O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Lord Merlin - Magie této doby

28.10.2011 11:31

 

„Magie této doby“

Poselství od od Lorda Merlina

Přijala Natalia Glasson, 17. 10. 2011

 

Svět, který v současnosti znáte jako vaši realitu, je ozářený magií, samotný vzduch, který vpouštíte do svého těla je naplněn přítomností magie, a vaše tělo se připravuje na projevení magických energií ve vašem každodenním životě.

 

Magie je nálepka pro energii životní síly, esenci a pravdu Stvořitele, je to aktivní energie. Magie je proces záměrů a energie, která koná zázraky, vytváří možnosti a předpoklady. Na Zemi je teď tolik magie proto, že se na vás a na celé lidstvo Země upírá pozornost všech aspektů Stvořitelova vesmíru. Každý vidí jak zázračná je Země v tomto okamžiku. Dokonce i vaše duše, ta esence energie ve vašem fyzickém těle, vás pozoruje, sleduje Zemi a hledá projevy nádhery magie. S jakou pozorností jste byli přivedeni na Zemi, kde se na vaši realitu zaměřuje tak obrovské množství energie, záměrů a světla. Je to vpravdě požehnání; jste podporováni celým vesmírem všech aspektů Stvořitele. Energie, která je ukotvována funguje jako zesilovač, rozvíjející vaše záměry a podporující vaše úsilí rozvíjet se.

 

Není to pouze Země, co přitahuje pozornost. Všechny aspekty, hvězdy a civilizace ve Stvořitelově vesmíru se dívají na sebe navzájem, čekají, pochybují a vnímají podporu, kterou si navzájem posílají. Radují se z toho, že reagujete na posun ve vibracích, na nárůst světla, citlivosti a bdělosti stejně tak jako že respektujete jejich moudrost, která poukazuje na skutečnost, že pozitivní změna je na obzoru.

 

Ti, kdo nejsou bdělí nebo nevnímají energii, si možná neuvědomují to velké kouzlo, které se odehrává, ale v energii mnohých lidí je zabudováno vzrušení, očekávání a naděje, a to vytváří ohromnou sílu magie, kde je všechno možné, kde se mohou plnit sny. Mnozí z vás toužili po tom být na Zemi právě v této době. Trpělivě jste čekali, až ta chvíle nastane a teď je tady, proto je třeba pokračovat v probouzení vašeho bytí a umožnit vaší duši, aby vás vedla vpřed. Vaše duše samotná je formou magie; je to jediná energie, která vás může doopravdy provést přechodem, který teď probíhá. Na Zemi je zakotveno mnoho světla, vrhá sluneční svit do všech temných koutů a tak se energie postupně zbavuje negativity. Zemská tíže se přeměňuje ve vyšší vibrace, je nemožné skrýt se před silou, kterou nyní světlo má a toto světlo přirozeně rozněcuje stejně tak jako i zesiluje světlo ve vašem nitru. Je namístě, abyste si uvědomili, že už dále nemůžete skrývat své světlo, skrývat to čím doopravdy jste, v co věříte a jakým způsobem si přejete na Zemi existovat. Budete-li nadále skrývat byť i malou část své pravdy, zjistíte, že vaše zkušenosti vás vrhnou dopředu, abyste se probudili a roznítili ještě více své světlo. Možná se ptáte, proč jste čekali na tento okamžik na Zemi. Rok 2012 je jednoduše proroctví, předpověď z velmi dávné doby. Možná se ptáte, jaký může mít ve vašem životě význam nebo důvod? Rok 2012 není proroctví ani to není nějaké datum vybrané někým před lety jako čas změny. Ta energie je uložena v samotném slově, dva tisíce dvanáct, jde o určitou aktivaci. Po velice dlouhou dobu jste nosili znalosti o 2012 ve své DNA a duševních klíčích jako připomínku. Je to něco na způsob světelného znamení, které vám říká, že je načase, abyste se probudili.

 

V minulosti probíhala debata, že by měl být prodloužen nebo zpomalen čas, protože lidstvo nebude připraveno dosáhnout a obdržet tuto aktivaci a probuzení od energetické brány 2012. Avšak mnoho světelných bytostí si to začalo ve své duši uvědomovat a začaly statečně a s kuráží samy vystupovat, aby probudily v lidstvu světlo tak, aby mnozí z vás byli připraveni obdržet nezbytnou transformaci při příchodu světelného znamení 2012. Vaše a jejich snaha bere dech a vidíme, že mnozí z vás jsou připraveni na přechod, změnu energie a záměr. Pro některé bude tato transformace pokračovat do roku 2012 i po něm, protože energie a růst proudí stále, zatímco ostatní budou prožívat ohromný posun ve vědomí, vibracích a uvědomění.

 

Mnozí se mohou ptát, co bude 2012 aktivovat; bude aktivovat to, co je pro vás vhodné, vaši stezku a váš účel na Zemi, aby se urychlila vaše cesta vpřed. 2012 bylo naprogramováno, aby se propojily energetické vzorce a kódy Stvořitelovy lásky s těmi ve vašem srdci. To může být tím nejdůležitějším porozuměním, že až vstoupíme z nitra svého bytí do 2012, energetické vzorce a kódy lásky se zaktivují, abyste je mohli projevit. Protože tohoto projevu dosáhne mnoho lidí, překóduje se energie Země, aby se projevily větší zdroje a věk lásky. Pro některé budou aktivované energetické vzorce lásky rovnoměrně plynout časovým úsekem do reality a vědomí lidstva, ale ostatní to mohou pociťovat jako zahlcující vlnu lásky šířící se z jejich bytí a spojující se se vším co je. Protože energetické vzorce lásky se aktivují z vašeho nitra, zjistíte, že musíte lásku nejprve obsáhnout, předtím než ji budete moci projevovat. Někteří mohou jednoduše projevit aktivační energii lásky prostřednictvím každého svého nádechu, zatímco ostatní budou pociťovat, jaká ohromná síla plyne skrze ně. To přispívá k projevení Věku Lásky. Protože se energie lásky aktivuje z vaší DNA a z vaší duše, změní se i vaše naprogramování, způsob, jakým myslíte, způsob, jakým vnímáte svět a vaši realitu. Protože to zažije mnoho lidí, změní přirozenou cestou realitu Země v realitu lásky, což je snem každé duše na Zemi; existovat jako láska a v lásce po všechny časy. Pro mě je tento proces jako kouzlo, nenašli byste větší, protože aktivace a vyjádření budou pro mnohé naprosto blažené. Někteří si snad ani neuvědomují přechod, který probíhá, ale přirozeně se změní nastavení jejich mysli, aby mohla unést a projevit více lásky. S přítomností lásky přijde větší jednota, respekt, čest a pravda mezi lidmi, ale uvědomění si a projevení toho všeho může trvat nějakou dobu.

 

Datum 11. 11. 2011 je také naprogramováno uvnitř vaší DNA a duše jako aktivační proces; má se vytvořit posun ve vědomí, který je připraví na aktivaci v roce a kolem roku 2012. Musím říci, že datum 2012 je pouze neurčitým mezníkem, který mnozí zažijí v podobě probuzení, které přijde v měsících a dnech před a po tomto datu a které je vlastní každému jednotlivci. 11. 11. 2011 vynese do popředí posun ve vědomí, protože mnozí z vás jsou povzbuzováni k tomu, aby se přidali ke Stvořitelovu světlu a zdroji, stejně tak jako ke Stvořitelovým nesčetným aspektům, aby je podněcovaly k většímu uvědomění, porozumění a přijetí toho co se děje. Já nahlížím na aktivaci 11. 11. 2011 jako na vytvoření větší citlivosti k vaší duši a vašemu duchovnímu bytí. Proto tedy zakoušíte posun od fyzického myšlení a vnímání ke spirituálnímu pochopení a projevu duše. Posun ve vědomí je také zapojit větší jednotu mezi lidmi, protože každá duše spojuje své energie, aby vytvořila to, co si opravdu přeje a cítí se být inspirována k projevení se na Zemi. Každý z vás je chybějící částí vašeho vědomí, vaší moudrosti a pochopení. Je tomu tak proto, že jste je zatím nerozeznali. Se sjednocením lidského vědomí, aspektů a částí vašeho vědomí a moudrosti, bude obnovena spolu s tím, jak jeden druhému předložíte informace, které potřebujete vzít na vědomí. Nejen že to posílí lidstvo jako sjednocenou energii, ale umožní to pravý rozkvět porozumění, které s sebou lidstvo nese. Toto samo o sobě bude razit cestu vpřed pro větší začlenění a projevení lásky.

 

Uvidíme, že 11. 11.2011 také reprezentuje mocnou aktivaci, k jaké dochází u takového počtu lidí na Zemi jen zřídka. Tato doba bude aktivovat pocit síly a vedení duše. Je to skoro jako kdyby byla duše lidstva obdařena nástrojem nebo certifikátem, který jí nabízí povolení k tomu, stát se vůdcem ve své vlastní realitě. Neznamená to dovolit osobnosti nebo egu, aby vedli, tak jak to dělali dříve, ale musíte dovolit své duši, aby zaujala důležitější roli ve vedení ve vaší realitě. 11. 11.2011 naznačuje posun ve vědomí, kdy se vedení přesunuje od osobnosti a ega k duši a podstatě lidského bytí. To se stane pouze tehdy, když je jedinec připraven a dosáhl určitého stupně potvrzení duše, ale 11. 11.2011 funguje jako mezník umožňující začátek tohoto posunu, který se potom s božským načasováním uskuteční. Pro ty, kteří už cítí silné spojení se svou duší, to potom zesílí spolu s tím, jak se projeví nové zkušenosti a porozumění jejich duším a skupině duše.

 

Přeji si, aby výsledkem dnešní komunikace bylo, abyste pochopili magické a nádherné zkušenosti, které se promítají do vaší reality. Je třeba vzít na vědomí a ocenit dobu, v níž žijete i to, že jste se ocitli v samém středu této zkušenosti z určitého důvodu, kterým je plně zažít přechod a radovat se z něj. Mnozí z vás mají pocit, jako by nevěděli, čeho teď musí dosáhnout, duchovní cvičení, která potřebujete integrovat do své reality, ale já bych vám v  této zvláštní době řekl:

  • Vezměte na vědomí magii, tu nádheru, která je uvnitř všeho a každého včetně vás samých.
  • Zaměřte se na ztělesnění lásky, protože to bude znamenat, že když budou aktivovány vzorce lásky, zvětší se vaše zkušenost.
  • Trvale propojte své energie se Stvořitelem a proste o přijetí vědomí, které je pro vás nejvhodnější.
  • Pošlete lásku lidskému vědomí.
  • Obraťte svou pozornost ke své duši, naslouchejte a šiřte světlo své duše při přípravě na důležitější roli, jakou bude hrát ve vaší realitě.
  • Pamatujte na magii, která je uvnitř vaší bytosti, ve vaší realitě a pamatujte na magii této doby.

Navždy s láskou,

 

Já jsem Lord Merlin

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: https://www.cestakmedusi.cz/news/lord-merlin-magie-teto-doby/

Diskusní téma: Lord Merlin - Magie této doby

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.