O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.1. 2012 - 22.1. 2012

17.01.2012 23:28

 

Milovaní,
díky tomu, že stojíte ve svém Světle a své pravdě beze strachu a zloby, zjišťujete mnozí, že jste zásobováni novými energiemi, které pronikají atmosférou Země. Ti, jenž se pokoušejí pracovat ve starém pojetí, obchodovat a podnikat na Zemi starými způsoby, začínají zjišťovat, že ve svém úsilí nejsou podporováni. Vše, co se dělo potají a za oponou, nyní vyplouvá na Světlo k dispozici celému Lidstvu a jeho podrobnému zkoumání.

Vy, kteří jste usilovně a upřímně pracovali na čištění a ano, také láskyplném přijímání těch svých aspektů, které nebyly Láskou, vy nyní začínáte cítit podporu ve všech svých požadavcích na získání větších práv ve všech aspektech svých fyzických životů. Drazí, všimněte si prosím těch kouzelných slov "vaše požadavky". Jde o Univerzální Zákon, kdy nejdříve musíte požádat, aby vám mohlo být dáno. Vy, kdo se v této oblasti pohybujete pouze sporadicky, prosím rozumějte, že jste nyní na cestě Vzestupu svého člověka a své Planety. Vše, co si myslíte, říkáte a děláte, ovlivňuje novou Formu vašeho nového Světa.

Pokračujte v pozorování svých myšlenek, které vyvěrají z hlubin vašeho nitra a buďte nad věcí. Chápejte, že tyto myšlenky mohou přicházet z jiných životních období a přenášejí se v rámci vaší genetické struktury. Když se objeví, požehnejte jim a pošlete je do tranformace Fialovým Plamenem (s pomocí afirmace Fialového Plamene). Mohli jste si již všimnout, že ti, kdo kráčí vyšší Cestou, modlí se VŽDY za ostatní stejně tak, jako za sebe samé. Je to automatická odezva na vaše volání a tato odpověď přichází v požehnání, které přijímáte.

Tento rok se od každého z vás žádá, abyste postoupili mnohem dále za hranice všech svých dříve přijatých limitů a ovládli Mistrovství Zákona Přitažlivosti. Začíná to být snazší a veselejší zkušenost. Upozorňujeme vás, abyste si i nadále hráli s tvořením energií, vytvářením svých nejhlubších tužeb plynoucích z radosti a vděčného srdce. Seberte veškerou svou energii a soustřeďte se na to, co CHCETE a opusťte vše, co již nepracuje pro vás. Jde o vás a o to, co zažíváte uvnitř sebe, Drazí, nejde o to, co si volí ti kolem vás... tak je míněn způsob, jak se stát Mistrem Života.

Každé Bytí je zodpovědné za své vlastní energie a jejich použití. Ti na vyšší Cestě VŽDY volí požehnání a dobro pro všechny. Není to těžké, není to nemožné - pouze musíte mít záměr, vytvořit si z toho každodenní rituál a uvidíte, jak se vám budou výsledky vracet v perfektní synchronicitě. Afirmujte si, že vše je v pořádku a skvělé a vy budete setrvávat v božských a blažených energiích PŘÍTOMNÉHO momentu. To vše má svůj vyšší smysl, neboť vy nyní stojíte klidně a upřímně ve svém Světle držíce se svých vyšších vizí.

Podpora, kterou přijímáte od své Světelné Rodiny je obrovská a nadšení, se kterým jsou podporovány vaše požadavky, je úžasné. Posuňte se do 5. dimenze způsobem bytí v přítomnosti, Milovaní. Jsme připraveni přivítat vás a podporovat vás. Nechť je požehnání na každém vašem kroku!

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.1. 2012 - 22.1. 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.