O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

MAKKO-HO (Meridiánová rozcvička)

30.11.2010 08:05

Vážení čtenáři a čtenářky, krom běžných každodeních starostí, úkonů vyplývajících z běžného života a pak třeba i meditací a meditačních cvičení, je dobré si zacvičit. Když cvičit, tak ne samoúčelně, ale především Vědomě s konkrétním cílem na pomoc svému biorobotickému tělíčku. Na stránkách paní MUDr. Evy Podhajské, zde: https://www.energymedicine.cz jsem našel tyto zajímavá cvičení, které určitě stojí za to začít cvičit...

LK

 

 

Meridiánová rozcvička MAKKO-HO

 

Tato stará japonská sestava slouží k protažení těla i meridiánových drah včetně příslušných tělesných orgánů. Každému orgánu v těle přísluší časový interval, ve kterém je nejaktivnější a nejvíce přístupný pročištění a posílení.

Cvičení provádíme buď v celku podle orgánových hodin (ráno, odpoledne nebo večer) nebo příslušný cvik v hodinu orgánu, což je pro daný orgán nejúčinější.

Cvičení provádíme uvolněně, v duševní pohodě, do hranice bolestivosti. Každou pozici zaujmeme ve výdechu a relaxujeme. S každým dalším výdechem se snažíme ještě více uvolnit a dostat se v protažení ještě poněkud níže. Nepružíme, vždy nám musí být dosažená poloha pohodlná. Obvykle provádíme na každý cvik tři dlouhé výdechy.

 

Meridián plic a tlustého střeva (kov): 3 - 7 hodin ráno

· Postavíme se, rozkročíme na šíři ramen, chodidla jsou rovnoběžná, nohy napnuté.

· Spojíme palce za zády a s výdechem propneme spojené ruce dozadu (zakloníme se ), táhneme za palce – výdrž, prodýcháme.

· Při výdechu se mohou naše limity těla změnit a můžeme cvik ještě prohloubit.

· S výdechem se narovnáme

· Palce zůstávají propojené za zády.

· S výdechem se předkláníme, ruce za zády směřují vzhůru.

· Dostaneme se do předklonu jen tak hluboho, kam nás tělo pustí a je nám to příjemné.

· Prodýcháme a případně cvik při výdechu ještě prohloubíme.

· S výdechem se pomalu vzpřimujeme.

· Pak za zády vyměníme držení palců a celý cvik opakujeme.

 

Meridián žaludku a sleziny (země): 7 – 11 hodin dopoledne

Při tomto cviku nepřepínejte páteř ani kolena. Méně znamená více. Kdo neudělá všechny varianty, nevadí. Pravidelným cvičením se ohebnost vašeho těla a kondice budou zlepšovat.

· Klekneme si na kolena a kdo dokáže, sedne si mezi nohy.

· S výdechem se zakloníme a opřeme se vzadu o ruce.

· Prodýcháme.

· Podsadíme pod sebe pánev (chrání páteř). A s výdechem se opřeme o předloktí. Kolena musí být na zemi, tělo je příjemně natažené.

· Kdo toto dokáže bez napětí, může si s výdechem lehnout na podlahu, ruce natáhne nad hlavu a prodýchá.

· Až uznáte za vhodné, pomalu se zase s výdechem posadíte.

V každé poloze se musíte cítit příjemně. Když dokážete jen první polohu, úplně to postačí.

 

Meridián srdce a tenkého střeva (oheň): 11 – 15 hodin odpoledne

· Sedíme na zemi, chodidla celou plochou spojíme co nejblíže k tělu.

· S výdechem se narovnáme a prodýcháme.

· S dalším výdechem se předkláníme a lokty tlačíme kolena k zemi.

· Prodýcháme, případně s výdechem předklon prohlubujeme.

Jiná varianta Makko-ho je, že dáváme lokty při předklonu k zemi. Oba cviky působí příjemně a každý napíná oba meridiány jinak. Můžete je tedy dělat následně po sobě.

 

Meridián močového měchýře a ledvin (voda): 15 – 19 hodin odpoledne

· Sedíma na zemi, nohy natáhneme sounož před sebe, kolena napnutá, chodidla ohneme do fajfek.

· Spojíme ruce natažené nad hlavou a prodýcháme.

· S výdechem se předkláníme, až kam nám tělo dovolí. Kolena napnutá!

· Prodýcháme. Při výdechu může zase tělo povolit, tak ještě předklon prohloubíme.

· S výdechem se pomalu narovnáme.

 

Meridián trojitého ohřívače a pericardu (oheň): 19 – 23 hodin večer

· Sedneme si do tureckého sedu.

· Překřížíme i ruce a to tak, že pokud máme při zkřížení nohou pravou vně, u zkřížených rukou je vně levá.

· S výdechem se vzpřímíme a prodýcháme.

· S dalším výdechem se předkláníme a dlaně otáčíme kolem kolen, prostředník co nejvíce natažený.

· Zase prodýcháme a případně s výdechem prohlubujeme předklon.

· S výdechem se narovnáme.

· Přehodíme překřížení rukou i nohou a vše zopakujeme.

 

Meridián žlučníku a jater (dřevo): 23 – 3 hodiny v noci

· Sed široce rozkročený, kolena napnutá, chodidla ohnutá do fajfky.

· Spojíme natažené ruce nad hlavou a s výdechem se ukloníme stranou. Nepředklánět ani nezaklánět !

· Prodýcháme, případně s výdechem prohloubíme úklon.

· S výdechem se narovnáme.

· Totéž provedeme na druhou stranu. Opět se s výdechem narovnáme a s výdechem předkloníme.

 

Oči při úklonu nebo předklonu vždy hledí do stropu !

Jiná varianta ukláníme se k nohám. Vyzkoušejte a vyberte si. Nebo cvičte obojí.