O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Manifestační nit od Motýlího Měsíce

02.02.2012 12:55

Přijala Natalie Glasson, 22.1. 2011

       Je pro mne velkou ctí, že k vám dnes mohu přijít, jsem Motýlí Měsíc, komunikuji jménem Království víl. Mým největším přáním je podělit se s vámi o svou energii, neboť je vyšperkovaná mnohobarevným světlem z mých cest Stvořitelovým vesmírem a krásou lásky Království víl. Naše milující energie je velmi podobná té andělských bytostí, protože my neseme lásku, která je obětavá a něžná. Je naší přirozeností a vlastností být soucitné a pečovat s laskavostí a jemností, ale také máme ohromnou vibraci odvážné lásky, lásky, která je mocná a smělá. Jako víly máme své vlastní chápání Stvořitelova vesmíru jsme mu oddány v každém okamžiku našeho tvoření. Mohli byste říci, že tvoříme jakožto síla lásky, protože naše láska se uskutečňuje ve fyzické činnosti na Zemi. V každém okamžiku, kdy milujeme květinu, zvíře či člověka, živíme každého z nich láskou. Když pracujeme s květinou, jsme očividně schopny vidět náš vliv, jak rostlina roste do výšky i šířky. Když pracujeme se zvířaty, naše láska splývá s duší tohoto zvířete a pomáhá mu v naplnění jeho božského úkolu na Zemi. Když pracujeme s lidmi, naše láska zůstává stále mocnou, ale lidé mají větší svobodu vůle a tak může naše energie jen podporovat záměry člověka. Je důležité v této době pochopit, že když říkám síla/moc, nemluvím o moci jednoho nad druhým, spíše o síle integrace. Naše láska je mocná v tom smyslu, že je schopná snadno se spojit, aby manifestovala výsledky.

       S Věkem Lásky, který vychází v nitru každého z nás, my, víly jsme pochopily, že naše milující energie se obrovsky znásobila, jsme blaženě spokojené a nadšené z hlubšího vyjadřování naší lásky, kterou vnímáme jako naši podstatu. Toto znásobení nám umožňuje mít větší vliv, pokud jde o léčení a vyživování Matky Země a plnějšího probouzení lidstva do přítomnosti existence Matky Země. Vaše milující energie má nyní větší sílu a obrovsky zlepšuje vaše manifestační dovednosti. Rády bychom se s vámi podělily o to, že toto období na Zemi umožňuje, aby se mnohé sny vaší duše fyzicky zhmotnily.

      Po dlouhou dobu bylo lidstvo odkázáno na Zemi a pracovalo s její energií, aby napomohlo manifestaci, která kultivovala vše, co bylo třeba k pozemské existenci. Práce se Zemí, aby byly vypěstovány rostliny, které by je nakrmily, naplnila lidské tělo respektem k Matce Zemi, který umožnil její energii, aby s lidmi pracovala v harmonii. Energie matky Země jsou posvátnější a hodnotnější než si mnozí uvědomují. Kdybyste věděli, na čem stojíte, viděli krásu pokladu Matky Země, věřím, že byste byli jak ohromeni, že jste si to neuvědomili, tak zdrcení, jak lidstvo Matku Zemi zanedbávalo.

      Matka Země má ve své duši mocnou energii, která jí umožňuje existovat jako živé fyzické bytosti, jako Zemi; tato energie pomáhá manifestaci. Je podobná kouzelnému lektvaru, který stvoří cokoli tím, že umožní světlu stát se fyzickým. Každý člověk na Zemi má ve svém bytí tuto energii manifestace. Je to energie, která právě v tomto okamžiku nabíjí vaše fyzické tělo a vytváří kolem vás vaši realitu. Manifestační energie v každém člověku a živé fyzické bytosti, zrovna tak, jako v Matce Zemi, je stále přítomná a v určitém rozsahu nepřetržitě proudí. Mnoho lidí brzdí či zastavuje proud své manifestační energie, tento přirozený aspekt své duševní energie a své ucelené vibrace, a to kvůli minulým zkušenostem a karmickým důsledkům.

      Když si představíme, že energie je vláknitá a manifestační energie by tak byla nití uvnitř mnoha vláken energie, nazveme proto manifestační energii manifestační nití světla přirozeně existující ve všem. Manifestační nit se stává nástrojem, který je nepřetržitě v provozu, ale kterého si mnozí nejsou vědomi. Manifestační nit Matky Země je mnohem větší a mocnější než nit individuálního člověka, takže když lidé pracují se Zemí ohleduplně, aby si zajistili k životu velmi potřebné produkty, Matka Země zaktivuje svou vlastní manifestační nit, tím že pošle její energii do bytí těchto lidí. Tak se manifestační dovednosti člověka rozvíjejí a mají větší sílu.

      My, víly, také slaďujeme naše energie s Matkou Zemí, abychom si udržely a navýšily naši vlastní manifestační energii, takže jsme schopny pracovat na hlubší úrovni s přírodním královstvím, abychom pomohly materializaci vůle Stvořitele. Lidstvo bylo vždy žádáno, aby slaďovalo své energie s Matkou Zemí a dokonce i ti, kteří jsou nevědomí, měli v sobě tu vědomost, že Matka Země musí být respektována či že je zdravé chodit do přírody. Hluboko uvnitř většina lidí vždy věděla, že aby udrželi svůj život na Zemi, musejí sladit své energie s Matkou Zemí, aby aktivovali, dobili a posílili svou manifestační nit.

      Aby bylo možné vytvořit na Zemi Věk Lásky, je třeba, aby se lidstvo plněji propojilo s Matkou Zemí, aby posílilo svou manifestační nit a tím manifestovalo lásku na Zemi. Sladění a propojení s Matkou Zemí není tak jednoduché, jako vyslat paprsek světla ze srdce či kořenové čakry u základů vaší páteře. To samozřejmě velmi pomůže a může to posloužit jako první krok ke skutečnému propojení s Matkou Zemí, ale je třeba respektu a lásce k ní. Spolupráce s Matkou Zemí může spočívat ve vyslání energie do jejího srdce. To je váš nesobecký čin pro Matku Zemi, pro její ochranu a zachování, ať už si vyberete docílit toho fyzicky nebo energeticky. Aby mohlo skutečně manifestovat, potřebuje lidstvo umožnit zesílení své vlastní manifestační nitě splynutím s manifestační nití Matky Země, což vyústí v jejich společnou práci na Zemi a tak se projeví nová éra. Mnozí by řekli, že aby se manifestovala na Zemi láska, je třeba propojení s nebesy, a Nanebevzetými mistry a anděly; to je pravda a je to důležité pro povzbuzení vaší vibrace, aby se zvýšila a aby se objevila vaše duše, je to jako letmé zahlédnutí domova; ale andělé a Nanebevzetí mistři nemají stejnou manifestační nit. Manifestační nit Matky Země je identická s tou lidskou, ale je větší, takže propojení s ní, její integrace a spolupráce je zásadní.

      Jsme si vědomy, že vše bude od 12-12-12 na Zemi zesíleno a vyvrcholí to 21-12-12. My, víly, přikládáme nyní manifestaci velikou důležitost, aby u této nádherné příležitosti uvedla vše, zejména v přírodních královstvích, do pořádku a souladu s vůlí Stvořitele. Účelem mého dnešního povídání s vámi je povzbudit vás, abyste dokázali totéž, abyste umožnili své manifestační niti zaktivovat se a uvést celé vaše bytí do pořádku a souladu s vůlí Stvořitele a vaší duší. Tím budete připraveni na proces zesílení. Mnoho lidí se v této době cítí zmateno a věřili, že vše se změní se vstupem do roku 2012. Všechno se mění, ale musí to být naplněno vaším vlastním odhodláním, intuicí, zářivým světlem, čištěním a manifestováním. Nyní je období určené k čištění a uvolňování starého. Nyní je čas rozpoznat skutečné touhy vaší duše tady na Zemi a zrealizovat je. S uvědoměním si vaší manifestační nitě můžete poznat, že jste schopni manifestace a realizace svých myšlenek, záměrů a tužeb. Respekt, láska a integrace daná Matce Zemi umožňuje očistu vaší vlastní energie i energie Matky Země. Ta může pracovat na vymazání karmických energií člověka vytvořených zraněními způsobenými Matce Zemi.

      Když mnozí lidé pracovali společně s Matkou Zemí, vyprodukovali ze Země mnoho pro podporu své existence, manifestovali spolu s Matkou Zemí; nyní je toto spojení pro mnoho lidí ztraceno a tak potřebuje být znovu oživeno, ať už pouhou procházkou nebo meditací v přírodě. Přijde čas, kdy lidstvo nebude potřebovat fyzickou existenci Matky Země, aby pomáhala jejich existenci, ale bude schopno opatřit si potravu postupem záměru kombinovaným se světlem. Do té doby je tu proces růstu, který musí lidstvo rozvíjet, aby dosáhlo hlubšího pochopení a jednoty se sebou samými, se Zemí a se Stvořitelem. Bubliny lásky, o kterých jsme hovořili v chanellingu minulý týden, stále plynou z Matky Země a já věřím, že toto je správná doba povolat tyto bubliny lásky do svého bytí a požádat je, aby zaktivovaly energii lásky ve vašem bytí a vaši manifestační nit.

       Při aktivaci vaší energie lásky a vaší manifestační nitě bych si přál, abyste si představili buď ve svém srdci nebo ve vašich rukách, jak vytváříte velkou bublinu lásky, která kombinuje vaši energii lásky a manifestace. Dovolte si vzít na vědomí, procítit a uvědomit si tuto velkou bublinu lásky a manifestace.

      Pak si dovolte umístit do této bubliny lásky a manifestace, která spojuje všechny vaše milující myšlenky na Matku Zemi, vaši oddanost Matce Zemi, záměr hlubšího propojení a integrace s ní a také vaši lásku a touhu pracovat s ní v jednotě. Umístěte všechnu blaženou lásku do své bubliny lásky a manifestace. Představujte si, prociťte smysly a přijměte, že posíláte tuto bublinu lásky a manifestační energie doprovázenou vašimi osobními anděly a dáváte ji do srdečního centra Matky Země. Vše, co vložíte do té bubliny se zhmotní a podpoří Matku Zemi. Je důležité, abyste pochopili, že toto je rovnocenné práci s půdou Matky Země a setí semen, pečujete tím o Matku Zemi a budujete svůj respekt a partnerství. Je proto nutné, abyste nepoužívali tohoto nástroje ke zhmotňování zážitků, objektů či situací ve své vlastní realitě. Tímto jednoduchým cvičením budete podporovat Matku Zemi a rozpouštět karmické energie a zároveň cvičit a posilovat své manifestační schopnosti. Jako se sval stává posilováním silnější, tak i vaše manifestační nit bude cvičením navyšovat svou sílu. Vy si pak ve svém bytí začnete uvědomovat svou manifestační energii a budete mít schopnost vyzařovat tuto energii, zatímco se budete zaměřovat na výsledek ve vaší realitě, po kterém touží vaše duše. Nové propojení s Matkou Zemí, které vybudujete, jí umožní být milujícím základem pro váš duchovní růst.

      Rád se vrátím, abych se s vámi podělil o moudrost víl, ale nyní už k vám vysílám svou nejhlubší lásku a posílám lásku víl do vašeho bytí.

      Já jsem Motýlí Měsíc, komunikátor Víl.

© Natalie Glasson,
https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info
). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Manifestační nit od Motýlího Měsíce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.