O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Buddha a Archanděl Metatron – Diskuse o roku 2012, část 5

30.01.2012 12:55

Nacházíme se už nějakou dobu v přechodném období, nyní ale dochází k zesilování energií, aby je mohli všichni prožívat a využívat ke svému prospěchu. Přejeme si, abyste hluboko ve svých srdcích, ve svých kostech, v krvi, v orgánech, v mysli a v celém vašem bytí věděli, že my, energie Stvořitele na vnitřních rovinách, vás bezpodmínečně milujeme a jsme zde, abychom vás podpořili jakýmkoli způsobem, který je možný a dovolený. Nastal čas, abychom sjednotili naše energie a nesli ve svých srdcích důvěru, víru a naději. Společně zažíváme posun v energetických vibracích a jediným možným výsledkem je láska. Všechny milující duše na vnitřních rovinách jsou zde, aby vás provedli vaším vlastním jedinečným a individuálním procesem vzestupu, který prospěje Zemi i celému lidstvu. Chtěli bychom vás provést procesem růstu a je na vašem rozhodnutí, kdy a kolikrát se této meditaci budete věnovat. Můžete tak učinit ve dnech před 1.lednem 2012 nebo poté. Dovolte si řídit se svým vlastním vedením a tím, co pro vás vnímáte jako nejvhodnější.

Udělejte si pohodlí a klidně seďte.

Dovolte svému vědomí, aby se naladilo na rytmus vašeho dechu a nechte svůj dech postupně zpomalovat.

Řekněte nahlas:

Volám své osobní průvodce, anděly, archanděly a Vzestoupené Mistry a prosím, aby mně těsně obklopili a poskytli mi svou energii lásky a podpory. Volám lásku a podporu archanděla Metatrona, archanděla Marie, archanděla Michaela, archanděla Víry (Faith), archanděla Gabriela, archanděla Naděje (Hope), archanděla Rafaela, archanděla Jofiela, archanděla Christine, archanděla Chamuela, archanděla Milosrdenství (Charity), archanděla Jeremiela, archanděla Josephine, archanděla Zadkiela, archanděla Ametysta, archanděla Uriela, archanděla Sandalfona a celého Království andělů. Volám Lorda Buddhu a Dvanáct Buddhů, Helia a Vestu, Melchiora, Lorda Melchizedeka a Melchizedekovy učedníky, Mahatmu a všechny vznešené kosmické bytosti světla. Ukotvuji do svého bytí Planetární, Sluneční, Galaktickou, Vesmírnou, Multivesmírnou a Kosmickou rovinu Stvořitelova Vesmíru. Volám Dvanáct Paprsků Světla a jejich Chohany (správce). Volám Velké Bílé Bratrstvo a Sesterstvo Světla, Vzestoupené Mistry, Galaktickou Federaci a Velitele týmu Bohyně Ištar. Volám bytosti Bohyní a patřičně vyváženou vibraci ženských a mužských energií Stvořitele. Volám milující a krásné Mimozemské bytosti, aby podporovali mé bytí. Volám Matku Zemi, aby podala svědectví, a volám elementály, bytosti a duchy přírody. Volám milující energie Stvořitele, aby se teď ukotvily v mém bytí a podporovaly a vedly mne. A konečně, volám průvodce, kteří se mnou úzce spolupracují ……… (můžete zavolat své oblíbené průvodce).

Nechte energie, aby se kolem vás a uvnitř vaší bytosti ustálily, zatímco se soustředíte na svůj dech.

Volám silnou a bezpečnou trojitou ochranu archanděla Michaela a žádám svou duši a svou monádu, aby dohlížely na tento proces růstu a zajišťovaly po celou dobu mou ochranu.

(Níže najdete mantru, kterou lidstvo dostalo jako dar speciálně pro období růstu v roce 2012. Pochází od Vzestoupených Mistrů. Naučte se ji, prosím, a používejte ji tak často, jak je možné.)

Opakujte dvanáctkrát:

„Jsem božská jednota mé duše,
Jsem úplné sjednocení mé monády,
Jsem vibrace lásky Stvořitele,
Jsem kódy, vzorce a pravda Stvořitelovy lásky,
Jsem láska a zesiluji lásku Země.“

Chvíli seďte a vnímejte účinek svých slov a záměrů.

Teď když sedím obklopen všemi aspekty Stvořitele, které jsou všemi aspekty mého bytí, žádám, aby všechny nepotřebné energie, očekávání, návyky a záměry byly jednou provždy uvolněny. Nechť celé mé bytí omyje očistné světlo a je aktivována vibrace čistoty a míru.
Nyní se úplně a absolutně připojuji k bohatství a hojnosti energií, které v tuto dobu proudí ze Stvořitelovy duše, aby pomáhaly při probíhajícím procesu přechodu a jak se světlo Stvořitele spojuje s celou mou bytostí, dovoluji si plně se zabalit do tohoto světla.
Žádám, aby nyní v mém bytí započala aktivace lásky.
Moje milovaná duše, volám tě z hloubi svého bytí, aby ses sjednotila s celým mým bytím. Přines všechnu svou lásku pro mne, abych ji nyní mohl nést ve svém aurickém poli a těle.

Přesuňte svou vědomou pozornost do své srdeční čakry a nechte tuto lásku rozkvést, zatímco se vaše srdeční čakra rozšiřuje a rozplývá v hojnosti.

Moje milovaná Monádo, volám tě, abys mě úplně objala/zahrnula svými milujícími vibracemi. Jsem nyní připraven zažehnout energii mé monády a dovolit, aby potřebné kódy, šablony, vzorce, vědomí, moudrost a vibrace lásky, které potřebuji, vpluly do celého mého bytí a fyzicky se zde ukotvily, pokud je to v tuto dobu vhodné. Aktivujte prosím, vibraci lásky v mém bytí a dovolte mi přijmout všechny vhodné vibrace lásky od mé monády.

Už jste energií své monády, takže vizualizujte, vnímejte nebo oceňujte nejkrásnější paprsky světla, mocně a intenzivně proudící všemi směry z vašeho srdce do vaší reality.

Žádám, aby archanděl Metatron a Lord Buddha pomohli při aktivaci mé DNA, aby pomohli s aktivací a projevením Pásu Lásky mé DNA a dovolili mé přijetí a existenci jako hojnosti lásky.

Zatímco sedíte a přijímáte, opakujte si v duchu jednoduchou mantru „Jsem 2012“.

Lásku, kterou jsem dostal, zažehl a shromáždil, teď posílám Zemi, aby se zvýšily vibrace Země a lidstva. Spojuji svou srdeční čakru se srdeční čakrou Matky Země a Stvořitele.

Věnujte nějaký čas vyjádření lásky ze svého srdce, jejímu posílání do celého světa a do vesmíru Stvořitele, zatímco říkáte tuto mantru:

„Jsem Stvořitel.
Jsem univerzální/věčná vibrace lásky,
Jsem Matka Země,
Jsem univerzální vibrace lásky,
Jsem lidstvo,
Jsem univerzální vibrace lásky,
Jsem,
Jsem univerzální vibrace lásky.“

Toto dělejte tak dlouho, jak chcete, nechte si nějaký čas na integraci a sdílení svého vedení.
Možná si přejete zeptat se na to, jaké kvality nebo zkušenosti se pro vás naskytnou v roce 2012.
Chceme vám říci, že tyto dvě předané mantry jsou obzvlášť užitečné pro použití ve vašem denním životě. Druhá mantra je léčení a propojení s láskou pro všechny.

S bezpodmínečnou láskou a požehnáním hojnosti,

Archanděl Metatron, Lord Buddha a všichni vaši přátelé na vnitřních rovinách.

© Natalie Glasson, www.omna.org

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Buddha a Archanděl Metatron – Diskuse o roku 2012, část 5

Datum: 31.01.2012

Vložil: LK

Titulek: ako?

.... říká se tomu soulož.... :-)

Datum: 30.01.2012

Vložil: Na hlas

Titulek: myslime inak

Adam a Eva mali 2 synov Kaina a Ábela
Kain zabil Ábela
tak ako sme sa namnožili?????

Datum: 31.01.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: myslime inak

... nebo byste to chtěl jako z Ducha svatého? .... nebo in vitro a nebo klonováním?
Není nad přirozenost a Bible je o příbězích k poučení. Opravdu si myslíte, že byl jen jeden "RÁJ". Když myslíte jinak, tak opravdu myslete jinak a to bez "špeků" Podívejte se do Kroniky Života a uvidíte, jak to bylo za jejich časů....

V rosekruciánské kosmokoncepci (kniha) je velice dobře popsána doba vývojových cyklů.Podívejte se na práci s Vědomím, dosáhněte stupěn V-IST a ztotožnění se s "JÁ JSEM!" v této úrovni(alespoň) a podívejte se do akaši v ISR/IST
a výše nebo rovnou dosáhněte V-BD a zde "JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST!" budete stále více a více Vševědoucnější a tedy Všudepřítomnější. Můžete pak přinést opravdový kousek Světla mezi "jinak myslící"....