O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Meditace 11. 11. 11 s Hathory - aktualizace (převzato z OrgoNet)

12.11.2011 16:00

Vážení čtenáři a čtenářky odkázuji vás na tento článek z OrgoNetu: " Meditace 11. 11. 11 s Hathory - aktualizace", který je nejen zajímavý, ale i praktický...., pročtěte, zvažte a pak buď nechte nebo cvičte.... (úsměv)

Cvičení můžete provádět ještě dva dny tak jak popisují a dám na stránky návod jak cvičit ještě i po tomto termínu....

Meditace 11. 11. 11 s Hathory - aktualizace

 
Update včerejšího článku - na vaše žádosti přidávám návod, jak poslouchat meditační audio, a jak ho stáhnout do počítače pro ty, co neumějí anglicky - vše na konci článku.
Někteří jsou skeptičtí - nebojte se. Je to úplně jednoduché. (Já nic složitého nikdy nedělám (:-)). Tu nahrávku Naladění poslouchám už nějaký čas, z počátku mi to bylo příjemné jenom jednou, víc bylo moc silné. 
Informace, kde se to vzalo, najdete na webu Toma Kenyona, on léčí zvukem. Nemůžu to všechno najednou přeložit ...


Na celém světě probíhá k 11. 11. 11. ("energetická kapsa", otevření energetické brány, kdy máme možnost intenzívně přijímat světlo) mnoho skupinových meditačních akcí. Možná jste si našli tu svoji, a pokud ne, nevadí - přidat se můžete kdykoli individuálně, a tak, jak to cítíte ...
Mám pro vás nabídku trochu zvláštní meditace - Předávání světla prostřednictvím zvuku s Hathory. (Hathorové jsou mi velmi sympatičtí, a už tu bylo pár překladů jejich poselství, která channeluje Tom Kenyon  (podrobnosti viz články se štítkem Tom Kenyon).
Ten je specializován na léčbu zvukem. Má na svém webu speciální nahrávky určené k harmonizaci energií v lidském těle. Někdy je používám.
Tady je návod, jak se připojit k meditaci s Hathory... Nebojte se, že to nestihnete, čas je až do 13. 11., kdy se teprve portál uzavře ... A je to velmi jednoduché a proto mocné ...
 
Planetární meditace s Hathory 11/11/11 na Přenosy světla
Návod
Tom Kenyon
 
(Překlad: Orgonet)
 
Světová meditace s Hathory „Přenos světla“ bude probíhat v naší skupině v Seattlu (USA) 11. 11. 2011 od 9 do 10 večer PST (Pacifického standardního času). (To je pro Evropu od 5 do 6 hodin ráno GMT.) (Pozn Orgonet: Česko je GMT+1, takže od 6 do 7.)
V tuto hodinu budou Hathorové od 5. do 12. dimenze přinášet světlo prostřednictvím zvuku. Hathorové, kteří sídlí ve vyšších dimenzích (9 – 12) jsou staří mistři své kultury.
Při minulých akcích se účastnili Hathorové 5. – 8. dimenze, a toto bude poprvé, kdy budou přinášet světlo Hathorové 9.- 12. dimenze.
 
Protože pojem dimenze je velmi složitý, na tomto stupni je základní myšlenkou, že každá vyšší dimenze je ve své povaze jemnější. A čim je dimenze jemnější, tím vyšší síla je zde přístupná. Očekávám plně , že výsledkem multidimenziálního působení ze strany Hathorů dojde u nás všech k hlubokým a mocným zážitkům.
 
Pokud se rozhodnete vézt se na energetické vlně během této specifické hodinové meditace, Hathorové vám doporučují, abyste si 7x poslechli Dimenzionální naladění hypofýzy a pak seděli tiše po 20-30 minut se soustředěním na oblast své hypofýzy. Pokud je to možné, radí vám, abyste si potom lehli a odpočinuli. (Poznámka: odkaz na audio pro Naladění hypofýzy a návod, jak je použít, jsou na konci tohoto textu.)
 
Transformační energie kolem této meditace budou trvat tři dny. Portál se otevře, když začneme pracovat se skupinou v Seattle 11. listopadu v 7 hodin večer, a bude trvat až do 13. listopadu do 4 hodin večer Pacifického času, kdy se uzavře. Meditace na Dimenzionální naladění hypofýzy bude během celého tohoto časového období obzvláště mocná.. (Chcete-li si najít svůj čas, jděte na www.timeandate.com )
 
Energie meditace i třídenního setkání v Seattlu přestoupí čas i prostor. Jinými slovy, můžete vstoupit do hlubokých stavů vnitřní bdělosti s použitím Dimenzionálního naladění hypofýzy kdykoliv, kdy je brána během těchto tří dní otevřena, bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.
 
Pokud se budete řídit doporučením Hathorů ohledně meditace, měli byste si najít na hodinu místo, kde nebudete rušeni. Pak byste si měli sedmkrát poslechnout celé Dimenzionální naladění hypofýzy (ze svého počítače nebo přehrávače mp3). Pak byste měli 20 – 30 minut tiše sedět s pozorností soustředěnou na svou hypofýzu. A na závěr byste si měli pokud možno lehnout a chvíli si odpočinout. Určitě mnozí z nás během odpočinku usnou, a to je dobré. Pokud se vám to stane, nechte tomu volný průběh.
 
Pokud vás bude meditace lákat během třídenní energetické periody více než jednou, pozorujte se. Pokud se budete cítit divněji než obvykle, přerušte meditaci a odpočívejte.
 
Předpokládám, že dojde k hlubokému zážitku u všech, kdo se přidá k nám v této meditaci, ať jste kdekoliv. A vítám všechny z našeho světa ke Stolu velkého tajemství.
 
Kéž jsou všichni vyživeni a oživeni říší světla, která bude otevřena. A kéž se tyto přenosy světla rozšíří na všechny bytosti, které si přejí je přijmout.
 
Poznámka: Abyste si mohli 7x poslechnout ono audio, musíte si ho stáhnout do svého počítače a/nebo mp3 přehrávače. Neposlouchejte ho z webových stránek. Když se snaží poslouchat příliš mnoho lidí, audio se zablokuje a nebude slyšet nikdo. Stáhněte si ho prosím do svých počítačů. Nejde přímo stáhnout do mp3 nebo smartphonů, musíte ho nejprve stáhnout do počítače.
 
Klikněte sem, abyste si přečetli návod pro Dimenzionální naladění hypofýzy, a rovněž návod na přístup k bezplatné audionahrávce. https://tomkenyon.com/sound-gifts
 
(Poznámka Orgonet: Není povoleno vyvěšovat audionahrávku na webové stránky, takže si ji prosím stáhněte dle návodu. Nejprve musíte souhlasit, že ji budete používat individuálně, pak se dostanete na stránku, kde je možné ji stáhnout. Anglický název je Pituitary Dimensional Attunement.)


P.S. Orgonet: Ještě přidávám překlad návodu, jak poslouchat:

První metoda:
Jednoduše zaměříte pozornost na oblast své hypofýzy, která je hlavním regulátorem vašeho endokrinního systému. Zvuky, které uslyšíte, jsou analogické plynutí ve světelných říších, a způsobí pohyb energií v hypofýze, pokud udržíte svou pozornost v celkové oblasti této žlázy. Oblast se nachází přibližně 2 cm za nosním můstkem.
Tato obecná oblast je vše, na co se potřebujete soustředit. Není nutné, aby to bylo přesné. Prosté spočinutí své bdělosti v této oblastio splní cíl. Důležitým slovem zde je „spočinout“ svou pozorností. Není to koncentrace. Prostě spočinete se svou pozorností v oblasti hypofýzy a necháte zvuky, aby působily na oblast. Když vaše mysl začne putovat, prostě přiveďte pozornost zpět na hypofýzu.

Druhá metoda:

Pro ty, kteří jsou lépe obeznámeni se svým vnitřním královstvím: představte si, že oblast hypofýzy je bílý lotosový květ plovoucí na tiché a nekonečné hladině čisté vody. Tento mentální dojem posune váš mozek/mysl do vysoce receptivního stavu a vytvoří kvalitu vědomí, která je velmi nápomocna tomuto zvláštnímu typu transformační práce. Můžete si představit lotos jako částečně otevřené poupě či plný květ, nebo pokud chcete i jako zavřený pupen.
Podržte si mentální dojem tohoto bílého lotosu v oblasti vaší hypofýzy, a stejně jako u první metody, když se vaše mysl zatoulá, přiveďte ji zpět do oblasti hypofýzy.
 
Ať použijete první či druhou metodu, očistné zvuky způsobí pohyb jemných energií v hypofýze, což vytvoří kaskádu energetických efektů ve všech žlázách, které obsahuje váš endokrinní systém. S tím, jak budete získávat zkušenosti s Naladěním, se blíže seznámíte s jeho jemnými a mocnými účinky.
Než začnete, udělejte si chvilku času a oddělte se od starostí svého denního života. Udělejte čáru mezi touto krátkou meditací a zbytkem vašeho života. Meditace trvá přibližně 5 minut, a až ji ukončíte, doporučujeme vám strávit pár okamžiku v tichu a prociťovat oblast hypofýzy. Pokud jste energeticky citliví a bdělí, můžete cítit jemné účinky ve všech svých žlázách.
Jak jsme dříve řekli, toto Naladění je jemné, avšak mocné. A tento podivný paradox je založen na složitém vztahu mezi hmotou a energií.
Když se přesunete do jemnějších úrovní hmoty (to jest subatomické částice), energie je tam mocnější. Podobně když se dostanete do jemnějších úrovní svého vědomí, je tam také nárůst energie (to jest síla vědomí).
Vzorce, které obsahuje toto Naladění, jsou přesné, a vytvářejí komplexní vztahy v jemných oblastech vědomí.
Nenechte se oklamat jeho jednoduchostí. Toto Naladění je mocný transformátor vědomí.
Když vytvoříte nárůst světelných toků v hypofýze a v endokrinním systému, uvolníte mocné a silné očišťování. Každý z vás má v tomto svou zónu pohodlí.
Pro některé z vás bude stačit poslouchat Naladění jednou denně, aby se cítil příjemně. Někteří budou zase přitahováni k tomu, aby poslouchali několikrát.
Když přistoupíte k pravidelnému poslouchání tohoto Naladění, vaše zóna pohodlí se bude rozšiřovat a budete schopni je poslouchat víckrát. Ale vedoucím principem je pocit pohody.
Když budete poslouchat Naladění příliš často na svou energetickou realitu, poznáte, že jste překročili hranici. Poznáte, že uvolňujete uvnitř více energií, než je vám příjemné. Je prostým faktem, že když žlázy vašeho endokrinního systému přijímají fluktuace světla prostřednictvím hypofýzy, uvolňují vzorce omezující energii a vědomí.
Jediným návodem zde je, abyste postupovali způsobem, který vám vyhovuje. Ti, kteří jsou od přírody větší bojovníci, se mohou snažit tlačit na pilu, jak se říká. Ale uvědomte si, že vysoce urychlujete energetickou transformaci svého endokrinního systému. A pokud vnímáte, že se vaše myšlenky a pocity příliš urychlily, pak zpomalte. Poslouchejte Naladění méně často a najděte si svou zónu pohodlí.
 
Pozn. Org. Při meditaci 11/11/11 je vám dána možnost značného urychlení energetické transformace, takže by neměl být problém postupovat podle návodu (poslouchat 7x za sebou).
 
Pro ty, co neumí anglicky - návod, jak stáhnout audio:

  1. Jděte na odkaz https://tomkenyon.com/sound-gifts
  2. Klikněte na poslední modrý odkaz, začíná I agree ...
  3. Dostanete se na další stránku nadepsanou rovněž Sound Gifts
  4. Druhý odstavec té stránky má nadpis The Pituitary Dimensional Attunement. Klikněte na poslední modrý řádek - začíná Click here to read ...
  5. Dostanete se na stránku nadepsanou The Pituitary Dimensional Attunement. Klikněte na poslední odkaz až dole - Listen to or Download. Klikněte na Download - Stáhnout a máte to. (:-)))

 

Diskusní téma: Meditace 11. 11. 11 s Hathory - aktualizace (převzato z OrgoNet)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.