O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Krystaly a Atlantida

18.10.2010 09:05

Vážení čtenáři a čtenářky, prosím pozorně čtěte všechny články o krystalech, protože jsou přípravou na seznámení se s technikami, které vám přineseme podle všeho příští týden. Do té doby budeme předkládat podle nás důležité informace k tomuto tématu.

LK

 

Někteří lidé v západní společnosti jsou zaměřeni na levou mozkovou hemisféru. Čtení, technologie, intelekt a racionální myšlení jsou více uznávány než tvořivé a umělecké vyjádření nebo originální pojetí. To se však v současné době mění a lidé si uvědomují, že je nejlepší využívat kapacitu obou hemisfér stejnoměrně. Až to dokážeme, staneme se bytostmi s vysoce vyvinutými mentálními schopnostmi. V minulém století si lidé sepisovali seznamy a údaje na papír. Uměli nazpaměť počítat nebo sčítali na papíru.

Užívali levou mozkovou hemisféru neboli mužskou část mysli. Je zajímavé, že počítače, které užívají silikonové čipy z křemenného krystalu pro uchovávání paměti, se vyrábějí, aby dělaly tuto práci, založenou na logice a dedukci. Má to svůj význam, protože lidé mají v současné době možnost se zaměřit na rozvoj pravé mozkové hemisféry neboli ženskou část mysli, což znamená tvořivou, spirituální a jasnovidnou část. V Atlantidě "krystalové počítače" dělaly práci levé hemisféry, zatímco lidé užívali zbývající čas k relaxaci, hloubání, spojení s přírodou, oslavám a tvorbě.

Krystaly jsou živoucí, zemitou energií. Srdcem otevření Atlanťané měli smysl pro jednotu se všemi věcmi, a proto byli schopni se spojit svou frekvencí s energií krystalu a požádat ji o povzbuzení, a krystaly na tento podnět reagovaly. Srdce byla síla a mysl spouštěč. Domy byly osvětlovány krystaly, jejím čistým a jasným světlem. Byly užívány v chrámech, kde je kněží spouštěli. Když byl krystal rozsvícen, zvedla se také jeho síla. I v dnešní době jsou známy případy, kdy krystal darovaný z lásky se sám od sebe rozsvítí. Dále se krystaly užívaly k topení, zmražení a elektrifikaci domácností a měst. Technologie pomocí krystalů umožňovala Atlanťanům cestovat velmi vysokou rychlostí, a to vše pouze tím, že požádali krystaly ke spolupráci, a tak byly naprogramovány k vykonávání určité činnosti.

Atlanťané užívali krystaly pro mnoho věcí. Byly zdrojem jejich síly a technologie. Krystaly mají vědomí. Jsou mezi sebou ve spojení. Mají schopnost ponechat, udržet a přenést sílu energie k tomu, aby byla zaměřena a přesunuta na velké vzdálenosti. Vysoce vyvinutí Atlanťané užívali krystaly ke zvýšení účinku léčení, probuzení, rozvinutí jasnozřivosti a s pomocí meditace se spojit se zdrojem. Božská energie uložená v krystalech jim pomáhala zvýšit mentální schopnosti a mít jasnou mysl. Velký krystal pomáhal Atlanťanům v dematerializaci předmětů a v teleportaci. Krystaly jim pomáhaly v telekinezi, levitaci a přenosu předmětů, například velkých kamenů. Velké křišťálové věže a pyramidy popoháněly energetickou a komunikační síť a ovlivňovaly počasí.

Atlanťané měli intuitivní porozumění přírody na té úrovni, že například svými dlaněmi přejeli kámen, a mohli jej vytvarovat, jak chtěli. Byli přes krystaly napojeni na zdroj energie. Tato energie byla posílána a užívána na velké vzdálenosti bez použití drátů.

Zasvěcení opouštěli svá těla v místnostech udělaných z krystalů, aby jejich duše mohla cestovat. Síla krystalů sloužila jako podpora a ochraňovala jejich těla. Atlantský původní krystal je krystal, který symbolizuje spirituální zákon "jak nahoře, tak dole". Byly nalezeny, jak vyrůstají ze země stejným způsobem jako rostliny. Tyto krystaly byly často užívány k léčení nebo si je dávali jako dárek. Krystaly užívali k posílení a podpoře životní síly. Růženín k udržení otevřeného srdečního centra. Modrý achát k utišení a uklidnění. Tyrkys k otevřené a upřímné komunikaci. Pokládali si určité nerosty vedle sebe přes noc, aby jim pomohli relaxovat a léčit se. Podporovaly jejich duši, aby se v noci dostala na místo, kde načerpala energii, nebo jim pomohly navštívit určitou světelnou bytost, která jim dala instrukce, očistila je atd.

Dále vytvořili křišťálové jeskyně k navrácení rovnováhy těla a mysli. Každý měl v Atlantidě svůj rodný krystal. Tento krystal rezonoval s jejich původní planetou. Díky tomuto krystalu byli v neustálém spojení se svou rodnou planetou. Pokud člověku bylo smutno, mohl se přes tento krystal napojit na krystalovou síť, aby zesílil toto spojení. Proto v Atlantidě v době Zlatého věku lidé nepociťovali depresi. Tyto krystaly nejsou v současné době k dispozici, ale mnoho lidí si obstarává vltavín (moldavit), který nás spojuje s vesmírem a zároveň nás uzemňuje.

Atlantští historici drželi záznam všeho, co se na Zemi událo, ve svých myslích. Měli trénovanou mysl a velkou mozkovou kapacitu. Poté tyto záznamy pomocí svých myšlenek předali do záznamového krystalu. Tyto krystaly, které stále obsahují starodávnou atlantskou moudrost, se občas objeví, a lidé s dostatečně vyvinutým vědomím si mohou telepaticky stahovat potřebné informace položením tohoto krystalu na třetí oko a vědomým spuštěním programů, aby byly staženy. Další krystaly byly programovány, aby pomohly růstu rostlin. Měly schopnost pracovat s magnetickým silovým polem rostlin, stromů, semen nebo další živoucí bytostí, aby posílily jejich energii.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Převzato z : https://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10202

Diskusní téma: Krystaly a Atlantida

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.