomuto poselství od začátku do konce. Možná ho budete chtít celé znovu prostudovat a podívat se na některé věci ještě jednou…

Předávám vám teď nevyřčené pomocí energie, která vám byla dodána – i posluchačům, kteří tu nejsou, i pozdějším čtenářům. Tedy vy si myslíte, že toto čtete později, ale čtete to TEĎ! A já hovořím v TEĎ! I k vám! Všichni jste zde zahrnuti. Všechny duše. To je důvod, proč jste tady, proč jste se vrátili, proč jste byli zrozeni těmi, kdo věděli, kým se můžete stát. A už jsme o tom mluvili dříve. Bůh žehnej těm, kteří v nic z toho nevěří…

Vy reprezentujete i to, kým mohou být vaši rodiče – živí či mrtví – protože na druhé straně závoje věděli o potenciálu vašeho života, Staré Duše. O tom, co zde můžete vykonat v těchto letech. To z nich dělá také Pracovníky Světla. Ten systém je krásný – přesahuje cokoli si můžete představit, přesahuje 3D. Vaše současné uvědomělé a laskavé vědomí zasévá semena, o kterých jsme to věděli před dvaceti lety. Pokračujte. Rozsviťte zápalku. Zamilujte se…

Já jsem Kryon, Milenec lidstva a tak to je!

Zdroj: www.kryon.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny z MP3 záznamu přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: KRYON - Průvodce pracovníka světla po roce 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.