O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Meditační hudební okenko - 7 (Mystická svatba)

24.04.2012 09:31

LK: Vážení čtenáři a čtenářky poslechněte si prosím pozorně slova této písničky, ale dívejte se i na symboly v klipu naznačené... je zde příprava na mystickou svadbu.... prosba Duše k Duchu.... budete překvapeni co to s vámi bude dělat a jak vás to posune vpřed. Poslouchejte a povzneste se....

 

 

...ano je to blízko, zastavte se a buďte.... na co jste čekali je zde... nechoďte na náměstí a nedávejte svou drahou energii davu a žencům negativní energie...

 

 

Poslouchejte a čtěte, toto je zase volání Ducha k Duši, Jinocha k své Dívce, budoucí Ženich a Nevěsta...

 

Chtěl bych poděkovat za inspiraci a odkazy paní Zuzaně K.

LK

 

Diskusní téma: Meditační hudební okenko - 7 (Mystická svatba)

Datum: 27.04.2012

Vložil: Marie

Titulek: druhý příchod Krista v ženské podobě

Pane L.K., co si prosím myslíte o druhém příchodu Krista v ženské podobě, jak říká paní Kozáčková na posledním videu. Mám pocit, že Vy jste schopen vidět mnoho a proto si ráda u Vás ověřuji své vize. Věřte Vaše komentáře jsou pro některé lidi velkou útěchou, děkuji za ně a prosím pokračujte ve Vaší smysluplné práci.

Datum: 29.04.2012

Vložil: LK pro paní Marii

Titulek: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Zahanbujete mne svou důvěrou, kterou si nezasloužím.... připomíná mi to podobenství z evangélia v příběhu dvou sester Marie a Marty (úsměv). Dnes bych to podobenství asi viděl jinak.... Marie a Marta dva různé aspekty jedné a té samé bytosti. Je dobré být Martou i Marii. Jedna všeho nechá a naslouchá Mistrovi, druhá se stará aby byli všichni spokojeni a nasyceni.Naslouchejte tomu co vám přichází, ale také a to především syťte svého vnitřního Mistra, který vám vždy řekne co je skutečně pro vás DOBRÉ! Co je dobré pro mne, nemusí být až tak dobré pro jiné....Každý máme svou Cestu a máme jí naplnit svým způsobem, nechce se abychom vytvářeli šablony, podle kterých se budou řídit naši bližní.... můžeme se obohacovat navzájem svými životními skutky či celými příběhy a tím naplňovat záměr našeho OTCE, Stvořitele Všeho skrze záměr a řídící impulsy vnitřního Otce.
K té otázce , kterou jste mi položila mohu říci jen toto: Paní Kozáčková nevidí pro les strom. Má pravdu, ale ta pravda je jiná než si myslí či dostává. Úřad Krista před Tváří OTCE, Stvořitele Všeho je tvořen 12-ti Syny tohoto OTCE.Později byla k nim přijata i jejich mladší sestra. Ano o na je zde inkarnována, ale její úkol zde na Zemi není směrem k úřadu Krista.Je to úkol k sobě Samotné!!! Musí se také něčemu naučit... bohužel zatím se jí to moc nedaří, čeká se na ní až "dospěje".Jsou zde na Zemi další Synové, Kristové svých Vesmírů a každý z nich si odbývá úděl člověka, aby mohl naplňovat svůj úřad ve svém Vesmíru podle tohoto vzoru..... Aby bylo jasno, tak paní LK není tou dcerou... je to někdo jiný, tuší to, ale podle toho zatím nejedná.... no co se dá dělat(úsměv) Je mi jasné, že zase podráždím mnoho neúmětelů a zase budou zkoušet své praktiky, ale dnes již tvrdě narazí, protože výzvy typu:"Nedrážděte bosou nohu!" již skončili a budou už jen při pokusu o cokoliv nepřátelského tvrdě stíháni.
Mějte se pěkně a pokud máte nějaké vize, které lze zveřejnit, podělte se a platí to i pro ostatní čtenáře. Je to důležité, protože lze pak pomoci i jiným(viz ty příběhy) a hlavně i ten výklad eventuálně vidět jinak než je přijímán....

Zde je příklad špatné interpretace snu- vidění pana Jozefa: https://www.vzostup.sk/salusa-20-april-2012..... všichni se rozplývají, jak je to super a mají pocit, že tohle je vzestup a jeho projev.... přitom to je klasický příklad zavádějící Mysli a skoro absolutní ztotožnění s Vědomím Ega = Mysli = V-DT .... je to smutné, protože takto sám sebe "můtí"(zkaluje) a svádí z vlastní cesty k Vědomí Krista a BP sebe, ale i jiné bližní... docela doporučuji si to přečíst(diskuzi).... a bohužel není nikdo , kdo by to vyslovil, že zde něco nehraje.... Pan Jozef není Stvořitel a ani Tvůrce ve Stvoření, tedy nemůže velet a když tak jen na své odpovídající úrovni = Mikrokosmu, zde je vidět na jaké úrovni... na ůrovni konkretizace = sekce konkrétních myšlenek, za ohniskem, tedy na rovině DT = Mysli = Zrcadlu = pokřivenému odrazišti.... Zde vtedy si jen posílil Ego = Mysl, respektive Vědomí Mysli na rovině ztotožnění se s ním.....no jo no... co naděláme, že...?!

Datum: 11.06.2012

Vložil: Marie

Titulek: Re: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Dobrý den pane LK, děkuji velmi za odpověď. Chtěla jsem se ještě zeptat je ta žena z naší zemi? Četla jsem nějaký channeling o kvantové bohyni a kvantovém bohu, je to tak, že ona musí odstranit všechny své strachy a tak projevit plně své božství, aby on k ní mohl přistoupit...jinak on jedná na základě jejích strachů? A my ostatní máme činit totéž?

Datum: 11.06.2012

Vložil: Marie

Titulek: Re: Re: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Možná ta žena pochybuje sama o sobě? Třeba ani nemůže uvěřit, že by ona měla takové poslání? Pokud se do ní vcítíme, tak ona sama nemá lehkou situaci. Jak ji v tom pomoci? Jak to pozná? Uvěří? Toto si o sobě může myslet mnoho lidí a tím si dávat důležitost....

Datum: 14.06.2012

Vložil: LK pro paní Marii

Titulek: Re: Re: Re: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Paní Marie, to že o sobě pochybujeme je zcela legitimní... v podstatě je jasné proč! Když vidíme= uznáme 3JT na jedné straně a 3JD na straně druhé nebo LD-IST-DT jako vnitřní souboj v rovině = sféře mentální části Mikrokosmu, do doby než zvítězí vyšší část, což je především LD a pak ještě v něm samotném vyšší část, která odpovídá přijetí Božího záměru do svého každodenního života. Teprve když dosáhneme tohoto modelu žití... jinoch... mladý muž = vyšší část LD je připravena k soužití s nevěstou = s nižší duší = to je v 3JT vyšší částí CET+ vyšší částí DT, které se integrují do vyššího astrálního těla a nižší část CET + 4 éterická těla MET se stávají skutečnými těly nového bytí(přechod = vzestup)... v 4. a 5. dimenzi...
Jakmile tedy Jinoch začne v být činný v Duši, přibližuje se to čemu říkáme mystická svadba a ta nám svým mystickým zážitkem... poznáním prožitku ukazuje kam směrujeme. Zažitkem prvotních prožitků vnitřního Krista, který je odleskem skutečného = Světového Krista, můžeme mít pocit sjednocení=identifikace s touto nejen energií, ale především kvalitou. Naše ještě plně nezkrocená Mysl to ihned interpretuje jako že jsme tím či oním... podle systému dosavadní víry. Proto je tolik Máří Magdalén, Kristů, Budhů a jiných. Vzpomínám si, že jsem byl s jedním kolegou.. kamarádem u jedné paní, která byla jasnovidná. Debatovali jsem o různých věcech a ona najednou říkala, že vedle nás stojí Mojžíš, kolega se hned upnul k tomu, že je to jeho Duch... musel jsem se smát, protože práve zažíval první okamžiky M.S. a tak v systému jeho víry to byla autorita hodná jeho zřetele, tak si to hned přisvojil. Přitpm šlo o Ducha, který jej "zasvěcoval " do této mystické úrovně a s tímto velikánem lidské historie neměl nic společného... njn.
Ta žena o které hovoříte, může mít klidně toto uvědomění= Vědomí úlohy Kristova úřadu, abych Vás uklidnil je jich zde docela hodně, kteří plní podpůrný úkol Kristova úřadu. Jen zde na české pláni jich je kolem 600, kteří jsou ti co byli i na Golgotě. Někdo plní a někdo neplní. Poznat kdo jste skutečně, je celkem dost těžké, protože při probuzeném vnitřním kristovství, máme pocit že jsme skutečným Kristem. Dá se to poznat až po dlouhém praktikování a spojením se s vnitřním Otcem, skrze kterého se nám pak promítnout všechny životy jak zde na Zemi, tak i na jiných místech Stvoření. Těch cca 600 má již dávno probuzené vnitřní Kristovství, aby byli vedeni k stanoveným úkolům ve svých životech. Každý z nich dostal "zprávu" kdo jsou a jaký mají úkol, jen ne každý to správně pochopil...!!! Dnes mnozí, kteří se tzv. probouzí se stávají ve svých očích spasiteli a proroky... jen si nějak neuvědomují, že je to především spasitelství směrem k sobě. Oni jsou zachraňování, sami před sebou....!!! Je to celé velice těžké, protože se zneužívái z druhé strany výše uvedený fakt. Kdokoliv z těch 600 povolaných, když něco řekne, je zpravidla dohenostováno a mnoho nemou veřejně hovořit či předávat. Nelze oficiálně vystoupit s tím, že jsem pracovníkem Kristova úřadu. Každý z nich musí pracovat v podstatě skrytě a obezřetně. Blíží se doba rozpoznání těchto pracovníků Krista i vnějšně.

Datum: 14.06.2012

Vložil: LK pro paní Marii

Titulek: Re: Re: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Ano ta žena, mladá žena je z ČECH.... její úkol je převzít odpovědnost za sebe samu (to samé platí pro každého z nás) a nastolit skuečnou rovnováhu vnitřních sil, bez akcentace = stranění komukoliv, čemukoliv co je jí sympatické, stejně tak protivení se tomu co jí je nesympatické...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Strach je jak jsem již někde psal především nevědomost a z ní vyvěrající disharmonie. Každá vlastnost projeveného božství je především o harmonii a celistvosti. Jestliže nějakou vlastnost dovedem k absolutnosti, dosáhneme v této oblasti genialitu, která má charakter odlesku božství jako celku... Božství = DOKONALOST!!!

Datum: 30.09.2013

Vložil: Cryasthesie11

Titulek: Prosba o možnost vylíčit svůj příběh

Dobrý den pane LK,
potřebuji Vaši pomoc. Prosím, jste jediný kterému jsem ochotna se svěřit se vším. Pokud budete tak laskavý pošlete mi, prosím, Váš kontaktní e-mail na cryasthesie11@seznam.cz. Pokud se Vám nebude chtít odpovědět na mou soukromou adresu, zamyslete se, prosím, chviličku nad tím. Nemohu vše po pravdě popisovat zde a bez uvedení celku nepoznáte nic. Cokoliv bude chybět nepostojí. Snad je to jen psychspirituální krize, ale je tam toho obsaženo tolik, zasahuje to kompletně do života a každý záchvěv v mém vnímání obsažený má svůj důvod a vše je zkoumáno a hlídáno do maxima a maximum je vytěženo i ze mně ve všech směrech. Tím jak to začalo můj původní život kompletně spadnul a vzniklo něco nepopsatelného, úplný opak toho co bylo, ale zároveň mně můj původní život pro tohle v určitém směru připravil a zároveň také ne. A to ne je to nejtěžší.
Předem velice děkuji za odpověď.
Hana Bláhová Žluvová

Datum: 27.04.2012

Vložil: Hana

Titulek: Mystická svatba

Dobrý den pane LK, mohl byste prosím napsat něco více k tomuto tématu, zajímá mne Váš názor a jak to vidíte Vy. Předem velmi děkuji za Váš čas a energii.

Datum: 27.04.2012

Vložil: LK pro paní Hanu

Titulek: Re: Mystická svatba

Ptáte se na Mystickou svadbu, co to je a co to obnáší? Nejlepší bude si o tom přečíst například Mystický slabikář 1. a 2.díl a Ohnivý keř od Karla Weinfurtera. Dá vám to více v souvislostech i k jiným mystickým stavům...
Pokusím se něco napsat nebo udělat video s promluvou na toto téma, náznakově o co jde. Náznakově protože nechci nikoho svádět aby ve své fantazií si to sám generoval. Přesto říkám lidem, kterým o tom referuji, že jde vlastně o prožitek duchovního a duševního orgazmu, aniž by člověk musel praktikovat cokoliv z tělesných praktik. Jedná se o ryze vysoký vnitřní stav, kdy duch člověka začne splývat s duší člověka. Na začátku jsou to krátké průniky, které se čím dál více opakují a prodlužují, člověk se stává multidimenzionálním JEDNÍM...!!! Dochází k sjednocování a k sjednocení, proto ten příměr s orgastickým stavem.Je to nejvyšší stav pro běžného jedince. Ti kteří jsou povolání, mají ještě jeden mystický stav a to "zasvěcení do kněžského stavu" jako prožitek povolanosti, který je ve formě tajného rituálu = mystéria, které se nikomu, opravdu nikomu nezděluje... přichízí to přímo od Stvořitele Všeho. Proto se směji těm, co si hrají na učitele a nikdy k této úloze nebyli povoláni právě tímto zasvěcením. Kdo toho dosáhne, má pro "vidoucí oko" jednoznačný ukazatel, stejně jako je vidět kdo prožil mystický stav svátosti manželské (mystická svadba)....

Datum: 27.04.2012

Vložil: Hana

Titulek: Re: Re: Mystická svatba

Děkuji. Týká se to nějak i Kristovského páru?