O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Lightworker - Hlas a tónování, Sluch a naslouchání

26.05.2011 08:26

Hlas a tónování

 

Průzkumy ukazují, že nutnost promluvit na veřejnosti vzbuzuje v lidech stejnou hrůzu jako stěhování a návštěva zubaře.

 

Zdravý hlas je váš prvotní léčebný nástroj. I sebemenší hlasový projev masíruje svalovou tkáň v horní části těla a způsobuje, že tato tkáň vibruje zevnitř. Každý pohyb těla má vliv na to, jak se nadechujeme a vydechujeme, takže ovlivňuje i náš hlas. Základem je dech. Prvotní křik a objevování dítěte uvnitř má souvislost s tím, že zase získáváme spontánní, intuitivní hlas a hlasovou svobodu, z níž jsme se radovali jako malé děti. Každý z nás potřebuje, aby ho bylo slyšet. Základní technika otevření hlasu je vydávat nepřerušovaný pohyb hlasu z nehlubší hloubky do maximální výšky a zase zpátky. 

 

Každý národ má svůj jazyk, který má své tóny, rytmy a modulaci hlasu.

 

Náš hlas projevuje, co zraje uvnitř a pomáhá nám vyjádřit vnitřní potenciál. Hlas může být vstupní bránou vyrovnání mysli, těla a duše, což vede k uvolnění napětí a potlačených emocí, utišení mysli a zároveň produkování hlubšího a vyrovnanějšího dýchacího vzorce, který uvolňuje napětí a bolest. Náš vnitřní hlas je často ukrytý pod podněty každodenního života, a my jsme se ho mohli naučit překrývat svými myšlenkami. Až znovu objevíme vnitřní hlas, probudí nás a dodá nám do života významnou a potřebnou moudrost a energii.

 

Intonace hlasu nám často dává víc informací než samotné slovo. Intriky, posuzování, vzrušení, nuda, zvědavost a povzbuzení přichází z tónu našeho hlasu. Nevyřešené traumata z dětství vytváří blokace, které jsou slyšet v tónu hlasu.

 

Tělem prochází tóny a rytmy, které se mění během dne. Po obědě naše tělo „hraje jinou symfonii“ než při cvičení. Tóny našich těl se mění s ohledem na věk, zdraví a genetiku. Každá emoce má svůj tón a každý zvuk má svou vnitřní energii. Pokud jsme uvolnění, jsme ve stavu tónin "ááá". Každé naříkání a každý okamžik smíchu vysílá energii do krku, hlavy a do horní části trupu. Tato vibrace náš masíruje zevnitř. Když mluvíme, vysíláme určité frekvence přes kosti lebky.

 

Vztah mezi tónem a svalovým napětím. Tón je barva zvuku. Svalové napětí nazývají lékaři tonus. Lidé, kteří trpí snížením svalového napětí (tonusu), trpí "nedostatkem tónů", což člověka oslabuje, a proto jeho svaly se stávají měkčími, až se z člověka stane hadrová panenka.

 

Tónování okysličuje tělo, prohlubuje dýchání, uvolňuje svaly a stimuluje proud energie. Tónování masíruje celé tělo. Pokud nás něco bolí, pokaždé zjistíme, že existuje zvuk, který chce naše tělo vydávat. Můžete tónovat a přejíždět tímto zvukem celé tělo, klouzat tělem nahoru a dolů, abyste nalezli zvuk, který uvolní určitou část těla, popř. uvolní bolest. Například pokud vás bolí kotník, vydávejte do této části tón óóó. Intuitivní tónování je cesta k rozvinutí vnitřní slovní zásobě pro energii, uvolnění a uvedení do středu. Váš zdravotní stav, držení těla a váš emoční stav vytváří modulaci vašeho hlasu.

 

Význam hlasu na ženské zdraví. Hlas je pro mnoho žen bodem, k němuž se sbíhají myšlenky i city. Myšlenky vycházejí z hlavy a přibližují se k hlasu, a jsou vysloveny. City jsou primárně vnímány tak, že z hlasu vyrůstají. Láska a vášeň pocházejí ze srdce a smutek žal ze žaludku. Při masírování krku a ramen se jejich hlas začne otevírat. Ženy často zadržují své city. Dokáží se vyjádřit prostřednictvím hlasu, ale ten zvuk nespojí se svým tělem. Jejich city jsou neurčité. Cvičení v nich probouzí pocit úlevy, očištění zevnitř, a poté, co ty zvuky vydávají, se ženy velmi uklidní.

 

Je spousta mužů, kteří se při zpěvu či monotónním prozpěvování ve vyšším rejstříku rozvzpomněli na svou intuitivní, zranitelnou stránku svého Já, kterou opustili v dětství, a nyní se cítí lépe.

 

Život proudí v rytmech napětí a uvolnění. Naše krev proudí a dýcháme pomocí plic. Beze změn pohybu a myšlení se stáváme tak pasivní, že ztrácíme smysl pro to být naživu. Svaly nemohou zůstat zdravými pouze tím, že budou v pasivním, uvolněném stavu. Tyto automatické impulzy pro život jsou nezbytné pro stimulaci mysli a nálad. Léčení je místo, kde udáváme do rovnováhy vnitřní práci a vnější zkušenosti života. Během každodenního ruchu života vám vydávání měkkého a klidného zvuku může pomoci udržet si svůj vnitřní klid.

 

Léčení není jen o zmenšení pocitů bolesti a stresu, ale také čas průlomu a opětovného sjednocení. Někdy je léčení klidné a transformační a jindy je dynamické, energické a naplněné úlevou. Je třeba si uvědomit, že zatímco jdeme údolími a procházíme stíny svých problémů, hlas klidu je uvnitř nás – tento hlas nemluví, ale drží nás v určité rezonanci a tónu. 

 

Zdroj - Mozartův efekt, Creating inner harmony - Don Campbell

 

 

Sluch a naslouchání

Porucha sluchu má často psychický kořen. Ucho může použít stejný selektivní postup, díky němuž poslouchá, k tomu, aby zvuky vylučovalo z vnímání. Kupříkladu dítě traumatizované zuřivým, ječícím dospělým se naučí přežívat tak, že tyto zvuky odruší a naslouchá pouze svým vlastním niterným hlasům. Předpokládá se, že těžce zneužívané děti, jež si vypěstovaly rozštěpenou osobnost, si vytvářejí vnitřní hlasy proto, aby byly díky nim chráněny před zvuky dospělých, kteří s nimi nedobře zacházejí.

 

Dokonalé ucho rozlišuje, je schopno se přizpůsobit, a dokáže nasměrovat vědomí, tak, aby se přesně soustředilo na podstatnou informaci a jazyk. Je třeba znovu vyladit sluch a dosáhnout rovnováhy. Problémy s nasloucháním a učením lze napravit stimulací svalů středního ucha, kde začíná rozdíl mezi posloucháním a slyšením. Tóny, které vydáváme, nám pomohou lépe vnímat vlastní rytmy a cykly. Poslouchat znamená vibrovat společně s jinou lidskou bytostí.

 

Náprava určitého druhu hluchoty a její předcházení. Hudba se podílí na obnově fungování nervů tak, že umožňuje regeneraci nervových buněk, řídí vytvoření nových nervových spojení a drah a zkracuje čas nutný k obnovení funkčnosti. Ztráta funkčnosti nervů může spustit náhradní mechanismy. Části mozku, jež dosud ležely ladem, dokáží zčásti nebo úplně převzít poškozené funkce, čemuž se říká neurální plasticita, kterou lze nastartovat nebo uvést do vyšších obrátek s pomocí hudby a zvuku, stejně jako jistý druh cvičení a jazyka. Zkoumá se, jaký druh muzikoterapie by bylo možné obnovit u lidí s postiženou mozkovou činností.

 

Je třeba se naučit naslouchat sobě, svým emocím a energiím uvnitř sebe. Je třeba se naladit na svou tóninu, což vede ke zvýšení povědomí o své vnitřní síle a svým vibracím. Přes toto vědomí se cítíme živější a jsme schopní se naladit na vše kolem.

 

Rovnovážné ústrojí v uchu nám dává schopnost vyvažovat a regulovat pohyb svalů. Ucho je choreografem těla – určuje, jak bude jeho tanec vypadat z hlediska rovnováhy, rytmu a pohybu. Choroby rovnovážného ústrojí mohou mít za následek vady řeči, špatnou motorickou koordinaci a potíže se stáním, sezením, lezením, chůzí. Prostřednictvím míchy nebo mozkového kmene se sluchové nervy spojují se všemi svaly v těle. Dále je spojen s bloudivým nervem, z toho vyplývá, že sluchové vibrace z ušního bubínku v součinnosti s parasympatickými nervy regulují, ovládají a modelují všechny důležité vnitřní orgány. Zvuk tedy ovlivňuje i svalový tonus, rovnováhu a pružnost.

 

Vzpřímené posazení a postoj nám umožňuje nejlépe ovládat proces poslouchání a podněcuje mozek k plnému vědomí. Dává celému tělu možnost, aby se proměnilo v přijímací anténu vibrující v souladu se zdrojem zvuku, ať je hudební nebo jazykový – kůže a ucho jsou přijímačem.

 

Tleskání spojuje pravou a levou mozkovou hemisféru, protože se ruce setkají ve středové ose těla a vytváří soulad mezi racionálním a estetickým vědomím. Pro šamana bylo tlesknutí způsobem, jak vymezit hranice mezi odlišnými stavy mysli.

 

Nejvíce člověka povzbuzují a energeticky dobíjejí zvuky vysokofrekvenční, které pomáhají aktivovat mozek a zvyšují naši pozornost, je to jakýsi zvukový vitamín C. Nejvýživnější výsledky má hudba, kde zaznívají housle. Nejvíce člověka dobíjejí frekvence od 2 do 8 kHz. K reproduktorům se natočit pravým uchem. Když byly pravým uchem přijaty čisté, jasné samohláskové zvuky, posluchačův hlas zesílil, postoj těla se zpevnil a snížilo se napětí, zatímco stejný zvuk nasměrovaný do levého ucha někdy zkreslil výšku posluchačova hlasu a utlumil jeho pozornost. Pravé ucho je dominantní, protože přenáší sluchové impulzy do řečových center v mozku rychleji než ucho levé.

 

Podle výzkumu poslouchání zabere v průměru 55% času, který denně věnujeme komunikaci, mluvení 23%, čtení 13% a psaní 9%.

 

Naslouchání. Hlasová výživa, kterou matka poskytuje svému dítěti, je pro jeho rozvoj stejně důležitá jako mateřské mléko. Novorozeně se těsně po porodu málokdy uklidní, dokud nepromluví jeho matka. Proto jsou důležité ukolébavky. Některé děti se fyzicky narodí, ale jakoby se ještě nenarodily psychicky, často mají opožděný vývoj řeči – buď neposlouchají, nebo nereagují. Poté je třeba v dítěti probudit touhu komunikovat s matkou, touhou, jež do té doby může ležet ladem. „Mozart je velmi dobrá matka“ – především jeho houslové koncerty, které mají na lidské tělo nejsilnější léčivé účinky. Poslech Mozarta je jako „pusa od maminky“. Nemá-li rodina čas společně jíst, debatovat a sdílet svůj život, dítě je ochuzeno o ty nejpřirozenější způsoby, jak může vyzrát.

 

Pro jeden africký kmen hudba představuje červenou nit táhnoucí se celým životem. V tomhle společenství se narození dítěte nepočítá ode dne jeho příchodu na svět, dokonce ani od jeho početí, ale od první chvíle, kdy na něj jeho budoucí matka pomyslí. Když se žena rozhodne mít dítě s nějakým konkrétním mužem, vyjde ven a sedne si pod strom. Sedí tam a naslouchá, dokud neuslyší píseň svého dítěte. Když ji zaslechne, vrátí se domů a naučí ji i otce – tu píseň pak spolu zpívají při milování, čímž dítě zvou, aby se přidalo k rodině. Žena ji zpívá, zatímco v lůně roste miminko, a učí tu píseň i porodní báby a stařeny, aby jí mohly dítě uvítat při porodu na svět. Jak dítě roste, jeho píseň se učí všichni vesničané a zpívají ji dítěti vždycky, když se zraní. Píseň tohoto dítěte pak zpívají při rituálech, oslavách ztrátách. Ta píseň zaznívá na svatebním obřadu, na oslavách sklizně a díkůvzdání a u smrtelného lože, když se přátelé a rodina shromáždí naposled.

 

Zdroj - Mozartův efekt - Don Campbell

 

převzato z www.lightworker.cz

 

Diskusní téma: Lightworker - Hlas a tónování, Sluch a naslouchání

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.