O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Které funkce vykonává astrální tělo během spánku?

14.05.2010 08:57

 

Které funkce vykonává astrální tělo během spánku?

Protože astlní tělo má tytéž funkce jako hmottělo, odpočívá astlní tělo ve spánku a vdechuje co nečinněji astlní látku, jež pomocí se vydatně posiluje. Kromě toho slouží se svými smysly jako nástroj projevů podvědomí, které ve spánku nejintenzivněji pracuje.