O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 11.12. - 18.12. 2011

13.12.2011 21:10
Milovaní,
jak v srdcích Lidstva stoupá vzrušení z přicházejících Vánoc, roste v těchto srdcích také uvědomění si významu Jednoty v rodině a milostných vztazích. V této souvislosti dojde k většímu pochopení významu lidí ve Vašem životě, kteří vám přinesli zkušenosti nutné, abyste jimi prošli, abyste mohli učinit větší pokroky v pochopení darů těchto lidí ve vašich životech a rolí, jenž přijali jakožto zástupci tohoto učení ve vaší každodenní existenci. A zatímco se toto děje, začne vám to být časem jasnější, budete schopni více ocenit jejich jedinečné místo ve vašich životech a lásku, kterou vám dali bezpodmínečným a někdy velmi těžkým způsobem. Jakmile začne toto uvědomění prosvítat ve vašem vědomí, dojde k hlubokému a srdečnému ocenění těchto Bytostí, což přispěje k Probuzení vyšších aspektů vašeho Bytí ve vyšším Plánu vašich životů a uvědomíte si, jak perfektně funguje tento Plán ve skvělé synchronicitě tak, aby vyvolal vyšší aspekty vašeho vyššího Já, a to prostřednictvím těchto zkušeností a díky úžasnému odhalení dozrávajících vhledů a porozumění ve vašich každodenních životech.

Každý jednotlivec bude schopen převzít větší zodpovědnost za své vlastní myšlenky, slova a činy a dopad toho všeho na Svět kolem sebe. Tímto způsobem si začne být vědom své vnitřní síly, a tak přispěje láskyplným a pozitivním změnám ve svém Světě. Každý jednotlivec bude otevřeně oceněn za svou specifickou roli, kterou má v Něčím životě a která pomohla k uvědomění si velikosti a velkoleposti vlastního Bytí. Každý z těchto lidí ze sebe vydal s Láskou vše, co mohl, aby vám pomohl vzpomenout si, že jste skutečně větší, než se sami vnímáte. Ty role, které tito lidé hráli, pro ně nebyly snadné, neboť vyžadovaly, aby na sebe vzali úlohu protivníka, nebo byli v příkrém rozporu s cestou, na níž se vnímáte coby cestovatelé a která, zdá se, vzala totální obrat do oblasti života, o které byste možná jinak nikdy neuvažovali. Všechny tyto zkušenosti vám pomáhaly a pomáhají vyzrát v milující a soucitné Bytosti, schopné žít ve jménu Lásky.

V nadcházející době  se budou odehrávat mnohé z těchto záležitostí, Drazí, a je důležité tyto vnitřní vhledy následovat, abyste si ty zkušenosti, které vás k tomu přivedly, mohli plně uvědomit a ocenit jako dar, který vám byl dán. Všechny události ve Světě, které se dějí nyní a příští rok, jsou součástí akcelerace ulehčující Lidstvu pochopit svůj vyšší potenciál a původ. Tato doba vyzve každého v jádru své vnitřní podstaty, aby si stál za svými nejzákladnějšími zásadami a přesvědčeními a přehodnotil vše, co je pro život skutečně důležité. Každý jednotlivec se bude chtít opět sjednotit se svými vyššími aspekty, aby se vyšší Láska a vyšší smysl mohly uplatnit v jeho každodenním životě. Nadejdou mnohé konce a mnohé nové začátky ve všech vztazích, často ve vztazích mezi těmi samými jedinci. Zatímco každý jedinec usiluje o nalezení vyššího smyslu a významu ve svém životě, síla Lásky vystoupí do popředí a bude vnímána a chápána v jiném Světle než v současnosti.

Dojde k uvědomění, že Láska může překonat hory obtíží a že vše, co se od každého jednotlivce žádá, je pokora srdce, ve kterém chybí lidské ego, v pokračování na cestě, která se zdá beznadějná, neboť následování vlastního srdce je jediná věc, která dává smysl. Srdce je jádrem podstaty každého jedinečného Bytí a pouze srdce zdá cestu zpět do celistvosti a dokonalosti. Srdce uvnitř obsahuje posvátné místo, které propojí Duši s jejím Zdrojem a jak se jednou spojí, dojde k úžasnému růstu a zrychlenému otevření se a rozpomenutí na svůj Božský původ. Nyní nastává čas, kdy se Bytosti spojují, právě se blížíme konci velkého cyklu věků a toto dokončení nastane ve zlatém kruhu Lásky. Je důležité Milovat a ctít ty, kdo posloužili odhalování vaší Cesty vstříc jednotě a rozpomenutí se, bez ohledu na to, jak těžké, či protichůdné byly jejich role. Pouze ty Duše, které dostaly dar přivést vás na místa uvnitř vás, byly vybrány vaší Velkou Přítomností, aby vstoupily do vašich životů v dokonalém obnažení Božského Plánu vašeho života a  jejich života a úžasného života Božského Plánu všech a všeho.

Běžte, Milovaní, v nejvyšší jednotě a čistotě a vědomí svého vlastního srdce a následujte jeho pokyny, neboť vás povedou k vašemu nejvyššímu a nejlepšímu dobru. Vězte, že každého z vás podporujeme a pomáháme vám neustále a všemi způsoby. Nikdy nejste sami, dokonce ani ve chvílích, které vnímáte jako své nejtemnější momenty. To vše slouží vyššímu účelu a zatímco to přichází do vašeho vědomí a pochopení, bude z vašeho krásného srdce vyplouvat pouze vděčnost a ocenění. Vše je tak, jak má být, důvěřujte a věřte ve Vyšší Plán vaší Cesty na tomto Světě.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Hilarion - Poselství pro týden 11.12. - 18.12. 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.