O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kryon - Shrnutí

07.06.2011 10:14
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 18 Květen 2011 21:10
Tento živý channeling s Kryonem proběhl v Gaithersburgu v Marylandu v sobotu, 2.dubna 2011

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Jsou tací, kteří řeknou, že to bude  té Lidské Bytosti na židli trvat delší dobu, než asimiluje energii, která byla Duchem. Říkají, že to potrvá dlouho, než tato energie obestře jeho tělo a zaplaví je energií, která se nápadně podobá Vyššímu Já. A my vám říkáme, že právě takto to v této nové energii funguje. Právě se na to díváte.
 
Existuje staré paradigma linearity, které říká, že se v určitou dobu klaníte a modlíte a v určitou dobu se bavíte. To je ale škatulkující Bůh, viďte? Co kdybyste vždy měli k dispozici to, co je Vyšší Já připraveno spustit? Co kdybyste to stále nosili s sebou na tak vysoké úrovni, že by se to stalo vámi? Každé slovo, které byste řekli, by vyšlo přímo z něj. Po každé, když by na vás pohlédla Lidská Bytost, tak by ve vašich očích spatřila soucit s ní… soucit s tím, který se s vámi hádá, s tím, který na vás volá vaším jménem, soucit s autoritou, kterou nemáte rádi. Jak by se vám líbilo dokázat, podívat se na ně a jako první věc pocítit soucit, a následně se zbavit všeho, co probíhá emocionálně? Takže, když sedím na židli tak dávám svému partnerovi pokyny, aby měl se všemi soucit, a to mi dovoluje okamžitě vstoupit. A tady jsem.

Je zvykem, že když sedím na tomto místě [v Gaithersburgu], připravím shrnutí toho, co se děje na planetě. Proto se budu držet této tradice. Něco z toho, co se vám chystám sdělit a probrat teď s vámi, jsem říkal již dříve, a nedávno to bylo na jiných kontinentech. Něco jsem říkal i na tomto kontinentu. Teď ale provedeme shrnutí způsobem, jakým jsme to ještě nikdy dříve neudělali, takže si je můžete společně vyslechnout.

Mluvíme jazykem lásky. Říkáme vám věci, které se dějí z naší perspektivy, a upozorňujeme vás na to, co znamenají. Ale ve všem, co se vám chystám říci, budeme zdůrazňovat jedno: Všechno, co se děje na planetě, se děje pomalu. Musíte začít přemýšlet a pozorovat ve skupinách generací a ne jednoduše rok za rokem.  Drahá stará duše, užívej tu moudrost, kterou jsi nashromáždila za tu dlouhou dobu, co jsi na planetě hned teď, abys lépe porozuměla tomuto poselství. Pochop, že čas musí plynout, když už kvůli ničemu jinému tak kvůli budoucím dětem, které nemají stejné vědomí jako jejich rodiče. Proto se díváš na to, co se týká celých generací, ale děje se to před tvýma očima.

Takže ještě jednou, všechno o čem dnes mluvíme, vám předkládáme s láskou. Předpovědi, které vám poskytnu, budou založeny na tom, co má největší pravděpodobnost nastat, protože je nejsilnější potenciál synchronicity vědomí na planetě. K rozvoji vědomí dochází každým dnem. Třebaže jsme právě mluvili o něčem, co trvá velmi, velmi dlouho, vědomí se mění. A mění se radikálně, protože je odrazem Lidství. To žene události určitým směrem, někdy rychle a jindy ne. Proto to, co vám předávám dnes, může změnit zítřek. Teď, když zde sedím, předám vám nejpravděpodobnější možnosti, které jsou k dispozici. Loď se může rychle otočit a každého překvapit, nicméně to bude trvat ještě velmi dlouhou dobu, než dopluje do svého cíle.

Mluvíme o mnoha věcech. Ale než budeme pokračovat, beru na vědomí posluchače; beru na vědomí čtenáře i toho, co právě teď sedí na této židli. Nejste rádi, že jste tady? Dokážete vnímat energii, která do vás naráží v této místnosti a připravuje vás na poselství, které je nádherné, které vám blahopřeje k tomu, že jste udělali tu nejtěžší možnou věc? Skoro každému z vás, kteří jste tady, je víc než 11 let.[smích]. Měli jste na výběr. Ve Větru Zrození [Kryonovo pojmenování toho, když se chystáme přijít na planetu], jsme se na vás podívali a řekli, „Hrozí Armagedon. Podívejte.“ Když jste přišli na tuto planetu, neměli jste žádnou šanci, že v roce 2011 budete sedět na židli a budete v bezpečí. Nic. Vaši otcové a otcové vašich otců trpěli válkami a podrobováním si tohoto kontinentu i ostatních světadílů, a nenávist člověka k člověku byla tak velká jako vždy. Neexistovaly žádné známky toho, že by se to mohlo někdy zlepšit. A přesto jste sem přišli, protože existovala možnost toho, co se nyní opravdu uskutečňuje.

V roce 1987 Harmonická Konvergence doslova natlačila vědomí do místa, které jste nečekali… a potom se všechno změnilo. Dokonce již předtím byly věci připraveny na změnu. Ale ne když jste se narodili. A tak nejen že se dívám na staré duše v místnosti, ale také mluvím k mnoha z nich, protože ony to uslyší svýma ušima později za vašich časů a přečtou si to později za vašich časů. Mluvím k odvážným starým duším. Kvůli představě konfrontace, Armagedonu, jste stáli před hrozbou jaderné války a vy jste to věděli, když jste souhlasili, že přijdete. Už jsem to hodnotil mnohokrát. Potom se Sovětský svaz sám od sebe zhroutil. A potom, a potom – stalo se tolik věcí, které jste nečekali.
 
 

Gaia a řeči o stáří


Dnes jsme zde. Dovolte nám, abychom promluvili nejprve o Gaii, a jestliže budeme mluvit o Gaii, musíme se zmínit o spiknutích. Proto mluvíme nyní o věcech, kterým nemusí nutně věřit staré duše v této místnosti, ale budou jim věřit některé z těch, které si to chtějí poslechnout a nebo přečíst. Říká se, že všechny změny probíhající na planetě směřují k něčemu strašnému, a že mnozí o tom mluvili a někteří to dokonce předpovídali a channelovali. Země má na tři dny zastavit svou rotaci a potom ji zase nastartovat. Někteří tvrdí, že se Země překlopí, že jih se stane severem a sever se stane jihem. A potom jsou jiní, a ti říkají, že „ještě předtím než se to stane, přistanou koráby, které jste přivolali z vesmíru, a odnesou vás. Samozřejmě ne všechny, pouze některé z vás.“

Dovolte nám, abychom to rozebrali, a odložili jednou pro vždy stranou. Nastal čas pro duchovní zodpovědnost. Pokud chcete, tak tomu můžete věřit, protože to možná bylo channelováno a snad vám to znělo v té chvíli dobře. Ale dovolte, abychom promluvili o realitě takových záležitostí. Nejprve k proroctví: Pokud se Země překlopí, všichni zahynou. Oceány se vylijí do vesmíru, všechno živé přestane existovat, a planeta se stane kusem horké skály. Jak se vám to až doteď líbí? A teď to druhé proroctví: Země se na tři dny přestane otáčet. V současnosti se na rovníku pohybujete rychlostí přibližně 1000 mil za hodinu. Všechno se zastaví. A opět, pokud dojde k náhlému zastavení, všechno odletí do vesmíru, včetně oceánů a atmosféry, a všechen život vyhasne. Mimochodem, vůbec nezáleží na tom, kdy se zase začne otáčet, všechno bude pryč. Takže restart po třech dnech je čistě teoretický. Jak vám to až doteď zní?

Jestliže začnete používat duchovní rozlišování a využijete to, co bylo řečeno starými národy a na současných channelinzích, zní vám tato proroctví jako budoucnost Země? Proto sedíte právě teď zde, na těchto židlích, nebo posloucháte tento channel? Je to Boží láska ve své nejlepší podobě? Opravdu si myslíte, že jste se narodili proto, abyste tímto způsobem zemřeli? Říkáme vám, že je načase, abyste pocítili Boží lásku.

Lékař něco ví a jen zřídka o tom diskutuje [má se na mysli Dr. Todd Ovokaitys, který je v obecenstvu]. Astronomové také něco vědí, a nemluví o tom. Všude tam, kde se dívají do Vesmíru, dochází k souběhu energie, která je kreativní a laskavá. Astronomové tomu říkají atribut inteligentního designu. Říkají, že z pohledu statistiky tam přece musí být někdo, kdo to všechno navrhl. Je to až moc dobré a proti všem počtům pravděpodobnosti, je to příliš pozoruhodné. Stojí to mimo možnost nahodilé události. Zeptejte se jich. Prověřte si to!

Lékař má k dispozici kvantum invence a všude, kde se jí dotkne, tak léčí.  Co je na tom zvláštního? Proč by to tak mělo být? Jenom proto, že jde o kvantum energie, neznamená to, že je to vždy dobré, že? Je kvantum energie v tělech vždy přínosem? Pokud ano, pak vám to sděluje, že je zde, ve stvořitelově energii, něco, co je kvantové a co ví, kdo jste! V přirozené energii léků je zastoupena inteligence, která dává přednost životu. Přemýšlejte o tom. Takže vraťme se k těm proroctvím, myslíte si jen na okamžik, že vše stvořené na Zemi má skončit krachem?

Jen tak mimochodem, dovolte nám promluvit o vesmírných lodích, které přiletí, aby vás odnesly. Je načase, abyste prohlédli, k čemu všechna tato mytologie slouží. Každá jednotlivá kultura napříč věky měla nějaký druh záchranného plánu. A to zda přijdou mistři, popadnou vás a zvednou z vašich židlí nebo zda přiletí vesmírné koráby a odnesou vás, všechno má stejný scénář. Podívejte se o čem to je. Mytologie, která říká, že nejste dobří, Země se zničí, a vy budete muset být zachránění. Vidíte ten vzorec? Dnes je s vámi v podobě moderních systémů víry a platil i pro staré národy. Je to atribut, který je kompletně založený na člověku a jeho původcem je strach. Proto nastal čas, abyste pochopili, že toto je mytologie staré energie.

Pravda je taková, že se zachraňujete každý jednotlivý den, protože měníte vědomí této Země a zaséváte na Zemi semena míru, který mohou vaše děti a děti vašich dětí skutečně vidět a můžete se stát jeho součástí. Sedíte dnes na židlích a víte to. Je načase, abyste viděli věci takové, jaké jsou. Pláčeme pro ty z vás, kteří jste zainteresováni na všech těch konspiracích, protože někteří z vás jsou staré duše. Jen se rozhlédněte, co byste mohli dělat místo toho, abyste vyhledávali zkázu! Je nejvyšší čas se zastavit, upřít svůj zrak na vaše Vyšší Já a věnovat svůj soucit tisícům lidí bez domova.  To je to, co pomáhá planetě. Upřete svůj zrak na ty, kteří ztratili své rodiny někdy minulý měsíc! Planetě to pomůže. Strach nepomáhá ničemu. Soucit vytváří kvantum energie. Strach tvoří temnotu.
 
 

Ilumináti dnes


Je toho víc. Pojďme si povídat o slonu v pokoji. Mnoho Lightworkerů / Pracovníků Světla stále cítí, že existuje skupina finančních generátorů, vy jim dáváte různá jména – nejčastější je Ilumináti – která má pravděpodobně vše pod kontrolou. Podle těch, kteří přemýšlejí tímto způsobem, jsou všechny finanční trhy kontrolovány. Všechny vlády jsou pod kontrolou. A také volby a všechny peníze na Zemi. Proto vás teď chceme požádat, abyste zapojili duchovní logiku. Jestliže dnes stále existuje organizace, která má tuto moc a která vše kontroluje, potom její členové dělají velice špatnou práci! Protože způsob, jakým si vydělávají své peníze je založen na stabilitě a ne na chaosu.

Jsou tací, kteří budou namítat,“Ne ,ne, ne. Zdrojem jejich peněz je prodej zbraní.“ Ne, není. Tomu se věnují Obyčejní Lidé. Víte, jaký je největší zdroj jejich peněz? Směna peněz! Přeprava. Všechno, co je potřeba ve stabilní ekonomice. Pokud věci kontrolují, selhávají! Víte, podle čeho poznáte, že je pod kontrolou kapitálový trh? Když se moc nehýbe. Je pořád stejný, s malými odchylkami, které přinášejí zisk těm, kteří jej kontrolují. Jde maličko nahoru a dolů, úplně stejně jako v dobách vašich otců a jejich otců. A když přijde krach, tak je pořádný. Potom se pomalu, velmi pomalu plazí nahoru. To je typické pro kontrolovaný trh, že ztrácí svou rovnováhu a nemůže vydržet tuto kontrolu a dochází ke krachu. Takže, jestliže se toto děje, jedná se o stabilní ekonomiku, a mnoho peněz bylo schválně velmi pozvolna vloženo a vybráno, aby se vytvořil požadovaný swingový pohyb. Ale nikdy příliš velký, ani příliš malý – jen takový, aby byl stabilní. Tak, proč si nenakreslíte křivku toho, kde se nachází váš kapitálový trh v poslední době? Potom se na ty křivky podívejte. Opravdu to vypadá, že ho někdo kontroluje? Sto bodů tady, sto bodů tam, a nikdo neví, co se bude dít, protože už není pod kontrolou. Musíte začít na tyto záležitosti používat duchovní logiku a uvidíte skutečnost.

Jednou z nejhorších věcí, která se kdy Iluminátům přihodila, byl vznik Evropské unie, protože tato myšlenka odstranila směnárníky! Chystá se to během příští generace i v Jižní Americe. Sledujte to, protože už dnes o tom přemýšlejí, i teď když mluvím
 
 

Mění se povaha Člověka


Chystá se nový koncept, změna Lidské Povahy. Už jsme o tom mluvili dříve. Kolik z vás studovalo evropskou historii? A co ve škole, nevadilo vám biflovat se všechna ta data, která jste museli znát nazpaměť? Kdo koho porazil a kdy? Znovu a znovu a znovu, pokaždé přišla jedna země na řadu, aby porazila jinou zemi. Hranice se neustále posouvaly. Ať se vrátíte, jak chcete hluboko do historie, Lidé to tak dělali vždy. Oddělovali se, spojovali dohromady, a dobývali. Ale před pouhými 50 lety to všechno skončilo.

Říkali jsme to již dříve. Semeno myšlenky bylo zaseto před padesáti lety, na konci 2. světové války. Bylo rozhodnuto, „pojďme spojit tyto evropské země dohromady. Zrušme hranice a případně jim dejme jednu měnu.“ Udělejme to a už nikdy nepoznají znovu válku, předpověděli, protože země se společnými ekonomickými zdroji spolu nepůjdou bojovat! A přesně to se stalo. Funguje to? Je to ještě pěkně čerstvé, ale hrozí, že síla jejich měny převezme sílu vašich peněz, všimli jste si toho? Jejich peníze mají větší hodnotu než vaše. Stále se snaží o to, aby to fungovalo a bylo v rovnováze. A proto vám znovu opakujeme, udělejte to stejné ve Spojených státech, stále jemně dolaďujte jednotu.

Jižní Amerika uvažuje právě teď o tom samém. Semena jsou zasévána v Brazílii. V průběhu jedné generace se budou s potěšením dívat na rušení hranic a jednu měnu. Mohou to dokázat? Možná. Možná to bude trvat déle. Proč to dělají? Protože vidí Evropskou unii s nejsilnější měnou na Zemi. Mluvili jsme o tom už dříve. Tady je předpověď: Možná se toho nedožijete, ale přijde doba, kdy bude na světě pouhých pět měn, protože světadíly začnou chápat, že sjednocení přináší mír a prosperitu. Rozdělení vytváří chaos. Jaký to koncept.

 

Počasí


Pojďme si povědět o počasí. Vracíme se k tomu, co jsme vám sdělili z té samé židle už dříve. Vodní cyklus je cyklem ochlazování, ne oteplování. Máte před sebou mnohem studenější zimy a bouře. Ochladí se. Ale ještě předtím se oteplí. Je to cyklus a vždycky byl. Můžete to vidět na letokruzích stromů a na ledové kůře. Nedovolte svým vědcům, aby vám kvůli svým vlastním zájmům přetáhli přes oči škrabošku. Začněte vidět tyto věci takové, jaké jsou. Jde o periodicky se opakující cyklus založený na čtyřech atributech Zemského seřazení, zahrnující kolísání (precesi). Teď jste v tom cyklu. Připravte se na něj.

Počátky tohoto cyklu budete prožívat od této doby minimálně do konce roku 2012, v  36letém oknu můžete pozorovat jak to funguje. První věc, která se děje je ta, že na pólech taje led, ale neroztaje úplně. Takto se to dělo i dříve. Protože dochází k přerozdělení hmotnosti od pólů k oceánům, hmotnost se přenáší na kůru, a to způsobuje zemětřesení. A nejsilnější zemětřesení budou ta, která probíhají nejblíže pólům. Říkali jsme vám to před nějakým časem. Takže není žádnou záhadou, že najednou dochází k těm nejsilnějším zemětřesením, jaká jste kdy zažili. A ochlazování oceánů je zároveň příčinou větších bouří. A co to znamená pro stoupence různých konspirací? „Vidíte? Jsme ztraceni. Už je to tady,“ říkají. „Přichází to! Konec je tady!“ Před 22 lety jsme vás informovali, že k tomu dnes dojde. Vyprávěli jsme vám o počasí. Říkali jsme vám, abyste se na to připravili, ale ještě pořád jsme vám nesdělili, proč je vodní cyklus potřebný. Naráželi jsme na to, protože je to velmi ožehavé, a právě teď a tady přijdeme o mnohé čtenáře. Tady je ta předpověď: Vědci se tomu budou smát a biologové se budou škrábat na hlavě a koulet očima.
 
 

Osvěžující cyklus života


Když změníte teplotu vody na planetě, změní se životní cyklus oceánu a nakonec se sám obnoví. Životaschopnost životního cyklu planety je v průběhu času omezená. Musí existovat možnost obnovy životního cyklu, a to je úkolem vodního cyklu. Jsou nějaká místa, na kterých jste poslední dobou viděli hodně ryb? Ano. Milióny lososů na severu. Zvláštní, že to bylo na Aljašce, že? Aljaška je velice blízko pólům, tam je teplota vody pociťována jako první. Ach, a zase vám experti budou tvrdit, že to není ten důvod. Týká se to sádek a řek. Ale tohle nikdo nepředpověděl, že? Věda vám rychle sdělí důvody, ale jen pomalu vám předem sdělí logiku. Zdá se, že jsou pokaždé překvapeni.

Říkáme věci, které jsme nikdy předtím neřekli. Připomínáme vám, abyste si na tyto aktuální změny v životním cyklu oceánů na planetě dávali pozor, protože se děje změna s teplotou vody. Biologové budou muset začít s přepracováním paradigmatu toho, jak všechno funguje, včetně útesů, dna oceánů, jak přežívá plankton i jak se rozmnožuje. Poslouchejte, není to poprvé, kdy došlo k obnově životního cyklu! Ale znovu opakujeme, může to trvat celé lidské generace, než bude tento proces dokončen. V jeho průběhu můžete opět přijít o některé biologické druhy. To je normální. Gaia je pomalá a Lidstvo je netrpělivé. Vaše učebnice mohou jednoho dne vyprávět o tom, jak naivní bylo lidstvo v roce 2011, když se snažilo ze změn počasí obviňovat všechno možné kromě přírodního cyklu. A teď už víte, proč je zde cyklus vody.

Takže co vám to říká o Gaii? Gaia zahajuje cyklus obnovy života na vyrybněných oceánech. Sděluje vám to, že v prasklinách je láska a starost o Lidi, kteří žijí na Zemi. To, že jste zde, má svůj důvod. Existuje plán a laskavý Vesmír a kvantová energie s inteligentním designem. Všechno je určeno pro tebe, posvátná Lidská Bytosti.

 

Nové vědomí


Podívejte se na historii planety v průběhu posledních 50 let a uvidíte postupnou léčbu lidské povahy – spojování, ne rozdělování. Po pádu Sovětského svazu se začíná uskutečňovat mnohé z tohoto druhu vědomí, s výjimkou Blízkého východu. Před dvaceti šesti lety jsem vám řekl, „Tak jako šli Židé, putujte i vy po Zemi.“ Takže ať už to víte nebo ne, v určitém bodě ve vaší budoucnosti bude muset dojít k radikální změně na Blízkém východě!  Není možné, aby existovaly společnosti, které učí své děti nenávidět určitý druh lidí už od jejich narození, a potom očekávat v jejich kultuře toleranci. Po tisíce let se už od svého narození učili nenávidět jeden druhého. Ale najednou se rodí nový druhu dítěte, které je mnohem méně lineární a mnohem více koncepční.  Je to dítě, které nedostává tento druh informačních instrukcí a využívají je způsobem, jakým jsou zvyklí. Místo toho se ptají, „Proč?“ Místo toho se rozhlížejí kolem sebe a vidí temnotu, kterou to vytváří.

Chci, abyste se podívali na to, co se stalo v Egyptě. Rozvíjí se tam nový druh paradigmatu socializace a tito mladí lidé to vědí. Většinou to přichází od těch, kterým je méně než 35 let. Mnoho starších dospělých to nechápe, jim se zdá, že je to bláznivý nápad. Podle nich děti tráví příliš mnoho času na Internetu. O čem to vypovídá? Vraťte se o deset let zpět a poslechněte si, o čem jsem mluvil. Řekl jsem, „Když každý může mluvit s každým, není prostor pro spiknutí.“ Vzpomínáte si na to? No a tady to je!
 
 

Nový sociální systém


Existuje nový druh sociálního systému, nový způsob dorozumívání se, kde každý může mluvit s každým, a to současně. Mohou to dělat milióny lidí, bez hranic nebo kulturních konfliktů. Podívejte se na Egypt. Zmařilo to plány těch, kteří zastávají mocné funkce nedaleko odsud [Washington, D.C.]. Stará energie myšlení má strach, protože vládne prázdnota , která nemá žádného rodícího se vůdce. Vidíte, každý ví, že musí existovat vedení, musí existovat hierarchie. Bez toho nemůže dojít k revoluci. Dobrá, dovolte mi, abych vám prozradil, že to je staré, velmi staré myšlení. Protože právě sledujete revoluci vědomí bez vůdcovství, bez hierarchie, bez jediného člověka, který by bičem popoháněl ostatní až do stavu šílenství, aby je přesvědčil o čemkoliv. Probíhá to všude současně, skoro jako by zde působila vlna vědomí, která se rozlévá po Zemi. Tady je. Když každý může mluvit s každým, toto je výsledkem. Diktátoři to vědí, proto první věcí, kterou chtějí odstavit, jsou nové komunikační nástroje.

Chci jít dále než to. Dovolte nám být osobní a vyzpovídejme Syřana nebo Libyjce. Promluvme si na chvíli s Egypťanem. Zastavme na ulici nějakého muže a položme mu pár otázek. Dám vám otázku: „Co byste chtěli?“ A tohle by vám odpověděli: „Chceme si zvolit, co děláme v naší vlastní zemi. Chceme, aby se vrátil věhlas naší kultury. Chceme hojnost v našich domovech a městech. Chceme školy. Chceme mít některé z těch věcí, které má zbytek světa. Chceme vzít některé věci, kterých má naše země nadbytek a podělit se o ně s občany. Chceme, aby naše vnoučata žila v bezpečí. Chceme dobré nemocnice. Tak tohle vám odpoví.

Proč vám to vlastně říkám? Protože nikde v jejich projevu nenajdete, „A chceme zabíjet Židy!“ Protože oni mají na víc, a stávají se koncepčními a začínají chápat tento předpoklad: Válka je peklo. Vede k utrpení, smrti, ničení a zlomeným srdcím. Vytváří chudobu a hladomor – a oni to vědí. Sledují Evropu. Rozhlížejí se kolem a začínají vidět, že jednota je odpovědí na to, co chtějí pro své děti. Oni nechtějí válku. Nechtějí válku! Snad nemají rádi Židy, ale dnes chápou, že proto, aby opravdu měli, co chtějí, musí s nimi spolupracovat.

Proto povstání, kterými jste svědky, moji drazí, nejsou tím, co si myslíte, nebo tím, čím vám bylo řečeno, že jsou. Netrapte se přemýšlením, „Toto je začátek konce.“ Přijdou výkyvy energie; přijde strach. Dokonce nastoupí terorističtí vůdci, kteří to budou chtít kontrolovat. Budou vám říkat to a ono, ale nakonec, za deset let, když tam přijedete a podíváte se, uvidíte státy, které žijí v míru s Izraelem. Jednou z nejvíce kontroverzních věcí, o které jsme mluvili, je tato: Mír na Blízkém východě nevzejde z ničeho z toho, co dělá Izrael. Vzejde z toho, co dělají islámské státy. Tamní mladí lidé nechtějí válku. A jediné, co musíte udělat, je  přesvědčit o tom Židy, aby nerozpoutali jednu ze svých vlastních. Rozumíte tomu? Vyšší vědomí a konceptuální myšlení s sebou přinášejí revoluci, která nebude vystřídána novým diktátorem. Diktátoři padají. Lidské Bytosti v těchto oblastech třetího světa chtějí vychovávat své rodiny stejným způsobem jako vy – v míru, v bezpečí a stabilitě.
 
 

Důkaz je všude


Co se stalo v posledních 50 letech? Pojďte se mnou do Jižní Ameriky. Kolik tam tehdy bylo diktátorů a kolik jich tam je dnes? Zůstává jediný a jeho dny jsou sečteny. Pozorujte ho, jak se snaží spojit s jinými diktátory a žádné nenachází! Kontrolovaná ekonomika úplně padne. Ta jeho přestává fungovat.

Tito diktátoři padnou, protože zastupují paradigma staré energie, povahu starého Člověka. Moci se ujímá nové vědomí. Podívejte se na ten velký obraz. Zbavte se strachu a znovu si uvědomte, že čas pro vás plyne pomalu a tyto věci se týkají generací, ne sezóny! Budou vyhrané i prohrané bitvy za vysoké vědomí. V případě jedné země se vám bude možná zdát, že jde trochu zpět předtím, než se vydá kupředu. Tímto způsobem funguje čas i vědomí. A tady je naše proroctví: Začínáte vidět semena míru na Blízkém východě. Ne ve zprávách, ale v nových sociálních oblastech s mladými lidmi. A až se to ustálí, tou největší spornou otázkou budou Palestinci. Ale možná poprvé je jejich islámští bratři v okolních zemích začnou začleňovat namísto vyčleňování, jak to dělali až dosud. Sledujte bratrský soucit – jehož výsledkem nebude válka, ale konečný mír a stabilita.

A ano, budou tací, kteří vám budou tvrdit opak, moji drazí. To vidíme. Pusťte si zprávy a uvidíte to. Ale vidíte to graficky, že ano?  Vidíte neštěstí a smrt, protože to je to nejdramatičtější. Jen přemýšlejte o těch, kteří přišli na tuto planetu, aby obětovali své životy něčemu velkému – míru ve své vlastní zemi. Přesně to jste udělali, když jste stvořili Spojené státy. Museli jste si svou cestu probojovat, že ano? Vypadá to jako staré paradigma, že někdy musíte zapojit most mečů (bridge of swords) mezi starým a novým. Ale někdy se budete muset tvrdě propracovat Lidskou povahou, která byla po tisíce let jistou cestou.
 
 

Japonsko


Pojďme si na chvíli povídat o Japonsku, a potom uzavřu tento den poselství. Na mé straně závoje jsou tisíce duší, a daří se jim dobře, víc než dobře. Velice často jsme spolu mluvili o tom, co se stalo ve Větru Zrození. Řekl jsem vám, že ještě než vstoupili, viděli ten potenciál, tu možnost, že se to stane. Podíval jsem se jim do očí. „Nemusíte přetrvat dlouho. Víte to, že ano? Přicházíte na tuto planetu a nemusíte tady strávit dlouhou dobu. A procházení vaší rodinou nebude příjemné, pokud vůbec někdy je. Proč chcete vůbec přijít?“ Chci vám prozradit jejich odpověď. Když má duše mysl Boha, plně chápe, co vytváří mír a co přináší posun energie. Můžete jasně vidět, co vytváří to, co planeta nejvíce potřebuje, když se chystáte přijít. Proto odpověděli, „Budeme součástí jedné z největších událostí vzbuzujících soucit, k jaké kdy došlo.“ Jedno zemětřesení, jedno tsunami. Všichni, kteří toho dne odešli, změní zemi navždy. A už se tak stalo. To stejné platí i pro minulé tsunami.

Každý jedinec na mé straně závoje je připraven vrátit se zpět
. Zapojilo se mnoho starých duší, a kdyby vám mohly poskytnout nějaké informace, kdyby mohly hned teď s vámi byť jen na jediný okamžik hovořit, kdyby mohly mluvit vaším jazykem a podívat se vám do očí, děkovaly by vám za váš soucit s nimi a s těmi, kteří odešli. A řekly by, „Zůstaňte s těmi členy rodiny, kteří jsou stále naživu. Vstupte každý den do jejich srdce, dejte jim mír a uchraňte je od pláče, protože my jsme v pořádku.“
 

Jaderná síla odhalena


Takže mi dovolte říci, co dalšího udělali. Právě vám ukázali co je špatného na jaderné síle. Bylo vám řečeno, že zařízení jsou maximálně bezpečná, silná a nemohou být zničena. Ale byla. S Gaiou nemůžou soupeřit.

Už je to tak, že po více než 20 let, pokaždé když sedíme na židli a mluvíme o elektrické energii, tak vám říkáme, že jsou vám k dispozici stovky tisíců tun, které tvoří energii přilivu a odlivu, která funguje podle řádného harmonogramu. Je generována měsícem a je věčná. Může vyrobit veškerou elektřinu pro všechna města na vaší planetě, bez ohledu na to, kolik jí budete potřebovat. Nemá vůbec žádný negativní dopad na životní prostředí. Buďte moudří a využijte sílu přílivu a odlivu, oceánů a vln. Využijte je lépe, než by je kdy propojil jakýkoliv designér, abyste mohli napájet své města. Největší města na vaší planetě leží na pobřeží, a tam se také nacházejí energetické zdroje. Odpovědí jsou vodní zdroje. Není to nebezpečné. Přehlíželi jste je, protože jejich výstavba vypadá složitě a nejedná se o kontrolované životní prostředí. A přesto jste se rozhodli postavit jedny z nejsložitějších a nejnebezpečnějších zařízení na Zemi – jaderné elektrárny.

Také jsme poukazovali na to, že vše co musíte udělat, je kopat dost hluboko a planeta vám dá své teplo. Je po celou dobu hned pod povrchem, ne příliš vzdálené. Tímto způsobem budete mít elektrárny na páru, kterou vám poskytne Gaia. Není to vůbec nebezpečné a nemusíte kopat hluboko. Vše co musíte udělat je, že zahřejete kapalinu, a některé dosahují bodu varu rychleji než voda. Proto vám to říkáme znovu a znovu. Snad vám to ukáže, co je špatně na tom co děláte, a nasměruje to vaši vědu na vytvoření něčeho tak krásného a tak mocného pro vaše vnuky. Proč si myslíte, že vám byl dán Měsíc? Tak teď to víte.

Tento laskavý Vesmír vás obdařil astrálním tělesem, které umožňuje vodě ve vašem oceánu příliv a odliv podle toho nejpravidelnějšího harmonogramu ze všech co znáte. Přesto jen sedíte a kocháte se tím pohledem místo toho, abyste to využili. Mohlo by to být ohromné, na věky volná energie, připravená na to, aby byla přeměněna, až navrhnete způsoby na její zachycení. Už je načase.

Takže závěrem, rozumíte tomu, čeho jste svědky? Jste svědky inteligentního designu, kvantové energie a vysokého vědomí. Před vašima očima probíhají změny v Lidské povaze. Vidíte země, které spojují věci dohromady místo toho, aby je rozdělovaly. Vidíte lidi, kteří nechtějí válku ale mír, dobré školy pro své děti, bezpečnost na svých ulicích a slovo ve své vládě. Říkali jsme vám, že k tomu tímto způsobem dojde. Chci, aby můj partner učil o těchto věcech, které jsem řekl v jeho 3D lekcích. Jinak se o tom spousta lidí nedozví.

Dodávejte energii těm, kteří bojují. Pomozte jim projít těmito událostmi způsobem, který jim to ulehčí. Toto dělají staré duše. Použijte pohon vašeho Lidského soucítění! Změňte to staré paradigma boje a místo toho podpořte změny, ke kterým má dojít bez sporů, bez úmrtí. Buďte v pravý čas na pravém místě a chápejte svou soucitnou roli na této Zemi. Jsi stará duše  stojící na této planetě poskytující soucit všude, kde můžeš. To je to hlavní.  Je to Boží pohon a zaseje to semena míru na Zemi. Nikdy jste tomu nebyli blíže.

Nakonec, snažte se ignorovat to, co se může změnit v popření. Říkali jsme to. Některé věci nemusí probíhat tak hladce jak si myslíte, protože potřebují svůj čas a chyby, ke kterým dochází, jsou zde proto, abyste se z nich učili.

 

Recese


Recese je výsledkem vašeho rozhodnutí, které změnilo vaše bankovnictví. Ilumináti říkali, že se to nikdy nemůže stát. Proč? Protože na velké peníze se nemůže sáhnout. Jsou prostě příliš velké pro jakoukoliv kulturu, aby to změnila, a oni na to spoléhali. No, a právě to se změnilo. Chápete, co děláte v této zemi? Má to vliv na celou planetu. Snažíte se o přeladění integrity způsobu, jakým jsou peníze používány, tištěny a půjčovány. Netýká se to jedné strany nebo jednoho vládního projektu. Obojí mělo podíl na vytvoření tohoto posunu. Možná to dává jiný význam tomu, co vám bylo řečeno o vaší ekonomice? Když prořezáváte sad, na okamžik vypadá zraněný a ošklivý. A potom, v průběhu času, rozkvete ještě mnohem krásnější, než byl předtím.

 

Čína


Já jsem Kryon. Právě jsem vám poskytl možnosti. „Ach“, povzdechnete si.“Ale Kryone, předtím než odejdeš, vynechal jsi něco důležitého. Nikdo nemluví o Číně.“ V pořádku. Poskytnu vám ještě jedno proroctví. Čína je velmi zajímavá, že?  Najednou tato velmi stará země nachází sama sebe ve zvláštním postavení. Jsou věřiteli Spojených států! Někteří z vás možná řeknou, „To není dobré. To nebude fungovat.“ Dovolte mi proto, abych vám sdělil, o čem to vypovídá. Byla zasažena synchronicita, protože nyní Čína chápe, že jestli někdy dojde na placení, budou se muset těsněji přimknout k hodnotám Západu a pomáhat vytvářet hojnost. Tady je předpověď: Čína nechá brzy být Severní Koreu. Spojenectví zanikne nebo zvětrá. V Číně dojde k politickému otřesu. Nebude to převrat ani revoluce. V úzkých kruzích toho, co nazýváte čínskou politikou, dojde k novému přehodnocení cílů a měnové politiky. Nakonec uvidíte jejich rozloučení se Severní Koreou, které umožní pád dalšího diktátora a sjednocení země s jihem. Jak se vám to až doteď líbí?

Dívám se na staré duše, které přišly hrdinně na tuto Zemi, které sedí na židlích přede mnou. Byly doby, kdy by vás vůbec nenapadlo, že to dotáhnete až do roku 2011. Ale kvůli tomu, co jste na této planetě dokázali, tak nejen, že jste pořád zde, ale procházíte posunem. Před vámi jsou těžké časy. Ale to je součástí zasévání semen míru. Nepřijde to snadno. Pomalu, velmi pomalu se to pohybuje ve směru, který je pozitivní. Vaše vnoučata se na vás budou dívat, vnoučata, která dnes ještě ani nejsou na světě, která jsou na mé straně závoje, a která teď na vás hledí. Povzbuzují vás, „Vydržte! Protože, až přijdeme my, tak Země bude opravdu mírumilovné místo.“

A tak to je.

KRYON
 
Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Gaithersburgu, v Marylandu,  2.dubna 2011.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu:
https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Kryon - Shrnutí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.