O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Léčení pomocí čaker - 13 (Harmonizace čaker v 3JD + IST)

17.05.2011 09:57

Vážení čtenáři a čtenářky zrychlujeme přísun dat v podobě pomůcek ke cvičení, které by vám měly zásadně pomoci s osobní transformací a posunem v VZESTUPU. Zde je tedy další možnost harmonizace a to trojjedinného Ducha společně s pojítkem (LD+ŽD+BD) + IST.

 

Jak tedy cvičit?

Je to docela jednoduché:

1. Vejdete do svého CHDS v IST a zpřítomníte si Vědomí IST v tomto CHDS

2. Provedete obvyklé požehnání CHDS a Mikrokosmu pomocí Sal, KMaŠP, FOP (pořadí je na vás)

3. Zpřítomníte si V-3JD a 3JD a zapnete zvukové video na potřebnou dobu (10-15 min max)

4. Vědomě vedete do 3JD  SaL cestou ze sloupu božství (SB) z CHDS v IST , tak že rozevřete SB na celý Mikrokosmos a naplníte celé 3JD tím všezahrnujícím spektrem energií (je potřeba si uvědomit svou trojjedinnost v Duchu, která je jakoby oddělená v jednotlivých úrovních ducha. LD=VDT je v zasunuto v 3JT+ IST, ŽD je vysunut nad naše vozítko někde v prostoru nad hlavou a BD je ještě výše než ŽD. Vše je propojeno Sloupem Božství ) Úkolem je postupně se tak zvnitřnit, že ŽD bude vstupovat a prostupovat LD=VDT a pak časem BD prostoupí ŽD v LD=VDT. Toto sjednocení je to známe Ježíšovo prohlášení: "Já a Otec jedno jsme!"

5. Necháte působit potřebnou dobu zvukové a energetické nástroje na LD=VDT, ŽD a BD (v tomto pořadí uvědomování)

6. Impregnovat celé 3JD potřebnými přáními, které si sami zvolíte  s ohledem na bod 4. tohoto seznamu činnosti

7. Ukončení cvičení

 

Zvukové video:

 

Odkaz na stránky uloženého videa: https://www.youtube.com/watch?v=NsZCTjLyAWs&feature=related

Seznam použitých zkratek:

3JD - trojjedinný Duch

V-3JD- Vědomí trojjediného Ducha

CHDS - chrám duchovního srdce

IST - intuitivně soucitné tělo

LD - VDT ... lidský duch - volně duchovní tělo (tělo Ducha)

ŽD - Životní Duch = Kristuv Duch = náš vnitřní Kristus (duše Ducha)

BD - Boží Duch (Duch Ducha)

SaL - světlo a láska

MSaL - moře světla a lásky

SB - sloup božství (nachází se v CHDS a je to v podstatě A-É  všech typů)

A-É ... akaša - éter pralátka, ze které vše vzešlo a do které se vše vrací (celkem 5 typů

typ "0",  - praakáša - éter

typ "1",  - akáša - éter

typ "2",  - mentální svět

typ "3",  - astrální svět

typ "4",  - hrubohmotný svět

KMaŠP - Kristův Modrý a Šarlatový Plamen (modrý = čistota a šarlatový = vznešenost)

FOP - fialový očistný plamen (čistí buňky, mezibuněčné prostory, mezimolekulové prostory, meziatomové prostory)

 

Přeji  ať se vám práce na sobě, daří co nejlépe...

LK 

Diskusní téma: Léčení pomocí čaker - 13 (Harmonizace čaker v 3JD + IST)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.