O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Kvantové léčení (KRYON channelling)

17.12.2010 08:30

Vážení čtenáři a čtenářky, našel jsem ještě jeden docela dobrý článek z channellingu s "Kryonem", který docela názorně vysvětluje tzv. "Kvantové léčení". Pozorně si to prosím přečtěte a vracejte se k tomuto článku až budete cvičit podle toho, co vám v jiném článku přináším jako cvičení. Budete více a více nacházet informace, které jste tam před tím nevnímali, že tam jsou...

LK

 

 

Kvantové léčení

Kryon, přijal Lee Carroll, Vancouver, Canada, 26.1.2008, www.kryon.com

https://kryon.com/k_channel08_Vancouver.html

 

 

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsou tací, kteří by řekli, že je to neadekvátní - nějaký člověk sedí před publikem a předstírá chanelování! To je prostě neadekvátní. Pak jsou tací, kteří by řekli, že je to přesně to, jak to vypadá. Rozdíl spočívá v tom: mnozí z vás rozvinuli interdimenzionální schopnost rozlišování. Schopnost, která se v tomto období bude ještě více rozvíjet, a někteří ji ještě nemají. Vaše schopnost rozlišování ví, zda tyto věci jsou anebo nejsou pravdivé.

 

Takže říkám k těm, co umí vidět, podívejte se nyní na ty barvy na pódiu! Neboť já jsem Kryon, dívám se skrze závoj, přicházím do třetí dimenze kvůli vám a využívám svobodné vůle člověka sedícího před vámi abych vám zprostředkoval tato slova. Využívám svobodné vůle lidí na tomto místě, kteří naslouchají těmto slovům se schopností rozlišování. Využívám svobodné vůle těch, kteří se na toto zde naladí později (čtenáři). Toto vše se děje se svobodnou vůlí. Toto vše se děje s člověkem, který se rozhodne to akceptovat nebo ne. Od člověka na jevišti až po toho, kdo naslouchá, je vše svobodná vůle. Tímto způsobem pracuje duch a to ctí člověka.

 

Já jsem Kryon a jsem si vědom toho, co byste nazvali: zde platící "pravidla". Pravidla znamenají, že bychom nikdy neprezentovali nic, co by pro energii lidstva bylo neadekvátní. Pravidlem je, že bychom se vám nikdy neprezentovali ve strachu. Pravidlem je, že sdělujeme pravdu spolu s integritou. Pravidlem je, že nikdy nic neřikáme, abychom někoho manipulovali, ale ji/jej namísto toho jednoduše milujeme. Pokud by se tedy něco ve vašem životě mělo změnit, pak by to bylo vaše srdce, a sice se svobodnou vůlí. Je nám dovoleno mýt vaše nohy. Je nám dovoleno držet vás za ruku. Je nám dovoleno dotýkat se vašich ramen a hlavy, interdimenzionálně. A to znamená, že pokud si někdo nepřeje něco cítit, pak nebude vnímat nic. Rozumíte? To ctí svobodnou vůli člověka. A tímto způsobem to funguje a vždy fungovalo.

 

Nyní k těm, co přišli kvůli poselství, kteří přišli vnímat doprovod, který přinášíme, říkám vám, je to tady! Je to pro vás. Poselství, které tímto způsobem ještě nebylo zprostředkováno, je o vás. Můj partnere (hovoří o Lee), dnes jsem ti dal instrukce k tématu i k tomu, jak by měl být tento pokus vnímán, vysvětlovat nevysvětlitelné. To platí pro mého partnera: Pročisti si hlavu. Uvnitř závoje nechoď tak daleko dopředu, protože musíš zůstat ve třetí dimenzi, abys tuto informaci prezentoval adekvátně. Neboť dnes budeš učitelem pro ne-naučitelné, když začneme s procesem učení o léčení lidí. Očekávej také, že tuto informaci předáš lidem v zahraničí, když tam pojedeš.

 

Sedíte v nové energii, vaše realita se posunuje. To, co nazýváme "nádobami vaší spirituality", se mění. Je to metafora pro kolekci vašich spirituálních učebních zkušeností z minulých životů, které jsou dnes do vás plněny. Je to "rozlišovací mašinerie", o které tak často hovoříme. Někteří z vás ji budou vnímat ještě než půjdete a řeknou: "To bylo jiné. Ó, tento channeling byl jiný. Cítili jste to?" mnozí řeknou: "To je skutečné, cítili jste to?" Je to skutečně jiné. Dnes jsem Kryon, včera jsem byl Kryon, zítra budu Kryon a jediným rozdílem v porovnání k minulosti je , že energie, ve které sedíte, vám nyní dovolí vnímat více, cose změnilo, jste vy.

 

Chtěl bych na chvíli na tomto místě poctít sladkost těchto momentů. Toto speciální poselství už nikdy nebude předáváno v přesně stejné podobě. Ti, kteří tu sedí vedle sebe, už se tu nikdy nesejdou v tomto stejném složení, protože je jedinečné. V žádné době historie se nebude v této podobě opakovat, tak je jedinečné. Mohli byste říct, že všechny věci na planetě jsou takové. Mají jedinečné ražení a je to korektní. Avšak v rámci puzzle existuje něco, čemu nerozumíte: Tak jedinečné, jak to i vypadá, jedná se zde o zkušenost celého těla, která se uskuteční spirituálně a kterou můžete v jakémkoli libovolném okamžiku opět prožívat. Je to těžko vysvětlitelné. Tak jedinečné, jak to ve 3D odhadujete, a přesto byste si mohli tuto jedinečnost s sebou interdimenzionálně vzít ke dveřím a mohli si ji opět vytvořit, kdykoliv byste chtěli. Ta energie, která tu nyní je, barvy, které vidíte, co cítíte, když to realizujete, skutečně poselství z druhé strany ... to jsou všechno věci, které stejně jako nyní můžete znovu zažívat. Je to odhalení, které někteří z vás možná dnes zažijí ... že je tato zkušenost opakovatelná. Vše, co musíte učinit, je posadit se a opět ji vytvořit. To je síla ducha a síla Boha ve vás. Jakápak sladká (úžasná) záležitost! Každý moment času může být tak často zažíván, jak si přejete. Neboť když se napojíte na interdimenzionalitu vašeho vlastního zdroje, stornujete časovou linii, která vytváří "jedinečné" věci.

 

 

Nová informace o léčení

Nyní bych vám chtěl vyprávět o člověku a o lidském těle. Chtěl bych vám dát části a zlomky informací, které jsme již nějakou dobu prezentovali, avšak nikdy prostřednictvím channelingu. Dám vám k tomu několik pokynů, co byste mohli dělat.

 

Lidské tělo je zajímavé. Je to kus biologie, kterým jste, ale ten se často zdá být ve vedlejší místnosti. Mám na mysli to, že neexistuje žádná skutečná komunikace mezi vámi a vaším systémem. Není tak stavěn, aby s vámi komunikoval, leda prostřednictvím bolesti. To je všechno. Je to jednodimenzionální vlastnost, která vám byla dříve dána pro přežití - abyste si všimli, když například stoupnete na žhavé uhlí. Nebo abyste si všimli, když vás něco zraní nebo strčí, abyste poodstoupili. Bolest se zdá být negativní a vždy výzvou. Jak už tomu bývá - je jedním z vašich největších darů, protože vás chrání před těžkostmi. Varuje vás, když je něco divné... A to je ohledně komunikace vše a je to jednosměrka. Nemůžete odpovědět anebo se zeptat.

 

Mnozí z vás řekli: "Tak to je. Co můžu dělat? Tělo neumí mluvit. Neumí nic říct." Když se na to podíváme povrchně, tak máte pravdu. Ve skutečnosti to může pracovat proti vám ... je jedno jak jste osvícení. Dává to například smysl, že vaše osvícené tělo jak je máte, se svou celou komplexností, tváří v tvář nějaké smrtelné chorobě, která je zachvacuje, mlčí? A přece se to děje každý den. Nyní hovořím o nemoci, která v severní Americe zabíjí více lidí nežkdekoliv jinde - o rakovině. Není to nemoc, která vás "polapí". Je to něco, co vaše tělo vytvoří z důvodu podráždění a nerovnováhy. Je to vykolejený růst, nekontrolovatelný, který si jde svojí cestou skrze váš systém. Mohli byste tu sedět a mít to ve svém těle, bez toho, abyste to postřehli, až se vaše tělo rozhodne dát vám pocítit bolest. Pak už je často pozdě.

 

Mohli byste se podívat na tento celý scénář lidského těla a říct: "Co je to za systém? Je tělo tak hloupé, že mi ani nemůže dát vědět o těchto důležitých pochodech, které se ve mně odehrávají?" Odpověď zní ano, pokud to vidíte ze stanoviska, které vám bylo vštípeno... velmi omezený úhel pohledu.

 

Jsem tady, abych vám sdělil, že tomu tak v žádném případě není. Nikdy tomu tak nebylo. Vždy jste byli schopni jít na určité úrovně a vidět, co se děje v nitru, avšak málokdo to dělá. To je rozdíl mezi akceptováním třídimenzionální historické myšlenky a rozšířením vašeho myšlení o něco, čemu mnozí z vás ani nevěří. Před lety tuto komunikační mezeru překlenula kineziologie, avšak kolik lidí ji využívalo? Kineziologie je proti zákonům logiky, nebo? Tady je něco, co se v průběhu času ukázalo jako něco, co tělu dovoluje k vám napřímo hovořit, a přece to není lidstvem všeobecně akceptováno! Proč? Protože to leží za hranicí platnosti toho, co vám bylo vštěpováno jako možné. Přesně proto je to naším dnešním tématem.

 

 

Vysvětlit nevysvětlitelné

Příští informaci bych vám nezprostředkovával, pokud by to tak nebylo. Přicházející informace je těžká, ale tady je, můj partnere (hovoří k Lee). Nyní vás povedu do “vú-dú” - interdimenzionální ho léčení, neuvěřitelného, do příštího kroku, který bude podporovat nová energie. Začnete vidět nevysvětlitelné věci. Někteří je budou nazývat zázraky. Některé z věcí, které vám hned budu vyprávět, nebudou dokázány sto let, neboť tak dlouho budou někde potřebovat biologové než rozpoznají původ a spletitost vašeho rodokmene a dokáží to, co dnes ohledně toho činíte. Ó, právě se stáváme strašidelnými!

 

 

Číslo jedna – podílející se mechanismus

Každý kus DNA má kolem sebe pole. Každý kus DNA má jako souseda jiný kus DNA a jedno pole obklopuje jiné pole, které zase obklopuje další pole. Ještě k tomu je vše uspořádáno do skupin a ne jako ve vašich diagramech roztaženo do vláken. Řeknu vám, co to způsobuje. Vytváří to jednotu vědomí. Ptali jste se někdy, proč ve vašem esoterickém světě můžete k vašemu tělu mluvit v jednotném čísle, přestože sestává z trilionů jednotlivých částí?

 

Uvnitř DNA existuje spirituální součástka. V DNA vězí část Boha, kus domova. V DNA existuje kvantová realita. Uvnitř DNA existuje inteligentní plán. Pole kolem DNA bylo pozorováno a bylo vědecky dokázáno jako interdimenzionální. Jeden kus naproti nějakému jinému kusu naproti dalšímu kusu vytváří spolu související, překrývající se, interdimenzionální pole, které pro Univerzum představuje jedinečnou adresu... a na ní stojí vaše jméno.

 

Když začnete mluvit ke svému tělu, je to zkušenost celého těla. Není nutné oslovovat svůj palec na noze a loket odděleně. Neboť budete oslovovat všechno najednou, protože všechno společně naslouchá. Představte si to jako zkušenost celého těla, protože se DNA překrývá; pole se překrývají a tato přesahující pole vytvářejí větší pole, které přispívá k ještě většímu poli. Když se jich sejdou biliony, doslova, pak je toto pole něco, co vysíláte s fokusem (se soustředěním) a co je nazýváno esoterickým světlem. Navíc to slouží také osobnímu léčení. Je to připraveno "poslouchat šéfa". Můj partner o tom hovořil již dříve. Úplně tomu nevěříte, že můžete mluvit ke svým buňkám. Pravdou je, že můžete a že už vás vždycky poslouchaly. Přemýšlejte o tom!

 

Skutečností je, že interdimenzionálním způsobem máte totální a dokonalou komunikaci s tímto masívním polem DNA. Jste to vy a ono je vaše, avšak pokud jste k němu nikdy nehovořili, půjde svojí vlastní cestou. Biliony částí DNA jsou ochotny naslouchat, ale vy jste s nimi nikdy nemluvili! Prostě jen doufáte, že  dobře fungují a když tomu tak není, dostanete bolesti.

 

Jak už jsme vám předtím říkali, narodili jste se do kultury a do systému, které nesou všechny senzorické znaky/vlastnosti a spirituální osvícení v hlavě a nerozumí, že je každá část těla osvícená. Proto pobíháte s veškerou pozorností v hlavě a doufáte, že váš palec funguje, že ledviny fungují, doufáte, že vaše srdce přežije. Nikdy jste na to nemysleli, že byste tyto věci opravdu mohli oslovit nebo je změnit. A přesto na vás po celý váš život čekaly! Já to nazývám "vaše tělo, které poslouchá šéfa", neboť vaše DNA čeká na to, abyste k ní hovořili prostřednictvím svého vlastního vědomí. Ve vaší DNA existuje osvícená vlastnost... nazvali byste ji Vyšším Já, možná.

 

Jakkoli ji chcete nazývat, oslovuje to celou buněčnou strukturu a začíná ji měnit. Tady to bude komplikované. "O.K. Kryone, jak se to dělá? Co se stane, když se to udělá? Jak se staneme interdimenzionálními? Já jsem ve 3D." Toto jsou velké otázky a je to také ta nevysvětlitelná část.

 

V této skupině jsou někteří na okraji vědomí (myslí tím ty nepozorné). Zvu vás zpět k pozornosti kvůli puzzle. To znamená učit způsobem, kterým dříve nebylo bezpodmínečně učeno, neboť je přítomna nová energie. Tady přichází tu, co má udělat můj partner: Bude představovat metaforu ve 3D, která vlastně objasňuje multidimenzionální efekt. Pro vás je důležité tuto metaforu pochopit. Je důležité chápat podílející se paradox času, abyste se dostali za tento bod, hovořit k sobě sama a nechat něco udát se. To musí být přinejmenším uznáno, studováno a korektně předpokládáno a k tomu existují dvě části.

 

Část první: Vizualizujte si se mnou něco jednoduchého. V mysli se na to podívejte, abyste to pochopili. Je tu nějaký vlak. Vy jste tím vlakem. Nachází se na koleji, která odpovídá vašemu času ve 3D. Ve vašem vnímání se tento vlak pohybuje konstantní rychlostí na koleji, která je rovná jako šíp. Rychlost odpovídá vašim hodinám a nikdy se nemění. Můžete kolej vidět v dáli před sebou, jak mizí. Nachází se před vaším vlakem a reprezentuje vaši budoucnost. Za vlakem to reprezentuje vaši minulost. Vlak je velmi velmi krátký, jen pár vagónů. Vy jste tím vlakem... hlava, trup, nohy a paže. Vlak se pohybuje pomalu a konstantní rychlostí, je nazýván vaší realitou. Je to vaše 3D realita.

 

Vizualizujte si tento vlak, jak se pohybuje ve vaší realitě, ale buďte si vědomi toho, že z mého úhlu pohledu (z mého stanoviska) pravý interdimenzionální vlak není to, co vidíte vy. Neboť když na vás hledím, na ten stejný vlak, tak vidím vlak ve velmi malém kruhu. Ten kruh je tak malý, že je jen o trochu větší než samotný vlak. Podívejte se na to zcela jasně: Co vidím já a co vidíte vy je skutečně to stejné, avšak jde tu o pochopení hranic vašeho vnímání, o pochopení jak věci fungují. Protože to, co vám budu v dalším kroku ukazovat a vyprávět, a co ukážu mému partnerovi, vám pomůže pochopit nepochopitelné. Pomůže vám to se naladit na další tři body, které budu objasňovat potom.

 

Pojďme předpokládat, že budete po zbytek vašeho života každý den hovořit ke svým buňkám a děláte něco, abyste je změnili (např.léčení). Pojďme předpokládat, že vaše konání bude reprezentováno následující metaforou - během jízdy vlakem budete malovat zářivě rudou barvou na kolej ubíhající pod vámi. Jste zde a hovoříte ke svým buňkám a způsobujete změnu své biologie. Malováním koleje na červeno vyznačujete, kdy se změna uskutečnila. Máte barvu na palubě a můžete při jízdě vpřed na kolej malovat.

 

Nyní si ve 3D představte následující, neboť je důležité, abyste to viděli v duchu. Začnete malovat kolej rudě, což se rovná změně ve vašich buňkách, protože jste silná osobnost, která je ve spojení s vlastní buněčnou strukturou (všichni máte tento potenciál). Zatímco se pohybujete vpřed, můžete se ve vaší 3. dimenzi dívat dozadu a vidět, kde jste kolej začali malovat rudě a jak tato rudá kolej za vámi v dálce mizí. Můžete se dívat také dopředu a vidět, že kolej ještě není rudá, ale rudá bude, jakmile tam přijedete, neboť vaše mysl bude pokračovat po celý váš život s malováním. Na základě vašeho času namalujete červeně nějaký úsek koleje, který bude v průběhu vašeho života stále delší. Tak vypadá ve vašem časovém rámci vaše 3D-vnímání "malování koleje na červeno".

 

Nyní na chvili přijďte na moji stranu. No, nevím, jestli tomu budete rozumět nebo ne, ale je to nádherné! Co vám budu vyprávět je úžasné! Nuže, jedná se jen o nějaký jednoduchý vlak a červenou kolej, ale poslouchejte: z mého úhlu pohledu se stane tento malý nepatrný kruh, který jste začali malovat, skoro okamžitě úplně červeným. Asi tak v jedné minutě bude celá tato věc navždy červená! Je před vámi červená, za vámi červená, kam až oko dohlédne, protože viděno interdimenzionálně se to stane v malém kruhu. Tak vypadá interdimenzionální vnímání ... a pro případ, že byste si toho ještě nevšimli, vaše buňky a DNA jsou interdimenzionální. Takže je to vaše lineární vnímání, že si nadále myslíte, že musí být tato velmi dlouhá kolej před vámi každý den malována, a je to jen omezený úhel pohledu, který vám brání vidět pravdu, že to, co učiníte s čistým úmyslem, tu je navždy. Kolej už nemůže být od-malována - nikdy! Kolej je nyní dokonale a úplně rudá. Takový hluboký smysl to může mít z hlediska léčení, a za chvíli to bude ještě lepší a komplexnější.

 

Část druhá: Pokračujte ve své 3D-vizualizaci. Tady jste a malujete kolej. Vytvoříte objekt a shodíte ho z vlaku. Možná je to manifestace něčeho, oč jste žádali. Je to objekt vzniklý vizualizací a vy jste ho vytvořili při jízdě na koleji a necháte jej pak spadnout na stranu. Možná je to zjevení. Možná je to co-kreace/spolustvoření/ koordinované vytváření.

 

Poté, co jste to nechali spadnout, jste se samozřejmě pohybovali dále, protože váš vlak jede stále dál. Proto můžete ve vašem vnímání říct: "To jsem uskutečnil/a a je to za mnou...moje minulost." Máte datum a čas pro vzpomínku, protože je to nyní v minulosti, když se to stalo.

 

Ale děje se něco, co je hádankou: Zatímco se pohybujete po koleji, opět se pro zajímavost objeví tento objekt! A vy to interpretujete vaším vlastním způsobem jako znamení Boha, které říká: "Máš to udělat ještě jednou." Takže vaše rozhodnutí obnovíte a uděláte ještě jednou Všechno, co bylo/je nutné, abyste tento znovu vytvořili.

 

 

Vnímáte, že jste provedli obnovení vaší manifestace, vašeho sebeléčení, vaší prosby k Bohu. Po krátké době se to opět objeví! Interpretujete to jako znamení k "udržování nádoby plné". Ve 3D jste na to zvyklí, doplňovat a doplňovat postupně nádobu, doufáte, že nemá díry a počítáte s tím, že se časem trochu opotřebuje. To je velmi 3D, takže věci opakujete. Reagujete na to a děláte to stále znovu. "Tady to přichází, pojďme to udělat znovu. Je to dobrý pocit mít nádobu plnou. Chtěl/a bych to provést ještě jednou."

 

Chtěl bych vám říct, jak vypadá pravda: Pravdou je, že žijete v interdimenzionálním světě, a dokonce i vaše věda to uznává. Přesto pokračujte ve vnímání všeho v lineární časové linii, která vás nechává stárnout a která vás samozřejmě svádí k obnovování věcí. Avšak to, co se skutečně spirituálně děje ve vašich buňkách, je to, že všechno, ale skutečně všechno vytváříte ve velmi malém kruhu. Když to jednou učiníte, je jednou pro vždy celý kruh změněn. Nepotřebuje to být nikdy obnoveno, protože jste byli s manifestací hotovi v ten moment, v který jste to provedli...navždy!

 

Nyní přichází ta těžká část. Předpokládejme, že jste mě sledovali... když je kolej kruhem, pak cestujete stále stejným prostorem. To znamená, že když se podíváte zpět, bylo to kdysi vaší budoucností! Když se podíváte dopředu, bylo to kdysi vaší minulostí. Kruh už je takový. Pokud tomu tak je, mám jednu otázku: Mohli byste pak změnit vaši minulost tím, že něco uděláte, co změní kolej pod vámi v tomto okamžiku? Sledujte mě.

 

Poslouchejte. Za využití této vizualizace a tohoto paradoxu času vám zprostředkuji tři charakteristické znaky interdimenzionálního léčení od jednoduchého přes obtížný až po neuvěřitelný.

 

 

 

Jednoduché: To nejjednodušší, co můžete bez používání interdimenzionálního plánu činit, je omlazování. Omlazování je naše slovo, zprostředkované mému partnerovi s významem "zpomalování hodin těla". Vaše tělo se nachází v časovém rámci 3D. Bylo to tak uděláno. Pohybuje se spolu s cykly Země, Sluneční soustavy a Měsíce... a vy to víte. Může počítat roky. Reprodukuje se (dělení buněk), přičemž využívá hodiny těla, které jsou určovány prostředím, ve kterém žijete, a tak to zůstane, dokud vy ty hodiny nezměníte.

 

Ve vaší realitě je nemožné změnit hodiny, protože se pohybují stále stejnou rychlostí. Jak by tomu bylo, kdybyste změnili reakci vašich buněk na hodiny? Jinými slovy - co by bylo, kdybyste změnili "hodiny uvnitř"? To můžete. Můžete vytvořit situaci, ve které buňky dostanou pokyn zpomalit své stárnutí. Dodatečně (připravte se) si můžete vizualizovat kolej, na které byly buňky mladé, a DNA dát prostřednictvím vizualizace pokyn to provést!

 

Interdimenzionálně prezentujete svému tělu vizualizaci doby, ve které jste byli mladí. Nezáleží na věku, protože to, co děláte, prezentuje tělu puzzle. Běžte zpět. Běžte k bodu než se telomery roztřídily a rozmnožily na biliony. Běžte zpět. Je to možné? Je. Způsobí to to, že vás to přivede do situace, ve které hodiny pro vaše buňky už netikají ve stejném časovém rámci.

 

Zůstaňte u mě! Předpokládejme, že jste stále ještě ve vlaku. Když se začnete omlazovat, začnete to vizualizovat, vytváříte svojí vlastní silou objekt manifestace, který necháte padnout vedle koleje...začnete malovat kolej na červeno s vědomím zpomalování tělesných hodin. Ve 3D se podíváte zpět a řeknete: "To je ten bod, kdy jsem se začal/a omlazovat." Avšak s touto perspektivou něco nesedí: Je to paradox hodin, nebo? Neboť když  půjdete zpět - to znamená, když si hodiny těla skutečně zpomalíte, pak musí být kolej za vámi červená! Nenechte si tímto konceptem pokazit náladu...jednoduše se smějte tomu, jak to musí pracovat.

 

V interdimenzionálním stavu je kolej dokonale červená a vaše tělo s kruhovou kolejí něco udělalo, co je pro vás zázrakem. Je schopno přenést vaši DNA do doby ještě před objevením nemoci anebo bolístek stáří. "To zní jako léčení, Kryone!" Ano, to je dalším bodem. Ale pochopte následující: Konáte věci za hranicemi 3D, dokonce za hranicemi možnosti vidět to třídimenzionálně.

 

Omladit znamená vést buněčnou strukturu zpět časem a použít ji na tělo, které vypadá starší než je. Stane se následující: Zpomalíte stárnutí. To je to, co se stane. Nevrátíte to zpět. Nestanete se náhle mladými. Místo toho se zpomalíte stárnutí. To jste vy, když hovoříte ke svému tělu, převezmete opratě systému, který byl nastaven u vašeho narození... který čekal, že to "šéf" změní! Rozumíte? Vaše tělo mělo jen jeden přístup k "času", a to přes Sluneční soustavu (Měsíc). Přemýšleli jste o tom někdy? Náhle jste zodpovědni za změnu hodin.

 

Pochybujete o tom, nebo ne? Nevěříte, že je to možné, nebo? Když toto posloucháte nebo čtete? "Příliš divné, Kryone. Pověz něco, co mohu udělat." Řekl jsem vám, že se jedná o akceptování a změnu vaší reality. Vzpomínáte si na to, že jsem řekl, že existují tři interdimenzionální oblasti, o kterých chci hovořit? Toto bylo jednoduché. Jestli jste s tím měli potíže, pak byste zbytek raději neměli číst.

 

Pochopte, 3D křičí, ale interdimenzionální věci, které pocházejí z lásky Boha, šeptají. Pokud chcete slyšet toto šeptání, musíte odstranit ten křik. Musíte demontovat váš dokonalý 3D trénink a odložit způsob všeho učení od okamžiku vašeho narození. To je tvrdé.

 

"Dobře Kryone. Jak to uděláme? Jak? Dal jsi nám vlak, kolej, červenou barvu, a co s tím máme dělat? Pomalovat kolej? Jak to udělám? Jak tuto metaforu uskutečním?"

 

To je ten problém: Lidé pochybují o tom, co odporuje jejich vnímání. Kdo vám řekl, že je vaše vnímání králem? Už vám někdy někdo řekl, že je vnímání jediným způsobem, jak pozorujete věci? Nereprezentuje vždy pravdu. Když jste byli poprvé informováni o bakteriích, těch neviditelných organismech, které jsou tak důležité pro vaše  zdraví, řval váš celý lékařský odborný svět smíchem. Neviditelné věci kolem vás? Kvůli vašemu vnímání jste o tom pochybovali. Byla to pravda nebo jen bod vědomí, na kterém jste se v tom momentě nacházeli?

 

 

Čistý záměr je tou odpovědí. Vědomí mění skutečnost! Je zlatem pro ducha, i když je pro vás neviditelná. Čistý záměr nemůžete předstírat. Je to záměr, když jste na svých kolenou. Je to záměr, když máte problémy. Je to záměr, když řeknete: "Udělám všechno! Jen mě odsud dostaňte." To je silné. Avšak vězte: pro čistý záměr nepotřebujete vězet v problémech. Čistý záměr můžete vytvářet svým srdcem, svými emocemi, když budete připraveni začít a říct: "Jsem nyní připraven/a a udělám to." 

 

"Kryone, jak často to musím udělat?" OK, 3D člověče, jak často to chceš vidět proběhnout vedle koleje? (smích) Odpověď zní: jednou! Není vám to dost? "No, já to nemůžu pochopit, proto to tak jak tak znovu udělám. Budu to dělat často. Budu tak činit každý den." Dobře, to nic nepokazí, ale může to zabrat skoro celý váš čas! Opakování není klíčem. Nikdy nebylo. Čím interdimenzionálnější budete, tím víc budete chápat. Čistý úmysl, záměr. Jednou. To je všechno, co potřebujete. Když to budete vnímat jako nekorektní, tak to prostě proveďte ještě jednou. To je ta jednoduchá část.

 

 

 

Těžší: Tady se jedná o léčení nějaké nemoci ve vašem těle, aby už se nikdy nevrátila.  Nikdy. Žijete v alopatickém světě medicíny. Funguje ve třech dimenzích a podél časové osy. Když se něco pokazí, tak to zkorigujete. Nalepíte na to náplast. Připravíte chemii, která buňky změní tak, aby se problém odstranil. Jde pouze o příčinu a důsledek. Je zcela pochopitelné, že takto jednáte a nehodnotí se to ani neodsuzuje.

 

Přesto v této nové energii nyní můžete začít s interdimenzionálním léčení. Dám vám tuto informaci, ale je to těžké. Musíte být naladěni a tak trochu mimo 3D. Poslouchejte, pojďme předpokládat, že by byla ve vašem těle rakovina. To je metafora a jen příklad vizualizace. Nepřivodí vám to rakovinu, protože jste ve vědomí spirituálního učení a je tady světlo. Pojďme předpokládat, že tuto nemoc v sobě chcete vyléčit. Myslíte si, že existuje doba, kdy jste si tuto nemoc přivodili, že existuje doba, kdy to bylo horší, existuje doba, kdy vám tělo sdělilo, že tu je. Váš mozek to vidí ve velmi přímé linii. Jste ve 3D. Proto nyní přicházíme a říkáme, že to můžete vyléčit interdimenzionálním čistým záměrem.

 

"Čistý záměr? Čistý záměr, to nemůže být tak jednoduché, Kryone. Ne. Musí se něco udělat. Musí se projít nějakým lékařským/medicínským léčením." Skutečně! Můžete to udělat! Možná by pro vás bylo totálním léčením provést obojí, 3D i interdimenzionální léčení? Co kdyby to, co vám vyprávím, mohlo zrychlit vaše alopatické léčení o 50% nebo více? Kdo vám řekl, že to musí být tak nebo tak? Lidé rádi vytvářejí myšlenkové vzorce kolem všeho, co dělají.

 

Chtěl bych vám něco ukázat. Chtěl bych, abyste se mnou šli na určité místo. Buďte si jisti, že vás absolutně každý spirituální objekt na planetě při čistém záměru vidí jako změněné. Každé náboženství planety vám tuto schopnost připisuje, doslova se během minuty konvertovat. Zeptejte se jich. Náboženství, do kterého jste se narodili (křesťanství) je jedním z nich. Můžete mít dokonalé, okamžité konvertování. Můžete všechno dokonale obrátit, pokud řeknete Bohu "ano". Pokud si to přejete, můžete tak učinit i v Islámu. Ve jménu proroka v tom můžete nalézat lásku a velkolepost Boha. Zeptejte se jich; zkušenost je hluboká a funguje prostřednictvím vašeho rozhodnutí být připraven/a a říct "ano" .

 

Pak začíná 3D práce, nebo ne? V některých náboženstvích musíte dělat ještě další věci. Stoupáte po schodech, chodíte do školy, modlíte se určitým způsobem, nosíte kostýmy. Ale všechno začíná jedním rozhodnutím, které na vás má okamžitý efekt. V jednom z vašich náboženství se může žena vdát za Krista. Jedno rozhodnutí, jedna ceremonie, a celý život se pro vždy změní. Takže proč je to na toto dost dobré, ale ne pro posvátný chrám vašeho vlastního těla? Přemýšlejte o tom. Čistý záměr byl vždy odpovědí a Božství uvnitř vašich buněk čeká na vaše prohlášení, že jste připraveni.

 

Vizualizujte: máte nějakou nemoc. Nyní ji eliminujete. V interdimenzionálním stavu čistého záměru je to, co vidíte (si vizualizujete), vaše buněčná strutura, která se přenese do doby než tato nemoc vůbec vznikla! Rozumíte? Myslete mimo vaši 3D. Uděláte totéž jako při omlazování (jednoduché), jen na to nyní máte 3D důkazy. Nemoc tu buď je nebo není. To může tohle učinit dokonce ještě obtížnějším, neboť se teď sebe ptáte, zda jste to vytvořili nebo ne. Ptáte se, zda se vrátí. Skutečně vám hluboké a ruce ždímající obavy často ukazují, že čistý záměr nikdy nebyl vysvětlen.

 

Moji milí lidé, chtěl bych vám říct, že opravdový čistý záměr začíná malovat kolej. Vezme vás  do doby před nemocí, než se vůbec něco stalo. Doslova přetočí hodiny zpět. To pro vaše buňky znamená, že jste nikdy neměli problém! Řekl jsem vám, že to nebude jednoduché. Ještě jednou, jedná se o paradox času. Navždy si budete pamatovat den, kdy jste se sami vyléčili z nemoci, která se nikdy nevrátí. My víme, že se nikdy nevrátí, protože jste ji nikdy neměli! Chápete sílu léčení člověka? Chápete, co je zde možné - přenést se ve vědomí zpět, než něco z těchto věcí ve vašem těle začalo?

 

Nyní to bude obtížné, protože se utkáte s důkazy ve skutečném světě a alopatickém systému testování interdimenzionálního léčení. Sdělí vám fakta; sdělí vám procenta těch, kdo mají remise, a těch, kdo je nemají - všechno slovy alopatů. Nechejte je! A oslavujte výsledky jejich diagnostiky! Vy už to znovu nedostanete; nepřijde to zpět; nemůže, protože jste na to nenalepili náplast. Nikdy jste to neměli. Celá kolej je červená. To je tvrdá realita, milý člověče.

 

Požehnaný je ten, kdo pozná, že je toto pravdivé, a je jich hodně. Zázraky, o kterých jste četli ve vaší spirituální historii, nikdy nebyly zpochybňovány. Nemoci se nikdy nevrátily. Důvod? Zázraky se dějí přesně tímto způsobem, jak jsme vám právě popsali. Rozdíl? Způsobil je Mistr uvnitř, místo Mistra zvenčí.

 

A další bod? Neuvěřitelné. Poukazovali jsme na to před dvěma lety a nyní to odhalíme.

 

Můj partnere (hovoří k Lee), to je to nejtěžší, co jsi kdy dělal. Vylíčím ti obraz. To neznamená, že ho perfektně zprostředkuješ, protože máš stejnou 3D perspektivu jako všichni ostatní. Ale tady to přichází, prezentováno tím nejlepším možným způsobem.

 

Panuje neuvěřitelná komplexita v tom, co byste nazvali "systém jak věci fungují". V tomto systému existují potenciály pro každého člověka na planetě. Existují systémy uvnitř systémů, které jste nazvali karmickými skupinami. Karmická skupina je skupina, která přichází a dostává se s ostatními do interakce určitým způsobem. Není to předurčeno, ale je to přednastaveno. To znamená, že to spočívá na potenciálech a ne na nějaké 3D časové linii, která je neměnná. Je to starý systém a byl s vámi vždy. Staví vás k jiným lidem do skupin, aby byly vytvářeny energie, které se samy manifestují, aby byly energie řešeny s cílem vyvolat energii. Jedná se o jednu z věcí, o které jsme hovořili (Kryon Buch Eins), kterou můžete svobodnou vůlí rozebrat a stornovat. Ale s tím sem vstupujete (tak se narodíte).

 

Když vstoupíte, dáváte komplexitu i do své biologie, protože tato spirituální karma má do činění i s linií původu... fyzikální chemie DNA. Ve vašich (z DNA vytvořených) genech jsou zabudována představení, která představují slabosti a sklony pro nemoci. To je totálně a dokonale karmické. Matka s určitou nemocí měla často matku se stejnou nemocí. Tato matka se dívá na své děti s vědomím, že by mohli dostat tu stejnou nemoc, a jejich děti a děti těchto dětí. Nazýváte to genetickým zatížením, predispozicí. Vytváří rodokmen smrti, potíží, smutku a trápení.

 

Sedíte zde v energii, která je jako magie s čistým záměrem. Pokud máte nějaký genetický předpoklad a chcete se vyléčit z těžké nemoci, naslouchejte způsobu, jak s tím systém zachází. Genetická zátěž, která v minulosti vytvořila problém u všech vašich příbuzných, ve vás zmizí. Také genetická zátěž, která všechno vytvořila a chtěla by se vytvořit i ve vašich existujících dětech, zmizí. Vaše DNA se změní a spirituálně se to bude zrcadlit ve vašich dětech. Cyklus s vámi skončí.

 

To odporuje každé logice, která vám kdy byla vštěpována. Mohli byste se ptát: "Kde zůstává svobodná vůle mých dětí, když to změním?" Tak tomu není. Musíte chápat karmickou energii, musíte chápat rodinnou skupinu; chápat, proč jste zde; musíte pochopit ještě mnohem víc než jste začali chápat. Jednání jedné osoby může změnit karmické charakteristické znaky celé skupiny. Jedná se o světlo, které může být vytvořeno jednou osobou a přesto může zesvětlit celý prostor se všemi lidmi. Nejedná se o léčení dětí. Jedná se o změnu jejich karmického představení. To, co uděláte se svojí DNA, vyšle signál na jejich DNA. Jste všichni propojeni. Pravidlům, o kterých si myslíte, že je znáte, už nevěnujte pozornost. Poslouchejte.

 

Neexistují minulé životy. Jsou to paralelně existující životy na jedné kole

Diskusní téma: Kvantové léčení (KRYON channelling)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.